УРМ. Повідомлення на лінгвістичну тему.

Про матеріал
Мета: ознайомити учнів із особливостями побудови усного повідомлення на лінгвістичну тему; поглибити знання про підвиди наукового стилю: власне науковий, науково-навчальний, науково-популярний; удосконалити вміння й навички самостійно аналізувати мовні поняття, явища, порівнювати, систематизувати й узагальнювати відомості щодо вивченого матеріалу; розвивати культуру усного мовлення, сприяти збагаченню та уточненню словникового запасу школярів; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов учнів до рідної мови.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

УРМ. Повідомлення на лінгвістичну тему.

Номер слайду 2

Мета: ознайомити учнів із особливостями побудови усного повідомлення на лінгвістичну тему; поглибити знання про підвиди наукового стилю: власне науковий, науково-навчальний, науково-популярний; удосконалити вміння й навички самостійно аналізувати мовні поняття, явища, порівнювати, систематизувати й узагальнювати відомості щодо вивченого матеріалу; розвивати культуру усного мовлення, сприяти збагаченню та уточненню словникового запасу школярів; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов учнів до рідної мови.

Номер слайду 3

Бесіда за запитаннями1. Які стилі мовлення вам відомі?Назвіть особливості кожного з них.2. Охарактеризуйте науковий стиль мовлення. 3. Де ми зустрічаємо цей стиль мовлення?4. Які підвиди наукового стилю мовлення ви знаєте?5. Які типи мовлення вам відомі?6. Охарактеризуйте розповідь. 7. Які особливості цього типу мовлення?

Номер слайду 4

Стилі мовлення

Номер слайду 5

Номер слайду 6

Науковий стиль. Метою наукового стилю є повідомлення, пояснення досягнутих наукових результатів, відкриттів. Сфера використання наукового стилю – наукова діяльність, науково-технічний прогрес, освіта. Основне призначення – викладення наслідків досліджень про людину, суспільство, явища природи, обґрунтування гіпотез, доведення істинності теорій, класифікація й систематизація знань, роз'яснення явищ, активізації інтелекту читача для їх осмислення. Найпоширеніша форма наукового стилю – монолог.

Номер слайду 7

Основні ознаки:• ясність (понятійність) і предметність тлумачень;• логічна послідовність і доказовість викладу;• узагальненість понять і явищ;• об'єктивний аналіз;• точність і лаконічність висловлювань;• аргументація та переконливість тверджень;• однозначне пояснення причинно-наслідкових відношень;• докладні висновки.

Номер слайду 8

Основні мовні засоби характеризуються:• великою кількістю наукової термінології;• наявністю схем, таблиць, графіків, діаграм, карт, систем математичних, фізичних, хімічних та інших знаків і позначок;• оперуванням абстрактними, переважно іншомовними, словами (дилема, вакуум, сектор, процес, формуляр, шифр та ін.);• використовуванням суто наукової фразеології, стійких термінологічних словосполук;• залученням цитат і посилань на першоджерела;• як правило, відсутністю авторської індивідуальної манери та емоційно-експресивної лексики;

Номер слайду 9

Науковий стиль унаслідок різнорідності галузей науки й освіти поділяють на такі підстилі:а) власне науковий (із жанрами текстів: монографія, рецензія, стаття, наукова доповідь, повідомлення, курсова й дипломна роботи, реферат, тези), який, у свою чергу, поділяється на науково-технічні та науково-гуманітарні тексти;б) науково-популярний – застосовується для дохідливого, до¬ступного викладу інформації про наслідки складних досліджень для нефахівців, із використанням у неспеціальних часописах і книгах навіть засобів художнього та публіцистичного стилів;в) науково-навчальний – реалізується в підручниках, лекціях, бесідах для доступного, логічного й образного викладу й не вик¬лючає використання складників емоційності;г) виробничо-технічний – використовується у спеціальній літе¬ратурі, що обслуговує різноманітні сфери господарства та вироб¬ництва.

Номер слайду 10

Науковий стиль властивий таким жанрамнаукова статтядисертаціяпідручниклекція.анотація

Номер слайду 11

Скласти повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі (тема на вибір)1. Види односкладних речень.2. Спільне та відмінне однорідних та неоднорідних означень.3. Поширені та непоширені звертання.

Номер слайду 12

Як працювати над складанням повідомлення на лінгвістичну тему?1. Відновити в пам’яті матеріал, необхідний для розкриття теми висловлювання.2. Скласти план викладу думок.3. Дібрати матеріал та аргументи до кожного пункту плану.4. Оголосити повідомлення на лінгвістичну тему.

pptx
Додано
22 лютого
Переглядів
225
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку