Підсумковий тест (10 клас геометрія)

Додано: 20 травня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 173 рази
12 запитань
Запитання 1

Діагоналі квадрата паралельні площині α. Як розміщені площина α і площина квадрата?

варіанти відповідей

Паралельні.

Перетинаються але не перпендикулярні.

Перпендикулярні.

Визначити неможливо.

Запитання 2

Якщо площини α і β перпендикулярні, і до площини α проведена перпендикулярна пряма, що має спільну точку з площиною β, то як розташована ця пряма по відношенню до площини β?       

   

варіанти відповідей

Паралельна

 Лежить в β

Перпендикулярна

Інша відповідь

Запитання 3

Знайдіть середину відрізка АВ, якщо А(6;-3;7), В(8;-7;-3).

 

 

варіанти відповідей

(1;-2;-5)

 (-7;5;2)

 (7;-5;2)

 (1;-5;2)

Запитання 4

У прямокутній декартовій системі координат у просторі задано точки

А(2;0;0) і В(−4;2;6). Вектор А̅В має координати...

варіанти відповідей

(−1;1;3)

(−4;0;6)

 (−2;2;6)

(0;2;0)

(−6;2;6)

Запитання 5

До площини α проведено похилу АС і перпендикуляр АВ. Знайти довжину проекції ВС, якщо АС = 5см, АВ = 4 см ,

варіанти відповідей

1 см

9 см

16 см

3 см

Запитання 6

Дано вектор а̅ (-3; 0; 4) . Знайдіть модуль вектора с̅ , якщо с̅= -2а̅

варіанти відповідей

 √14

 √7

8

10

Запитання 7

При якому значенні х вектори a̅ (1;х;2) і b̅ (-2;1;х) перпендикулярні?

варіанти відповідей

-3/2

3/2

-2/3

2/3

1/3

Запитання 8

Знайдіть довжину відрізка СD, якщо С (6;-3;2), D (4;1;4).

варіанти відповідей

24

2√6

8

4√6

4

Запитання 9

Яка з точок А (7;9;0), В (0;-8;6), С (-4;0;5), D (0;2;0) належить координатній площині xz?

варіанти відповідей

точка А

точка В

точка С

точка D

жодна з даних точок

Запитання 10

Дано трикутник АВС. Площина, паралельна прямій АВ, перетинає сторону АС у точці М, а сторону ВС - у точці К. Яка довжниа відрізка МК, якщо точка М - середина сторони АС і АВ=12см.

варіанти відповідей

12 см

6 см

4 см

3 см

10 см

Запитання 11

Скільки прямих, паралельних до даної площини, можна провести через задану точку?

варіанти відповідей

 одну 

  безліч  

  жодну 

немає правильної відповіді

Запитання 12

При якому значені n вектора a̅(4;-12; 24) і b̅(1; n;6) колінеарні?

варіанти відповідей

3

4

-3

-4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест