Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Вуглеводи

Додано: 14 квітня 2019
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 2617 разів
12 запитань
Запитання 1

За складом глюкоза належить до:

варіанти відповідей

а) одноатомних спиртів;

б) альдегідів;

в) багатоатомних спиртів;

г) альдегідоспиртів.

Запитання 2

Вкажіть вуглевод, який належить до дисахаридів:

варіанти відповідей

а) глюкоза;

б) сахароза;

в) целюлоза;

г) фруктоза.

Запитання 3

Розчин яскраво-синього кольору утворюється при взаємодії глюкози з:

варіанти відповідей

а) Ag2O/NH3 ;

б) Cu(OH)2 ;

в) H2/Ni ;

г) CH3COOH.

Запитання 4

Крохмаль синтезується в рослинах із:

варіанти відповідей

а) фруктози;

б) сахарози;

в) глюкози;

г) пентози.

Запитання 5

Що спільного в будові целюлози і крохмалю?

варіанти відповідей

а) молекулярна маса;

б) конфігурація полімерного ланцюга;

в) продукти гідролізу;

г) ступінь полімеризації.

Запитання 6

Щоб довести наявність альдегідної групи в молекулі глюкози, використовують:

варіанти відповідей

а) купрум (ІІ) гідроксид;

б) етанол;

в) амоніачний розчин Ag2O;

г)етанову кислоту.

Запитання 7

Виберіть властивості, характерні для крохмалю:

варіанти відповідей

а) повністю розчиняється у воді;

б) дає синє забарвлення з йодом;

в) піддається гідролізу;

г) у гарячій воді утворює клейстер.

Запитання 8

Молекулярна формула С6Н12О6 є фоммулою:

варіанти відповідей

а) фруктози;

б) сахарози;

в) глюкози;

г целюлози.

Запитання 9

Реакцією спиртового бродіння є :

варіанти відповідей

а) С6Н12О6 +6О2 → 6СО2 +6Н2О

б) (С6Н10О5)n +nН2О → nС6Н12О6

в) 6СО2 +6Н2О→С6Н12О6 +6О2

г) С6Н12О6 → 2С2Н5ОН + 2 СО2

Запитання 10

Реакцією гідролізу є :

варіанти відповідей

а) С6Н12О6 +6О2 → 6СО2 +6Н2О

б) (С6Н10О5)n +nН2О → nС6Н12О6

в) 6СО2 +6Н2О→С6Н12О6 +6О2

г) С6Н12О6 → 2С2Н5ОН + 2 СО2

Запитання 11

Реакцією повного окиснення є :

варіанти відповідей

а) С6Н12О6 +6О2 → 6СО2 +6Н2О

б) (С6Н10О5)n +nН2О → nС6Н12О6

в) 6СО2 +6Н2О→С6Н12О6 +6О2

г) С6Н12О6 → 2С2Н5ОН + 2 СО2

Запитання 12

У схемі хімічних перетворень

крохмаль Н2О → А дріжджі → БCuO ,t → B Ag2O/NH3 → Г

буквою (Г) позначено речовину формула якої :

варіанти відповідей

а) С2Н5ОН;

б) СН3СООН;

в) С6Н12О6;

г) (С6Н10О5)n;

д) СН3СНО.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест