Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

тестові завдання зукраїнської мови

Про матеріал
Вправи і завдання, тестові завдання для контролю знань, умінь і навичок з української мови
Перегляд файлу

Слововживання. Стилістика. Культура мовлення

 

 1. Перекладіть українською «типографія», «градусник», «творог»

а) друкарня, градусник, творог;

б) друкарня, термометр, сир;

в) типографія, термометр, сир.

 

 1. Перекладіть українською «уголовное дело», «уголовный кодекс», «безнаказанный».

а) карна справа, карний кодекс, безкарний;

б) уголовна справа, карний кодекс, безкарний;

в) карна справа, карний кодекс, безнаказанний.

 

 1. Перекладіть українською «принимать участие», «мероприятие», «на протяжении»

а) приймати участь, захід, на протязі;

б) брати участь, міроприємство, протягом;

в) брати участь, міроприємство, на протязі;

г) брати участь, захід, протягом.

 

 1. Перекладіть українською «ВУЗ», «учебная часть»

а) ВУЗ, навчальна частина;

б) ВНЗ, учбова частина;

в) ВНЗ, навчальна частина;

г) Виш, учбова частина.

 

 1. Перекладіть українською «объявление», «следующий», «совпадать».

а) об’ява, слідуючий, співпадати;

б) оголошення, наступний, збігатись;

в) оголошення, слідуючий, співпадати;

г) оголошення, наступний, співпадати.

 

 1. Перекладіть українською «натощак», «до еды»

а) натщесерце, до їди;

б) натощак, до їди;

в) натщесерце, до їжі.

 

 1. Перекладіть українською «не тяните время», «бросаться в глаза»

а) не зволікайте, кидатися в очі;

б) не тягніть час, кидатися в очі;

в) не зволікайте, впадати в око.

 

 1. Перекладіть українською мовою «следующий», «совпадать»,  «сопоставлять»

а) слідуючий, співпадати, співставляти;

б) наступний, збігатись, зіставляти;

в) наступний, співпадати, зіставляти.

 

 

 1. Перекладіть українською мовою «самый низкий», «самый любимый», «найболее внушительный»

а) найнижчий, найулюбленіший, найбільш значний;

б) самий  нижчий, самий любимий, найбільш значніший;

в) самий низький; самий улюблений, найзначніший.

 

 1.  Розрізніть слова «про́шу» та «прошу́»

а) про́шу – звертатись з проханням, прошу́ – запрошую;

б) слова «прошу́» в українській мові не існує;

в) обидва слова означають  - звертатись з проханням;

г) про́шу – закликаю, запрошую, відповідь на «дякую»; прошу́ – звертаюсь з проханням, благаю, клопочу, вмовляю.

 

 1. Оберіть рядок, в якому слова «флюорографія», «разом» наголошено правильно

а) флюорогра́фія, разо́м;

б) флюорографі́я, ра́зом;

в) флюорогра́фія, ра́зом.

 

 1. Слова «пам’ятник» та «пам’ятка» - це…

а) омоніми;

б) пароніми;

в) синоніми.

 

 1. Перекладіть українською «поднос», «стул»

а) підніс, стулка;

б) піднос, стіл;

в) таця, стілець.

 

 1. Перекладіть українською «чесотка», «зуд»

а) короста, свербіж;

б) чесотка, свербіж;

в) чесотка, зуд.

 

 1. Перекладіть українською «потерять сознание», «быть в сознании», «потерять бумажник»

а) втратити свідомість, бути у свідомості, загубити гаманець;

б) знепритомніти, бути притомним, загубити гаманець;

в) знепритомніти, перебувати у свідомості, згубити гаманець.

 

 1.  Перекладіть українською «снять трубку телефона», «звонить»

а) знати трубку, звонити;

б) підняти трубку, дзвонити;

в) зняти слухавку, телефонувати.

 

 

 

 

 1.  Перекладіть українською «затаить дыхание», «избегать встреч»

а) затаїти дихання, уникати зустрічей;

б) затамувати подих, уникати зустрічей;

в) затаїти подих, тікати від зустрічей.

 

 1.  Перекладіть українською «перевести на украинский язык», «поздравляю с наступающим праздником»

а) перекласти  українською мовою, вітаю з прийдешнім святом;

б) перекласти на українську мову, з наступаючим святом;

в) перекласти на український язик, з наступаючим празником.

 

 1.  Перекладіть українською «поднимать вопрос», «поднимать глаза»

а) зрушити питання, піднімати очі;

б) піднімати питання,  піднімати очі;

в) порушувати питання, підводити очі.

 

 1.  Перекладіть українською «гражданский долг», «общественный транспорт», «гражданская война»

а) громадський обов’язок, цивільний транспорт, суспільна війна;

б) громадянський обов’язок, громадський транспорт, громадянська війна;

в) цивільний обов’язок, цивільний транспорт, громадянська війна.

 

 1.  Перекладіть українською «железнодорожный вокзал», «командировка»

а) залізничний вокзал, відрядження;

б) залізнодорожній вокзал, відрядження;

в) двірець, командировка.

 

 1.  Перекладіть українською «действующее законодательство», «действующее вещество»

а) чинне законодавство, діюча речовина;

б) дійсне законодавство, діяльна речовина;

в) діяльне законодавство, діюча речовина.

 

 1.  Розрізніть слова «їда» та «їжа»

а) в українській мові не існує слова «їда»;

б) «їда» - процес прийняття їжі, «їжа» - те, що живить організм, забезпечуючи його життєдіяльність;

в) «їжа» - процес прийняття їди, «їда» - те, що живить організм, забезпечуючи його життєдіяльність;

 

 1.  Розрізніть слова «заступник» та «замісник»

а) в українській мові слова «замісник» немає;

б) ці слова – синоніми;

в) «заступник» - посада, помічник вищої посадової особи, «замісник» - той, хто тимчасово заміщає відсутнього посадовця.

 

 

 1. Позначте рядок, де всі наголоси в словах «бюлетень», «українська», «ваги» позначені правильно

а) бюлете́нь,  украї́нська, ва́ги;;

б) бю́летень, укра́їнська,  ваги́;

в) бюлете́нь, укра́їнська, ваги́;

 

 1.   Як перекласти слово «заказувати» російською мовою

а) запрещать;

б) заказывать;

в) и то и другое.

 

 1.   Перекладіть українською  «следить за порядком», «заказывать», «единогласно»

а) слідкувати за порядком, заказувати, єдиногласно;

б) стежити за порядком, замовляти, одностайно;

в) слідкувати за порядком, замовляти, одностайно.

 

 1.  Перекладіть українською «на углу», «за углом»

а) на углу, за углом;

б) на куту, за кутом;

в) на розі, за рогом.

 

 1.  Перекладіть українською «занимать должность», «настаивать на своем», «настаивать цветы васильков»

а) обіймати посаду, наполягати на своєму, настоювати квіти  волошки;

б) займати посаду, настоювати на своєму, настоювати квіти василька;

в) обіймати посаду, настоювати на своєму,  настоювати квіти волошки.

 

 1.  Перекладіть російською мовою «кватирка», «фіранка», «церата»

а) квартира, фура, лимон;

б) форточка, занавеска,  клеенка;

в) квартира, занавеска,  клеенка.

 

 1.  Перекладіть українською «лист бумаги», «записывать на полях», «листать книги»

а) листок паперу, записувати на полях, листати книги;

б) аркуш бумаги, записувати на полях, гортати книги;

в) аркуш паперу, занотовувати на берегах, гортати книжки

 

 1.   Розрізніть слова «надягати», «одягати»

а) надягати на себе, одягати когось;

б) ці слова синоніми;

в) надягати когось, одягати себе.

 

 1.  Розрізніть словосполучення «не дивлячись на», «не зважаючи на»

а) фрази – синоніми;

б) не дивлячись на  - не звертаючи погляду на; не зважаючи на  - усупереч якимось подіям;

в) виразу «не дивлячись» - в українській мові немає.

 1.   Перекладіть українською «из-за болезни», «благодаря стараниям»

а) завдяки хворобі, через старання;

б) через хворобу, завдяки старанням;

в) через хворобу, через старання.

 

 1.   Перекладіть українською «лицевой счет», «личный листок», «личный опыт», «частная собственность»

а)  особистий рахунок, особовий листок, особистий досвід, приватна собственність;

б) лицьовий рахунок, лицьовий листок,  особовий досвід, приватна власність;

в) особовий рахунок, особовий листок,  особистий досвід, приватна власність

 

 1.  Перекладіть українською «ландыш»,  «шалфей», «боярышник»

а) конвалія, шавлія, глід;

б) ландиш, шавлія, бояришник;

в) конвалія, шалфей, бояришник.

 

 1.  Перекладіть українською  «исключение из правил», «выписка из протокола»

а) виключення з правил, виписка з протоколу;

б) виняток з правил, виписка з протоколу;

в) виняток з правил, витяг з протоколу.

 

 1.  Перекладіть українською «в рассрочку», «дом со всеми удобствами»

а)  в кредит, будинок з усіма зручностями;

б) в розстрочку, будинок з усіма зручностями;

в) на виплату, будинок з усіма вигодами.

 

 1.  Перекладіть українською «основание для», «уполномоченное лицо»

а) основа для, уполномочена особа;

б)підстава для, уповноважена особа;

в) підстава для,  особа з правами.

 

 1.  Перекладіть українською «распределение обязаностей», «утверждение состава комиссии»

а) розподіл обов’язків, затвердження складу комісії;

б)  розподілення обов’язків, утвердження складу комісії;

в) поділення обов’язків, укладання складу комісії.

 

 1.  Перекладіть українською «государственная казна», «стечение обстоятельств»

а) державна казна, зіткнення обставин;

б)державна скарбниця, збіг обставин;

в) державний банк, перебіг подій.

 

 1.  Перекладіть українською «укоротить себе жизнь», «удельный вес»

а) заподіяти собі смерть, питимий віс;

б) вчинити самогубство, удільна вага;

в) укоротити собі віку, питома вага.

 

 1.  Перекладіть українською «тошнота», «столбняк», «течение болезни»

а) тошнота, стовбняк, течія хвороби;

б) нудота,  правець, перебіг хвороби;

в)  нудота, стовбняк, перебіг хвороби.

 

 1.   Перекладіть українською «волдырь», «изжога», «свертывание белка»

а) волдир, печія, згортання білка;

б) пухир, печія, зсідання білка;

в) пухир, ізжога, зсідання білка.

 

 1.  Наведіть власне українські відповідники словам «кур’єр», «фактор»

а) посильний, чинник;

б) українських відповідників – не існує;

в) посилальник, риса.

 

 1.   Відредагуйте словосполучення «вільна вакансія», «адреса місця проживання», «моя власна думка», «заразна інфекція»

а) у словосполученнях помилок немає;

б) вакансія, адреса, власна думка, інфекція;

в) вільна посада, адреса проживання, власна думка, зараза.

 

 1.   Перекладіть українською «отек», «язва», «рвота кровавая»

а) отік, язва, блювота кровава;

б) набряк, виразка, рвота кривава;

в) набряк, виразка, блювота кривава.

 

 1.   Перекладіть українською «к заявлению прилагаю»

а) до заяви прикріпляю;

б) до заяви прикладаю;

в) до заяви додаю.

 

 1.  Позначте рядок, де всі наголоси в словах «верба», «верства», «видання» позначені правильно

а) верба́, верства́, вида́ння та видання ́ – залежно від значення;

б) ве́рба, ве́рства, ви́дання;

в) верба́, верства, видання́.

 

 1.   Позначте рядок, де всі наголоси в словах «графіті», «кілометр», «кістковий» позначені правильно

а) гра́фіті, кі́лометр, кі́стковий;

б) графі́ті, кіломе́тр, кісткови́й;

в) гра́фіті, кі́лометр, кістко́вий.

 

 1.   Перекладіть українською «исходный», «слизистый»

а) похідний, слизистий;

б) вихідний, слизовий;

в)  відхідниковий, слизовий.

 

 1.    Розрізніть слова «чисельний», «численний»

а) слова – синоніми;

б) слова «чисельний» в українській мові не має;

в) чисельний – той, що стосується числа, численний – той, що має велику кількість.

 

 1.    Розрізніть слова «переписка», «листування»

а) переписка – переписування чогось вручну, листування – обмін повідомленнями та листами;

б) слова -  синоніми;

в) слова «переписка» в українській мові – не існує.

 

 1.   Розрізніть слова «виборний», «виборчий»

а) виборний – який стосується виборів, виборчий – який стосується виборів;

б) виборчий - який стосується виборів, виборний – який стосується виборів;

в) слова «виборний»  в українській мові не існує;

г) слова – синоніми.

 

 1.   Розрізніть слова «виключати», «вимикати»

а) слова є синонімами;

б) слово «виключати» в українській мові не існує;

в) виключати – усувати, виводити зі складу; вимикати – припиняти дію механізму.

 

 1.   Розрізніть слова «надсилати», «відправляти»

а) ці слова є синонімами;

б) слова «відправляти» в українській мові не існує;

в)  відправляють службу в церкві, надсилають листи.

 

 1.   Розрізніть слова «відносини», «відношення», «стосунки», «взаємини», «ставлення»

а)  відносини між державами; стосунки між людьми, відношення – перебування у певній відповідності, співвідношенні; стосунки, взаємини – між людьми; ставитись – проявляти якісь емоції щодо чогось;

б) ці слова є синонімами;

в) слова є абсолютними синонімами, лише слово «відношення» в українській мові не  вживається.

 

 1.   Перекладіть українською «окрыть глаза», «открыть книгу», «открыть дверь», «открыть вещество»

а) розкрити очі, рокрити книгу, відкрити книгу, відкрити речовину;

б) відкрити очі, розгорнути книгу, розкрити двері, відчинити речовину;

в) розплющити очі,  розгорнути книгу, відчинити двері, відкрити речовину.

 

 1.  Перекладіть українською «отличительная черта», «отличное качество»

а) відмінна риса, відмінна якість;

б)відмітна риса, відмінна якість;

в) особлива риса, хороша якість.

 

 1.   Перекладіть українською «кожный покров», «кожаная куртка», «каждый слой»

а) шкірний покрив, шкіряна куртка, кожний шар;

б) шкіряний покрив, шкірна куртка, кожний слой;

в) шкіряний покрив, шкіряна куртка, кожний шар.

 

 1.   Перекладіть українською «поступить в колледж», «отвлекать внимание»

а) поступити до коледжа, відволікати увагу;

б) вступити до коледжу, відвертати увагу;

в) вступити до коледжа, відвертати увагу.

 

 1.   Оберіть нормативний варіант оформлення адресата заяви:

а) завідувачу відділення

б) завідувачу відділенням

в) завідуючому відділення

г) завідуючий відділення

 

 1.  Оберіть нормативну відповідь на «дякую»

 а) немає за що;

б) будь ласка;

    в) про́шу.

 

 1.  Розрізніть слова «адрес», «адреса»

а) слова є синонімами;

б) слово «адрес» в українській мові не вживається;

в) адрес – письмове привітання з нагоди визначної події, адреса – позначення місця розташування чогось.

 

 1.  Перекладіть українською «под. открытым небом», «по закону»

а) під відкритим небом, по закону;

     б) просто неба, за законом;

    в) під відкритим небом, за законом.

 

 1.  Перекладіть українською «согласно приказу», «исковое заявление»

а) згідно наказу, іскова заява;

б) відповідно приказу, позовна заява;

    в) згідно з наказом, позовна заява.

 

 1.  Перекладіть українською «взымать штраф», «давать показания в суде»

а) стягувати штраф, давати свідчення в суді;

б) здирати штраф, давати покази в суді;

в) збирати штраф, свідчити в суді.

 

 1.  Перекладіть українською «по имени», «по личному опыту», «по личному делу»

  а) по імені, зі свого досвіду, в особовій справі;

б) на ім’я, з власного досвіду, в особистий справі;

в) на  ім’я, з особового досвіду, в своїй справі.

 

 1.  Перекладіть українською «пользоваться льготами», «по назначению»

а) користуватись пільгами, за призначенням;

б) користуватись льоготами, з назначення;

в) пільгувати, за визначенням.

 

 1.  Перекладіть українською «по наследству», «по направлению», «по небрежности»

 а) у наслідування, у напрямку, з необережності;

 б) у спадок, по направленню, з необережності;

в) у спадок, у напрямку, через недбалість.

 

 1.   Перекладіть українською «по образованию», «по специальности»

а) по освіті, по спеціальності;

б) за освітою, за фахом;

в) за освітою, по спеціальності.

 

 1.  Перекладіть українською «по почте», «по привычке», «по ошибке», «по слухам»

а) поштою, за звичкою, помилково, з чуток;

б) по пошті, звичкою, по чуткам;

в) по пошті, по звичці, з чуток.

 

 1.  Перекладіть українською «по совместительству», «под предлогом»

 а) по сумісництву, під предлогом;

б) за сумісництвом, під приводом;

в) за сумісництвом, по приводу.

 

 1.   Перекладіть українською «болеть гриппом», «больной гриппом»

 а) грипувати, больний грипом;

 б) хворіти грипом, хворий на грип;

в) хворіти на грип, хворий на грип.

 

 1.  Позначте рядок, де всі наголоси в словах «адже», «абихто», «бородавка» позначені правильно

а) адже́, аби́хто, боро́давка;

б) а́дже, а́бихто, бородавка́;

в) а́дже, а́бихто, бо́родавка.

 

 1.   Позначте рядок, де всі наголоси в словах «позначка», «розлад», «роздріб» позначені правильно

а) позна́чка, розла́д, роздрі́б;

б) по́значка, роз́лад, ро́здріб;

в) позначка́, ро́злад, ро́здріб.

 

 1.  Позначте рядок, де всі наголоси в словах «чотирнадцять», «щілина», «кістковий» позначені правильно

а) чотирна́дцять, щіли́на, кісткови́й;

б) чо́тирнадцять, щі́лина, кістко́вий;

в) чоти́рнадцять, щіли́на, кісткови́й.

 

 1.  Позначте рядок, де всі наголоси в словах «ознака», «помилка», «кропива» позначені правильно

а) озна́ка, по́милка, кропи́ва;

б) озна́ка, поми́лка, кропива́;

в) о́знака, по́милка, кропи́ва.

 

 1.   Позначте рядок, де всі наголоси в словах «корисний», «магістерський», «каталог» позначені правильно

а) ко́рисний, магі́стерський, ката́лог; 

б) кори́сний, магісте́́рський, катало́г;

в) кори́сний, магі́сте́рський (залежно від значення), каталог.

 

 1.  Перекладіть українською  «одуванчик», «шалфей», «черника»

а) кульбаба, шавлія, чорниця;

б) одуванчик, шавлія, черниця;

в) кульбаба, шалфей, чорниця.

 

 1.  Перекладіть українською «алтей», «тмин», «наперстянка»

а) алтей, тмин, наперсник;

    б) алтея, кмин, наперстянка;

    в) алтей, кумин, наперстянка.

 

 1.  Перекладіть українською «белена», «можжевельник», «миндаль»

 а) белена, ялиця, мигдаль;

б) блекота, можжевельник, мигдаль;

     в) блекота, ялівець, мигдаль

 

 

 1.  Перекладіть українською «бывший директор», «достоверно известно», «объяснительная записка»

а) колишній директор, достеменно відомо,  пояснювальна записка;

б) бувший директор, цілком відомо, пояснювальний лист;

в) колишній директор, стовідсотково відомо, пояснювальний документ.

 

 1.   Перекладіть українською  «избегать ответственности», «недвижимость», «на повестке дня»

а) утікати від відповідальності; нерухомість, на повістці денній;

б) уникати відповідальності, нерухомість, на порядку денному;

в) уникати відповідальності, недвижимість, на порядку денному.

 

 1.   Перекладіть українською «аренда», «сеть аптечная», «ссуда банковская»

а) оренда, мережа аптечна, позика банківська;

б) аренда, сітка аптек, кредит банківський;

в) найм, мережа аптек, осуда банківська.

 

 1.   Перекладіть українською «раствор остаточный», «стечение обстоятельств», «состоять на учете»

а) розтвор залишковий, збіг обставин, бути на обліку;

     б)розчин остатків, зіткнення обставин, бути на учьоті;

в) розчин залишковий, збіг обставин, перебувати на обліку.

 

 1.   Перекладіть українською «целесообразность», «авторский экземпляр», «исключать из колледжа»

 а) цілеспрямованість, авторський екземпляр, виганяти з коледжу;

б)доцільність, авторський примірник, виключати з коледжу;

в) потрібність, авторський примірник, виключати з коледжу.

 

 1.  Перекладіть українською «веко», «василек», «бархатцы»

а) повіко, волошка, чорнобривці;

б) віко, васильок, чорнобривці;

в) повіко, васильок, чорнобривці.

 

 1.  Позначте рядок, в якому слова «біль», «собака», «нежить», «путь»  вжиті правильно

а) головний біль, красивий собака, сильний нежить, довга путь;

б) головна біль, красивий собака, сильна нежить, довгий путь;

в) головний біль, красива собака, сильна нежить, довга путь.

 

 1.  Перекладіть українською «прививка», «почка»(людський орган), «пищевод»

а) прививка, нирка, стравохід;

б) щеплення, нирка, стравохід;

в) щеплення, нирка, пищевод.

 

 1.  Перекладіть українською «легкие», «голеностоп», «и́кра»

а) льогкі, гомілка, ікра;

б) легені, голеностоп , литка;

в) легені, гомілка, литка;

 

 1.  Перекладіть українською «раствор», «эфирное масло», «газ сжиженный»

а) розчин, ефірна олія, газ зріджений;

б) розчин, ефірне масло, газ зріджений;

в) розчин, ефірна олія, газ зжижений.

 

 1.   Перекладіть українською «волдырь», «вскрытие», «висок»

а) волдир, розтин, скроня;

б) пухир, розтин, скроня;

в) пухир, вскриття, висок.

 

 1.  Перекладіть українською «отслоение сетчатки глаза», «давление», «желудок»

а) відшарування сітківки ока, тиск, шлунок;

б) відслоєння сітківки ока, тиск, шлунок;

в) відшарування сітчатки ока, тиск, шлунок.

 

 1.   Перекладіть українською «жесткость воды», «плотность воды»

а) жорсткість води, щільність води;

б) твердість води, плотність води;

в) твердість води, щільність води.

 

 1.   Перекладіть українською «земляника», «клубника», «ежевика»

а)полуниця, суниця, ожина;

б) суниця, полуниця, єжевика;

в) суниця, полуниця, ожина.

 

 1.  Перекладіть українською «крыжовник», «ель», «кувшинка»

а) аґрус, ялина, латаття;

б) крижовнік, ялина, латаття;

в) аґрус, йолка, латаття.

 

 1.   Перекладіть українською «копчик», «поджелудочная железа», «сустав»

а) копчик, підшлункова залоза, суглоб;

б) куприк, підшлункова залоза, суглоб;

в) куприк, піджелудочна залоза, суглоб.

 

 1. Розрізніть слова «лі́карський» та «ліка́рський»

а) «лі́карський» - той, що належить лікарю; «ліка́рський» - лечебный (наприклад - рослини);

б) слова «ліка́рський» не існує;

в) обидва наголоси є правомірними

 

 1.                    Оберіть рядок, де правильно вжито слова вірний та правильний:

а) вірна відповідь, правильна дорога;

б) правильна відповідь, вірна дружина;

в) вірна дія, правильне ріщення.

 

 

docx
Додано
21 листопада 2020
Переглядів
519
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку