14 липня о 18:00Вебінар: Школа без дискримінації: таємниці гендерного виховання

ТЕСТ_2. ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

Додано: 13 січня
Предмет: Українська мова, 8 клас
Тест виконано: 159 разів
10 запитань
Запитання 1

1. У реченні Любов'ю трударів i радістю земною, і сонцем, що всміхається весною, i щастям наших неповторних діб духмяно пахне хліб! (П. Воронько) сурядний єднальний сполучник i з'єднує:

варіанти відповідей

А однорідні члени речення;

Б частини складносурядного речення.

Запитання 2

2. У реченні Екзамен скінчився добре, ректор похвалив їх i зараз послав їх із дияконом у бурсу (А. Чайковський) однорідні члени речення з'єднані:

варіанти відповідей

А без сполучників;

Б за допомогою сполучників;

В змішаним способом.

Запитання 3

3. У реченні А як поставиш окріп, то піди видій корову та оджени вівці до череди (І. Нечуй-Левицький) між однорідними членами без сполучника кома не ставиться

варіанти відповідей

А між двома дієсловами в однаковій формі, що вказують на рух i його мету;

Б  між двома однаковими або близькими за значенням словами, з яких друге вжите із запереченням не, якщо таке словосполучення становить одне ціле.

Запитання 4

4. У реченні То не скрипка кликала волосся, що тобі спадало на чоло (В. Симоненко) між однорідними членами речення, не з'єднаними сполучниками, слід поставити:


варіанти відповідей

А кому;

Б тире.

Запитання 5

5. У реченні По теплому дощі вгрузають босі ноги в м'яку, живу теплінь піщаної дороги (М. Рильський) між означеннями ставиться кома, тому що:

варіанти відповідей

А  вони характеризують предмети з одного боку;

Б друге означення пояснює, уточнює перше;

В вони є художніми означеннями;

Г поряд стоять спочатку прикметник (дієприкметник), а потім — прикметниковий (дієприкметниковий) зворот.

Запитання 6

6. Між означеннями, що означають предмети з різних боків, кома не ставиться, тому допущено помилку в такому реченні:

варіанти відповідей

А Чи ж ваше горде, яре світило не вмре, як одинокий грім? (А. Малишко);

Б До серця б'є гаряча хвиля; дика, непереможна жага життя палить усередині, сповняє усю його істоту (М.Коцюбинський);

В  I радісним, буремним громом спадають з неба блискавиці (В. Стус).

Запитання 7

7. У реченні I раз, i два, i тисячу разів я чую скрип іржавих терезів (О. Пахльовська) між однорідними членами речення ставиться кома, тому що вони:

варіанти відповідей

А з'єднані протиставними сполучниками;

Б  з'єднані повторюваними єднальними (розділовими) сполучниками;

В з'єднані попарно;

Г з'єднані парними сполучниками;

Ґ   вказують, що до переліченого приєднується ще один елемент, який у процесі висловлення ніби пізніше виник у свідомості мовця (з приєднувальним сполучником);

Д доповнюють, уточнюють думку, висловлену в реченні, та з'єднані сполучником і.

Запитання 8

8. У реченні I так i сяк дошукувався способу домогтися зізнання (Д. Міщенко) кома не ставиться, тому що:


варіанти відповідей

А сполучник і (й), або, чи, та (=і) вжито при однорідних членах речення один раз;

Б сполучник і (й), та (=і) повторюється в реченні не при однорідних членах речення;

В  однорідні члени речення, з'єднані повторюваним сполучником, утворюють усталений вислів.

Запитання 9

9.  В одному з наведених речень є узагальнююче слово, яке стоїть перед однорідними членами речення. Отже, слід поставити двокрапку в такому реченні:

варіанти відповідей

А Світає... Все спить ще i небо, i зорі безсилі, лиш птах десь озвався з просоння ліниво... (П. Тичина);

Б Обернувшись назад i глянувши на небо, вона побачила червоні, як грань, хмари — i зразу стали зрозумілими їй і той дим, що вона чула, i тепло, і неспокій птахів, i тікання звірів (М. Коцюбинський);

В Місто-барикадник, місто-трудар вбирало в себе cилy довколишнього краю, i гнів його, і легенди, й поезію (О. Гончар).

Запитання 10

10. В одному з наведених речень є узагальнююче слово, яке стоїть після однорідних членів речення. Отже, слід поставити тире в такому реченні:

варіанти відповідей

А Ще не було ні пензля, ні мольберта i не писались мудрі письмена (Л. Костенко);

Б I парк отой, i блискавки зигзаг, i той ставок, а в ньому білий лебідь, i ту камінну німфу у сльозах ти все це пригадаєш коли-небудь (О. Пахльовська);

В Ще імені твого не знають солов’ї, ще імені твого не чули квіти, i літо, i сніги, i літечка твої тобі не поспішають прилетіти (М. Вінграновський).

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест