7 квітня о 18:00Вебінар: Інтернет-середовище для професійного розвитку вчителів математики

«ТОЧКА, ПРЯМА, ПЛОЩИНА»

Про матеріал
У роботі пропонуються методика викладання теми «Точка, пряма, площина» з дисципліни « Основи нарисної геометрії та інженерна графіка» методом презентації з використанням мультимедійної техніки.
Перегляд файлу

 

 

 

 

                       методиЧНІ ВКАЗІВКИ

 

 

 

 

 

 

                               ТЕМА:  «ТОЧКА,  ПРЯМА, ПЛОЩИНА»

 

                          МЕТОДОМ  ВІЗУАЛЬНОЇ ДЕМОНСТРАЦІЇ З

                     ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ТЕХНІКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач: Мирончук Валентина Михайлівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач: 

 

 

 

Мирончук Валентина Михайлівна – викладач  технічних дисциплін вищої категорії

Рецензент:

Грязнова Ірина Володимирівна – викладач  технічних дисциплін першої категорії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНОТАЦІЯ

 

 

У роботі пропонуються методика викладання теми «Точка, пряма, площина» з дисципліни « Основи нарисної геометрії та інженерна графіка» методом презентації з використанням мультимедійної техніки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Рецензія

 

 

  Основи нарисної геометрії та інженерна графіка – одна з перших інженерних дисциплін, що вивчається студентами  коледжу. Курс базується на основах нарисної геометрії, що розробляє методи побудови графічних моделей тривимірного простору на площині.

   Мета курсу не тільки дати студентам знання, уміння та навички, необхідні спеціалісту будь – якої спеціальності для викладання технічних ідей за допомогою креслення, для розуміння за кресленням конструкцій та принципу дії зображеного технічного механізму і споруди, а і працювати творчо , формувати активну життєву позицію.

      Для залучення студентів в активну діяльність є багато форм, методів і прийомів. При викладанні теми «Точка, пряма, площина» викладач пропанує проводити заняття – презентації, де новий матеріал «розповідає» комп’ютер. Таки заняття не тільки більш засвоюються, а й незмірно більш захоплюють. При необхідності студенти змогу самостійно вивчати матеріал поза заняттями, якщо були відсутніми на заняттях.

      Ця методична розробка корисна як викладачам так і студентам.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензент

 

Грязнова Ірина Володимирівна - викладач технічних дисциплін першої категорії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

ЗМІСТ

 

Вступ

  2

1 Тема 2.9 розділу 2 „ Проекційне  креслення ”

  3

1.1  Тема 2.9.1    « Точка»

  3

2.9.1.1   Методи проектування

  3

2.9.1.2  Осі та площини проекцій

  5

                         2.9.1.3  Комплексне креслення точки

  5

1.2 Тема 2.9.2 «Пряма»

  9

                               2.9.2.1  Проектування прямої на 2…3площини  проекції

  9

                               2.9.2.2  Прямі загального та окремого положення

10

                               2.9.2.3  Сліди прямої

11

                               2.9.2.4 Взаємне положення прямої у просторі

12

1.3 Тема 2.9.3 « Площини»

14

                              2.9.3.1 Завдання і зображення площин

14

                         2.9.3.2 Положення площин в просторі

18

                         2.9.3.3 Головні лінії площині

19

  Додатки

 

Висновки

20

Література

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    2

 

      ВСТУП

 

 

 

 

  Нарисна геометрія – одна з складних дисциплін в коледжі. Попередня теоретична підготовка з графічних дисциплін студентів неоднакова, так як знання и навички випускників середніх шкіл дуже часто поверхневі в наслідок недоліків та прорахунків процесу викладання креслення в загальноосвітніх школах.

Технічні засоби навчання з використанням  персональних комп’ютерів (ПЕОМ) дозволяє перебудувати процес викладання цього  предмету.

Щоб розвивати творчі здібності  студентів та систематично включати їх у самостійну пізнавальну діяльність, щоб забезпечити співпрацю між студентом і викладачем, традиційного заняття недостатньо. Тому необхідно використовувати нові форми занять - нестандартні. Я вважаю, що кращими формами на заняттях з «Основ нарисної геометрії і інженерної графіки» є заняття з використанням сучасних комп'ютерних технологій. Заняття може бути комп'ютеризоване цілком або частково за допомогою та за підтримки комп'ютерних засобів.

При використанні нових  комп'ютерних засобів навчання викладач перестає бути для студентів єдиним джерелом інформації та стає партнером. Він координує, направляє, виховує. Так при вивченні дисципліни «Основи нарисної геометрії та інженерної графіки» з теми «Точка, пряма, площина» я проводила заняття – презентації, де новий матеріал замість мене «розповідав»  комп'ютер. Звичну дошку заміняє електронний екран, на якому за допомогою слайдів відбувається  «подорож у часі і просторі»… Багатство змістовної підтримки робить заняття не тільки значно більш засвоюваним, а й незмірно більш захоплюючим, надає можливість, при необхідності, студенту самостійно вивчати матеріал поза заняттями (якщо він був відсутнім на занятті) .

В зв'язку із збільшенням обсягу годин, відведених на самостійне вивчення дисципліни «Основи нарисної геометрії і інженерної графіки», використання цієї форми вивчення нового матеріалу дає змогу самостійно вивчати більше матеріалу. Використання викладачем цієї форми  роботи дає можливість студентам проявити індивідуальність і в той же час зробити процес пізнання цікавим і доступним.

Пропоную в цій методрозробці методику викладання теми «Точка, пряма, площина» методом презентації

 

 

 

 

 

 

 

3

Розділу 2 „ Проекційне  креслення ”

Тема 2.9.1    « Точка»

2.9.1.1   Методи проектування


       Проекційне креслення вивчає способи побудови на площині зображень предметів, що мають три виміри. Для побудови зображень користуються методом проектування, який дає змогу отримувати зображення просторових фігур на площині. Проекція (латин.) – кинути наперед.

         Проекції поділяють на центральні і паралельні.

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Запитання для самоперевірки

 

 

1.  Як називаються і як позначаться три основні площини проекцій?

2.   У якій послідовності будують проекції точки за ії координатами?

3.   Скільки проекцій визначають положення  точки в просторі?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Тема 2.9.2    « Пряма»

                                                                                                          

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Запитання для самоперевірки

 

1. Яке положення займають прями відносно площин проекції?

2.  Що називають слідами прямої?

3. Як відрізнити на епюрі прямі, що перетинаються з мимобіжними прямими?

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Тема 2.9.3    « Площина»

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

Запитання для самоперевірки

 

  1. Які ви знаєте способи завдання площини на комплексному кресленні?
  1. Які площини називаються проектуючими? Які властивості цих площин?
  1. Які площини називаються площинами рівня? Які властивості цих площин?
  1. Що таке слід площини?

 

20

 

 

ВИСНОВКИ

 

 

 

Нарисна геометрія сприяє розвитку просторової уяви (мислення), вмінню «читати» креслення, за допомогою креслення передавати свої думки та правильне розуміння думки іншої людини.

Правильно збудовані самостійні заняття вирішують труднощі у вивченні цієї дисципліні. Слід суворо дотримуватися послідовності, та системності у вивченні окремих тем. Та дисципліни у цілому. Перерви в заняттях, а також перевантаження не бажані.

Прослуханий на лекції учбовий матеріал повинен бути глибоко засвоєним, слід уникати механічного запам’ятовування. Студент повинен розібратися у теоретичному матеріалі та вміти застосовувати отримані знання для вирішення конкретних практичних задач. Дуже велику допомогу у вивченні курсу надає добри конспект лекційного матеріалу.

Тема «Точка, пряма, площина» є одною з самих важливих, але на її вивчення відводиться недостатньо лекційного часу. Ось чому я пропаную скористатися комп’ютером,  який підвищить якість викладання за рахунок більшої наочності т. я. студенти зможуть спостерігати на моніторі послідовність побудови комплексних креслень. Викладач може проводити демонстрування у повно екранному режимі для усіх студентів, або на екрані комп’ютерів студентів.

Таким чином, можливо зробити висновок, що заняття такого типу необхідно впроваджувати у процес навчання т. я. вони дають широкі можливості для вивчення матеріалу і що найголовніше на рівень підвищують якість навчання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1.   Ванін В.В., Герасимчук В.А. Російсько-український словник (нарисна та прикладна геометрія, комп’ютерна графіка).-К.:Либідь,1994.-216с.

2.   ДСТУ 3321 -96 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять. Затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України від 27 лютого 1996 р.№82.

3.  ДСТУ, БА.2.4-4-95 (ГОСТ 21.101-93), СПДБ. Основні вимоги до робочої документації. -  К. :Держкоммістобудування України,1996.

4.  Михайленко В.Є.,.Ванін В.В, Ковальов С.М. Інженерна графіка.-К.: «Каравела», 2002. -332с.

5.   Михайленко В.Є.,.Ванін В.В, Ковальов С.М. Інженерна та комп’ютерна  графіка.-К.: «Каравела», 2003. -308с.

6.  Організація навчально – виховного процесу. Довід роботи вищих навчальних закладів 1 – 11 рівнів акредитації., Випуск №11 і №9

7.    Хаскін А.М. Креслення .- К.: Вища школа, 1976. -457с.

8.    Фоли Дж. Вэн Вэм  А. Основы интерактивной машинной графики. – М: Мир, 1985. – Книга 1.-368с.; Книга 2.-268 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
24 травня 2019
Переглядів
372
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку