: Управління підприємством. Бізнес-план підприємця.

Про матеріал
Пояснити сутність управління; ознайомити з функціями менеджменту та змістом бізнес-плану. З’ясувати, як приймається управлінське рішення при різних системах господарювання. Формувати в учнів відповідальність, допитливість, пізнавальний інтерес, економічне мислення та господарські почуття
Перегляд файлу

 

ЕКОНОМІКА 11 КЛАС

ТЕМА:  Управління підприємством.

       Бізнес-план підприємця.

 

МЕТА: Пояснити сутність управління; ознайомити з функціями менеджменту та

  змістом бізнес-плану.

              З’ясувати, як приймається управлінське рішення при різних системах 

              господарювання.

              Формувати в учнів відповідальність, допитливість, пізнавальний інтерес, 

              економічне мислення та господарські почуття.

 

Завдання: - Зрозуміти необхідність використання менеджменту в організації        

                      будь-якої діяльності.

                   -  Навчитися пояснювати функції менеджменту.

              -  Отримати уявлення про бізнес-план і організаційні структури

                 управління підприємством.

              -  З’ясувати сутність управлінського рішення та роль менеджера на  

                  підприємстві.

 

Обладнання:  комп’ютерна  презентація, індивідуальні картки – завдання  набір 

                 дитячих кубиків.

 

Тип уроку: Комбінований.

 

Форма проведення: Ділова гра, робота в групах.

 

Епіграф: «Якщо я думаю, я існую».

 (Декарт)

 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу (Запрошую всіх до активної співпраці на уроці економіки)

 

Учитель: «Найшвидший шлях до успіху і багатства, престижу і кар’єри – говорив 

                  В. Співаковський – це бізнес». Економіст Рікардо був одним із найбагатших людей свого часу. Економіст Кейнс ще в молоді роки зібрав капітал граючи на біржі і в зрілому віці продовжував успішно займатися підприємництвом. Для того, щоб активізувати Ваші знання по темі «Підприємницька діяльність» проведемо бесіду за запитаннями.

 

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

 

1. Фронтальна бесіда:

1) Дати визначення поняття «підприємець».

2) Які економісти дали визначення поняття «підприємець»?

3) Які функції виконує підприємець?

4) В яких формах існує підприємницька діяльність?

(Види підприємництва: виробниче, посередницьке, комерційне, фінансове)

5) Як вирізняють підприємства за формою власності? (приватну, колективну і 

    державну форму власності)

 6) Відомий російський письменник О.І. Герцен писав: «Людина серйозно робить що-небудь тільки тоді, коли вона робить це для себе». Сформулюйте будь-ласка пояснення цього виразу.

 

2. Індивідуальні картки – завдання за темою «Види підприємницької діяльності».

 

ІІІ. Мотивація теми та мети уроку.

Тема нашого уроку: «Управління підприємством. Бізнес-план підприємця».

 

План уроку

 1. Поняття “ менеджмент ” та “ менеджер ”.

2. Функції менеджменту.

3. Особисті якості сучасного менеджера.

4. Бізнес-план підприємця.

5. Організаційна структура управління підприємством.

6. Управлінське рішення.

 

IV. Вивчення нового матеріалу.

Як писав М.Вебер: «Найскладніше мистецтво – це мистецтво управління».

Учитель:  Україна живе сьогодні в умовах ринкової економіки. Створюється і існує багато приватних підприємств, що є невід’ємною умовою ринкової економіки. Поряд працюють і державні і приватні підприємства. Сучасний мінливий світ вимагає від кожного працівника швидкої адаптації до перемін. Результативність праці, значною мірою, залежить від рівня розвитку управління на підприємствах, фірмах, організаціях.

Для успішної роботи на ринку знання і розуміння поняття менеджмент є

    досить важливим.

 

 1.     Отже, менеджмент – це спосіб, манера спілкування з людьми; мистецтво управління; орган управління. Менеджмент визначається як сукупність принципів, методів, способів і форм управління виробництвом.
 • Накопичення знань з управління поступово сформувало багато визначень менеджменту.

(Схема визначень менеджменту)

Кінцева мета менеджменту – забезпечення стабільної прибутковості фірми шляхом раціонального використання матеріальних фінансових і трудових ресурсів.

(Схема 2 «Функції менеджменту»)

Звертаю Вашу увагу на основні функції менеджменту, що розглядаються тільки в такому порядку:

 •    планування
 •    організація
 •    мотивація
 •    контроль.

Інколи виділяють ще одну функцію – це координування, або підкреслюють, що всі вищезазначені функції, залежно від змін у внутрішньому і зовнішньому середовищі підприємства можуть корегуватися.

Наприклад, при змінах у законодавстві та величині податків треба внести зміни у плани роботи підприємства.

 

 1. Менеджер – це людина, що має спеціальні знання та навички з менеджменту, яка професійно займається управлінською діяльністю у конкретній галузі для отримання бажаних результатів на підприємстві.

Ви на порозі самоосвітнього життя. Перед Вами сьогодні стоїть завдання зробити правильний вибір професії до душі відповідно Ваших знань, можливостей, здібностей.

 Якщо хтось з Вас обере професію менеджера у певній сфері діяльності: чи то в освіті, чи в культурі, чи в охороні здоров’я, чи в одній із галузей економіки нашої країни пам’ятайте:

 

 1. Особисті якості сучасного менеджера

/Доповість схему/

(Схема 3)

 •  професіоналізм
 •  ініціатива і відповідальність за прийняті рішення
 •  лідерські якості
 •  об’єктивність в оцінюванні ситуації
 •  культура поведінки
 •  підприємницьке мислення
 •  уміння мотивувати та стимулювати працівників
 •  шанобливе ставлення до людей
 •  терпимість до чужих недоліків
 •  акуратність і точність
 •  компетентність у питаннях технології виробництва на підприємстві де працює
 •  вміння володіти ситуацією на ринку
 •  розвивати в собі цілеспрямованість, рішучість, витримку, наполегливість.

 

 Менеджер П. Друкер сказав: «Менеджмент – це особливий вид діяльності, який перетворює неорганізований натовп в ефективну й продуктивну групу. Саме менеджмент створює економічний і соціальний розвиток. Він є його результатом. Розвиток – справа швидше людської енергії, ніж економічного багатства. Генерування людської енергії і надання їй напрямку є головними завданнями менеджменту».

 

 1. Кожне підприємство є організацією, що потребує управління:
 • виробництвом;
 • фінансовими ресурсами;
 • персоналом;
 • збутом продукції

 Для того ж, щоб підприємство функціонувало як єдине ціле, необхідно налагодити співпрацю його підрозділів, підпорядкувавши їхню діяльність спільній меті. Таку об’єднавчу функцію виконує бізнес-план. У  ньому формується зміст певної бізнес-ідеї, пояснюються її переваги, очікувані економічні та фінансові результати, розглядаються можливі ризики.

 Бізнес-план потрібен:

 • для самого підприємця, як орієнтир у його діяльності;
 • для майбутніх партнерів та співробітників, яких доцільно залучати до справи;
 • для банкірів та інвесторів, послугами яких потрібно користуватися.

Бізнес-план формується підприємством у вигляді документа, який складається з розділів, зміст та структура плану не регламентується. Але виділяють основні розділи плану:

 • вступ (опис підприємства);
 • характеристика продукції підприємства;
 • оцінка ринку збуту та конкуренції;
 • план виробництва;
 • організаційний план;
 • юридичний план;
 • оцінка ризиків та страхування;
 • фінансовий план.

 

«Бізнес-план – це система доказів успішності передбачуваного бізнесу».

          /Л.Ф. Циферблат/

Складати бізнес-план рекомендується на 3-5 років.

(Схема 4)

 

В ринковій системі господарювання бізнес-план виконує дві важливі функції…

(Схема 5)

Функції бізнес плану

 

 1.          Рольова гра «Будуємо башту».

2 групи - працює по 3 учні у кожній + 1 болільник

У групі учні самостійно розподіляють посади: 1-й учень – директор

        2-й учень – менеджер

        3-й учень – робітник

Завдання: побудувати робітником під керівництвом директора та менеджера максимально високу башту (за 2 хв.) з даних кубиків. Для цього кубики треба класти один на один і старатись не порушити башту.

При цьому робітник виконує роботу із зав’язаними очима і незручною для нього рукою

Роботу потрібно виконувати чітко, уважно, прислухаючись до рекомендацій менеджера. Всі решта учнів мовчать, спостерігають за діями кожної команди. Переможець той, хто побудував найвищу башту за даний час.

 

Бесіда з класом:

 • Що правильно чи не правильно робили команди у ході будування башти?

(Наприклад, робітник усе робив дуже швидко і не зовсім акуратно, що призвело до руйнування башти)

 • Чому виграла команда №… ?

(Команда, все продумала і працювала злагоджено, організовано)

 • Чи правильно виконували свої обов’язки члени команди?

(Так чи ні. Робітнику підказували що робити і директор і менеджер. Вони постійно сперечались між собою, що заважало нервувало робітника.)

 • Чим повинен займатись директор, менеджер і робітник згідно з посадою?

(Директор – керувати підприємством через менеджера – впливати різними методами на людей, керувати діями працівників, для досягнення цілей підприємства, збирати і подавати директору інформацію про ситуацію на підприємстві та ринку, формувати умови у колективі, щоб робітник у рамках своїх повноважень чітко і якісно виконував роботу.)

 

 1.     Організаційну структуру управління підприємством, організацією можна розглянути на прикладі нашої школи.

(Схема)

 

 1.     Робота менеджера складається з постійного прийняття різних рішень. Менеджер займається накопиченням інформації для її розробки, вибором і реалізацією необхідних для підприємства управлінських рішень.

(Схема)

Послідовність прийняття управлінських рішень:

 1. Виявлення та визначення проблеми.
 2. Розробка управлінського рішення.
 3. Виконання рішення.

 

Варто підкреслити, що рішення вважається готовим тільки тоді, коли воно прийняте. Його потрібно виконувати, щоб отримати найкращий результат.

 

V. Узагальнення і систематизація вивченого матеріалу.

1. Ділова гра: «Якби я був директором…»

    Працює дві групи:   група №1 – менеджери приватної школи

            група №2 – керівники державної школи

 • Яку мету ставить директор-менеджер або директор керівник?
 • З’ясувати позитивні і негативні сторони роботи вашого навчального закладу відповідно до запропонованих критеріїв у таблиці.

(Таблиця)

 Результати роботи узагальнити у таблиці.

 Обговорення (учні зачитують відповіді і відповідають на запитання вчителя та опонентів з іншої групи)

 • Проблемне запитання

З’ясувати основні проблеми, які виникають у роботі вашої школи і запропонуйте шляхи їх вирішення.

 • Управлінське рішення є продуктом діяльності менеджера. А якому директорові легше працюється?
 • Директором якої школи хотіли б бути Ви і чому? Відповідь обґрунтуйте.

 

2. Творче завдання.

“ Бджола збирає нектар не для того, щоб запилювати квіти. Вона бажає отримати мед. Але в кінцевому рахунку вона служить інтересам квітів ”.

 Це вислів одного з економістів. Поясніть його з точки зору підприємницької діяльності в ринкових умовах господарювання.

VI. Підсумок уроку.

 • Яку користь Ви отримали від уроку?

Я гадаю, що опрацювавши цю тему Ви зможете приймати обґрунтовані рішення, вибираючи організаційну форму та масштаб підприємства в разі започаткування власного бізнесу в майбутньому.

 

VII. Домашнє завдання.

Скласти бізнес-план приватного підприємства.

 

docx
До підручника
Економіка (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас (Радіонова І. Ф., Радченко В. В.)
Додано
1 березня 2021
Переглядів
696
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку