Тестова робота з української мови "Повторення та узагальнення вивченого. Синтаксис. Пунктуація. Словосполучення й речення" (8 клас)

Про матеріал

Тестова робота містить два варіанти, що складаються з 18 тестових завдань (12 - закритого характеру з вибором 1 правильної відповіді, 3 - на встановлення відповідності, 3 - відкритого характеру) та завдання творчого характеру.

Перегляд файлу

Повторення та узагальнення вивченого.

Синтаксис. Пунктуація.  Словосполучення й речення

Тестова робота

І варіант

І рівень

 1. Слово білий вжито в прямому значенні в реченні

А. Як упав же він з коня та й на білий сніг.

Б. Вулиці залиті молочним світлом білої ночі.

В. Сумує, воркує, білим світом нудить.

Г. На столі він побачив білі паляниці.


 1. Синонімічний ряд утворюють слова

А. Вітер, снігопад, ожеледь, буревій.

Б. Великий, більший, більшенький, найбільший.

В. Плакати, ридати, рюмсати, пхикати.

Г. Зелений, зеленуватий, зеленавий, зелененький.


 1. Укажіть рядок, у якому словосполучення не  є омонімічними:

А. Вода з ключа — журавлиний ключ.

Б. Співає завірюха — співає дівчина.

В. Вити гніздо — вити на місяць.

Г. Креслити коло — знаходиться коло хати.


 1. Знайдіть рядок, у якому наведено тільки займенники:

А. Абискільки, нічий, така, самі, собою.

Б. Деякий, коли, будь-хто, котра, чий.

В. Ти, себе, твій, де, дехто.

Г. Кожне, абичий, їхній, чому, вони;


 1. Позначте рядок, усі слова в якому — числівники:

А. Десять, десятеро, десятка, десятий;

Б. Три, третій, тридцять, триста;

В. Двоє, другий, двічі, дванадцять;

Г. П'ятдесятий, п'ятдесят, п'ятиліття, п'ятнадцятий.


 1. Апостроф треба писати в усіх словах рядка

А. Примор..я, подвір..я, пор..ядок

Б. В..юнитись, зап..ястний, арф..яр

В. Р..єпін, прем..єр, солом..яний

Г. Кар..єра, трав..яний, кр..якати


 1. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А. Пол..ща, л..вівський, низ..кий, мен..ше

В. Терноніл..ський, ніч..ка, дяд..ко,бат..ко

В. Вуз..кий, б’єт..ся, бад..орість, нян..чин

Г. Біл..ше, Гуцул..шина, київс..кий, піс..ня


 1. Частку не треба писати разом з наступним словом у рядку

А. Ужити не/гайних заходів; не/треба чекати

Б. Зупинився не/випадково; не/глибока ріка

В. Писав не/думаючи; розгулялася не/года

Г. Сказав дуже не/впевнено; давно не/здужає


 1. Укажіть рядок, де нема словосполучень.

А. Світлі ріки, менш уважний, ліс шумів.

Б. Воркування горлиць, дуби крислаті, прилітає осінь.

В. Цикання дроздів, буду малювати, бережи природу.

Г. До школи, вечір і ранок, молодь відпочиває.

 1. Укажіть прислівникове словосполучення.

А. Вирішують ідучи; сонячне сяйво; керують роботою.

Б. Заспівати пісню; веселитися разом; дуже добре.

В. Тепло мені; радісно за сина; дуже швидко.

Г. Читати виразно; збирач листя; материнська ласка.

 1. Укажіть складне речення (розділові знаки пропущено).

А. Красива осінь сипле під ноги золото й бентежить душу й серце.

Б. Тепер літо передало золоті ключі осені і вона одягла дерева в барви яскраві.

В. Летить пожовкле листя і вкриває землю килимом м’яким.

Г. І ліси і сади зацвіли пурпуровими барвами казкової осені.

 1. Укажіть розповідне речення.

А. Хто ж од нас у світі дужчий?

Б. Зоре моя вечірняя, зійди над горою.

В. Чи совам зборкати орла?

Г. Берези вздовж дороги обабіч стали в два ряди.

ІІ-ІІІ рівень

 1. Установіть відповідність

1. М’який знак пишемо

А. Біл..ший, картин…ці, дон…ці

2. М’який знак не пишемо

Б. Моркв…яний, р…сно, тьм…яний

3. Апостроф пишемо

В. Дрібнесен…кий, криничне…ці, кіл…це

4.  Апостроф не пишемо

Г. Підв…язати, торф…яний, Лук…янівка

 

Д. Мен…ше, селян…ський, барабан…щик

 1. Установіть відповідність між словосполученнями та їхніми типами.

1. Осіння пора, свято листопаду.

А. Дієслівні.

2. Високо в небі; по-осінньому тепло.

Б. Прикметникові.

3. Завітати до лісу; милуватися красою.

В. Іменникові

4. Безмежно щасливий, щирий від душі.

Г. Прислівникові.

 

Д. Займенникові.

 1. Установіть відповідність між реченням та його характеристикою. 

1. Дихайте на повні груди свіжим повітрям осені.

А. Спонукальне, просте, односкладне, поширене.

2. Це ж коли до нас завітає чарівниця – осінь?

Б. Спонукальне, просте, двоскладне, поширене.

3. Листя у вихорі вальсу грайливо спускається на землю.

В. Розповідне, просте, односкладне, поширене.

4. Як затишно й красиво в осінньому лісі!

Г. Питальне, просте, двоскладне, поширене.

 

Д. Розповідне, просте, двоскладне, поширене.

 1. Спишіть. Визначте, якою частиною мови є кожне слово рядка. Випишіть із речення
  6 різних за будовою словосполучень, зробіть синтаксичний розбір.

Українці мають усі підстави пишатися тим, що їхня Батьківщина не раз переживала дні сили і слави, мала справді легендарних героїв, мужньо переносила найважчі випробування, коли гинули не сотні й тисячі, а мільйони й дочок і синів.

 1. До слів іншомовного походження доберіть українські відповідники. З двома словами (на вибір) складіть речення.

Міленіум, калькуляція, імідж, рекетир, сек’юриті, пресинг.

 1. Зробіть синтаксичний розбір речення.

Яблука на голому гіллі світяться спокійно серед саду в сумовитій надвечірній млі осіннього листопаду.

Скупе проміння осіннього сонця самотньо відсвічує немічною позолотою на білому тлі беріз.

ІV рівень

Напишіть твір-мініатюру (6-7 речень) на одну з тем:

 1. «На світі той наймудріший, хто найдужче любить життя» (В. Симоненко)
 2. Що робить людину великою?
 3. Поразка — це наука. Ніяка перемога так не вчить…


Повторення та узагальнення вивченого.

Синтаксис. Пунктуація.  Словосполучення й речення

Тестова робота

ІІ варіант

І рівень

 1. Слово пливе вжито в прямому значенні в реченні

А. За сонцем хмаронька пливе.

Б. Пливе човен води повен.

В. Час рікою пливе, як зустрів я тебе.

Г. Музика пливе і манить мене ще здалеку.


 1. Синонімічний ряд утворюють слова

А. Огорожа, паркан, частокіл, тин, пліт.

Б. Мужній, героїчний, величний, урочистий.

В. Хороший, злий, добрий, поганий.

Г. Сніг, іній, град, дощ.


 1. Позначте рядок, у якому словосполучення є омонімами:

А. Крило літака — крило лелеки.

Б. Моторний хлопець — моторний цех.

В. Палаючий степ — палаюче сонце.

Г. Радісний погляд — радісний настрій.


 1. Укажіть частки.

А.  Ось, тільки, вже, б.

Б.  Невже, хіба, ж, нехай, але.

В.  Ніякий, ніде, аніхто, деякий.

Г.  Навряд чи, навіть, бодай, ні.


 1. У котрому рядку всі слова є числівниками?

А. Двоє, нуль, мільйон, сорокаріччя;

Б. Трійка, семеро, одиниця, десять;

В. П’ятеро, подвоїти, двадцять три;

Г. Восьмий, дві п’ятих, обидва.


 1. Апостроф треба писати в усіх слотах рядка

А. В..їжджати, р..яска, міжбрів..я

Б. З..ясувати, олов..яний, реп..ях

В. Вп..ятьох, цв..яшок, бур..янище

Г. Бар..єр, плоскогір..я, бр..язкати


 1. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А. Відчуваєт..ся, черешен..ці, Хар..ків

Б. Різ..блений, близ..кість, він..чати

В. Жен..шень, тридцят.., пот..мяніти

Г. Рибон..ці, Гор..кий, тайван..ський


 1. Частку не треба писати разом з наступним словом у рядку

А. Не/политі вранці квіти; не/перевірені відомості

Б. Човен не/прив’язаний; не/обсаджений берег

В. Не/завершена робота; не/розчищені стежки

Г. Не/посіяна батьком трава; тин не/доплетений

 1. Укажіть рядок, де всі сполучення слів — словосполучення.

А. Дзвін шабель, моя Україна, сонцем осяяна.

Б. Пісня солов’їна, синь гаїв, шепіт і зітхання.

В. Міниться і лине, снишся мені, на воді.

Г. У радості, голубе небо, хмари пливуть.

 1. У якому рядку всі словосполучення іменникові?

А. Ручка дверей, шапка господаря, сторінка з книжки.

Б. Білий од вітру, червоний від сорому, неспокійний через знервованість.

В. Втричі швидше, ішов по стежці, далеко від своїх.

Г. З десяти ящиків, дехто з вас, возив сіно.

 1. Спонукальним є речення в рядку

A. Життя людське коротке, а світ такий чарівний.

Б. Що ж воно таке, отой берег дитинства, в чому його притягальна сила, якими вимірами означити це непересічне поняття.

B. Ой не шуми, луже, зелений байраче.

Г. Як пощастило дівчинці в сімнадцять! 

 1. Складним є речення в рядку:

А. Кожен запорожець приписувався до певного куреня і мав відбувати військову службу в січовій залозі, у різних командах, роз’їздах.

Б. Благословенна в болях ран степів широчина бездонна.

В. Спинюся я і довго буду слухать, як бродить серпень по землі моїй.

Г. Рушник з давніх-давен символізував не тільки естетичні смаки, а був своєрідною візиткою, обличчям оселі, а відтак і господині.

ІІ-ІІІ рівень

 1. Установіть відповідність

1. М’який знак пишемо

А. Роз…єднати, пів…яблука, бур…ян

2. М’який знак не пишемо

Б. Нічен…ці, сподівают…ся, сторіч…

3. Апостроф пишемо

В. Шампін…йон, криничен…ці, кіл…кісний

4.  Апостроф не пишемо

Г. Барабан..щик, мен..ший, сторін…ці

 

Д. Дзв…якнути, Св…ятослав, моркв…яний

 1. Установіть відповідність між словосполученнями та їхніми типами.

1. Осіння пора, свято листопаду.

А. Дієслівні.

2. Високо в небі; по-осінньому тепло.

Б. Прикметникові.

3. Завітати до лісу; милуватися красою.

В. Іменникові

4. Безмежно щасливий, щирий від душі.

Г. Прислівникові.

 

Д. Займенникові.

 1. Установіть відповідність між реченням та його характеристикою. 

1. Дихайте на повні груди свіжим повітрям осені.

А. Спонукальне, просте, односкладне, поширене.

2. Це ж коли до нас завітає чарівниця – осінь?

Б. Спонукальне, просте, двоскладне, поширене.

3. Листя у вихорі вальсу грайливо спускається на землю.

В. Розповідне, просте, односкладне, поширене.

4. Як затишно й красиво в осінньому лісі!

Г. Питальне, просте, двоскладне, поширене.

 

Д. Розповідне, просте, двоскладне, поширене.

 1. Спишіть. Визначте, якою частиною мови є кожне слово рядка. Випишіть із речення 6 різних за будовою словосполучень, зробіть синтаксичний розбір.

Українці мають усі підстави пишатися тим, що їхня Батьківщина не раз переживала дні сили і слави, мала справді легендарних героїв, мужньо проходила крізь найважчі випробування, коли гинули не сотні й тисячі, а мільйони й дочок і синів.

 1. До слів іншомовного походження доберіть українські відповідники. З двома словами (на вибір) складіть речення.

Транзит, інвестор, дисконт, пабліситі, дилер, опція.

 1. Зробіть синтаксичний розбір речення.

Яблука на голому гіллі світяться спокійно серед саду в сумовитій надвечірній млі осіннього листопаду.

Скупе проміння осіннього сонця самотньо відсвічує немічною позолотою на білому тлі беріз.

ІV рівень

Напишіть твір-мініатюру (6-7 речень) на одну з тем:

1. «На світі той наймудріший, хто найдужче любить життя» (В. Симоненко)

2. Що робить людину великою?

3. Поразка — це наука. Ніяка перемога так не вчить…

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Дмитрієв Микола
  Можна відповіді до файла
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Вацко Максим
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
7 жовтня 2018
Переглядів
11118
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку