29 травня о 18:00Вебінар: Філософія для дітей: закордонні та українські практики

Конспекти уроків за творами І.П.Котляревського "Наталка Полтавка" та "Енеїда"

Про матеріал
Новизна презентованих мною уроків полягає в тому, що вони спрямовані на підтримку і розвиток кожного учня, на його подальшу адаптацію в колективі , на формування творчих здібностей, пізнавальних інтересів, навичок самостійної роботи з книгою. Групова організація учнів забезпечує можливість для співпраці, сприяє налагодженню міжособистісних стосунків, спільного пізнання матеріалу. У процесі роботи учні спілкуються між собою, допомагають один одному, відчувають невимушену атмосферу доброзичливості, легко висловлюють думки, дають розгорнуті відповіді, прислуховуються до думок товаришів. Застосування технології групового навчання сприяє активізації й результативності знань учнів, вихованню гуманних стосунків між ними, умінню доводити і відстоювати власну точку зору, підвищує роль учителя, який виступає як лідер, організатор. Бажаю успіхів !
Перегляд файлу

Урок української літератури  9 клас

Урок №3.

 «Енеїда» - енциклопедія народознавства. Картини народного побуту у творі. Гумор і сатира в поемі «Енеїда», мова поеми, особливості віршової форми.

Мета:

- Показати багатство змісту  й художність образів поеми, особливості віршової форми, втілення в образах патріотичних почуттів українців.

- Розвиток в учнів уміння аналізувати історичні факти, спостережливість, почуття гумору, допитливість.

          - Виховувати бажання пізнавати історичне минуле і відвідувати свою причетність до минувшими України.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: ілюстрації А.Базидевича до твору «Енеїда, підручник, тексти».

 

ХІД УРОКУ

 

 1. Організований момент.
 2. Актуалізація опорних знань учнів.
  1. Перевірка домашнього завдання. Робота в парах.
  2. Обговорення планів до характеристики персонажів поеми. Диференційовано-групова робота.

Бесіда з учнями. Метод «Мікрофон».

 1. Коли була в перше надрукована «Енеїда»?
 2. Як розуміти назву поеми («Енеїда»)?
 3. Визначить і поясніть жанр цього твору.
 4. Яка тема «Енеїда Котляревського, а яка – «Енеїди» Вергілія?
 5. Яка різниця в змісті і сюжеті обох «Енеїд»?
 1. Мотивація навчання школярів.

          Оголошення теми, мети та завдань уроку.

 1. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.
  1. Пояснення вчителя за планом.
 1. Стиль «Енеїди» - травестійно-бурлескний.
 2. «Енеїда» - справжня енциклопедія народознавства. (Народні гуляння, свята, ігри, танці, звичаї і повір’я, народний одяг і хатня обстановка; називаються десятки народних страв; троянці мають численні українські імена; українські назви дано і багатьом селам, містам, місцевостям; з щирим замилуванням описано святкові розваги, сцени вечорниць і ворожіння та ін.).
 3. Перелік страв та напоїв, що їх вживали троянці, свідчить про надзвичайну обізнаність автора щодо народного побуту та української національної кухні зокрема.
 4. Цікавий факт: дослідники встановили, що в «Енеїді» згадано більше українських став, ніж у спеціальній праці Миколи Маркевича, виданий 1860 року.
  1. Матеріали для учнівських повідомлень.

Повідомлення 1. (Про описи народного одягу, взуття, народних ігор, танців тощо.) Ось один із численних прикладів. Венера їде на поклін до Нептуна просити, щоб не потопив Енея і його ватагу. Їде вона, як і личить богині, в розкішному ридвані. Кіньми править машталір. Портер його – хоч малюй:

  Була на йому біла свита

  Із шаповальського сукна,

  Тясомкою кругом обшита,

  Сім кіп стоялася вона.

  Набакир шапочка стриміла…

Повідомлення 2. Юнона, збираючись їхати до Еола, «сховала під кибалку мичку», «взяла шнурівку і спідницю». А Венера, відправляючись до «Зевса на ралець», «взяла оціпок грезетовий і кунтуш з усами люстровий».  На Дідоні бачимо: «кораблик бархатовий, спідницю і корсет шовковий», запаску, червоні чоботи, хустку з вибійки. А до того вона ще й «начепила ланцюжок». В поемі згадується багато народних ігор, наприклад, у свинки, у панаса, у журавля, у хрещика, угрюбуда, у тісної баби, у ворона, у паці, у кітьки крашанками, у жгута, у хлюста, у візка і т.д.

Повідомлення 3. Котляревський подає також відомості про українські народні інструменти, танці. Яскравим підтвердженням цього є сцена, де описано бенкет у Дідони.

Повідомлення 4. Не випало з поля зору українського письменника і образотворче мистецтво. Описуючи наприклад, приготування царя Латина до прийому гостей, він розповідає, якими картинами поспіхом прикрасили царські палати. І подає справжній каталог лубочних картин, що були поширені тоді в поміщицьких будинках, а особливо в селянських хатах.

Повідомлення 5. І.Котляревський з етнографічною точністю описує вечорниці в пеклі, куди Анхіз привів Енея, щоб тут поворожили юнакові, яка доля його спіткає. Так само точно описано обряд ворожіння.

Одним із елементів народності поеми є наявність у ній простих народних імен, носіями котрих є козаки-українці. (Наприклад, імена троянців, що потопилися під час бурі на морі, яких зустрів Еней в підземному царстві.)

 1. Робота над текстом твору в малих групах.
 1. Знайди епізоди пекла, куди письменник помістив панів.
 2. Кого саме він помістив до пекла і чому?
 3. Що піддано нищівній критиці в цих епізодах?
 4. Як називається таких художній прийом?
  1. Пояснення вчителя.

«Енеїда» є оригінальним твором із системою вирішування. Ця система – силабо-тонічна: в кожному рядку є певна послідовність у чергування наголошених і ненаголошених складів. Система від української бурлескної поезії. Віршовий розмір поеми – ямб. З попередніх класів Вам відомо, що таке строфа. (Повторюване поєднання кількох віршових рядків, пов’язаних між собою римуванням та ритмом.) Відносна закінченість змісту строфи важлива її особливість. Строфа «Енеїди» десятирядкова, і називається вона дециною. Строфа в поемі довга, бо Котляревський намагався зберегти тематичну цілісність описів. (Пейзаж, портрет тощо.) Римування перехресне (1-3; 2-4), парне (5-6; 8-9) і кільцеве (7-9), що надає строфі стрункості. Кількість складів розподілена в рядках так: 9-8-9-8-9-9-8-9-9-8, завдяки чому строфа поеми не лише струнка, а й мелодійна.

 1. Закріплення вивченого матеріалу на прикладах уривків з твору.
  1. У чому виявляється травестійно-бурлескний стиль «Енеїди»?
  2. Які засоби гумору вживає автор у цьому творі?
  3. Схарактеризувати багатство художніх засобів поеми.
  4. Вікторина.

 

ВІКТОРИНА

«Хто з героїв «Енеїди»…»

 

 1. … пропонує супротивникові вирішити суперечку поєдинком, щоб не проливати кров людей? (Еней у сутичці з Турном).
 2. … захищаючись від рутульців, готові «до останньої краплі крові свою свободу боронить». (Троянці на чолі з Енеєм).
 3. … говорить побратиму, який вирішив пробратись у ворожий стан: «З тобою рад в огонь і в воду…»? (Евріал).
 4. … йде на вірну смерть заради «Общого добра»? (Евріал).
 5. «… на сутяжників похожі і раді мордовать людей»? (Олімпійські боги, за висловом Зевса).
 6. … вмер від горілки, а потрапив до раю, бо був у родинних зв’язках із богами? (батько Енея Анхіз).
 7. … по правді не судили

та тільки грошики лупили

і одбирали хабарі? (Судді і підсудки, що потрапили до пекла).

 1. … на аршинець на підборний

Поганий продавали крам?

 1. … людям грошей не давали

І ставили їх за скотів? (Пани-поміщики).

 1. Підведення підсумків уроку. Метод «Мікрофон».
  1. Доведіть те, що «Енеїда» є енциклопедією народознавства.
  2. В чому полягає особливості віршової форми твору.
 2. Виставлення оцінок та їх коментар.
 3. Домашнє завдання: Виписати  з поеми 8-10 порівнянь, 5-6 метафор, 3-4 прислів’я і з’ясувати їх функції у творі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Урок української літератури   9 клас

Урок № 5.

 Поетичний образ Наталки – дівчини з народу. Інші образи твору. Значення п’єси.

Мета: користуючись текстом твору, дати характеристику персонажів п’єси , їхніх дій та вчинків; розвивати відчуття краси слова, вміння зіставляти і робити нескладні висновки; виховувати в учнів доброту, милосердя.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: записи пісень Наталки, підручник, тексти.

ХІД УРОКУ

 

 1. Організований момент.
 2. Актуалізація опорних знань учнів.
 1. Перевірка домашнього завдання.
 1. Цитати до характеристики Наталки.
 2. Кого віднесено до позитивних героїв п’єси, а кого до негативних і чому?
 1. Бесіда з учнями.
 1. Яка тема п’єси І.Котляревського «Наталка Полтавка»?
 2. У чому новаторство Котляревського -  драматурга?
 3. Композиція п’єси «Наталка Полтавка».
 1. Мотивація навчання школярів.

          Оголошення теми, мети та завдань уроку.

 1. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.
 1. Пояснення вчителя за планом.
 1. Поетичний образ дівчини з народу в п’єсі І.Котляревського «Наталка Полтавка».
 2. Як мати характеризує Наталку? («Добра дочка»).
 3. Що про себе говорить Наталка? («Не багата я і проста, но чесного роду…»).
 4. Возний вважає її «найкращою зо всього села і  всіх прикосновенних околиць дівицею».
 5. Наталка – перший правдивий образ дівчини-селянки в українській літературі.
 1. Колективне складання плану до характеристики Наталки Полтавки.
 2. Самостійна робота у парах.
 1. Скласти план порівняльної характеристики образів Петра і Миколи.

Зразок:

а) Петро і Микола – представники трудового народу.

б) Високі моральні якості Петра і Миколи. (Працьовитість, чесність, природний розум).

в) Енергійність Миколи, його здатність до боротьби і деяка пасивність Петра.

г) Дотепність, життєрадісність, відвертість Миколи та ліризм, розсудливість, обережність Петра.

2) Аналогічно скласти план характеристики негативних персонажів. (Возного, Виборного).

 1. Закріплення вивченого матеріалу.
 1. Визначити драматургічні особливості п’єси «Наталка Полтавка».

(Драматичний і природний розвиток дії, гострота конфлікту: уміле застосування народного гумору; використання народних і створених автором пісень; багатство, барвистість та індивідуалізація мови.)

 1. Робота з підручником.

У чому полягають реалізм і народність п’єси? (Довести свою думку посиланнями на текст твору.)

 1. Бліц - опитування.
 1. Літературна спадщина Івана Котляревського. (Назвати найвідоміші твори).
 2. Жанр «Енеїди». (Визначити і пояснити).
 1. Підведення підсумків уроку. Метод «Мозковий штурм».
  1. Хто написав про Котляревського

Будеш, батьку, панувати,

Поки живуть люди…?

(Т.Шевченко) 

 1. Який твір Котляревського ще в рукописі набув великої популярності серед читачів і двічі був надрукований без відома автора? (Поема «Енеїда»).
 2. Хто з українських композиторів створив оперу «Енеїда»? (М.Лисенко).
 3. Якою піснею починається п’єса «Наталка Полтавка»? («Віють вітри, віють буйні». Наталка).
 4. Чим закінчується п’єса? (Піснею Наталки «Ой я дівчина Наталка…»)
 5. Хто з героїв «Наталки Полтавки» має прізвище, складова частина якого – дієслово наказової форми? (Горпина Терпелиха).
 6. Яка з пісень Возного є переробкою відомого сатиричного твору Г.Сковороди? («Всякому роду нрав і права».)
 7. Назвіть прізвища Возного і виборного. (Тетерваковський, Макогоненко).
 8.              Хто з персонажів п’єси назвав Наталку Полтавкою? (Микола, потім Макогоненко).
 9.  У якому творі Котляревський сказав:

Мужича правда є колюча,

А панська на всі боки гнута?

(«Енеїда»)

 

 1.  Хто з богів, зображений в «Енеїді», «звелів поганій буть погоді»? (Нептун).
 1. Виставлення оцінок та їх коментар.
 2. Домашнє завдання: підготуватися до письмової роботи на одну з тем: «Народознавство в поемі «Енеїда» І.Котляревського»; «Еней був парубок моторний»; «Утвердження сили народного духу в поемі «Енеїда» Котляревського»; «Образ Наталки Полтавки – яскравий тип українського характеру»; «Свої роздуми над п’єсою «Наталка Полтавка».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок української літератури   9клас

Урок №4.

Тема: І. Котляревський. «Наталка Полтавка». Соціально - побутовий конфлікт у творі, особливості жанру.

 

Мета:

- Через виразне читання, бесіду розкрити учням красу твору, ознайомити зі змістом п’єси.

 •                  Розвивати образну уяву, вміння самостійно мислити.
 • Виховувати доброзичливе ставлення до людей, до членів своєї сім’ї.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: записи оперних партій з опери «Наталка Полтавка» М.Лисенка або пісень із п’єси, підручник, тексти.

ХІД УРОКУ

 

 1. Організований момент.
 2. Актуалізація опорних знань учнів.
 1. Перевірка домашнього завдання.

Письмова робота: читання і коментування виписаних прикладів з поеми.

 1. Зв’язне висловлювання на тему.
 1. Використання в поемі усної народної творчості.
 2. Вживання в «Енеїді» різноманітних синонімів, однорідних членів речення.
 3. Строфічна будова і віршовий розмір поеми.
 4. Зв'язок поеми з попередньою літературою.
 5. Значення «Енеїди» Котляревського.
 1. Мотивація навчання школярів.

          Оголошення теми та мети уроку.

 1. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.
 1. Пояснення вчителя за матеріалами підручника (с.126-127).
 2. Виразне читання за ролями фрагментів п’єси.

І. Перша дія:

а) зустріч водного з Наталкою;

б) діалог виборного і Возного;

в) розмова Наталки з матір’ю.

ІІ. Друга дія.

а) Зустріч Миколи і Петра;

б) Зустріч Наталки і Петра.

 1. Бесіда з учнями. Метод «Мікрофон».
 1. Що знаходиться  у центрі уваги автора п’єси?
 2. Яка причина тривалої розлуки Петра і Наталки?
 3. Чому мати хоче віддати Наталку за нелюбого дочці Возного?
 4. Яка роль Миколи в п’єсі, з якою метою введено цю дійову особу?
 5. Чи подобається вам Наталка?
 6. Які прислів’я і приказки з п’єси ви запам’ятали?
 7. Що характерного в мові Возного?
 1. Словникова робота.

Драматичний твір (від грецьк. – дія) – літературний твір, побудований на діях та висловлюваннях персонажів і здебільшого призначений для спеціального виконання. Разом з тим має художню цінність і як твір для читання. Авторські зауваження в драматичному творі містяться лише в коротких ремарках. Події в ньому розгортаються послідовно (експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка). Відрізняють зовнішню дію, тобто вчинки персонажів, і внутрішню дію – зіткнення ідеї, поглядів, життєвих позицій, виражене  в діалогах, суперечках. Основним зображально-виражальним засобом драматичного твору є мова дійових осіб (діалоги-монологи). Драматичні твори поділяються на окремі жанри: драма (соціально-побутова, психологічна, історична), трагедія, комедія, водевіль.

Композиція (від лат. – складання, з’єднання) драматичного твору – це послідовність розгортання дії п’єси. Основні композиційні елементи твору: експозиція, з якої дізнаємося про час і місце дій, одержуємо перше уявлення про персонажів; зав’язка – виникнення конфлікту, що зумовлює подальшу дію; розвиток дії – події, спричинені конфліктом;  розв’язка – наслідки подій, що відбулася у п’єсі. У п’єсі І.Котляревського «Наталка Полтавка» експозицією є перша поява Наталки, її розмова з Возним, зав’язкою – розмова Наталки з матір’ю. Розвиток дії – події до появи Петра, кульмінація – поява Петра, розв’язка – заключна сцена.

 1. Самостійна робота у малих групах з текстом та підручником.
 1. Визначити і записати тему п’єси «Наталка Полтавка». (Драма кохання бідної дівчини-селянки, яка відстоює своє право на щастя.)
 2. За писати композицію «Наталки Полтавки».
 3. Виписати позитивних і негативних персонажів п’єси.
 1. Підведення підсумків уроку.
 2. Виставлення оцінок та їх коментар. прислів’я з мови дійових осіб і вказати, кому вони належать.

 

 

 1. Домашнє завдання: з твору виписати цитати до характеристики Наталки (як вона сама себе характеризує, як її характеризують виборний,  мати);  виписати  три приказки або три прислівя. Скласти літературно – художній паспорт твору.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок української літератури        9 клас

Урок № 6.

Тема: Письмовий твір на одну з тем:

 «Народознавство в поемі «Енеїда» І.Котляревського»;

 «Еней був парубок моторний»;

 «Утвердження сили народного духу в поемі «Енеїда» Котляревського»;

 «Образ Наталки Полтавки – яскравий тип українського характеру»;

  «Свої роздуми над п’єсою «Наталка Полтавка».

 

Мета: Перевірити набуті знання через виконання самостійної роботи; розвивати творчі здібності учнів; виховувати любов до рідної мови, до України.

 

Тип уроку: розвиток зв’язного мовлення.

 

Обладнання: підручник, тексти.

 

ХІД УРОКУ

 

 1. Актуалізація опорних знань учнів.
 1. Перевірка домашнього завдання.

Організаційний момент: перевірка наявності текстів, виписаних цитат.

 1. Мотивація навчання школярів.

          Оголошення теми та мети уроку.

 1. Робота над темою уроку.
 1. Підготовча робота до написання твору.
 1. Вибір теми.
 2. Складання плану.
 3. Обговорення плану.
 4. Підбір цитат для використання у творі.
 5. Робота в чернетці.
 1. Ознайомлення учнів із зразком учнівського твору.

Зразок.

Образ Наталки Полтавки – яскравий тип українського національного характеру.

Протягом багатьох століть люди оспівували і уславлювали в піснях і віршах образ берегині – матері чи коханої жінки. Благословляючи її ім’я, деякі філософи вважали, що доля жінки – в домашньому господарюванні та материнстві. На їхній погляд, жінка не здатна до великих справ і почувань. Але українки здавна дивують світ і величчю почуттів, і талантом материнства, і світлим розумом.

Багато діячів культури звертались у своїй творчості до образу жінки. Перлиною української літератури стала неповторна п’єса Івана Котляревського «Наталка Полтавка». Його героїня наче узагальнила всі найкращі риси жінок,  стала своєрідним ідеалом національного характеру, в якому гармонійно поєдналися зовнішня краса і багатий духовний світ.

Наталка – добра, ввічлива та чесна дівчина. «Золото – не дівка! – кажуть про неї. – Окрім того, що красива, розумна, моторна і до всякого діла дотепна, яке у неї добре серце, як вона поважає матір свою,… яка трудяща, себе і матір на світі держить..»

Тільки заради любові матусі вона погоджується на шлюб із нелюбом. Наталці притаманна здатність жертвувати собою заради інших, але свого кохання зректися вона не може. Її душа і серце стогнуть від болю, адже коханий вже чотири роки як пішов заробляти гроші на весілля, а його й досі нема. Чекаючи на нього, Наталка благає Бога, щоб її наречений швидко повернувся.

«Петре! Петре!.. я тебе любила і тепер люблю», - сумує дівчина. Герої твору Котляревського властиве почуття людської гідності, вона розумна і кмітлива. Делікатно, але наодріз проста селянка відмовляє пану Возному , пояснює, чому вони не пара. Ніжна і сором’язлива, вона впевнена в собі, і це допомагає їй не занепасти духом навіть за тяжких обставин.

Коли доля знову зводить їх з коханим Петром, дівчина бореться за своє щастя. Її не лякає людський осуд, вона залишається з людиною, яку кохає понад усе.

Майже сто вісімдесят років живе на сцені улюблена в народі героїня п’єси, а краса невмирущого образу Наталки Полтавки не в’яне, не старіє. Причина безсмертя, очевидно, в тому, що І.Котляревський блискуче втілив у ній народний ідеал української жінки, її моральної краси.

Минали десятиліття, зміни суспільного устрою додавали нових рис до соціального обличчя жінки, проте в найістотнішому цей ідеал залишався без змін. Він не став анахронізмом і в наш час. Нам близький і дорогий образ жінки, багатої духовно, чесної, працьовитої і сердечної. З плином часу такі ідеали не старіють, бо вони – загальнолюдські і вічні, а отже й актуальні для будь-якої епохи.

 1. Робота у чернетці за планом.
 2. Самостійна робота учнів. Написання твору.
 1. Домашнє завдання: прочитати повість Г.Квітки-Основ’яненка «Маруся». Написати короткий відгук про свої враження від прочитаного твору.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок української літератури   9 клас

Урок №1.

 Нова українська література. Становлення нової української літератури. Іван Котляревський. Огляд життя і творчості письменника.

 

Мета:

- Розповісти учням про становлення нової української літератури, діяльність «Руської трійці», ознайомити з розвитком драматургії.

 •                                                                    Розкрити роль зв’язку з народом у становленні світогляду та формуванні поглядів І.Котляревського.
 • Розвивати образи мислення, виховувати віру в своє щастя.

 

Тип уроку: комбінований.

 

Обладнання: портрет письменника, виставка його творів, підручник, тексти. Записані на дошці та на плакаті слова:

      Будеш, батьку, панувати,

      Поки живуть люди;

      Поки сонце з неба сяє,

      Тебе не забудуть!

        Тарас Шевченко

 

ХІД УРОКУ

 

 1. Організований момент.
 2. Актуалізація опорних знань учнів.
 1. Перевірка домашнього завдання.
 2. Бесіда з учнями за планом. «Мозковий штурм»
 1. 1764 рік. Яка важлива поді свідчить про погіршення становища України? (Скасування гетьманства, згодом Запорізької Січі).
 2. Дайте оцінку запровадженню кріпацтва в Україні. До чого це призвело?
 3.  Яка тенденція   стала помітною серед інтелігенції? (Відхід від народу).
 4. Що можна сказати про мовну політику самодержавства?
 5. Назвіть основні події кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст., пов’язані з опором народних мас. (Події в с. Турбаях, легендарний Устим Кармалюк, створення Кирило-Мефодіївського братства).
 6. Охарактеризуйте розвиток культури цього періоду.
 1. Мотивація навчання школярів.
 1. Виразне читання поезії І.Франка «Котляревський».
 2. Оголошення теми та мети уроку.

(Діти записують після теми завдання-очікування.)

 1. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.
 1. Пояснення вчителя за планом.
 1. Виникнення нової української літератури, біля джерел якої був

І.П. Котляревський. (У 1798 р. вийшли друком перші три частини «Енеїди»).

 1. Розвиток нової української літератури шляхом народності.
 2. Вплив на розвиток літератури сентименталізму та романтизму.
 3. Поява нових тем, створення нових образів, нових жанрів.
 1. Матеріали для учнівських повідомлень. Робота в парах.

Повідомлення 1. Особливої уваги заслуговує діяльність Руської трійці», звідки вийшли перші зразки нової української літератури в Галичині. 1832 року у Львівській духовній семінарії організувався гурток молоді, який поставив собі завдання працювати на користь народу, нести в народ культуру рідною мовою. Гурток цей складався спочатку з Маркіяна Шашкевича, Якова Головацького та Івана Вагилевича, згодом до них приєдналися й інші семінаристи. В 1837 році вони видали збірник «Русалка Дніпра», який став першим паростком нової літератури. Книжка складалася з творів самих учасників гуртка і з народних пісень.

Повідомлення 2. Укладачі збірки не тільки переймалися тяжким становищем українського народу в Галичині, а й гаряче бралися до освітньої роботи на його користь. Вони підкреслювати свій зв'язок з літературою Наддніпрянської України, обстоювали єдність усіх українців.

 1. Словникова робота.

Просвітництво – ідейний рух, що сформувався у франції ХVІІІ ст. характерними рисами Просвітництва є віра у прогресивний розвиток суспільства, культ розуму й науки. В Україні, починаючи з перших десятиліть ХІХ ст., ідеї Просвітництва були пов’язані з визволенням від соціального і національного гніту, відстоюванням права на соціальну своєрідність культури. Основними функціями мистецтва вважалися виховна і пізнавальна, звідки випливає виска оцінка правдивого зображення дійсності. Для літератури просвітницького спрямування характерні ідейна наснаженість, утвердження думки про рівність людей та природжену схильність їх до добра, протест проти будь-якого придушення свободи особистості. На відміну від класицизму, центральною постаттю в літературі Просвітництва стає демократичний герой, представник народу, який втілює його високі моральні якості. В основу просвітницького реалізму покладено обумовленість поведінки людини суспільними обставинами життя. В літературі найактивніше розвиваються жанри роману, повісті, соціально-побутової драми, байки.

Риси Просвітництва властиві творам І.Котляревського, Г. Квітки - Основ’яненка , П.Гулака-Артемовського, а пізніше – творчості Т.Шевченка, Б.Грінченка, І.Франка.

Роди літератури – найзагальніші одиниці поділу літературних творів за способом зображення дійсності: епос, лірика і драма.

Літературний жанр (від франц. – рід, вид) – тип літературного твору, який має певні особливості змісту і форми. Жанри поділяються на епічні: оповідання, повість, роман; ліро-епічні: поема, водевіль і драматичні: драма, комедія, трагедія.

 1. Бесіда з учнями. «Мікрофон».
 1. В яких історичних умовах створювалася нова українська література?
 2. Яким змістом вона наповнилася?
 3. Поясність  значення народності в новій українській літературі.
 4. Які нові теми й образи з’явилися в літературі?
 5. Якими жанрами вона збагатилася?
 6. Яке значення для розвитку літератури мала діяльність «Руської трійці»?
 1. Опрацювати теоретичний матеріал підручника, с.89-94 скласти на цій основі план біографії І.Котляревського.
 1. Підведення підсумків.

Конкурс юних біографів

Питання

Відповідь

1.

Хто за гороскопом І.Котляревський?

Діва

2.

Ким працював батько Котляревського?

Канцеляристом

3.

Ким був його дід?

Священиком

4.

Місто, де народився письменник.

Полтава

5.

Який соціальний статус Котляревських?

Дворяни

6.

Хто був першим учителем малого Івана?

Дяк

7.

У церковнопарафіяльній школі І.Котляревський навчився читати, писати і…

Співати

8.

Місто, де він навчався в семінарії

Новоросійськ

9.

Прізвисько, яке отримав Котляревський ще в школі.

Римач

10.

У якому чині завершив він військову службу?

Капітан

11.

Якій роботі Котляревський присвятив найбільшу частину життя?

Педагогічний

12.

Повна назва закладу, яким він керував.

Будинок виховання дітей бідних дворян

13.

Внесок І.Котляревського в боротьбу з Наполеоном.

Сформував 5-й козачий полк

14.

Літературний рід «Енеїди».

Ліро-епос

15.

Літературний вид «Наталки Полтавки».

Драма

16.

Скільки років прожив письменник?

69

17.

Заслуга Котляревського перед літературою.

Зачинатель нової української літератури

 1. Виставлення оцінок та їх коментар.

Домашнє завдання: Знайти в «Словнику античної міфології» відомості про міфічних героїв, які зустрічаються у творі Котляревського, записати їх у зошит. Проект.

Урок української літератури   9клас

Урок №2.

 І. Котляревській «Енеїда». Зміст поеми, історія її написання.  Образи поеми.

 

Мета:

-  Опрацювати зміст поеми.

- Дати характеристику головних героїв, розвивати в учнів відчуття образного               

  слова, спостережливість.

- Виховувати високі патріотичні почуття.

 

Тип уроку: комбінований.

 

Обладнання: поема Вергілія «Енеїда», ілюстрації А. Базилевича до «Енеїди» Котляревського, запис арії Енея з опери «Енеїда» М.Лисенка, підручник, тексти, словник, ілюстрації до твору.

 

ХІД УРОКУ

 

 1. Організований момент.
 2. Актуалізація опорних знань учнів.
 1. Перевірка домашнього завдання. Конкурс на кращого знавця теорії.
 1. Історичні умови, в яких почала формуватися нова українська література.
 2. Значення народності в новій українській літературі.
 3. Які нові теми, жанри й образи з’явилися в літературі?
 4. Діяльність «Руської трійці».
 5. Як формувався світогляд Котляревського?
 6. Головні твори письменника.
 1. Перевірка письмового завдання за «Словником античної міфології». Робота в парах.
 1. Мотивація навчання школярів.

          Оголошення теми, мети та завдань уроку.

 1. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.
 1. Пояснення вчителя за матеріалами підручника (с.95-116).
 2. Словникова робота.

            Силабо-тонічне віршування (від грецьк. – склад і наголос) засноване на упорядкованому чергуванні наголошених і ненаголошених складів і, відповідно, приблизно однаковій кількості складів у рядку. Залежно від кількості складів у повторювальній частині рядів (стопі) розрізняють двоскладові і трискладові розміри силабо-тонічного вирішування. До двоскладових розмірів належать хорей і ямб, до трискладових – дактиль, амфібрахій і анапест.

 1. Робота над текстом твору. План змісту поеми.

Частина І. Початок подорожі Енея. Гостювання в Дідони.

Частина ІІ. В Сицилії. Поминки по батькові Енея Анхізу. Пожежа! (Горить троянський флот.)

Частина ІІІ. На землі Кумській. Подорож Енея з Сівіллою на той світ. Зустріч з батьком.

Частина ІV. В латинській землі. Обмін подарунками між Енеєм та царем Латином. Початок війни.

Частина V. Війна між троянцями та рутульцями. Героїчний подвиг Низа та Евріала.

Частина VІ. Продовження війни. Поєдинок Турна з Енеєм.

 1. Слово вчителя.

«Енеїда» Котляревського за жанром – ліро-епічна, травестійно-бурлескна поема.

Поемою вона називається тому, що це віршовий великого розміру твір, в якому зображені значні події, яскраво розкрито людські характери, присутній глибокий психологізм.

Епічна – бо в ній говориться про людей, їхні вчинки, переживання та боротьбу в розповідній формі.

Травестійна – бо автор перевдягнув античних героїв Вергілієвої «Енеїди» в українське вбрання, переніс їх в історичні умови українського життя, зокрема побуту козаків-запорожців, українського панства, чиновників та простого люду.

Бурлескна – бо події і люди замальовуються здебільшого в жартівливому, знижувальному тоні.

 1. Робота з підручниками. Робота в малих групах з метою взаємного контролю.

Прочитати розділ «Тематика «Енеїди» (с.100-104) і розповісти про тематику твору».

 1. Робота в зошиті.

Записати визначення теми, жанру «Енеїди» Котляревського.

 1. План до образів «Енеїди» (орієнтовний).

І. Еней і троянці.

1. Авторська характеристика Енея.

2. Риси вдачі Енея.

3. Троянці. Образи Низа і Евріала.

ІІ. Образи богів.

ІІІ. Земні герої (царі).

 1. Підведення підсумків уроку. «Мозковий штурм».
 1. Коли вперше було надруковано «Енеїду»? За яких обставин?
 2. Як слід розуміти назву поеми?
 3. Визначить і поясніть жанр твору.
 4. Яка тема поеми? Обґрунтуйте свою думку.
 1. Підведення підсумків уроку. Метод «Мікрофон».
 1. Доведіть т, що «Енеїда» є енциклопедією народознавства.
 2. В чому полягає особливості віршової форми твору.
 1. Виставлення оцінок та їх коментар.
 2. Домашнє завдання: підручник, с. 95-117, хрестоматія (48, с.118-151). Письмово скласти план до характеристики Енея, троянців, небожителів. (Венера, Юнона, Зевс, Нептун, Еол, Вулкан.)

Для самостійного читання: Іван Котляревський. «Москаль-чарівник»; Іван Пельгук. «Грозовий ранок» або Борис Левін «Видно шляхи Полтавськії…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Українська література 9 клас (Слоньовська О. В., Мафтин Н.В., Вівчарик Н.М., Курінна Н.С., Шевчук Л. Т.)
Додано
14 травня
Переглядів
16
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку