2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Тестові та творчі завдання для проведення тематичної перевірки знань з літературного читання в 3 класі

Про матеріал
 1. Даний посібник підготовлений відповідно до чинної програми з «Літературного читання» та підручника О. Савченко «Літературне читання » 3 клас.Посібник містить тестові та творчі завдання для проведення тематичної перевірки знань з літературного читання в 3 класі.
Перегляд файлу

 

 

Тестові та творчі завдання для проведення  тематичної           перевірки знань

з літературного читання

в 3 класі

 

 

 

 

Рожище - 2014

 

 

 

 

Рожищенська районна державна адміністрація

Відділ освіти

Методичний кабінет

Навчальновиховний комплекс № 4 «загальноосвітня школа 1 – 111 ступенів - гімназія»

 

Людмила Літвінчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестові та творчі завдання для проведення  тематичної         

 перевірки знань

з літературного читання

в 3 класі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рожище - 2014

 

 

 

 

Автор: Л.Б. Літвінчук,вчитель початкових класів,

                 «Молодший спеціаліст» навчально – виховного

       комплексу № 4 «загальноосвітня школа

         1 – 111 ступенів – гімназія »  м. Рожище

 

 

 

 

 

 

Тестові та творчі завдання для проведення  тематичної         

 перевірки знань

з літературного читання

в 3 класі

 

 

 

Даний посібник  підготовлений відповідно до чинної програми з «Літературного читання»  та підручника О. Савченко «Літературне читання » 3 клас.

       Посібник містить тестові та творчі завдання для проведення  тематичної    перевірки знань з літературного читання в 3 класі.

       Для вчителів початкових класів.

 

 

 

 

 

 

 

Рецензент: Н.М.Грищенко,методист

Рожищенського районного методичного

 кабінету.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схвалено  методичною радою Рожищенського районного

методичного кабінету (протокол №4 від25.11.2014 р.   )

 

 

 

 

Зміст

Вступ ……………………………………………………………………3

Розділ 1. Цікава книга природи……………......................................4

Розділ 2. Від слова до книги. Мова – дивний скарб……………….6

Розділ 2. Від слова до книги. Похвала книгам……………………..8

Розділ 3. З чистого джерела народної мудрості. Чарівні казки.

Народні пісні . …………………………………………………….......10

Розділ 4. Літературні казки й п ‘єса………………………………...12

Розділ 5. Байки………………………………………………………...14

Розділ 6. Світ дитинства у поезії  і прозі. Поетичні твори……….16

Розділ 6. Світ дитинства у поезії  і прозі. Прозові  твори………...18

Розділ 7. Тарас Шевченко: сторінки життя і творчості………… 20

Розділ 8. Із скарбниці казкарів світу……………………………….22

Розділ 9. Прийди,весно, з радістю…………………………………..24

Розділ 10.Візьму перо і спробую…………………………………….25

Список використаних джерел…………….........................................27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Основна мета даного посібника контроль та навчання самоконтролю учнів третього класу.

Тестові  завдання посібника дають змогу  перевірити знання учнів про письменників, назви  героїв  їхніх творів, володіння елементарними теоретико- літературними поняттями, які вводилися або використовувалися в ході роботи над розділами підручника. Також уміння пізнавати твір за його героями, ключовими словамиі.т.д.

Завдання складаються з 10 блоків (за вивченими темами), серед яких другий і шостий блоки складаються з двох підтем. Кожний блок містить 8 завдань. Перші 5 завдань є тестового характеру і мають три варіанти відповідей. Але правильна лише одна. Кожна правильна відповідь оцінюється одним балом. Слід зазначити, що 6,7 та 8  завдання — творчі, де 6 та 7 завдання оцінюються двома балами, а 8 завдання трьома балами, що сприяє розвитку в учнів творчого мислення.

Таким чином, оцінка кожного учня за­лежить від кількості правильних відповідей. Макси­мально можлива оцінка за кожну роботу - 12 балів.

Матеріал дібрано відповідно до підручника "Літературне читання", 3 клас. О.Я.Савченко (К.: Освіта, 2013).

 

 

 

 

 

3

 

Розділ 2

Від слова – до книги

  Тема.Похвала книгам!

 

1. Хто був винахідником друкарського верстата?

а) Іван Федоров;

б) Петро Мстиславець;

в) Йоганес Гутенберг.

 

2. Хто заснував першу бібліотеку в Київській Русі  ?

а) Володимир Святославович;

б) Ярослав Мудрий;

в) Данило Галицький.

 

3. Як називалася перша надрукована І.Федоровим книга?

а) "Буквар";

б) "Апостол";

в) "Біблія".

 

4. Що означає в перекладі з грецької мови слово "книгозбірня"?

а) бібліотека;

б) каталог;

в) абонемент.

 

5. Де знаходиться найбільша Державна бібліо­тека України для дітей?

а) Львів;

б) Москва;

в) Київ.

 

6.Запиши дійових осіб вірша Д. Павличка «Соняшник»

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

7.Вибери пояснення до кожного слова. Сполучи стрілочками.

 

Читальний зал-         приміщення,де можна прочитати

книги,або журнали,що є

у бібліотеці в одному 

примірнику.   

 

 

Каталог-                 картки,на яких зазначено автора                                        

 книги.

 

 

Абонемент-відділ,де видають книги додому.

 

 

 

8. Творче завдання.Продовж речення. Журнал відрізняється від книжки,тим… ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

9

Розділ 2    

Від слова – до книги

Тема.Мова - дивний скарб.

 

1. Про що розповідається  у розділі "Мова – дивний скарб"?

а) про природу;

б) про мову;

в) про море.

 

2. Оповідання "Наша мова" — це ...

а) художнє оповідання;

б) наукове оповідання;

в) науково-художнє оповідання.

 

3. Ім'я видатного українського поета, відомого в усьому світі, який відкрив світові мову українського народу.

а) Олександр Сергійович Пушкін;

б) Тарас Григорович Шевченко;

в) Василь Олександрович Сухомлинський.

 

4. Автор вірша "Кожну літеру ціни".

а) Олександр Олесь;

б) Дмитро Білоус;

в) Дмитро Павличко.

 

5. Твори «Дивне розмаїття» та «Диктант» - це…

а) казки ;

б) вірші;

в) оповідання.

 

6. Запиши слова,які на твою думку, характеризують українську мову.

Солов’їна,_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

6

7. Пронумеруй послідовність людських винаходів за твором «Наша мова» (за А. Коваль):

 

  винайшли письмо;

 

винайшли мову.

 

 

8.Творче завдання. Поміркуй і запиши:твір «Мова»

І.Січовика нагадує казку,бо… _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

Розділ  1

Цікава книга природи.

 

1. Про що розповідалося  в творах розділу "Цікава книга природи":

а) про дітей;

б) про природу;

в) про книги.

 

2. Вкажіть  автора вірша "Осінні танці":

а) Ліна Костенко;

б) Дмитро Білоус;

в) Катерина Перелісна.

 

3. На якому інструменті грав вітер у вірші К.Перелісної "Осінні танці"?

а) на барабані;

б) на трембіті;

в) на сопілці.

 

4. В яку гру гралися білочки в оповіданні М. Сингаївського"Осіння гра"?

а) "Квач";

б) "Схованка";

в) "Третій-зайвий".

 

5. Твір «Лісовою стежкою » - це …

а) оповідання;

б) казка;

в) вірш.

 

6. Добери і запиши свій заголовок до оповідання О. Донченка «Лісовою стежкою»

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

7. Пронумеруй послідовність ознак осені з твору «Листопад – ворота зими»(за А. Коваль)

 

          Спохмурніло,насупилось небо.

 

          Дерева скинули з себе вбрання.

 

          Природа ніби причаїлась.

 

          Дні стали короткі.

 

 

8. Творче завдання. Склади і запиши план оповідання О. Донченка «Лісовою стежкою»

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Розділ 3

З чистого джерела народної творчості.

Тема. Чарівні казки. Народні пісні.

 

1. Фольклорний розповідний твір про вигадані, а час­то й фантастичні події це - ...

а) прислів'я;

б) казки;

в) пісні.

 

2. Невеликий ліричний вірш, що виконується співом це - ...

а) прислів'я;

б) загадки;

в) народні пісні.

 

3. Впізнай казку за уривком:

«А по горах народ стоїть, як неживий, зціпивши руки, жде, що то буде !»

а) "Кривенька качечка";

б) "Кирило Кожум'яка";

в) "Кобиляча голова".

 

4. Яке прислів ‘я виражає головну думку  казки "Кривенька качечка"

а) за добро платять добром;

б) вік живи – вік учись.;

в) чия відвага, того й перемога.

 

5. Впізнай героя за його характеристикою:працьовита, спокійна, лагідна, довірлива.

а) дідова дочка;

б) баба;

в) дівчина-качечка.

 

6. Продовж думку.

Я__________________ вчинки Гриця,тому що________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

10

7. З’єднай стрілочками дії персонажів народної  пісні «Два півники».

 

Півники                                    до млина носили

 

Курочки-чубарочки             горох молотили

 

Цап                                             насипає

 

Коза                                            меле   

 

 

 

 

 

8. Творче завдання. Запиши план  казки «Кирило Кожум’яка»

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Розділ 4

Літературні казки й п’єса- казка

 

1. Хто з героїв казки А.Дімарова «Для чого людині серце » не міг ні любити, ані ненавидіти, не знав, що таке «шкода» чи «жаль»?

а) Птахолов;

б) Дерев'яний чоловічок;

в) Веснянка.

 

2.Твір Ю. Ярмиша «Чому в морі вода солона» це - …

а) оповідання;

б) літературна казка;

в) вірш.

 

3.Що вирішила Славна Рада найстаріших майстрів у казці Ю. Ярмиша «Місто дружніх майстрів»?

а) придумати назву місту;

б) побудувати новий замок;

в) придумати назву вулиці.

 

4.  Як називалося  чарівне місто в казці В. Нестайка «Суд у цирку» ?

а) Рудоград;

б) Рудольфо;

в) Левко.

 

5.Драматичний твір будь-якого жанру, написа­ний для вистави — це ...

а) п'єса;

б) казка;

в) байка.

 

6. Запиши дійових осіб п'єси О. Олеся "Бабусина пригода" .

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

12

7.Вибери і пронумеруй послідовність змісту казки

В. Скомаровського «Чому у морі вода солона»

 

Росли у нього два сини не плаксуни,не пустуни…

 

А менший жив немов жебрак:замість оселі мав барак … 

 

Минув чи рік чи два підряд – і став заможним старший брат …

 

До моря потім завернули ,у воду плиг і потонули …

 

 • Десь там, за тридев’ять земель,де хвилі піняться між скель …

 

8.Творче завдання. Склади і запиши план казки Ю. Ярмиша «Місто дружніх майстрів»

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

13

 

 

Розділ 5

Байки

 

1. Твори «Лебідь, Щука і Рак», «Коник- стрибунець », «Чиж і Голуб» - це…

а) вірші - смішинки;

б) казка;

в) байки.

 

2. Автор байки - це ...

а) бібліотекар;

б) казкар;

в) байкар.

 

3. Під яким псевдонімом писав свої перші твори Леонід Глібов?

а) Дідусь Кенар;

б) Дядько Фазан;

в) Татко Дятел.

 

4. У якій байці кінцівка звучить як прислів'я:"Ото на себе не надійся, чужому лихові не смійся!"

а) "Лебідь, Щука і Рак";

б) "Коник-стрибунець";

в) "Чиж та Голуб".

 

5. У якій байці головна думка виражена словами: "Дурне безладдя лихо діє"?

а) "Лебідь, Щука і Рак";

б) "Коник-стрибунець";

в) "Чиж та Голуб".

 

6. Запиши слова,які характеризують дії персонажів байки Л. Глібова «Лебідь, Щука і Рак»

 

Лебідь____________________________________________________________

 

Рак_______________________________________________________________

 

Щука_____________________________________________________________

 

 

 

 

14

7. Пронумеруй пункти плану байки Л.Глібова "Чиж та голуб"

 

У садочку.

 

            Чужому лихові не смійся.

 

             Біда.

 

            Неволя.

 

8.Творче завдання. Поміркуй і запиши:чому навчає тебе байка Л. Глібова «Коник-стрибунець».

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

Розділ 6

Світ дитинства

у поезії і прозі

Тема.Поетичні твори.

 

1. Між ким відбувається розмова у вірші  Л. Українки «Мамо,іде вже зима»?

а) між мамою і дитиною;

б) між татом і сином;

в) між синичкою і дівчинкою.

 

2. Твір Л. Українки   «Мамо, іде вже зима»  це - …

а)вірш - діалог;

б) вірш - загадка;

в) вірш - безконечник.

 

3.Про що мріє хлопчик у вірші Д. Павличка  «Мрія» ?

а) Відпустити на волю птицю.

б) Збудувати хату.

в) Зустріти лелечу сім’ю.

 

4. Яку дію виконував герой вірша  Г. Бойка «Як невдаха виступав»…

а) танцював;

б) співав;

в) грав на скрипці.

 

5. Темою вірша Г. Бойка «Сашко» є …

а) правила поведінки у громадському транспорті;

б) правила поведінки в школі;

в)правила  поведінки в природі.

 

6. Поміркуй і запиши свою характеристикугерою вірша Г. Бойка «Сашко».

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

16

 

 

 

7.Сполучи стрілочками , де побував кожний вітер з вірша С.Жупанина «Сім вітрів»

 

Перший вітер                          на комбайні

 

Другий вітер                            у пекарні

 

Третій вітер                              у кузні

 

Четвертий вітер                       в овочевій ланці

 

П’ятий вітер                            у саду фруктовім

 

Шостий вітер                          на фермі

 

Сьомий вітер                           в ораницю сіяв сонячну пшеницю

 

12.Творче завдання.Уяви себе поетом і спробуй закінчити вірш.

 

Восьмий  вітер-мандрівець,

веселун і пустунець

_______________ у клас,

________________ нас.

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

Розділ 6

Світ дитинства у поезії і прозі.

Тема.Прозові твори.

 

1. Яке оповідання В.О.Сухомлинського закінчу­ється словами: "Гарні не красиві слова. Гарні — красиві діла"?

а) "Кінь утік";

б) "Який слід повинна залишити людина на землі?"

в) "Красиві слова і красиве діло".

 

2.Подія,описана в оповіданні «Красиві слова і красиве діло» відбувається…

а) весняного дня у полі;

б) осіннього дня у полі;

в) літного дня у полі.

 

3.В оповіданні  В. Сухомлинського «Кінь утік»? у поглядах учнів Віталик побачив…

а) схвалення його дій;

б) подив і обурення;

в) байдужість.

 

4.Хто із хлопців намалював коня з оповідання В. Сухомлинського  «Кінь утік»?

а) Віталик;

б) Петрик;

в) Михайлик

 

5. Хлопці прагнули здобути перемогу у змаганні з оповідання  В . Стельмаха"Ловись, рибко!:

а) чесно;

б) різними способами;

в) обманом.

 

6. Вибери і запиши слова,які на твою думку,  характеризують хлопчиків з оповідання О. Буценя «Наше відкриття»

Допитливі,байдужі,спостережливі,наполегливі,мрійливі,дотепні,терплячі.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18

 

 

7. Пронумеруй пункти плану оповідання О. Буценя "Наше відкриття"

 

  Загін  у лісі.                                                                                                            

 

Дослідження хлопців про мурах.  

 

  Мурашина  мова.                                                                                                      

 

  Наукове відкриття.

 

   Мурашник.                                                                                                              

 

 

 

8. Придумай і запиши заголовки до частин оповідання Я. Стельмаха «Ловись рибко!»

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

19

Розділ 7

Тарас Шевченко:сторінки життя і творчості.

 

 

1.Т. Г. Шевченко – великий український….

а) співак і поет;

б) композитор і художник;

в) поет  і художник.

 

2. З розповіді О. Іваненко «Тарас у наймах» ти дізнався про…

а) чумакування малого Тараса;

б) дитинство Шевченка;

в) поневіряння Тараса у пошуках учителя.

 

3. Твори «Малий Тарас чумакує» і «Тарас у наймах» об’єднує…

а) автор;

б) тема;

в) зачин. 

 

4. Як називалась перша книга    Т.Г.Шевченка?

а) «Кобзар»;

б) «Світає..»;

в) «Буквар».    

 

5. Визнач, з якого вірша  Т. Г. Шевченка  цей  уривок:

 «А качечка випливає з качуром за ними,

Ловить ряску, розмовляє з дітками своїми…»

а)«Тече вода із-за гаю...»;

б)«І досі сниться: під горою…»;

в)«Село! І серце одпочине…»

 

6. Згадай і запиши, що ти вже знаєш про життя і творчість

Т. Г. Шевченко.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

20

 

 

 

 

7. Пронумеруй послідовність слів і утвори речення, яке відображає головну думку твору О. Іваненко «Тарас у наймах»

 

у                                                                   малює       

 

Сховається        сумні   

 

бур’янах    і  

 

пісні співає.

 

 

 

8. Творче завдання.Запиши речення,яке виражає головну думку твору  В. Сухомлинського «Сонце заходить»

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 


 

21

Розділ 8

Із скарбниці казкарів світу.

 

1. Назвіть вид казок, з якими ви познайомилися у розділі "Із скарбниці казкарів світу".

а) чарівні;

б) про тварин;

в) соціально-побутові.

 

2.  У казці братів  Грімм «Шипшинка» король видав наказ…

а) спалити всі веретена;

б) виготовити ще більше веретен;

в) закупити веретена у сусідньому королівстві.

 

3. У казці  братів Грімм «Шипшинка» королівна  прокинулася через…

а) п’ятдесят років;

б) сто років;

в) двісті років.    

 

4.Почувши звуки флейт і барабана Піноккіо у казці «Пригоди Піноккіо» ...

а) не зупиняючись пішов до школи;

б) повернувся додому;

в) завернув послухати музику.

 

5. Назвіть казку, в якій головний герой — малень­кий товстий чоловічок з пропелером на спині.

а) "Пригоди Піноккіо";

б) "Горбоконик";

в) "Про Карлсона, що живе на даху".

 

6.Продовж речення.

 

Піноккіо за чотири сальдо продав________________ , щоб купити ____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

7.Приєднай стрілочками до малюнка слова,які можна використати для характеристики Карлосона.

 

Невгамовний                 спокійний           допитливий           нерішучий      хитрий

 

лінивий           веселий           непосидючий        хоробрий

 

                                  впевнений                            байдужий

 

8. Творче завдання. Склади і запиши план казки К.Коллоді «Пригоди Піноккіо»

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 


23

Розділ 9

Прийди, весно, з радістю.

 

1. З твору «Благослови, мати, весну зустрічати!»(За В. Скуратівським) матері і бабусі випікали для дітей печиво у формі…

а) ведмедиків ;

б) жайворонків;

в) зірочок.

 

2.Впізнай вірш  за уривком:

 «Як весна зламала кригу,

   в берег вдарила з розбігу -

   без вітрила,без весла

   припливла в човні весна…»

а) «Березень»;

б) «Квітень»;

в) «Вийшов травень з лісу»

 

3. Коли відбуваються події в оповіданні М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять».

а) весною;

б) зимою;

в) влітку .

 

4. Автором вірша «Розмова з одудом » є…

а) Валентина Ткаченко;

б) Леся Українка;

в) Андрій М’ястківський.

 

5.Автором вірша «Уже весняне сонце припікає » є…

а) Микола Сингаївський;

б) Леся Українка;

в) Андрій М’ястківський.

 

6. Поміркуй і запиши з  ким зустрівся травень у вірші Миколи Сингаївського «Вийшов травень з лісу».

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

24

 

7. Вибери продовження до кожного рядка веснянки з твору «Благослови, мати, весну зустрічати!»(За В. Скуратівським) і  постав у квадратиках відповідні цифри.

 

Принесла я вамжитечко

 

Щоб родилосьлітечко

 

Ще й червонії                    діточки

 

Щоб квітчалися                квіточки   

 

 

8.Творче завдання.Пригадай зміст вірша М. Познанської «Співай,соловейку! » та змісттвору «Як співає соловейко» за Борисом Комаровим  та запиши чим схожі й чим відрізняються твори.

 

Спільне: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Відмінне:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

24

Розділ 10

Візьму перо і спробую

 

1.Чого не мала Лисичка для співу у вірші І.Світличного «Слухала Лисичка Солов’я»

а) гарних черевичків;

б) шовкової спіднички;

в) голосу.

 

2. Химерний чоловічок у вірші Т. Коломієць «Чоловічки»,який зробив із жолудів чоловічків,- це…

а) гном-чарівник;

б) лише сон,що наснився хворій  дівчинці;

в) білочубий хлопчисько.

 

3. Твір В. Сухомлинського «Сергійкова квітка» - це…

а) казка;

б)оповідання;

в) вірш.

 

4. Події , описані в оповіданні В Сухомлинського «Сергійкова квітка», відбуваються…

а) напередодні 1 вересня;

б) в передостанній день навчання;

в) під час літніх канікул.

 

5. Автором казки «Як Незнайко складав вірші» є…

а) Микола Носов;

б) Василь Сухомлинський;

в) Анатолій Костецький.

 

6. Запиши, якими подарунками хвалилися  хлопчики з оповідання В. Сухомлинського «Сергійкова квітка».

 

Петро_________________________________

Максим_______________________________

Гриць_________________________________

Сергійко_______________________________

 

 

 

25

 

 

7. З’єднай слова з  назвами,які придумав хлопчик  у вірші  «Імена» А. Костецького.

Волошка                                    лопотуля

Хлоп’ята і дівчата                    любенята

Тополя                                       любуся

 

Бабуся                                      голубинка

 

 

8.Творче завдання. Спробуй себе в ролі поета і віднови вірш, використовуючи слова із довідки.

 

 Віє вітер з-під_________________________,

 у воротях – сірий______________________.

 Вітер сірому__________________________

 чеше вусики__________________________.

 Ясне сонце___________________________,

 коту спинку__________________________.

 Кіт воркоче,кіт_______________________,

 ніби щось сказати_____________________.

 

Слова для довідки:

котові,воріт,шовкові,кіт,виплива,муркоче,

хоче,пригріва.

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаних джерел

 

1. Навчальні програми для загальноосвітніх навч. закл.із навчанням       українською мовою.1 – 4 класи . - К.:Видавничий дім «Освіта», 2012. -  392 с.

2. Савченко О.Я. Методика читання у початкових класах. -  К.: Освіта, 2007. – 333 с.

3. О.Я. Савченко. Літературне читання :Підруч. для  3 класу. – К.:            ВД "Освіта", 2013.

          4.Читайлик. Робочий зошит з літературного читання для 3 класу / Г.

 

Сапун., Т. Онищук. – Тернопіль : Підручники і посібники , 2014. – 80с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Рудакова Лідія Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
25 лютого 2019
Переглядів
15437
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку