25 червня о 18:00Вебінар: Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду

Тест "Взаємне розміщення прямих і площин у просторі"

Тест дозволяє перевірити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу з геометрії (розділ І і ІІ) , 10 клас, Підручник О.С,Істер

Додано: 3 травня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 15 разів
12 запитань
Запитання 1

АВСDА₁B₁С₁D₁ – куб. Вказати ортогональну проекцію діагоналі А₁С на площину DD₁C₁.

варіанти відповідей

С₁D

CC₁

C₁D₁ 

DD₁

CD₁

Запитання 2

АВСDА₁B₁С₁D₁ – куб, ребро якого дорівнює 1дм. Знайти відстань між прямими АА₁ і B₁D₁     

варіанти відповідей

1,5 дм

1 дм

2 дм

(√2)/2 дм

√2 дм

Запитання 3

АВСDА₁B₁С₁D₁ – куб. Вказати   кут між прямою A₁C і площиною DCC₁.     

варіанти відповідей

∠ A₁CC₁

∠A₁СD

∠A₁CD₁

∠ACВ₁

∠ A₁CА  

Запитання 4

АВСDА₁B₁С₁D₁ – прямокутний паралелепіпед, у якого АВСD – квадрат зі стороною 1дм, а бічне ребро АА₁ = √3дм. Чому дорівнює кут між площинами АА₁B₁ і A₁B₁C?

варіанти відповідей

30º

45º

60º

90º

Запитання 5

АВСDА₁B₁С₁D₁ – куб. Знайти кут між прямими АВ₁ і A₁D.

варіанти відповідей

30º

60º

45º

90º

Запитання 6

Середини ребер куба, які виходять з однієї вершини, сполучено відрізками. Площа трикутника, який при цьому утворився, дорівнює √12 см². Знайти довжину ребра куба.

варіанти відповідей

2√2см

4√2см

2√3см        

4см

2см

Запитання 7

Точка М розміщена на відстані m від кожної сторони правильного трикутника і на відстані h від площини трикутника. Визначити сторону трикутника.

варіанти відповідей

2√m²+h²

2√m²- h²

2√3(m²- h²)

√3(m²-h²)

√3(m²+h²)  

Запитання 8

З вершини А квадрата АВСD до його площини проведено перпендикуляр АК завдовжки 6см. Знайти відстань від точки К до вершини С квадрата, якщо його сторона дорівнює 4√2см.

варіанти відповідей

9см

10,5см

17см

14см

10см

Запитання 9

Сторони трикутрика АВС дорівнюють 10см, 17см і 21см.

З вершини найбільшого кута трикутника до його площини проведено перпендикуляр АD, який дорівнює 15см. Знайти відстань від точки D до сторони ВС.

варіанти відповідей

√241см

17см

√31см         

23см

√335см  

Запитання 10

Відрізок завдовжки 10м перетинає площину, його кінці розміщені на відстані 2дм і 3дм від площини. Знайти кут між даним відрізком і площиною.


варіанти відповідей

30º

45º

60º

arcsin(2/3)

arcсоs(2/5) 

Запитання 11

АВСDА₁B₁С₁D₁ – куб з ребром 2а. Точка М – середина ребра АА₁. Встановити вид многокутника, який є перерізом куба площиною МВС, визначити його площу.

варіанти відповідей

2а²√3

а²

2а²

2а²√5

5а²    

Запитання 12

Із точки поза площиною проведено до неї перпендикуляр довжиною 6см і похилу довжиною 9см. Знайти довжину проекції перпендикуляра на похилу.

варіанти відповідей

3√2см

4см 

6√2см

3√5см      

інша відповідь

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест