Тести. Підготовка до ДПА з української літератури , 9 клас

Про матеріал
Тести. Підготовка до ДПА з української літератури для 9 класів з відповідями - дає змогу у лаконічній формі перевірити знання учнів програмового матеріалу з української літератури.
Перегляд файлу

Тестовий контроль. Українська література, 9 клас. Варіант І

1. Семен Климовський є автором твору

А. « Місяць на небі, зіроньки сяють»

Б. « Їхав козак за Дунай»

В. « Всякому місту – звичай і права»

Г. « Небо»

2.Якову де Бальмену присвячена поема  Т. Шевченка

А. «Гайдамаки»

Б. « Катерина»

В. «Великий льох»

Г. «Кавказ»

3. Оповідання « Про Прохора – чорноризця»  входить до

А. Біблії

Б. «Літопису Григорія Грабянки»

В. Києво–Печерського патерика

Г. « Повісті минулих літ»

4. Зачинателем  нової української літератури є

А. Тарас Шевченко

Б. Іван Котляревський

В. Григорій Квітка – Основ’яненко

Г. Маркіян Шашкевич

5.Укладачами збірки « Русалка Дністрова» є

А. Т. Шевченко, М. Гоголь, Г. Квітка – Основ’яненко.

Б.М. Шашкевич, І.Вагилевич, Я. Головацький.

В.М. Шашкевич, І. Вагилевич, Т. Шевченко.

Г. І. Котляревський, Г. Квітка – Основ’яненко, Я. Головацький.

6. Український романтизм сформувався у

А. 70-х роках XVIII ст.

Б. 50–60 –х роках XVIII ст.

В. 20-40-х роках ХІХ ст.

Г. 60-х роках ХІХ ст.

7. Моринці, Кирилівка, Петербург пов’язані з життям

А. П. Куліша

Б. Марка Вовчка

В. Т. Шевченка

Г. Г. Сковороди

8. До козацьких літописів не нележить

А. « Літопис Самовидця»

Б. « Літопис Григорія Грабянки»

В. « Літопис Самійла Величка»

Г. « Повість минулих літ»

9. Невеликі комічні п’єси чи сценки, які ставилися між актами основної драми, це

А. Інтермедії

Б. Бурлеск

В. Вертеп

Г. Дискусії

10.Перша збірка Т. Шевченка мала назву

А. « Гайдамаки»

Б. « Причинна»

В. « Твори»

Г. « Кобзар»

11. Вертеп –

А. старовинний пересувний ляльковий театр, де ставили релігійні та світські п’єси

Б. невеликі комічні п’єсичи сценки,які ставилися між актами основної драми

В . перелицювання та пристосування високих біблійних образів, релігійних тем до земних потреб

Г. дискусія з приводу якогось питання суспільного характеру

12. Православні братства…

А.створювали українські школи і засновували друкарні

Б. поширювали серед населення вигідні для них релігійні погляди

В. були створені на противагу протестантським церквам

Г. розпалювали ненависть до людей іншої віри

 

13. Установіть відповідність хронологічних меж і періодів творчості Т.Шевченка

1. 1837 – 1843 А. період «трьох літ»

2. 1843 – 1847 Б. період останніх років життя

3. 1847 – 1857 В. ранній період

4. 1857 - 1861 Г. період заслання

 Д. період навчання

14. Установіть відповідність  дат з подіями життя Т. Шевченка

1.22 квітня 1838 р.                                            А. народження

2. 9 березня 1814 р.                                          Б. арешт

3. 10 березня 1861 р.                                        В. перепоховання в Україні

4. 22  травня 1861 р. Г. смерть

 Д. викуп з кріпацтва

15. Установіть відповідність між письменниками та їхніми творами

1.Іван Вишенський А. « De libertate»

2.Івае Величковський Б.  «Послання до єпископів»

3.Семен Климовський В. « Їхав козак за Дунай»

4.Григорій Сковорода Г. «Загар з полузегарком»

 Д. « Тренос»(«Плач»)

16. Установіть відповідність між авторами та їх творами

1. Є. Гребінка А. «Рибалка»

2.В. Забіла Б. «Соловей»

3.М. Петренко В. «Соловейко»

4.П. Гулак - Артемовський Г. «Небо»

 Д. «Українська мелодія»

17.Установіть відповідність

1. «Маруся» А.  «праматір українського театру»

2.«Повість минулих літ»                                      Б. найдавніший літопис

3. «Чорна рада»                                                      В. перший в українській літературі історичний роман

4. «Енеїда»                                                              Г. перший твір, написаний живою народною мовою

                                                                                 Д. перший прозовий твір нової української літератури

18.Установіть відповідність

1.Ні, мамо, не можнанелюба любить:                           А.  І.Котляревський « Енеїда»
Нещасная доля із нелюбом жить.                                    Б. Є. Гребінка « Українська мелодія»
Ох тяжко, ох важко з ним річрозмовляти!                    В. Т. Шевченко « Заповіт»
Хай лучче я буду весь вікдівувати!  Г. Т. Шевченко « Гайдамаки»

2.був парубок моторний                                              Д.  Т. Шевченко « Причинна
І хлопець хоть кудикозак
Удавсь на всеє зле проворний,
Завзятіший од всіх бурлак.
3. Все йде, все минає — і краю немає. 
Куди ж воноділось? відкіля взялось? 
І дурень, і мудрийнічого не знає. 
Живе… умирає… одно зацвіло, 
А друге зав'яло, навікизав'яло… 

4.Як умру, то поховайте

Мене на могилі,

Серед степу широкого,

На Вкраїні милій,

Щоб лани широкополі,

І Дніпро, і кручі

Було видно, було чути,

Як реве ревучий…

 

Тестовий контроль. Українська література, 9 клас. Варіант ІІ

1.Якову де Бальмену присвячена поема  Т. Шевченка

А. «Гайдамаки»

Б. « Катерина»

В. «Великий льох»

Г. «Кавказ»

2. Семен Климовський є автором твору

А. « Місяць на небі, зіроньки сяють»

Б. « Їхав козак за Дунай»

В. « Всякому місту – звичай і права»

Г. « Небо»

3. Зачинателем  нової української літератури є

А. Тарас Шевченко

Б. Іван Котляревський

В. Григорій Квітка – Основ’яненко

Г. Маркіян Шашкевич

4. Оповідання « Про Прохора – чорноризця»  входить до

А. Біблії

Б. «Літопису Григорія Грабянки»

В. Києво–Печерського патерика

Г. « Повісті минулих літ»

5. Український романтизм сформувався у

А. 70-х роках XVIII ст.

Б. 50–60 –х роках XVIII ст.

В. 20-40-х роках ХІХ ст.

Г. 60-х роках ХІХ ст.

6.Укладачами збірки « Русалка Дністрова» є

А. Т. Шевченко, М. Гоголь, Г. Квітка – Основ’яненко.

Б.М. Шашкевич, І.Вагилевич, Я. Головацький.

В.М. Шашкевич, І. Вагилевич, Т. Шевченко.

Г. І. Котляревський, Г. Квітка – Основ’яненко, Я. Головацький.

7. До козацьких літописів не нележить

А. « Літопис Самовидця»

Б. « Літопис Григорія Грабянки»

В. « Літопис Самійла Величка»

Г. « Повість минулих літ» 

8. Моринці, Кирилівка, Петербург пов’язані з життям

А. П. Куліша

Б. Марка Вовчка

В. Т. Шевченка

Г. Г. Сковороди

9.Перша збірка Т. Шевченка мала назву

А. « Гайдамаки»

Б. « Причинна»

В. « Твори»

Г. « Кобзар»

10. Невеликі комічні п’єси чи сценки, які ставилися між актами основної драми, це

А. Інтермедії

Б. Бурлеск

В. Вертеп

Г. Дискусії

11. Православні братства…

А.створювали українські школи і засновували друкарні

Б. поширювали серед населення вигідні для них релігійні погляди

В. були створені на противагу протестантським церквам

Г. розпалювали ненависть до людей іншої віри

12. Вертеп –

А. старовинний пересувний ляльковий театр, де ставили релігійні та світські п’єси

Б. невеликі комічні п’єси чи сценки,які ставилися між актами основної драми

В . перелицювання та пристосування високих біблійних образів, релігійних тем до земних потреб

Г. дискусія з приводу якогось питання суспільного характеру

 

13. Установіть відповідність  дат з подіями життя Т. Шевченка

1.22 квітня 1838 р.                                            А. народження

2. 9 березня 1814 р.                                          Б. арешт

3. 10 березня 1861 р.                                        В. перепоховання в Україні

4. 22  травня 1861 р. Г. смерть

 Д. викуп з кріпацтва

14. Установіть відповідність хронологічних меж і періодів творчості Т.Шевченка

1. 1837 – 1843 А. період «трьох літ»

2. 1843 – 1847 Б. період останніх років життя

3. 1847 – 1857 В. ранній період

4. 1857 - 1861 Г. період заслання

 Д. період навчання

15. Установіть відповідність між авторами та їх творами

1. Є. Гребінка А. «Рибалка»

2.В. Забіла Б. «Соловей»

3.М. Петренко В. «Соловейко»

4.П. Гулак - Артемовський Г. «Небо»

 Д. «Українська мелодія»

16. Установіть відповідність між письменниками та їхніми творами

1.Іван Вишенський А. « De libertate»

2.Івае Величковський Б.  «Послання до єпископів»

3.Семен Климовський В. « Їхав козак за Дунай»

4.Григорій Сковорода Г. «Загар з полузегарком»

 Д. « Тренос»(«Плач»)

17.Установіть відповідність

1.Ні, мамо, не можнанелюба любить:                           А.  І.Котляревський « Енеїда»
Нещасная доля із нелюбом жить.                                    Б. Є. Гребінка « Українська мелодія»
Ох тяжко, ох важко з ним річрозмовляти!                    В. Т. Шевченко « Заповіт»
Хай лучче я буду весь вікдівувати!                                Г. Т. Шевченко « Гайдамаки»

2.був парубок моторний                                              Д.  Т. Шевченко « Причинна
І хлопець хоть кудикозак
Удавсь на всеє зле проворний,
Завзятіший од всіх бурлак.
3. Все йде, все минає — і краю немає. 
Куди ж воноділось? відкіля взялось? 
І дурень, і мудрийнічого не знає. 
Живе… умирає… одно зацвіло, 
А друге зав'яло, навікизав'яло… 

4.Як умру, то поховайте

Мене на могилі,

Серед степу широкого,

На Вкраїні милій,

Щоб лани широкополі,

І Дніпро, і кручі

Було видно, було чути,

Як реве ревучий…

18.Установіть відповідність

1. «Маруся» А.  «праматір українського театру»

2.«Повість минулих літ»                                      Б. найдавніший літопис

3. «Чорна рада»                                                      В. перший в українській літературі історичний роман

4. «Енеїда»                                                              Г. перший твір, написаний живою народною мовою

                                                                                 Д. перший прозовий твір нової української літератури

 

Тестовий контроль. Українська література, 9 клас. Варіант ІІІ

1. Оповідання « Про Прохора – чорноризця»  входить до

А. Біблії

Б. «Літопису Григорія Грабянки»

В. Києво–Печерського патерика

Г. « Повісті минулих літ»

2. Зачинателем  нової української літератури є

А. Тарас Шевченко

Б. Іван Котляревський

В. Григорій Квітка – Основ’яненко

Г. Маркіян Шашкевич

3. Семен Климовський є автором твору

А. « Місяць на небі, зіроньки сяють»

Б. « Їхав козак за Дунай»

В. « Всякому місту – звичай і права»

Г. « Небо»

4.Якову де Бальмену присвячена поема  Т. Шевченка

А. «Гайдамаки»

Б. « Катерина»

В. «Великий льох»

Г. «Кавказ»

5.Укладачами збірки « Русалка Дністрова» є

А. Т. Шевченко, М. Гоголь, Г. Квітка – Основ’яненко.

Б.М. Шашкевич, І.Вагилевич, Я. Головацький.

В.М. Шашкевич, І. Вагилевич, Т. Шевченко.

Г. І. Котляревський, Г. Квітка – Основ’яненко, Я. Головацький.

6. Український романтизм сформувався у

А. 70-х роках XVIII ст.

Б. 50–60 –х роках XVIII ст.

В. 20-40-х роках ХІХ ст.

Г. 60-х роках ХІХ ст.

7. Моринці, Кирилівка, Петербург пов’язані з життям

А. П. Куліша

Б. Марка Вовчка

В. Т. Шевченка

Г. Г. Сковороди

8. До козацьких літописів не нележить

А. « Літопис Самовидця»

Б. « Літопис Григорія Грабянки»

В. « Літопис Самійла Величка»

Г. « Повість минулих літ» 

9. Вертеп –

А. старовинний пересувний ляльковий театр, де ставили релігійні та світські п’єси

Б. невеликі комічні п’єси чи сценки,які ставилися між актами основної драми

В . перелицювання та пристосування високих біблійних образів, релігійних тем до земних потреб

Г. дискусія з приводу якогось питання суспільного характеру

10. Православні братства…

А.створювали українські школи і засновували друкарні

Б. поширювали серед населення вигідні для них релігійні погляди

В. були створені на противагу протестантським церквам

Г. розпалювали ненависть до людей іншої віри

11. Невеликі комічні п’єси чи сценки, які ставилися між актами основної драми, це

А. Інтермедії

Б. Бурлеск

В. Вертеп

Г. Дискусії

12.Перша збірка Т. Шевченка мала назву

А. « Гайдамаки»

Б. « Причинна»

В. « Твори»

Г. « Кобзар»

 

13. Установіть відповідність між письменниками та їхніми творами

1.Іван Вишенський А. « De libertate»

2.Івае Величковський Б.  «Послання до єпископів»

3.Семен Климовський В. « Їхав козак за Дунай»

4.Григорій Сковорода Г. «Загар з полузегарком»

 Д. « Тренос»(«Плач»)

14. Установіть відповідність між авторами та їх творами

1. Є. Гребінка А. «Рибалка»

2.В. Забіла Б. «Соловей»

3.М. Петренко В. «Соловейко»

4.П. Гулак - Артемовський Г. «Небо»

 Д. «Українська мелодія»

15. Установіть відповідність хронологічних меж і періодів творчості Т.Шевченка

1. 1837 – 1843 А. період «трьох літ»

2. 1843 – 1847 Б. період останніх років життя

3. 1847 – 1857 В. ранній період

4. 1857 - 1861 Г. період заслання

 Д. період навчання

16. Установіть відповідність  дат з подіями життя Т. Шевченка

1.22 квітня 1838 р.                                            А. народження

2. 9 березня 1814 р.                                          Б. арешт

3. 10 березня 1861 р.                                        В. перепоховання в Україні

4. 22  травня 1861 р. Г. смерть

 Д. викуп з кріпацтва

17.Установіть відповідність

1. «Маруся» А.  «праматір українського театру»

2.«Повість минулих літ»                                      Б. найдавніший літопис

3. «Чорна рада»                                                      В. перший в українській літературі історичний роман

4. «Енеїда»                                                              Г. перший твір, написаний живою народною мовою

                                                                                 Д. перший прозовий твір нової української літератури

18.Установіть відповідність

1.Ні, мамо, не можнанелюба любить:                           А.  І.Котляревський « Енеїда»
Нещасная доля із нелюбом жить.                                    Б. Є. Гребінка « Українська мелодія»
Ох тяжко, ох важко з ним річрозмовляти!                    В. Т. Шевченко « Заповіт»
Хай лучче я буду весь вікдівувати!                                Г. Т. Шевченко « Гайдамаки»

2.був парубок моторний                                              Д.  Т. Шевченко « Причинна
І хлопець хоть кудикозак
Удавсь на всеє зле проворний,
Завзятіший од всіх бурлак.
3. Все йде, все минає — і краю немає. 
Куди ж воноділось? відкіля взялось? 
І дурень, і мудрийнічого не знає. 
Живе… умирає… одно зацвіло, 
А друге зав'яло, навікизав'яло… 

4.Як умру, то поховайте

Мене на могилі,

Серед степу широкого,

На Вкраїні милій,

Щоб лани широкополі,

І Дніпро, і кручі

Було видно, було чути,

Як реве ревучий…

Тестовий контроль. Українська література, 9 клас. Варіант IV

1. Моринці, Кирилівка, Петербург пов’язані з життям

А. П. Куліша

Б. Марка Вовчка

В. Т. Шевченка

Г. Г. Сковороди

2. До козацьких літописів не нележить

А. « Літопис Самовидця»

Б. « Літопис Григорія Грабянки»

В. « Літопис Самійла Величка»

Г. « Повість минулих літ» 

3. Невеликі комічні п’єси чи сценки, які ставилися між актами основної драми, це

А. Інтермедії

Б. Бурлеск

В. Вертеп

Г. Дискусії

4.Перша збірка Т. Шевченка мала назву

А. « Гайдамаки»

Б. « Причинна»

В. « Твори»

Г. « Кобзар»

5. Вертеп –

А. старовинний пересувний ляльковий театр, де ставили релігійні та світські п’єси

Б. невеликі комічні п’єси чи сценки,які ставилися між актами основної драми

В . перелицювання та пристосування високих біблійних образів, релігійних тем до земних потреб

Г. дискусія з приводу якогось питання суспільного характеру

6. Православні братства…

А.створювали українські школи і засновували друкарні

Б. поширювали серед населення вигідні для них релігійні погляди

В. були створені на противагу протестантським церквам

Г. розпалювали ненависть до людей іншої віри

7. Семен Климовський є автором твору

А. « Місяць на небі, зіроньки сяють»

Б. « Їхав козак за Дунай»

В. « Всякому місту – звичай і права»

Г. « Небо»

8.Якову де Бальмену присвячена поема  Т. Шевченка

А. «Гайдамаки»

Б. « Катерина»

В. «Великий льох»

Г. «Кавказ»

9. Оповідання « Про Прохора – чорноризця»  входить до

А. Біблії

Б. «Літопису Григорія Грабянки»

В. Києво–Печерського патерика

Г. « Повісті минулих літ»

10. Зачинателем  нової української літератури є

А. Тарас Шевченко

Б. Іван Котляревський

В. Григорій Квітка – Основ’яненко

Г. Маркіян Шашкевич

11.Укладачами збірки « Русалка Дністрова» є

А. Т. Шевченко, М. Гоголь, Г. Квітка – Основ’яненко.

Б.М. Шашкевич, І.Вагилевич, Я. Головацький.

В.М. Шашкевич, І. Вагилевич, Т. Шевченко.

Г. І. Котляревський, Г. Квітка – Основ’яненко, Я. Головацький.

12. Український романтизм сформувався у

А. 70-х роках XVIII ст.

Б. 50–60 –х роках XVIII ст.

В. 20-40-х роках ХІХ ст.

Г. 60-х роках ХІХ ст.

13. Установіть відповідність хронологічних меж і періодів творчості Т.Шевченка

1. 1837 – 1843 А. період «трьох літ»

2. 1843 – 1847 Б. період останніх років життя

3. 1847 – 1857 В. ранній період

4. 1857 - 1861 Г. період заслання

 Д. період навчання

14. Установіть відповідність  дат з подіями життя Т. Шевченка

1.22 квітня 1838 р.                                            А. народження

2. 9 березня 1814 р.                                          Б. арешт

3. 10 березня 1861 р.                                        В. перепоховання в Україні

4. 22  травня 1861 р. Г. смерть

 Д. викуп з кріпацтва

15. Установіть відповідність між письменниками та їхніми творами

1.Іван Вишенський А. « De libertate»

2.Івае Величковський Б.  «Послання до єпископів»

3.Семен Климовський В. « Їхав козак за Дунай»

4.Григорій Сковорода Г. «Загар з полузегарком»

 Д. « Тренос»(«Плач»)

16. Установіть відповідність між авторами та їх творами

1. Є. Гребінка А. «Рибалка»

2.В. Забіла Б. «Соловей»

3.М. Петренко В. «Соловейко»

4.П. Гулак - Артемовський Г. «Небо»

 Д. «Українська мелодія»

17.Установіть відповідність

1. «Маруся» А.  «праматір українського театру»

2.«Повість минулих літ»                                      Б. найдавніший літопис

3. «Чорна рада»                                                      В. перший в українській літературі історичний роман

4. «Енеїда»                                                              Г. перший твір, написаний живою народною мовою

                                                                                 Д. перший прозовий твір нової української літератури

18.Установіть відповідність

1.Ні, мамо, не можна нелюба любить:                           А.  І.Котляревський « Енеїда»
Нещасная доля із нелюбом жить.                                    Б. Є. Гребінка « Українська мелодія»
Ох тяжко, ох важко з ним річрозмовляти!                    В. Т. Шевченко « Заповіт»
Хай лучче я буду весь вікдівувати!                                Г. Т. Шевченко « Гайдамаки»

2.був парубок моторний                                              Д.  Т. Шевченко « Причинна
І хлопець хоть кудикозак
Удавсь на всеє зле проворний,
Завзятіший од всіх бурлак.
3. Все йде, все минає — і краю немає. 
Куди ж воноділось? відкіля взялось? 
І дурень, і мудрийнічого не знає. 
Живе… умирає… одно зацвіло, 
А друге зав'яло, навікизав'яло… 

4.Як умру, то поховайте

Мене на могилі,

Серед степу широкого,

На Вкраїні милій,

Щоб лани широкополі,

І Дніпро, і кручі

Було видно, було чути,

Як реве ревучий…

 

 

 Тестовий контроль. Українська література, 9 клас.

В - І

1.Б2.Г3.В4.Б5.Б6.В7.В8.Г9.А10.Г11.А12.А

 

13.1.В    2. А 3.Г 4.Б

14.1.Д2.А 3.Г4.В

15.1.Б  2.Г 3.В   4.А

16.1.Д     2.Б3.Г4.А

17.1.Д2.Б3.В 4.Г

18.1.Б2.А3.Г4.В

В - ІІ

1.Г   2.Б   3.Б   4.В   5. В   6.Б   7.Г   8.В   9.Г   10.А   11.А   12.А

 

13. 1.Д     2.А    3.Г     4.В 

14. 1.В    2.А    3.Г      4.Б

15. 1.Д     2.Б     3.Г     4.А

16. 1.Б     2.Г     3.В     4.А

17. 1.Б     2.А     3.Г     4.В

18. 1.Д     2.Б     3.В     4.Г

В- ІІІ

1.В   2.Б   3.Б   4.Г   5.Б   6.В   7.В   8.Г   9.А   10. А   11. А   12.Г

 

13. 1.Б     2.Г     3.В     4.А

14. 1.Д     2.Б     3.Г     4.А

15. 1.В    2.А   3.Г       4.Б

16. 1.Д     2.А    3.Г     4.В 

17. 1.Д     2.Б     3.В     4.Г

18. 1.Б     2.А     3.Г     4.В

В - IV

1.В   2.Г   3.А   4.Г   5.А   6.А   7.Б   8.Г   9.В   10.Б   11.Б   12.В

13.  1.В    2.А    3.Г       4.Б

14.  1.Д     2.А    3.Г     4.В 

15.  1.Б     2.Г     3.В     4.А

16.  1.Д     2.Б     3.Г     4.А

17.  1.Д     2.Б     3.В     4.Г

18.  1.Б     2.А     3.Г     4.В

 

docx
Додано
13 травня 2019
Переглядів
412
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку