2 лютого о 18:00Вебінар: Самооцінювання управлінських та освітніх процесів: нормативні орієнтири та особливості проведення

'The Monster of Norland'

Про матеріал
Інсценізація історії "Монстер Норландії" спрямована на розвиток мовленнєвих умінь на англійській мові, дати дитині відчути себе у ролі героя п'єси, набувати умінь драматургії (acting). Розробка інсценізації подана на англійській та українській мовах, щоб зміст був доступний кожній дитині. До сценарію додаються презентація та набір звукового супроводу. Рекомендовано для учнів 2-4 класів, як позакласний захід.
Перегляд файлу

Khrystynivka town, specialized school #1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAY

 

 

 

THE MONSTER OF NOLAND

 

 

 

 

 

 

 

 

Halyna Danylevska,

the  teacher of English

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

1

ENGLISH THEATRE

 

PLAY

 

THE MONSTER OF NOLAND

 

Characters:

Narrator 1

Narrator 2

King Bruno

Queen Marisa

Prince Jeremy

Princess Jessica

Rik, the prince of Bosland

Mago, magician

People

Monster

 

 

Narrator 1

Welcome to Norland. Norland is a big and beautiful country. There are high mountains and green forests in Norland.

Balan is the capital of Norland. There is a castle in Balan and there is a big clean lake too.

There are the king and the queen of Norland. The king’s name is Bruno. The queen’s name is Marisa.

There are the prince and the princess. The prince’s name is Jeremy. He is ten years old. The princess’s name is Jessica. She is sixteen years old.

 

Scene 1

Narrator 1 The children are on a beach by the lake with Jeremy’s dogs.

 

Jessica  Look Jeremy! There are footprints on the beach. They aren’t dogs’ footprints.

Jeremy  You’re right. Dogs’ footprints are small. Those are big footprints!

Jessica  A monster?!

Jeremy  Yes. Look! There’s a monster in the lake! A monster with a long tail!

 

Scene 2

 

Narrator Women are walking at the lake.

Woman1 People say there is a monster in the lake.

2

Woman 2  It’s horrible.

Woman1  I don’t believe these gossips. Let’s go swimming.

 

Scene 3

Suddenly the monster appears.

 

Women (screaming run away) Help! Help! Monster!

 

Scene 4

 

Narrator 1  King Bruno and Queen Marisa are in the room. They are very worried.

 

Queen  What shall we do? There is a big problem in our country.

King  Look, Marisa! Rik, the prince of Bosland is here!

 Queen  Welcome, Rik.

Rik  You’re very sad. What’s wrong? Is there a problem in this beautiful country?

Queen  Yes, there is. There is a terrible problem in Norland. There is no rain  and the water in the lake is dirty.

King  There’s a monster in the lake. It’s Talos. There’s no water for our people and our animals.

Rik  Are there other lakes?

King  Yes, there are. But they are dry.

Rik Is there water in the rivers?

Queen The rivers are dry too.

 

Scene 5

Narrator 1  Mago, the magician, enters the room

 

Queen  Ah! Here’s Mago, our magician.

Mago, there’s no water for our people. Is there an answer to this problem?

Mago  Yes, there is.

King  The monster is a big problem.

Mago  There is an answer to this problem. Look in the glass ball. Look at the monster.

King  Where is   it?

Rik  It’s on the rock.

Mago There is a cave under the rock. In front of the cave there is a box with the magic dust in it. That’s the answer to the problem.

King  Look! There are two people!

Queen  Oh, no! They are Jeremy and Jessica!

 Rik    Oh, no! They are in great danger! Let’s go!

 

 

 

3

Scene 6

Narrator 1 The king, the queen and the people are on the hill near the lake. Mago is with them. Rik is near the cave. The monster is catching Jeremy and Jessica. The children are running screaming. Rik is coming with the sward and the box of the magic dust.

 

King Who are the two people behind the trees?

Queen  Oh, no! They are Jeremy and Jessica!

Mago But look! Rick is with them. Can you see him? He’s got the box with the magic dust.

Rik You’re in great danger! Jessica, hide behind the tree! Jeremy, stand behind her!

Jessica (screaming)  Rik, help us, Rik! Help! Help!

Jeremy  Rik, kill the monster!

Jeremy and Jessica   Rik, kill the monster!

Mago  Rik, listen to me. Don’t kill the monster! Take the magic dust and throw it on the monster!

 

 

Scene 7

Rik throws the magic duster on the monster.

 

Scene 8

 

Narrator 1  Suddenly, it’s dark. First there is lightning. Next there’s thunder, then there’s rain. Finally the sky is clear again.

 

Jessica  Thank you, Rik.

Jeremy  Thank you, Rik.

 

Rik  Look at the lake. The water is clean again.

Jeremy  And Talos is a beautiful swan.

All  Hurray! Hurray! Hurray!

 

Narrator 1  Now there is Talos Day in Norland. Rik always visits Noland on Talos Day. He always dances with Jessica. Jeremy and Mago sometimes do tricks with the magic dust. Talos, the swan swims on the lake. Now Norland is a happy country again.

 

All are dancing & having fun.

Narrator 1  Thank you . Good bye.

 

 

 

1

 

Інсценізація оповідання

 

Монстр Норландії

 

Дійові особи:

Ведучий 1

Ведучий 2

Король Бруно

Королева Маріса

Принц Джеремі

Принцеса Джесіка

Рік, принц Босландії

Маго, чарівник

Люди

Монстер

 

 

Ведучий 1

Ласкаво запрошуємо у Норландію. Норландія - велика і прекрасна країна. В Норландії є високі гори і зелені ліси.

Белен – столиця Норландії. У Белені є замок і велике чисте озеро.

Там є король і королева Норландії. Короля звати Бруно. Королеву звати Маріса.

Тут є принц і принцеса. Принца звати Джеремі. Йому десять років.Принцесу звати Джесіка.Їй 16 років.

 

Сцена1

Ведучий 1. Діти на пляжі із собаками Джеремі.

 

Джесіка Подивись, Джеремі! Тут якійсь сліди на пляжі.Це не собачі сліди.

Джеремі  Так, ти права.Собачі сліди маленькі.Ці - великі!

Джесіка  Монстер?!

Джеремі  Так. Подивись! Он монстер в озері! Монстер із довгим хвостом!

 

Сцена2

 

Ведучий 1 Жінки гуляють біля озера.

 

 

Жінка1 Люди говорять, що в озері водиться монстер.

 

2

Жінка 2  Це жахливо.

Жінка 1  Я не вірю цим всім пліткам. Ходімо купатися.

 

Сцена 3

Раптом зявляється монстер.

 

Жінки(Жінки скрикуючи, біжать геть). Допоможіть! Допоможіть! Монстер!

 

Сцена 4

Ведучий 1

  В кімнаті Король Бруно і Королева Маріса. Вони стурбовані.

 

Королева  Що ж ми будемо тепер робити? В нашій країні така велика проблема.

Король Подивись, Маріса! Рік, принц Босландії приїхав!

Королева  Ласкаво запрошуємо, Рік.

Рік  Ви дуже сумні.Щось сталося? Якійсь проблеми в цій прекрасній країні?

Королева Так.У нас в Норланді жахлива проблема. Немає дощу, вода в озері брудна.

Король  В озері завівся монстер. Це Телос. Немає води для наших людей і тварин.

Рік  А що тут немає інших озер?

Король Є. Але вони сухі.

 Рік  І що немає води в інших річках?

Королева  Всі річки сухі також.

Сцена 5

 

Ведучий 1

Маго, чарівник, заходить в кімнату.

 

Королева  Ах! А ось і Маго, наш чарівник.

Маго, немає води для наших людей. Чи можна якось розв’язати цю проблему?

Маго  Так, можна.

Король  Монстер – це велика проблема для нашої країни.

Маго Є відповідь на цю проблему. Подивітьсь на цю скляну кулю. Подивіться на монстра.

Король Де він?

Рік На скелі.

Маго Там є печера під скелею.Перед скелею є коробка з магічним пилом.Ось це є і відповідь на проблему.

Король Подивіться!Там двоє людей!

Королева  О, ні!Це Джеремі і Джесіка.

 Рік  О, ні! Вони у великій небезпеці! Ходімо!

3

Сцена 6

Ведучий 1

Король, королева і люди на пагорбі біля озера.Маго з ними також.Рік біля печери.Монстер ловить Джеремі і Джесіку.Діти тікають, скрикуючи. Рік іде з мечем і магічним пилом.

 

Король Хто ті двоє людей за деревами?

Королева  О, ні! Це Джеремі і Джесіка.

Маго Але подивіться! Рік із ними! У нього коробка з чарівним пилом.

Рік Ви у великій небезпеці!

Джесіка, заховайся за дерево! Джеремі, стань позаду Джесіки.

 

Джесіка (screaming)  Рік, допоможи нам! Допоможи!

Джеремі Рік, вбий монстра!

Джеремі і Джесіка  Рік, вбий монстра!

Маго Рік, слухай мене. Не вбивай монстра! Візьми магічний пил і висип його на монстра!

Рік Ви у великій небезпеці!

 

 

Сцена 7

Рік викидає чарівний пил на монстра.

 

 

 

Сцена 8

 

Ведучий 1

  Раптом стало темно.Спочатку була блискавка.Потім грім, а потім пішов дощ. Нарешті небо стало чистим знову.

 

Джесіка  Дякую, Рік.

Джеремі  Дякую, Рік.

 

Рік  Подивіться на озеро. Вода стала чистою знов.

Джеремі  А Телос став прекрасним лебедем.

Всі Ура!Ура!Ура!

 

Ведучий 1

 Тепер в Норланді святкують День Телоса. Рік завжди приїжджає в Норландію в День Телоса. Він завжди танцює із Джесікою. Джеремі і Маго іноді роблять трюки із магічним пилом. Телос, лебідь, плаває на озері.Тепер Норландія щаслива країна знову.

 

Всі танцюють, веселяться.

 

Ведучий 1 Дякуємо. До зустрічі.

 

doc
Пов’язані теми
Англійська мова, Сценарії
Додано
21 лютого 2019
Переглядів
670
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку