12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

Вуглеводи

Додано: 12 травня
Предмет: Хімія
Тест виконано: 155 разів
30 запитань
Запитання 1

Укажіть вуглеводи

варіанти відповідей

етанова кислота

метанол

глюкоза

етан

Запитання 2

Позначте фізичну властивість глюкози

варіанти відповідей

білий порошок

волокниста речовина

розчинна у воді

має інтенсивний запах

Запитання 3

Укажіть результат дії на крохмаль гарячої води

варіанти відповідей

крохмаль повністю розчиняється у воді

крохмаль набрякає у воді, утворюючи клейстер

крохмаль не розчиняється у воді

крохмаль розкладається

Запитання 4

Укажіть реактив, який використовують для виявлення крохмалю

варіанти відповідей

сульфатна кислота

спиртовий розчин йоду

натрій гідроксид

купрум(ІІ) сульфат

Запитання 5

Укажіть реактив, який використовують для виявлення глюкози

варіанти відповідей

лакмус

натрій гідроксид

спиртовий розчин йоду

купрум(ІІ) гідроксид

Запитання 6

Укажіть суму індексів атомів елементів у вуглеводі, який належить до дисахаридів

варіанти відповідей

45

47

49

51

Запитання 7

Укажіть назву вуглеводу, який належить до полісахаридів

варіанти відповідей

глюкоза

рибоза

крохмаль

мальтоза

Запитання 8

Укажіть формули продуктів спиртового бродіння глюкози

варіанти відповідей

C2H6O, CO2

C2H4O2, CH4

C3H6O3, CO

C3H7COOH, СО2

Запитання 9

Глюкоза в організмі людини "запасається" у вигляді

варіанти відповідей

крохмалю;

фруктози;

глікогену;

лактози.

Запитання 10

Укажіть продукти повного окиснення целюлози:

варіанти відповідей

карбон (IV)оксид та вода;

сахароза, CO2, H2O;

крохмаль, вода;

C2H5OH, H2O.

Запитання 11

Укажіть кінцевий продукт гідролізу крохмалю:

варіанти відповідей

глікоген,

гліцерол;

глюкоза,

галактоза.

Запитання 12

Який вуглевод має назву "виноградний цукор"?766244_1589011374.jpeg

варіанти відповідей

Сахароза

Лактоза

Мальтоза

Глюкоза.

Запитання 13

Вуглеводи - це речовини, які синтезуються рослинами під час:

варіанти відповідей

 дихання

 фотосинтезу

 випаровування води

рослини не синтезують вуглеводи

Запитання 14

На відміну від крохмалю целюлоза:

варіанти відповідей

вуглевод

дає якісну реакцію з йодом

природний полімер

використовується для виготовлення волокон

Запитання 15

Особливою властивістю глюкози є реакція бродіння. Який вид бродіння відбувається за участю лактобактерій:

варіанти відповідей

спиртове

маслянокисле

молочнокисле

Запитання 16

Вкажіть функціональні групи глюкози:

варіанти відповідей

карбонільна

гідроксогрупа

аміногрупа

нітрогрупа

Запитання 17

Обери продукти, з яких ми отримуємо вуглеводи.

варіанти відповідей
Запитання 18

Вуглеводи, молекули яких складаються із двох залишків молекул одного або двох моносахаридів, називають:варіанти відповідей

 моносахариди  дисахариди

 

 

  полісахариди

 

  мегасахариди


Запитання 19

До найважливіших дисахаридів відносять:


 

варіанти відповідей

маноза

 

 сахароза


  лактоза


  

целюлоза


  глікоген


  мальтоза

Запитання 20

Укажіть ряд хімічних властивостей целюлози:


 

варіанти відповідей

гідроліз, взаємодія з гідроксидом Купруму(ІІ)


  гідроліз, окиснення, термічний розклад


 

гідроліз, взаємодіяз гідроксидом Купруму(ІІ), хлорування

 

 гідроліз, взаємодія з йодом 

Запитання 21

Якого кольору набуватиме розчин крохмалю під дією йоду.


 

варіанти відповідей

 оранжевий

 

 синій

  

зелений

 

 фіолетовий

Запитання 22

Продуктом гідролізу сахарози є:


 

варіанти відповідей

глюкоза

  

фруктоза

 

 глюкоза і фруктоза

Запитання 23

Вкажіть моносахариди


 

варіанти відповідей

 рибоза, дезоксирибоза

  

глюкоза, фруктоза, галактоза

  

мальтоза, сахароза, лактоза

 

 крохмаль,целюлоза, хітин, глікоген

Запитання 24

Крохмаль:

(Вибери неправильну відповідь)варіанти відповідей

 має лінійну і розгалужену будову молекули (ланцюга)

  

добре розчиняється у воді

  

у гарячій воді перетворюється на колоїдний розчин - крохмальний клейстер.

  

 якісною реакцією на крохмаль є взаємодія з розчином йоду, під дією якого він синіє.

  

в організмі розпадається на глюкозу.

Запитання 25

Сировиною для добування целюлози можуть бути:варіанти відповідей

 кульбаба

  

бавовник

  

льон

  

кукурудза

 

 деревина

Запитання 26

За допомогою якого вуглеводу загущують молочний кисіль?


 

варіанти відповідей

лактоза

 

 целюлоза

  

сахароза

 

 крохмаль

Запитання 27

Вуглевод, що за температури 184°С перетворюється на карамель ...варіанти відповідей

 С12Н22О11

  

 С6Н12О6

  

Сn(H2O)m

 

 (С6Н10О5)n

Запитання 28

Молекулярна маса сахарози становить:


варіанти відповідей

180

342

322

162

Запитання 29

Укажіть речовину, яку використовують як замінник цукру при цукровому діабеті:


варіанти відповідей

сорбіт

лактоза

галактоза

глюкоза

Запитання 30

Який вуглевод називають "виноградним цукром"

варіанти відповідей

глюкоза

фруктоза

крохмаль

сахароза

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест