Тренувальні вправи з хімії. 9 клас

Про матеріал
Тренувальні вправи складаються з тестів, які активізують знання з теми "Розчини. Електролітична дисоціація." та завдання на складання хімічних рівнянь реакцій, які узагальнюють знання і уміння з теми.
Перегляд файлу

Тренувальні вправи з хімії. 9 клас

Розчини. Електролітична дисоціація.

 

1.1. Які з перелічених речовин добре розчиняються у воді:

а) оцтова кислота; б) олія; в) цукор; г) крейда; д) глина?

1.2. Які з наведених речовин практично нерозчинні у воді:

а) спирт; б) кухонна сіль; в) арґентум хлорид; г) барій сульфат; д) цукор?

1.3. Серед наведених речовин укажіть практично нерозчинні у воді:

а) сульфатна кислота; б) глина; в) мідний купорос;

г) сірка; д) калію нітрат?

1.4. Які з цих речовин добре розчинні у воді:

а) натрію нітрат; б) крейда; б) гіпс; в) бензин; г) спирт?

1.5. Які з цих речовин малорозчинні у воді:

а) натрію гідроксид; б) арґентум хлорид; в) купрум(ІІ) гідроксид;

г) барій карбонат; д) кальцій гідроксид?

1.6. З перелічених газів укажіть малорозчинні у воді:

а) сульфур(ІV) оксид; б) кисень; в) карбон(ІV) оксид;

в) азот; г) амоніак; д) хлороводень?

1.7. Як збільшити розчинність вуглекислого газу у воді при виготовленні газованих вод:

а) підвищити температуру; б) зменшити тиск;

в) підвищити тиск; г) зменшити температуру; д) застосувати каталізатор?

1.8. Укажіть речовини, розчинність яких збільшується із збільшенням тиску:

а) калію хлорид; б) сульфур(ІV) оксид; в) цукор;

г) карбон(ІV) оксид; д) купрум(ІІ) сульфат?

1.9.  Виконуючи практичну роботу, учні розчинили:

а) 10г солі в 90г води; б) 20г солі в 80г води;

в) 5г солі в 45г води; г) 10г солі в 100г води; д) 20г солі в 200г води.

В якому разі добуто розчин з масовою часткою 10%?

1.10. Користуючись умовою попередньої задачі, вкажіть, в яких випадках масова частка розчину  дорівнює 9,09%.

         1) а;        2) б;      3) в;      4) г;       5) д.

1.11. Для зупинки кровотечі та лікування запальних процесів у медицині застосовують  розчин кальцію хлориду з масовою часткою 10% СаСl2 . Яка маса кристалогідрату СаСl2∙6Н2О потрібна для виготовлення 1500 г такого розчину:

а) 295,9 г; б) 280; в) 394,6 ; г) 378,4 г; д) 250 г?

1.12. Фізіологічний розчин, який містить 0,85% натрію хлориду, використовують у медицині для внутрішньовенного вливання. Скільки грам солі треба для приготування 4 кг такого розчину:

а) 340 г; б) 34 г; в) 3400 г; г) 170 г ?

1.13. Для захисту рослин від шкідників застосовують розчин барію хлориду. Яка масова частка розчину, добутого розчиненням 20 г ВаСl2∙2Н2О в 0,5 л води:

а) 4%; б) 3,27%; в) 6,54%; г) 10%?

1.14. Одним з хімічних засобів захисту рослин від грибкових захворювань  є розчин купрум(ІІ) сульфату з масовою часткою СuSO4 0,8%. Скільки грамів кристалогідрату СuSO4∙5Н2О потрібно для виготовлення 3 кг такого розчину:

а) 24 г; б) 37 г; в) 61 г; г) 12 г?

1.15. У 120 г води розчинили 10,5 г залізного купоросу FeSO4 ∙7Н2О. Яка масова частка ферум(ІІ) сульфату у добутому розчині:

а)0,44; б) 0,53; в) 0,38; г) 0,49?

1.16. Пентагідрат купрум(ІІ) сульфат масою 5 г  розчинили у 5 мл води. Яка масова частка солі в добутому розчині:

а) 3,36%; б) 4%; в) 3,82%; г) 4,2%.

1.17. Для захисту буряка від довгоносика готують розчин барію хлориду з розрахунку 500 г ВаСl2∙2Н2О на 10 л води. Яка масова частка барію хлориду в добутому розчині:

а) 4%; б) 3,6%; в) 4,5%; г) 3%.

1.18. До 300 г розчину натрію гідроксиду з масовою часткою лугу 20% долили 200 мл води. Визначити масову частку лугу в новому розчині:

а) 13%; б) 12%; в) 14%; г) 16%?

1.19. До 80 г розчину хлоридної кислоти з масовою часткою НСl 8% долили 20 мл води. Визначити масову частку хлороводню у новому розчині:

а) 10%; б) 6,4%; в) 7,8%; г) 8,2%?

1.20. До 220 г розчину натрію сульфату з масовою часткою солі 10% долили 80 мл води. Визначити масову частку  солі в новому розчині:

а) 6,46%; б) 8,08%; в) 7,33%; г) 8,85%?

1.21. У 2 л води розчинили 224 л гідроген хлориду (н.у.). Яка масова частка розчину:

а)14,8%; б) 15,4%; в) 16,3%; г) 17,2%?

1.22. Розчинність гідроген хлориду у воді за звичайних умов дорівнює близько 500 л в одному літрі води. Яка масова частка НСl в такому розчині:

а) 44,9%; б) 47,3%; в) 50%; г) 52,3%?

1.23. Розчинність амоніаку за звичайних умов дорівнює близько 700 л в одному літрі води. Яка масова частка NH3 в такому розчині:

а) 35,5%; б) 37,4%; в) 34,7%; г) 36,3%?

1.24. У 600 г води розчинили 448 л  амоніаку (н.у.). Яка масова частка амоніаку NH3 у розчині:

а) 0,39; б) 0,36; в) 0,40; г) 0,45?

1.25. Калію гідроксид кількістю речовини 3 моль розчинили в 232 г води. Яка масова частка лугу в розчині:

а) 40%; б) 42%; в) 52%; г) 48%?

1.26. Натрію гідроксид кількістю речовини 3 моль розчинили в 280 г води. Яка масова частка лугу в розчині:

а) 25%; б) 50%; в) 45%; г) 30%?

1.27. Натрію сульфат   кількістю речовини 2 моль розчинили в 568 г води. Яка масова частка розчиненої речовини в розчині:

а) 31%; б) 33,3%; в) 35%; г) 37,2%?

1.28. Натрію карбонат кількістю речовини 2 моль розчинили в 788 г води. Яка масова частка розчиненої речовини в розчині:

а) 22%; б) 20,2%; в) 23%; г) 21,2%?

1.29. Яку масу натрію гідроксиду треба взяти для приготування 200 мл розчину з масовою часткою NaOH 30% ( густина розчину дорівнює 1,33 г/мл):

а) 79,8 г; б) 80,2 г; в) 77,3 г; г) 76,5 г?

1.30. Яку масу сульфатної кислоти треба взяти,щоб приготувати 20 мл  розчину з масовою часткою Н2SO4 30% (p = 1,22г/см3):

а) 7,32 г; б) 7,51 г; в) 7,85 г; г) 7 г?

1.31. До розчину сульфатної кислоти об’ємом 400 мл (р = 1,1 г/мл) з масовою часткою Н2SO4 0,15; долили воду масою 60 г. Яка масова частка сульфатної кислоти в добутому розчині:

а) 13,7%; б) 14,1%; в) 13,2%; г) 14,5%?

1.32. До розчину нітратної кислоти об’ємом 1 л і густиною 1,31 г/мл, у якому масова частка НNO3 50%, долили воду масою 690 г. Яка масова частка кислоти у добутому розчині:

а) 32,7%; б) 37,2%; в) 39,3%; г) 40,5%?

1.33. У лабораторії є розчини з масовою часткою натрію хлориду 10 і 20%. Яку масу кожного розчину потрібно взяти, щоб добути розчин з масовою часткою солі 12% масою 300 г:

а) m1 = 240 г,  m2= 60 г; б) m1 = 60 г, m2 = 240 г;

в) m1 = 280 г, m2 = 20 г; г) m1 = 250 г, m2 = 50 г?

1.34. Який об’єм розчину з масовою часткою сульфатної кислоти 60% (густина 1,5 г/мл) і розчину з масовою часткою сульфатної кислоти 30% (густиною 1,2 г/мл) потрібно взяти, щоб приготувати розчин Н2SO4 масою 240 г з масовою часткою кислоти 50%:

а) 67,6 мл (60%); 107,6 мл(30%); б) 105,3 мл(60%); 65,3 мл(30%);

в) 106,7 мл(60%); 66,7 мл(30%); г)108,2 мл(60%); 70,4 мл(30%)?

1.35. Скільки води слід долити до 17 г  розчину з масовою часткою солі 20%, щоб добути розчин з масовою часткою солі 6%:

а) 39,7 г ; б) 37,9 г ; в) 47,9 г ; г) 49,7 г?

1.36. Скільки грамів розчину з масовою часткою кислоти 10% необхідно долити до 40 г розчину з масовою часткою цієї самої кислоти 90%, щоб приготувати 30% -ий розчин:

а) 120 г (10%); б) 100 г (10%); в) 130 г (10%); г) 130 г (10%) ?

1.37. Яка молярна концентрація розчину, якщо відомо, що 2 л цього розчину містить 112 г калій гідроксиду:

а) 0,1М; б) 1М; в) 10М; г) 0,01М?

1.38. Яка молярна концентрація розчину сульфатної  кислоти, одержаного при змішуванні 50 мл 10М розчину сульфатної кислоти з 450 мл води:

а) 0,01М; б) 0,1М; в) 0,02М; в) 0,05М?

1.39. Яка молярна концентрація розчину з масовою часткою натрію гідроксиду 0,2, густина якого дорівнює 1,22 г/мл:

а) 6,1М; б) 6,7М; в) 6,5М; г) 6,9М?

1.40. Які з наведених сполук дисоціюють на йони:

а) ферум(ІІІ) хлорид; б) цукор; в) йодоводень; г) бензин?

1.41. Які з речовин дисоціюють на йони:

а) кисень; б) нітратна кислота; в) натрій сульфат; г) хлор?

1.42. Які з наведених речовин - не електроліти:

а) кальцію ортофосфат; б) купрум(ІІ) оксид;

в) ферум(ІІ) хлорид; г) натрію гідроксид?

1.43. Які з цих речовин, розчиняючись у воді, дисоціюють на йони:

а) спирт; б) калію сульфат; в) ефір; г) алюмінію хлорид?

1.44. З утворенням яких йонів дисоціює у водному розчині кислота:

а) йону металу; б) йону Гідрогену;

в) йону гідроксиду; г) йону кислотного залишку?

1.45.Який йон обов’язково утворюється при дисоціації лугу:

а) йон кислотного залишку; б) йон гідроксиду;

в) йон Гідрогену; г) йон металу?

1.46. Які йони утворються при електролітичній дисоціації солі:

а) катіон металу; б) аніон кислотного залишку;

в) катіон Гідрогену; г) аніон гідроксиду?

1.47. Серед наведених йонів вкажіть аніона двохосновної кислоти:

а) нітрат-йон; б) сульфат-йон;

в) хлорид-йон; г) карбонат-йон?

1.48. Які з електролітів при повній дисоціації утворюють однакову кількість йонів:

а) Na3PO4; б) НСlO3; в) Аl2(SO4)3; г) FeSO4?

1.49. Які солі, розчиняючись у воді, забарвлюють розчин:

а) натрію хлорид; б) натрію сульфат;

в) купрум(ІІ) хлорид; г) калію хромат?

1.50. Який йон забарвлює розчин електроліту:

а) К+; б) SO42-; в) МnО4-; г) Сl-?

1.51. Укажіть забарвлені аніони:

а) NO3-; б) Сu2+; в) СrO42-; г) Cl-?

1.52. Укажіть забарвлені катіони:

а) Na+; б) К+; в) Сu2+; г) Cr2O72- ?

1.53. Які з перелічених йонів при пропусканні електричного струму крізь розчин електроліту рухатимуться до катоду:

а) К+; б) Сu2+; в) Сl-; г) РО43-?

1.54. Укажіть йони, які рухатимуться до аноду, якщо пропускати електричний струм крізь розчин електроліту:

а) S2-; б) Zn2+; в) Al3+; г) МnО-4?

1.55. Які з наведених йонів – катіони:

а) НСО3-; б) NH4+; в) SO42-; г) Fe3+?

1.56. Які з наведених йонів – аніони:

а) РО43-; б) Sn2+; в) Al3+; г) SO42-?

1.57. Складіть формули електролітів, скориставшись таким переліком йонів: Ag+; S2-; Сl-, PO43-, Fe3+, OH-, Na+.

1.58. Складіть формули електролітів, скориставшись таким переліком йонів: SO42+, Na+, S2-, Zn2+, OH-.

1.59.  Складіть формули електролітів, скориставшись таким переліком йонів: PO43+, Pb2+, NO3-, OH-, K+.

1.60. Складіть формули електролітів, скориставшись таким переліком йонів: Cl-, Fe2+, SO42-, H+, OH-.

1.61. У яких випадках непомітно ознак хімічної реакції:

а) калій хлорид і натрій нітрат;

б) натрій карбонат і хлоридна кислота;

в) купрум(ІІ) сульфат і натрій гідроксид;

г) арґентум нітрат і хлоридна  кислота?

1.62. У якому разі відбуваються реакції з утворенням осаду:

а) алюміній сульфат і барій нітрат;

б) купрум(ІІ) оксид і сульфатна кислота;

в) натрій гідроксид і купрум(ІІ) сульфат;

г) кальцій карбонат і хлоридна кислота?

1.63. У яких випадках відбуваються реакції з утворенням води:

а) сульфатна кислота і барій хлорид;

б) алюміній оксид і хлоридна кислота;

в) натрій гідроксид і купрум(ІІ) сульфат;

г)  кальцій карбонат і хлоридна кислота?

1.64. У яких випадках відбуваються реакції з утворенням газу:

а) кальцій карбонат і хлоридна кислота;

б) амоній хлорид і натрій гідроксид;

в) цинк сульфат і калій гідроксид;

г) магнію хлорид і арґентум гідроксид?

1.65. У якому разі реакція відбуватиметься до кінця:

а) барій нітрат і амоній карбонат;

б) калій сульфат і нітратні кислота;

в) кальцій нітрат і хлоридна кислота;

г) калій сульфід і хлоридна кислота?

1.66. Зобразіть хімічними рівняннями в повній та скороченій йонній формах такі процеси:

а) взаємодію рубідій гідроксиду з ферум(ІІІ) хлоридом;

б) нейтралізацію купрум(ІІ)  гідроксиду  сульфатною кислотою;

в) взаємодію магній нітрату з хлоридною кислотою;

г) взаємодія гідрогенсульфіду з лугом.

У якому випадку внаслідок реакції утворюється осад?

1.67. Напишіть рівняння реакцій в повній та скорочені йонній формах між:

а) амонію хлоридом і калію гідроксидом;

б) цинк сульфатом і барій хлоридом;

в) купрум(ІІ) гідроксидом і сульфатною кислотою;

г) барій карбонатом і хлоридною кислотою.

В якому разі одним з продуктів є газ?

1.68. Між якими електролітами реакція відбувається з утворенням води:

а) нітратна кислота і амоній гідроксид;

б) манган(ІІ) сульфат і натрій гідроксид;

в) натрію бромід і арґентум нітрат;

г) барій гідроксид і нітратна кислота?

Запишіть рівняння реакцій в повній та скороченій йонній формах.

1.69. Складіть молекулярне рівняння реакції між речовинами, які у водних розчинах взаємодіють за такою схемою:  Fe0 + Cu2+  Fe2+ + Cu0.

1.70. Складіть молекулярне рівняння реакції між речовинами, які у водних розчинах взаємодіють за такою схемою:  а) Ва2+ + SO42-BaSO4.

1.71.  Складіть молекулярне рівняння реакції між речовинами, які у водних розчинах взаємодіють за такою схемою:  а) СаСО3 + 2Н+ → Са2+ + СО2 + Н2О

1.72.  Складіть молекулярне рівняння реакції між речовинами, які у водних розчинах взаємодіють за такою схемою:  а) Сu(OH)2 + 2H+Cu2+ + 2H2O

1.73. Складіть молекулярне рівняння реакції між речовинами, які у водних розчинах взаємодіють за такою схемою:  а) Ag+ + Cl-AgCl

Відповіді

 

1.1.  а,в. 1.2.  б,г. 1.3.  а,г. 1.4.  а,г. 1.5.  г,д. 1.6.  б,г. 1.7. в,г. 1.8. б,г. 1.9. (4). 1.10.  (4). 1.11. а. 1.12  б. 1.13.  б. 1.14.  б. 1.15.  а. 1.16.  а. 1.17.  а. 1.18.  б. 1.19.  б. 1.20.  в. 1.21.  б. 1.22.  а. 1.23.  в. 1.24..б. 1.25.  б. 1.26.  г. 1.27.  б. 1.28.  г. 1.29.  а. 1.30.  а. 1.31.  в. 1.32.  а. 1.33.  а. 1.34.  в. 1.35.а. 1.36.  а. 1.37.  б. 1.38.  в. 1.39.  а. 1.40.  а,в. 1.41.  б,в. 1.42.  а,б. 1 43.  б,г. 1.44.  б. 1.45.  б. 1.46. а,б. 1.47.  б,г.  1.48.  б,г. 1.49.  в,г. 1.50.  в.   1.51.  б,в. 1.52.  в,г. 1.53.  а,б. 1.54.  а,г. 1.55.  б,г. 1.56.  а,г. 1.61.  а. 1.62.  а,в. 1 63.  а,в. 1.64.  а,б. 1.65.  а,г. 1.66.  а. 1.67.  г. 1.68.  а,г.

 

docx
Додано
12 грудня 2019
Переглядів
1018
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку