5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Уподібнення приголосних

Про матеріал
Мета: пояснити закони уподібнення приголосних звуків, вчити розрізняти глухі і дзвінкі приголосні на слух; формувати орфоепічні навички; розвивати мовну і слухову пам’ять, удосконалювати навички правильної артикуляції звуків; виховувати мовну культуру.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Уподібнення приголосних звуків Підготувала учитель української мови та літератури НВК ЗОШ І-І ст.-ДНЗ- с. ГрушківціКолісник Раїса Василівна. Prezentacii.com

Номер слайду 2

Уподібнення або асиміляція Якщо в слові поруч стоять два приголосні звуки, то дуже часто в потоці мовлення один з них може уподібнюватися до того, біля якого він розташований. Таке явище називають уподібненням ( асиміляцією). Prezentacii.com

Номер слайду 3

Три види уподібнення 1. Уподібнення за ГЛУХІСТЮ- ДЗВІНКІСТЮ. 2. Уподібнення за ТВЕРДІСТЮ - - М'ЯКІСТЮ. 3. Уподібнення за МІСЦЕМ І І С СПОСОБОМ ТВОРЕННЯ ( ШПЛЯЧІ - СВИСТЯЧІ). Prezentacii.com

Номер слайду 4

Уподібнення за ГЛУХІСТЮ-ДЗВІНКІСТЮ Глухий приголосний, який розташований перед дзвінким, змінюється на парний дзвінкий, тобто обидва звуки у вимові будуть дзвінкими: гл +дзв = дзв +дзв. Prezentacii.com

Номер слайду 5

Наприклад: просьба [прозʹба], вокзал [воґзал], ось де [озʹде], боротьба [бородʹба], Prezentacii.com

Номер слайду 6

Запам’ятайте! Дзвінкі перед глухими в українській мові майже не уподібнюються: губка [губка], вудка [вудка], ложка [ложка],  казка [казка],  звідти [зв'ідти], рибці [риб'ц'і]. Prezentacii.com

Номер слайду 7

Увага! У п'яти словах і похідних від них відбувається зміна дзвінкого [г] перед глухими [к] або [ш] на [х]: легко [лехко], вогко [вохко], нігті [н'іх'т'і], кігті [к'іх'т'і], дьогтю [д'ох'т'у]. Prezentacii.com

Номер слайду 8

Уподібнення за ТВЕРДІСТЮ - М'ЯКІСТЮ. Тверді приголосні [д], [т],[з], [с], [ц], [л], [н]  (Де Ти З’ї Си Ці Ли Ни ) якщо стоять перед наступним м’яким теж стають м’якими тв + м = м + м. Prezentacii.com

Номер слайду 9

Наприклад: весняний [веис'н ́аний], пізній [п'із'н'ій], кузня [куз'н'а], пісня [п'іс'н'а], Дніпро [д'н'іпро], сонця [сон'ц'а]. Prezentacii.com

Номер слайду 10

Запамятайте! НЕ відбувається уподібнення перед пом'якшеними приголосними:  твій [тв’ій], співати [сп’івати],  сфінкс [сф’інкс]. Prezentacii.com

Номер слайду 11

Запамятайте! НЕ відбувається уподібнення приголосних [д], [з], які належать до префіксів:  розділити [розд'ілити], в відняти [в'ідн'ати], підлізти [п'ідл'ізти]. Prezentacii.com

Номер слайду 12

Запамятай!!! свистячі [з] [ц] [с] [дз] стають м'якими перед пом'якшеним [в']: свіжий [с ́в’іжий] цвіт [ ц ́в’іт ] свят [с ́в’ято ] Prezentacii.com

Номер слайду 13

Уподібнення за МІСЦЕМ І СПОСОБОМ ТВОРЕННЯ (ШИПЛЯЧІ - СВИСТЯЧІ Будь-який шиплячий приголосний ([ш], [ч], [ж], [дж]) перед будь-яким свистячим приголосним ([с], [ц], [з], [дз]) змінюється на парний до нього свистячий: Ш + СВ = СВ + СВ брошці [брос'ц'і], зважся [зваз'с'а],Prezentacii.com

Номер слайду 14

Уподібнення за МІСЦЕМ І СПОСОБОМ ТВОРЕННЯ (ШИПЛЯЧІ – СВИСТЯЧІ) Будь-який свистячий приголосний ([с], [ц], [з], [дз]) перед будь-яким шиплячим ([ш], [ч], [ж], [дж]) змінюється на парний до нього шиплячий: СВ + Ш = Ш + Ш занісши [зан'іш:и], розжувати [рож:увати],Prezentacii.com

Номер слайду 15

Запам’ятай! Буквосполучення ться завжди звучить як [ц':а], а шся - як [с':а]: сіється [с'ійеи ц':а], кусаєшся [кусайеи с':а]. Prezentacii.com

Номер слайду 16

Запам’ятай! Приголосний [т] перед свистячими змінюється на [ц], а перед шиплячими - на [ч]:  коритце [кориц:е], тітчин [т'іч:ин];Prezentacii.com

Номер слайду 17

Запамятай! Приголосний [д] перед свистячими змінюється на дз а перед шиплячими – на дж: відстріл [в’ідзстр ́іл], відженуть [в’іджженут ́] Prezentacii.com

Номер слайду 18

Корінь навчання гіркий, та плід його солодкий Prezentacii.com

pptx
Додано
16 січня
Переглядів
160
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку