ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Додано: 12 квітня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 509 разів
15 запитань
Запитання 1

Яку рису економічного розвитку західноукраїнських земель охарактеризовано в уривку: «Вироби з тканини і пряжі. Від сорочки аж до килиму, залізні і металеві вироби, знаряддя, машини, добрива, вироби шкіряної промисловості, хімічні вироби, словом, усе, чого потребує людина від колиски аж до могили, майже усе імпортуємо, купуємо, позичаємо у чужих»?


варіанти відповідей

залежність від іноземного капіталу

кустарно-ремісничий характер промисловості

масову міграцію трудових ресурсів

перетворення краю на ринок збуту

Запитання 2

Який наслідок для економічного розвитку західноукраїнських земель мало зростання залізничного будівництва?


варіанти відповідей

налагодження торгівлі із Наддніпрянщиною

масштабний розвиток важкої індустрії

посилення експлуатації природних багатств

прискорення процесу урбанізації краю

Запитання 3

Яке поняття можна використати для характеристики явища, описаного в уривку:

«Гроші на купівлю землі можна було взяти в кредитних товариствах. На початку ХХ ст. найбільшим серед них було товариство «Земля». У 1909 р. митрополит А. Шептицький, поміщики М. Василько, Ю. Романчук та ін. заснували акціонерний Земельний іпотечний банк.»?


варіанти відповідей

диференціація селянства

концентрація виробництва

кооперативний рух

трудова міграція

Запитання 4

Який термін можна використати для характеристики описаного в уривку процесу:

«За кілька десятиріч технічна оснащеність праці у нафтодобуванні значно підвищилась. Якщо в середині ХІХ ст. у всій галузі працювало 5 парових машин, то 1904 p. їх нараховувалось уже 347. На початку XX ст. нафтодобувна промисловість зазнала технічної реконструкції: закривалися невеликі криниці, ями, розпочалося буріння свердловин завглибшки понад 1000 м»?


варіанти відповідей

кооперація

міграція

модернізація

монополізація

Запитання 5

Укажіть рік впровадження в Австро-Угорській імперії загального виборчого права для чоловіків:


варіанти відповідей

1900 рік

1905 рік

1907 рік

1911 рік

Запитання 6

Як називалася форма політичної боротьби в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ сторіччя, що виражалася у зібранні громадськості з метою засвідчення перед владою вимог, які відображають прагнення народу?варіанти відповідей

виборче право

народне віче

страйк

суспільна криза

Запитання 7

Укажіть історичного діяча за його стислою характеристикою: «Організатор сокільсько-січового руху, автор підручників з фізичного виховання молоді. У 1908-1914 роках був головою «Сокола», член Бойової управи УСС»:


варіанти відповідей

Іван Боберський

Кость Левицький

Кирило Трильовський

Андрей Шептицький

Запитання 8

Який навчальний заклад став осередком політичного та національного життя Західної України на початку ХХ століття?


варіанти відповідей

Академія ветеринарної медицини

Львівський політехнічний інститут

Львівський університет

Чернівецький університет

Запитання 9

Про яку організацію йдеться: «Створена у 1911 році, невдовзі після заснування скаутського руху. Серед фундаторів організації були Олександр Тисовський, Петро Франко та Іван Чмола; в основі назви лежить відповідник англійського Scout (розвідник), взятий за прикладом козаків-розвідників»?


варіанти відповідей

«Молода Україна»

«Пласт»

«Січ»

«Сокіл»

Запитання 10

У якому твердженні мова йде про Андрея Шептицького?


варіанти відповідей

історик, політолог, громадсько-політичний діяч, один з організаторів Української демократично-хліборобської партії

лідер Української радикальної партії, засновник спортивно-громадської організації «Січ», завданням якої було фізичне виховання молоді

митрополит Української греко-католицької церкви, підтримував ті політичні сили на західних землях, які відстоювали їхній автономний статус у 1900–1920 pоках

провідний культурний і громадсько-політичний діяч Закарпаття, греко-католицький священик, редактор тижневика «Наука»

Запитання 11

Які події описані в уривку:

«Коли в ІІІ залі відбувалося спокійне віче, польська молодь без причини почала будувати барикади перед залом ректорату, даючи тим самим почин до кровопролиття.

Студент прав Адам Коцко, людина з соціалістичними переконаннями, впав понад всякий сумнів від кулі браунінга вшехпольського студента»?


варіанти відповідей

боротьба за введення загального виборчого права

боротьба за створення українського університету

відкриття кафедри історії України у Львівському університеті

відкриття кафедри української літератури у Львівському університеті

Запитання 12

Коли проходив загальний страйк сільгоспробітників у Галичині?


варіанти відповідей

1900 року

1902 року

1905 року

1907 року

Запитання 13

Хто заснував перше Пожежно-гімнастичне товариство «Січ»?


варіанти відповідей

Іван Боберський

Михайло Павлик

Кирило Трильовський

Петро Франко

Запитання 14

Під якими гаслами розгортався український національний рух у Східній Галичині на початку ХХ століття?


варіанти відповідей

запровадження загального виборчого права

скасування панщини

затвердження українського правопису

надання автономії Східній Галичині

доступ українцям до державних посад

відкриття українського університету

приєднання Буковини до Галичини

Запитання 15

Які галузі промисловості найбільш успішно розвивалися на західноукраїнських землях у 1900–1913 роках?


варіанти відповідей

вугільна

залізорудна

лісопереробна

нафтовидобувна

текстильна

хімічна

цукрова

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест