14 липня о 18:00Вебінар: Школа без дискримінації: таємниці гендерного виховання

ТЕСТ_3. ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

Додано: 13 січня
Предмет: Українська мова, 8 клас
Тест виконано: 61 раз
10 запитань
Запитання 1

1. У реченні Літак орав землю плугами, а за ними на свіжу ріллю накинулися жінки, щоб засівати (М. Вінграновський) сурядний сполучник а з'єднує:

варіанти відповідей

А однорідні члени речення;

Б частини складносурядного речення.

Запитання 2

2. У реченні Прокотився грім з розгоном, грають блискавок шаблі, пахне морем i озоном від притихлої землі (М. Рильський) однорідні члени речення з'єднані:

варіанти відповідей

А без сполучників;

Б за допомогою сполучників;

В змішаним способом.

Запитання 3

3. У реченні Піду втоплюсь, об камінь розіб'юся (І. Нечуй-Левицький) між однорідними членами без сполучника кома не ставиться:

варіанти відповідей

А між двома дієсловами в однаковій формі, що вказують на рух i його мету;

Б  між двома однаковими або близькими значенням словами, з яких друге вжите із запереченням не, якщо таке словосполучення становить одне ціле.

Запитання 4

4.  У реченні Бо тебе i мене б судила не образа, не гнів любов (В. Симоненко) між однорідними членами речення, не з'єднаними сполучниками, слід поставити:

варіанти відповідей

А кому;

Б тире.

Запитання 5

5. У реченні Збирають світлі, золоті меди веселокрилі i прозорі бджоли (М. Рильський) між означеннями ставиться кома, тому що:

варіанти відповідей

А  вони характеризують предмети з одного боку;

Б друге означення пояснює, уточнює перше;

В вони є художніми означеннями;

Г поряд стоять спочатку прикметник (дієприкметник), а потім — прикметниковий (дієприкметниковий) зворот.

Запитання 6

6. Між означеннями, що означають предмети з різних боків, кома не ставиться, тому допущено помилку в такому реченні:

варіанти відповідей

А Був пишний, тихий, літній вечір (І. Нечуй-Левицький);

Б І живуть в пам’яті народу його вірні дочки i сини, ті що не вернулися з походів грізної, великої війни (В. Симоненко);

В  В добрих, світлих його очах грали вогники (С. Скляренко).

Запитання 7

7. У реченні В житті є сонце i мета, живі дерева й сталактити (А. Малишко) між однорідними членами речення ставиться кома, тому що вони:

варіанти відповідей

А з'єднані протиставними сполучниками;

Б з'єднані повторюваними єднальними (розділовими) сполучниками;

В з'єднані попарно;

Г з'єднані парними сполучниками;

Ґ  вказують, що до переліченого приєднується ще один елемент, який у процесі висловлення ніби пізніше виник у свідомості мовця (з приєднувальним сполучником);

Д доповнюють, уточнюють думку, висловлену в реченні, та з'єднані сполучником і.

Запитання 8

8. У реченні Жінки кліпали на лейтенанта ні в тих ні в сих (М. Вінграновський) кома не ставиться, тому що:


варіанти відповідей

А сполучник і (й), або, чи, та (=і) вжито при однорідних членах речення один раз;

Б сполучник і (й), та (=і) повторюється в реченні не при однорідних членах речення;

В однорідні члени речення, з'єднані повторюваним сполучником, утворюють усталений вислів.

Запитання 9

9. В одному з наведених речень є узагальнююче слово, яке стоїть перед однорідними членами речення. Отже, слід поставити двокрапку в такому реченні:

варіанти відповідей

А Щодня ми тих горіхів повнісінькі пазухи було приносили, а мати їх посушать, i взимку такі були ласощі в неділю i соняхи, i гарбузці, i горіхи... (Остап Вишня);

Б Спитав так, неначе для нього не було ні війни, ні обгорілого снігу, ні напівзруйнованої хати (М. Вінграновський);

В Надворі ревла сердита буря, стугоніла в стіни, стрибала по оселі, вила в димарі, гуркотіла у вікна (Панас Мирний).

Запитання 10

10. В одному з наведених речень є узагальнююче слово, яке стоїть після однорідних членів речення. Отже, слід поставити тире в такому реченні:

варіанти відповідей

А Весняний сад, квітки барвисті, пісні пташині в вишині, i ти у сяєві й намисті подібна сонцю i весні (В. Сосюра);

Б А кругом широколистії тополі, а там i ліс, i поле, i сині гори за Дніпром (Т. Шевченко);

В Роксолана, Хуррем, Хасекі все це її імена, під якими вона знана світом (П. Загребельний).

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест