Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Урок "ВИДИ ОБСТАВИН (ЗА ЗНАЧЕННЯМ). СПОСОБИ ЇХ ВИРАЖЕННЯ"

Про матеріал

Урок № 20. ВИДИ ОБСТАВИН (ЗА ЗНАЧЕННЯМ). СПОСОБИ ЇХ ВИРАЖЕННЯ

Мета:

• навчальна: поглибити знання учнів про обставину як другорядний член речення, сформувати вміння визначати види обставин;

• розвивальна: удосконалити навички правильно використовувати різні види обставин як в усному, так і в писемному мовленні;

• виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти осмисленню основних цінностей людини.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Очікувані результати: учні вміють знаходити обставини в реченнях; розрізняють види обставин за значенням; правильно використовують різні види обставин в усному й писемному мовленні.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, схема «Обставина — другорядний член речення», відеоролик Авраменка, музика для віртуальної фізхвилинки

Хід уроку

І. Організаційний момент

"Психологічна настанова" - початку уроку:

"До успіху"

Усміхніться один одному, подумки побажайте успіхів на цілий день. Для того, щоб впоратися на уроці з завданнями, будьте старанними і слухняними. Завдання наші такі

( можна оформити як девіз уроку):

Не просто слухати, а чути.

Не просто дивитися, а бачити.

Не просто відповідати, а міркувати.

Дружно і плідно працювати.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

 • 1.Перевірка домашнього завдання.

1)Прийом «Музична хвилина»(спочатку слухають пісню,потім на картках читають і підкреслюють) – Софія Ротару «Одна калина»

Завдання: пропоную знайти попередню тему уроку в пісні. Так ми перевіремо д/з.

Знайдіть і підкресліть в реченнях пісні додаток і означення, як другорядний член речення. На завдання я даю вам кілька хвилин. Скажіть будь ласка чи правильно я вжила словосполучення кілька хвилин? – відеоурок Авраменка

2) Фронтальне опитування.

Прийом «Пінг-понг»

Опис прийому

Варіант 2. Один з учнів підготував прості питання за домашнім завданням. Відповіді на них повинні бути односкладовими. Він виходить до дошки, кидає м'яч будь-якому з учнів класу й одночасно ставить йому питання. Звучить відповідь і м'яч повертається до першого учня. Учитель оцінює якість і оригінальність питань і правильність відповідей.

IІ. Мотивація навчальної діяльності школярів. Повідомлення теми й мети уроку

 • 1.Завдання учням.

Виразно прочитайте речення, опустивши виділені слова. Чому без них речення неконкретні? Поставте питання присудків до виділених слів. На що ці слова вказують? Прочитайте речення повністю. Дайте визначення обставини як другорядного члена речення.

Палаюче сонце висить над степом. Було, незважаючи на таку рань, душно як улітку. За лісом широкі поля поволі й лагідно спускалися вниз. (За творами М. Коцюбинського) – на дошці

 • 2.Повідомлення теми й мети уроку
 • 3.Наші дії:

Прийом «Продовж речення…»

Продовжіть речення:

• Ми навчимося…

• Зможемо…

• Розвинемо уміння…

• Станемо уважнішими до…

 • 4.Проблемне запитання
  — Як правильно сказати: щоденно, щодня чи щодень?

Сьогодні на уроці ми продовжуємо вивчати тему» Другорядні члени речення», а саме поглибимо знання про ОБСТАВИНИ, види обставин.

ІІІ. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Опрацювання схеми «Обставина — другорядний член речення».

Розгляньте схему. Запам'ятайте, що означає обставина, на які запитання відповідає, чим виражається. Сформулюйте повне визначення обставини як другорядного члена речення.

Виражає характеристику чи ознаку дії

Відповідає на запитання як? куди? для чого? чому? за якої умови? незважаючи на що?

Виражається іменником, прислівником, інфінітивом, дієприслівником або фразеологізмом

Обставина — другорядний член речення

Способу дії

Міри й ступеня

Місця

Часу

Умови

Мети

Причини

Допусту

2. Робота з підручником.

1) Опрацювання теоретичного матеріалу

2) Виконання вправ і завдань

 • ØПрактикум (парова робота)
 • ¾Завдання на картці
 • Перепишіть речення, вставляючи замість крапок обставини, подані в довідці. Визначте вид обставини (за значенням) та спосіб її вираження. Опираючись на підручник та таблицю на дошці

 • Хто питає, той на півдорозі до розуму. Вчитись ніколи не пізно . Мудрий той, до кого думка вчасно приходить. Краще ніж завтра вранці. Спить заячим сном: з одним оком заплющеним. Колеса голіруч не зупинити. Листя падає до підніжжя дерева. Як зранку щастить, то й надвечір . Краще горобець у жмені , як журавель у небі .

Довідка: на півдорозі, не пізно, вчасно, сьогодні, з одним оком, голіруч, підніжжя, зранку, надвечір, у жмені, у небі.

ІV. Закріплення знань, умінь і навичок

 • 1.Вибіркове списування.

Прочитайте текст. Знайдіть і випишіть до таблиці слова, до складу яких входять обставини. А також із вправи 126

Обставини
часу

Обставини способу дії

Обставини
допусту

Обставини
міри й ступеня

Обставини
місця

напередодні

увечері

взимку

неймовірно

милостиво

досконало

ретельно

тричі

у народі

З давніх-давен у народі існує неймовірно багато легенд про щедрість і ласку Покрови до дівчат. Вона милостиво ставиться до тих, хто слухався і шанував батька-матір, досконало переймав неньчину науку до праці, охайності, підтримував духовну і фізичну чистоту. Незважаючи на свою ласкавість, Покрова була непоступливою, якщо юнка зневажала моральні устої, нехтувала традиційними законами суспільного життя.

Напередодні свята селяни ретельно «засушували хати» — увечері господар тричі перекидав через оселю шмат кізяка, «щоб не була курною», а вдосвіта спалював його в печі, «аби взимку сухою була світлиця». У Карпатах це був останній день повернення пастуших отар з полонини.

(За В. Скуратівським)

2. Дослідження-відновлення(групова робота)2хв. – із записом у зошит

Відновіть прислів'я та приказки, вставивши замість крапок обставини з довідки. Дайте характеристику обставин, скориставшись таблицею підручника.

Добре діло твори сміло. Доброму скрізь добре. Добре довго пам'ятається. Правда і в морі не втоне. Кривда людськая боком вилазить. від щастя не вмирають. (Нар. творч.)

Довідка: довго, сміло, в морі, боком, від щастя, скрізь.

3.Робота з підручником

 • Метод» ПРЕС»
 • Речення з вправи №125

Визначити, яким членом речення виступає слово від зорі до зорі у реченні

Зразок: Дорослі працюють від зорі до зорі(фразеологізм – довго/ обставина часу).

Я думаю..

Тому що…

Отже,…

4.Творче моделювання( робота в парах) 2хв.

Поширити речення обставинами відповідно до їх виду, зазначеного в дужках. Указати на спосіб вираження обставин.

Зразок

1. Людям потрібно знати своє минуле … (часу; способу дії; мети).
2. Ми захищаємо наш духовний спадок … (часу; способу дії; допустовості).
3. Кожна людина вважає себе інтелігентною … (допусту; часу).

5.Творча робота (до присудка підібрати обставину)

Читайте …..

Навчайтесь …..

Думайте …..

Творіть …..

Хай Вам щастить!!

6.Фізкульхвилинка

Вправа «Повітряна кулька»

Станьте, заплющте очі, руки підніміть угору, наберіть повітря у легені. Уявіть, що Ви — велика повітряна куля, що наповнена повітрям. Постійте у такій позі 1—2 хвилини, напружуючи усі м'язи тіла. Потім уявіть, що у кульці з'явилася невеличка дірочка. Повільно починайте випускати повітря, одночасно розслаблюючи м'язи тіла: кисті рук, потім — м'язи плечей, шиї, корпусу, ніг тощо. Запам'ятайте свої відчуття у стані розслаблення. Виконуйте вправу ще 2 рази. Ви досягли оптимального емоційного стану релаксації..

VI. Підсумки уроку

 • 1.Наші дії
 • 2.Проблемне запитання

— Як правильно сказати: щоденно, щодня чи щодень?

Складіть речення, увівши в них подані прислівники в ролі обставин.
Довідка: слова щоденно, щодня, щодень побутують в українській літературі: Я єсть той, який щоденно на будові, на посту. (П. Тичина) Ходив я в садочок щодня виглядати. (Л. Глібов) Споконвіку Прометея там орел карає, щодень божий добрі ребра й серце розбиває. (Т. Шевченко)

Усі ці слова мають однакове значення, але слова щодня, щодень ми часто чуємо в народному мовленні, а прислівник щоденно притаманний художньому та публіцистичному стилям.

 • 3.Прийом «Музична хвилина»(спочатку слухають пісню,потім на картках читають і підкреслюють) – Софія Ротару «Одна калина»

Завдання: пропоную знайти тему уроку в пісні. Так ми перевіремо чи засвоїли ви матеріал на уроці.

Знайдіть і підкресліть в реченнях пісні обставини, як другорядний член речення.

VI. Оцінювання.

Оцінювання учнів

3-4 Учні з допомогою вчителя відтворюють основний навчальний матеріал, можуть повторити за зразком певну операцію, дію __________________________________________________________

5-6 Учні виявляють знання й розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповіді їх правильні, але недостатньо осмислені. Вміють застосовувати знання при виконанні завдань за зразком _____________________________________________________________________________

7-8Учні застосовують вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагаються аналізувати, робити висновки, загалом контролюють власну діяльність. Відповіді їх логічні, хоч і мають неточності_____________________________________________________________________________

9-10 Учні мають повні, глибокі знання, здатні використовувати їх у практичній діяльності, робити висновки, узагальнення _________________________________________________________

VII. Домашнє завдання
1. Використовуючи різні види обставин, скласти діалог «Моя улюблена пора року». (достатній та високий рівень)
2. Виконати вправу 131 з підручника, П.13 (на вибір учителя).

Перегляд файлу

8кл.,у.м.

Урок № 20. ВИДИ ОБСТАВИН (ЗА ЗНАЧЕННЯМ). СПОСОБИ ЇХ ВИРАЖЕННЯ

Мета:

• навчальна: поглибити знання учнів про обставину як другорядний член речення, сформувати вміння визначати види обставин;

• розвивальна: удосконалити навички правильно використовувати різні види обставин як в усному, так і в писемному мовленні;

• виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти осмисленню основних цінностей людини.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Очікувані результати: учні вміють знаходити обставини в реченнях; розрізняють види обставин за значенням; правильно використовують різні види обставин в усному й писемному мовленні.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, схема «Обставина — другорядний член речення», відеоролик Авраменка, музика для віртуальної фізхвилинки

Хід уроку

 

І.  Організаційний момент

 "Психологічна настанова" - початку уроку:

 "До успіху"

Усміхніться один одному, подумки побажайте успіхів на цілий день. Для того, щоб впоратися на уроці з завданнями, будьте старанними і слухняними. Завдання наші такі

( можна оформити як девіз уроку):

Не просто слухати, а чути.

Не просто дивитися, а бачити.

Не просто відповідати, а міркувати.

Дружно і плідно працювати.

 

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

 1. Перевірка домашнього завдання.

1)Прийом «Музична хвилина»(спочатку слухають пісню,потім на картках читають і підкреслюють) – Софія Ротару «Одна калина»

Завдання: пропоную знайти попередню тему уроку в пісні. Так ми перевіремо д/з.

Знайдіть і підкресліть в реченнях пісні  додаток і означення, як другорядний член речення. На завдання я даю вам кілька хвилин. Скажіть будь ласка чи правильно я вжила словосполучення кілька хвилин? – відеоурок Авраменка

2)   Фронтальне опитування.

Прийом «Пінг-понг»

Опис прийому

 Варіант 2. Один з учнів підготував прості питання за домашнім завданням. Відповіді на них повинні бути односкладовими. Він виходить до дошки, кидає м’яч будь-якому з учнів класу й одночасно ставить йому питання. Звучить відповідь і м’яч повертається до першого учня. Учитель оцінює якість і оригінальність питань і правильність відповідей.

 

IІ.  Мотивація навчальної діяльності школярів. Повідомлення теми й мети уроку

 1. Завдання учням.

Виразно прочитайте речення, опустивши виділені слова. Чому без них речення неконкретні? Поставте питання присудків до виділених слів. На що ці слова вказують? Прочитайте речення повністю. Дайте визначення обставини як другорядного члена речення.

 

Палаюче сонце висить над степом. Було, незважаючи на таку рань, душно як улітку. За лісом широкі поля поволі й лагідно спускалися вниз. (За творами М. Коцюбинського) – на дошці

 1. Повідомлення теми й мети уроку

 

 1. Наші дії:

Прийом «Продовж речення…»

Продовжіть речення:

 Ми навчимося…

 Зможемо…

 Розвинемо уміння…

 Станемо уважнішими до…

 1.      Проблемне запитання
  — Як правильно сказати: щоденно, щодня чи щодень?

 

Сьогодні на уроці ми продовжуємо вивчати тему»  Другорядні  члени  речення», а саме поглибимо знання про ОБСТАВИНИ, види обставин.

ІІІ.  Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1.   Опрацювання схеми «Обставина — другорядний член речення».

Розгляньте схему. Запам’ятайте, що означає обставина, на які запитання відповідає, чим виражається. Сформулюйте повне визначення обставини як другорядного члена речення.

Виражає характеристику чи ознаку дії

 

Відповідає на запитання як? куди? для чого? чому? за якої умови? незважаючи на що?

 

Виражається іменником, прислівником, інфінітивом, дієприслівником або фразеологізмом

 

 

Обставина — другорядний член речення

 

 

 

 

 

 

 

Способу дії

 

Міри й ступеня

 

Місця

 

Часу

 

Умови

 

Мети

 

Причини

 

Допусту

 

2.   Робота з підручником.

1)   Опрацювання теоретичного матеріалу

2)  Виконання вправ і завдань

 • Практикум (парова робота)
 • Завдання на картці

Перепишіть речення, вставляючи замість крапок обставини, подані в довідці. Визначте вид обставини (за значенням) та спосіб її вираження. Опираючись на підручник та таблицю на дошці


Хто питає, той на півдорозі до розуму. Вчитись ніколи не пізно . Мудрий той, до кого думка вчасно приходить. Краще ніж завтра вранці. Спить заячим сном: з одним оком заплющеним. Колеса голіруч не зупинити. Листя падає до підніжжя дерева. Як зранку щастить, то й надвечір . Краще горобець у жмені , як журавель у небі .
 

Довідка: на півдорозі, не пізно, вчасно, сьогодні, з одним оком, голіруч, підніжжя, зранку, надвечір, у жмені, у небі.

 

ІV.  Закріплення знань, умінь і навичок

 1. Вибіркове списування.

Прочитайте текст. Знайдіть і випишіть до таблиці слова, до складу яких входять обставини. А також із вправи 126

 

Обставини 
часу

Обставини способу дії

Обставини 
допусту

Обставини 
міри й ступеня

Обставини 
місця

 напередодні

увечері

взимку

 неймовірно

милостиво

досконало

ретельно

 

 тричі

 

 у народі

 

 

З давніх-давен у народі існує неймовірно багато легенд про щедрість і ласку Покрови до дівчат. Вона милостиво ставиться до тих, хто слухався і шанував батька-матір, досконало переймав неньчину науку до праці, охайності, підтримував духовну і фізичну чистоту. Незважаючи на свою ласкавість, Покрова була непоступливою, якщо юнка зневажала моральні устої, нехтувала традиційними законами суспільного життя.

Напередодні свята селяни ретельно «засушували хати» — увечері господар тричі перекидав через оселю шмат кізяка, «щоб не була курною», а вдосвіта спалював його в печі, «аби взимку сухою була світлиця». У Карпатах це був останній день повернення пастуших отар з полонини.

(За В. Скуратівським)

 

2.   Дослідження-відновлення(групова робота)2хв. – із записом у зошит

Відновіть прислів’я та приказки, вставивши замість крапок обставини з довідки. Дайте характеристику обставин, скориставшись таблицею підручника.

 

Добре діло твори сміло. Доброму скрізь добре. Добре довго пам’ятається. Правда і в морі не втоне. Кривда людськая боком вилазить. від щастя не вмирають. (Нар. творч.)

 

Довідка: довго, сміло, в морі, боком, від щастя, скрізь.

 

3.Робота з підручником

Метод» ПРЕС»

Речення з вправи №125

Визначити, яким  членом речення виступає слово       від зорі до зорі   у реченні

Зразок:   Дорослі працюють від зорі до зорі(фразеологізм – довго/ обставина часу).

 Я думаю..

Тому що…

 Отже,…

 

4.Творче моделювання( робота в парах) 2хв.

 Поширити речення обставинами відповідно до їх виду, зазначеного в дужках. Указати на спосіб вираження обставин.

Зразок

http://gorodenok.com/wp-content/uploads/2013/10/Untitled-192.jpg

1. Людям потрібно знати своє минуле … (часу; способу дії; мети).
2. Ми захищаємо наш духовний спадок … (часу; способу дії; допустовості).
3. Кожна людина вважає себе інтелігентною … (допусту; часу).

 

5.Творча робота (до присудка підібрати обставину)

Читайте    …..

    Навчайтесь  …..

           Думайте   …..

                 Творіть   …..

Хай Вам щастить!!

6.Фізкульхвилинка

Вправа «Повітряна кулька»

Станьте, заплющте очі, руки підніміть угору, наберіть повітря у легені. Уявіть, що Ви — велика повітряна куля, що наповнена повітрям. Постійте у такій позі 1—2 хвилини, напружуючи усі м'язи тіла. Потім уявіть, що у кульці з'явилася невеличка дірочка. Повільно починайте випускати повітря, одночасно розслаблюючи м'язи тіла: кисті рук, потім — м'язи плечей, шиї, корпусу, ніг тощо. Запам'ятайте свої відчуття у стані розслаблення. Виконуйте вправу ще 2 рази. Ви  досягли оптимального емоційного стану релаксації..

 

 

 VI.  Підсумки уроку

 

 1. Наші дії

 

 1. Проблемне запитання

— Як правильно сказати: щоденно, щодня чи щодень?

 Складіть речення, увівши в них подані прислівники в ролі обставин.
Довідка: слова щоденно, щодня, щодень побутують в українській літературі: Я єсть той, який щоденно на будові, на посту. (П. Тичина) Ходив я в садочок щодня виглядати. (Л. Глібов) Споконвіку Прометея там орел карає, щодень божий добрі ребра й серце розбиває. (Т. Шевченко)
 

Усі ці слова мають однакове значення, але слова щодня, щодень ми часто чуємо в народному мовленні, а прислівник щоденно притаманний художньому та публіцистичному стилям.

 

 1. Прийом «Музична хвилина»(спочатку слухають пісню,потім на картках читають і підкреслюють) – Софія Ротару «Одна калина»

Завдання: пропоную знайти тему уроку в пісні. Так ми перевіремо чи засвоїли ви матеріал на уроці.

Знайдіть і підкресліть в реченнях пісні  обставини, як другорядний член речення.

 

 

VI. Оцінювання.

Оцінювання учнів

3-4 Учні з допомогою вчителя відтворюють основний навчальний матеріал, можуть повторити за зразком певну операцію, дію __________________________________________________________

5-6 Учні виявляють знання й розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповіді їх правильні, але недостатньо осмислені. Вміють застосовувати знання при виконанні завдань за зразком _____________________________________________________________________________

7-8Учні застосовують вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагаються аналізувати, робити висновки, загалом контролюють власну діяльність. Відповіді їх логічні, хоч і мають неточності_____________________________________________________________________________

9-10 Учні мають повні, глибокі знання, здатні використовувати їх у практичній діяльності, робити висновки, узагальнення _________________________________________________________

 

VII. Домашнє завдання
1. Використовуючи різні види обставин, скласти діалог «Моя улюблена пора року». (достатній та високий рівень)
2. Виконати вправу 131 з підручника, П.13 (на вибір учителя).

1

 

docx
Додав(-ла)
Ильяшенко Анна
Додано
17 жовтня 2018
Переглядів
11817
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку