УРОК «Асортимент, обробка, технологія приготування макаронних виробів»

Про матеріал
Дана методична розробка вмішує досвід викладача спеціальних дисциплін по проведенню уроку комплексного застосування знань, творчості та креативності викладача. Запропоновані на уроці технології спрямовані на самовираження кожного учня, з використанням інтерактивних технологій, формуванням ділових якостей, розвиток професійної компетентності. Поєднує індивідуальну самостійну роботу з груповою, створює проблемні ситуації на уроці і дає можливість учням самостійно вирішити ці питань.
Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Регіональний центр професійно-технічної освіти № 1

М. Кременчук

 

 

Викладач спеціальних дисциплін Балим Катерина Миколаївна

Предмет Технологія приготування їжі з основам товарознавства

Педагогічний стаж 7 років

 

 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

НАЗВА РОБОТИ:

Формування  фахових компетенцій   для професійної діяльності учнів

 

 

 

Коротка анотація: Дана методична розробка вмішує досвід викладача спеціальних дисциплін по проведенню уроку   комплексного застосування знань, творчості та креативності викладача. Запропоновані на уроці технології спрямовані на самовираження кожного учня, з використанням інтерактивних технологій, формуванням ділових якостей, розвиток професійної компетентності. Поєднує індивідуальну  самостійну  роботу з груповою, створює проблемні ситуації на уроці і дає можливість учням самостійно вирішити ці питань.

 

 

м. Кременчук

2020 р.

Розглянуто

на засіданні методичної

комісії 

Протокол № ___ від _______________р.

Голова МК                    С.М.Курочка

 

 

 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

Формування  фахових компетенцій   для професійної діяльності учнів

 

Тема уроку:

«Асортимент, обробка, технологія приготування макаронних виробів»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач спеціальних дисциплін    Балим К.М.

 

 

 

 

 

 

м. Кременчук

2020 р.

План методичної розробки

 

 1. Вступ          
 2. План уроку
 3. Методика проведення уроку
 4. Додатки та доповнення до розгорнутого плану уроку
 5. Рекомендації щодо подальшого використання методичної розробки
 6. Перелік використаної літератури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.               ВСТУП

Суть інтерактивного навчання у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної  взаємодії  всіх учнів.  Це співнавчання,   взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де і учень у вчитель є рівноправними суб’єктами навчання. Слово «інтерактив» прийшло до нас від слова «interact», де «inter»- взаємний і «act» – діяти. Таким чином, інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу. Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

Використання QR- кодів на уроках. Як це працює?

Сучасні учні практично не уявляють життя без смартфона. Адже з його використанням сучасними підлітками здійснюються більшість повсякденних дій: спілкування у соціальних мережах, переглядання фільмів, розваги, пошук потрібної інформації, прослуховування музики тощо. Тому залучення технологій з використанням мобільного телефону на уроках додатково заохотить школярів до вивчення вашого предмету!

Створення відео разом з учням.

НАВІЩО СТВОРЮВАТИ ОСВІТНЄ ВІДЕО ?

Насамперед, відео дає можливість сприймати інформацію кількома каналами: візуальним та аудіальним. Оскільки це активізує різні ділянки кори головного мозку та сприяє утворенню більшої кількості нейронних зв’язків, матеріал засвоюється ефективніше. Отже, набагато краще учні сприймуть ролик із поясненням теореми Піфагора, ніж розділ у підручнику про це.

Ще одна перевага відеозаписів – можливість повертатися в різні моменти викладу та повторювати незрозумілу чи забуту інформацію.  Розповідаючи про відгуки своїх кузенів про його перші відео, відзначив, що, на відміну від “живого пояснення”, у відео вони можуть “ставити на паузу та повтор свого кузена”.

На звичайному уроці учень має піднімати руку та перепитувати вчителя. Натомість, переглядаючи відео, він може ставити на паузу, відмотувати, знову і знову слухати певний відрізок зі зручною для себе швидкістю.

Якщо частина інформації занадто нудна чи вже відома учню, він може переходити до інших частин. Це дозволяє не тільки уникати непотрібних повторів та економити час, але й самостійно обирати обсяг матеріалу відповідно до наявного рівня знань.

Основною формою організації навчальної діяльності прак­тично у всіх країнах світу є сьогодні класно-урочна система. Бу­дучи прогресивною протягом чотирьох століть поспіль, сього­дні, в умовах науково-технічного прогресу, вона перестала задовольняти потреби суспільства в освіті і потребує вдоскона­лення. Причиною цього стало як закономірне і неминуче зро­стання обсягу загальноосвітніх знань, що підлягають обов’яз­ковому засвоєнню, так і зміна вимог суспільства до освіти. Критика класно-урочної системи найчастіше пов’язана з пасив­ністю учнів на уроках та відсутністю інтересу до навчання, зни­женням якості знань, перевантаженням дітей домашніми зав­даннями й уроками, з тим, що навчальні заняття шкідливо впливають на здоров’я школярів.

Процес реформування освіти в Україні, який мав би усунути вади шкільної практики, насправді часто зводиться до спроб введення нового змісту в рамки старої системи. Адже проблеми радянської системи освіти, що була орієнтована значною мірою на інформативні цілі, автоматично переносяться на сучасний розвиток школи. Вносяться зміни в навчальні плани та програ­ми, збільшується число років навчання в початкових чи стар­ших класах тощо, проте ці заходи істотно не впливають на якість навчання. Як і раніше, в центрі цих перетворень залишається питання «що вивчати».

Такий підхід уже вичерпаний самою практикою розвитку освіти. Адже обсяг знань не може зростати до безкінечності. Все гострішою стає проблема вдосконалення форм організації процесу навчання, знаходження відповіді на запитання «як навчати як створити умови для розвитку та самореалізації особистості в процесі навчання». Як, залишаючись в рамках класно-урочної системи, підвищити ефективність навчального процесу, досягти високого інтелектуального розвитку учнів, забезпечити оволодіння ними навичками саморозвитку особистості. Значною мірою цього можна досягти, використовуючи сучасні інноваційні технології, зокрема технології інтерактивного  навчання,   перетворюючи,   таким   чином,   традиційний   у інтерактивний.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.               ПЛАН  УРОКУ

ПРЕДМЕТ. Технологія приготування їжі з основами товарознавства

ТЕМА УРОКУ. Асортимент, обробка, технологія приготування макаронних виробів

           Після цього уроку учні зможуть:

 •              Пояснювати  асортимент макаронних виробів
 •              Характеризувати обробку макаронних виробів
 •              Описувати технологію приготування макаронних виробів
 •              Порівнювати різні види макаронних виробів та страв з них

Тип  уроку:  урок формування та  розвитку компетентностей

ДИДАКТИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УРОКУ.  Роздатковий матеріал, завдання для груп, технологічні картки, схеми, калькуляційні картки; підручники В.С.Доцяк «Українська кухня», Л.Я.Старовойт «Кулінарія», використання QR- кодів, порівняльні таблиці, відеоматеріал, тематична презентація, мультимедійний проектор.

МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ. Організація виробництва та обслуговування, устаткування підприємств харчування, охорона праці, санітарія та гігієна, географія.

ХІД УРОКУ

 1.Органіаційний етап.

Взаємне вітання. 

Перевірка наявності учнів в класі.

 Перевірка готовності уваги учнів до уроку.

-  Добрий день.

2. Актуалізація й корекція опорних знань учнів.

План

 • історія макаронних виробів
 • асортимент макаронних виробів
 • технологія приготування страв

 

 

(викладач)

Перш ніж приступити до розгляду питань ми повинні з вами з’ясувати деякі загальні питання.

Технологія  «Мікрофон»

Що   належить до бобових виробів?

Очікувана відповідь :  До бобових належить горох, зелений горошок висушений, квасоля, сочевиця, боби, соя.

Які лікувальні властивості має квасоля?

Очікувана відповідь: Співвідношення солей натрію і калію сприяє виведенню з організму рідини, при захворюваннях серцево-судинної системи і нирок.

 Як перебирають і промивають бобові перед варінням?

Очікувана відповідь:  Видаляють домішки, пошкоджені зерна і промивають 2-3 рази теплою водою, потім замочують у холодній воді на 5-8 год, крім гороху лущеного.)

4. Як зберігають бобові вироби?

Очікувана відповідь: Зберігають у складі для сухих продуктів, з природним освітленням і доброю вентиляцією при t (+12С) і вологістю повітря(60-70%)

5. Які страви можна приготувати із бобових виробів?

 Очікувана відповідь: Горох або нут з салом, квасоля протерта, горохове пюре, гороховий суп.

 1.                Де готують страви та гарніри з круп, бобових та макаронних виробів ?
 2.                Яке використовують устаткування ?
 3.                Який використовують інвентар та посуд ?

Гра  Хто найспритніший

Перед  вами на презентації знаходяться зразки  бобових  виробів.  Я буду показувати зразок, а ви по черзі  піднімаєте руку  і називаєте назву виробу, та його використання   (квасоля різна  кольорова , біла, маш, сочевиця кольорова, нут, горох цілий та половинками, горошок зелений висушений, соя, боби.)

Мотивація навчальної діяльності учнів.

Історія появи макаронних виробів

Про історію макаронних виробів.  (з презентацією)

(учень) Макарони винайшли настільки давно, що встановити точний  час і місце зараз неможливо. Можна з упевненістю говорити, що вони були відомі ще в IV тисячолітті до нашої ери. У єгипетських гробницях знаходили зображення людей, які займалися виготовленням локшини. Її залишки, покладені для довгої дороги в Царство мертвих, віднайшли у саркофагах археологи.  

(учень) Культуру виготовлення макаронних виробів по світу поширили римляни. Як відомо, Рим був величезним містом і проблема збереження продуктів стояла там вкрай гостро. Випечений хліб довго зберігати було не можна, і тоді винайшли галети, які зберігали свої властивості протягом тривалого часу. Багатії робили яєчну сиру пасту, яка тут же вживалася в їжу – з нею готували м'ясо, рибу або овочі.

(учень) У XVI столітті в Італії навіть почали утворювати асоціації виробників макаронів зі своїми правилами і статутами. Причому у різних містах виробників макаронів називали по-різному У п'ятнадцятому столітті в Болоньї винайшли тортелліні (tortellini) – макарони, зроблені у формі бутонів троянди і начинені шпинатом і сиром рікотта.

(учень) А ось у сучасному вигляді макарони прийшли до нас зі сходу, овіяні низкою різноманітних легенд та оповідок. Цікаво, що у Японії і досі на Новий рік пропонують гостям тонкі і дуже довгі макарони. Вони символізують довголіття – у кого макаронина довше, той і буде найщасливішим у прийдешньому році.

 

Стимулювання навчальної  діяльності 

 • Використання QR-коду (демонстрація учням)

Макарони, або паста, як  їх називають зараз, услід за італійцями в усьому світі, давно і повсюди стали одним найпопулярнішим продуктом. Що ще цікавого можна розповісти про макаронні вироби? А зараз уважнопогляньте на презентацію  «Макаронні вироби для фарширування», це каннеллоні – (макарони трубочки, довжиною 10 см) лазан’я - (великі і дуже широкі макаронні вироби) конкільони – (велика мушля), фарфалле – фігурні бантики. Пригадайте, чи бачили ви ці вироби, чи готували з них страви?

5. Вивчення нового матеріалу

Макаронні вироби – це концентроване ( висушене до 13% вологості) тісто з пшеничного борошна спеціального помелу і води із збагачувачами і без них. Для виробництва макаронних виробів використовують макаронне борошно двох сортів: вищого ( крупка) 1-го ( напівкрупка). Іноді використовують хлібопекарське борошно вищого і 1-го сортів. Під час виробництва макаронних виробів використовують збагачувачі (молоко, яйця, томат, тощо) вітаміни В1, В2, РР, соки фруктів та овочів, фруктові пасти.

Страви з макаронних виробів

Макаронні вироби варять двома способами.

І спосіб (зливний). Макаро­ни, локшину, вермішель кладуть у киплячу підсолену воду (на 1 кг макаронних виробів 5-6 л води і 50 г солі), варять, періодично помішуючи, до готовності. Чим більше співвідношення води і макаронних виробів, тим швидше закипає вода після засипання макаронів, тим вищою буде якість готового виробу. Тривалість варіння макаронних виробів залежить від їхнього виду. Макарони варять 20-30 хв, локшину — 20-25, вермішель — 12-15 хв.

♦Не залишайте у воді зварені макаронні вироби: вони розкиснуть.

Відварені макаронні вироби відкидають на сито або друшляк і промивають гарячою водою, перекладають у посуд, заправляють розтопленим жиром (для по­ливання страви перед подаванням), перемішують дерев’яною кописткою, щоб вони не склеїлись і не утворились грудочки.

Під час варіння макаронні вироби збільшуються в об’ємі у 2-3 рази за рахунок поглинання води крохмалем, що клейстеризується. Таке збільшення називається привар і становить 150 %. Відвари з макаронних виробів використовують для приготування перших страв і соусів.

 1.                 спосіб (незливний). У киплячу підсолену воду (на 1 кг — 2,2—3 л води і 30 г солі) засипають макаронні вироби і варять до загусання, помішуючи. На­прикінці варіння додають жир, закривають кришкою, доварюють на слабкому вогні так само, як каші. Привар становить 200-300 %. Таким способом варять макаронні вироби, які потім використовують для приготування запечених страв.

Макарони відварені подають як самостійну страву з жиром, овочами, кисло­молочним сиром, квасолею і підсмаженою з томатним пюре цибулею, маком, грибами. їх використовують як гарнір до страв з м’яса і риби. Вони погано по­єднуються із стравами з гуски і качки.

(учень) Спагеті з вершково-грибним соусом.

 • Гриби помити і нарізати скибочками.
 • Нарізані гриби викласти у розігріту сковорідку зі соняшниковою олією і на середньому вогні смажити приблизно 15 хв. Посолити, поперчити за смаком і, помішуючи, тушкувати на середньому вогні 2-3 хв.
 • Спагеті відварити у підсоленій воді до готовності і відкинути на друшлак.
 • Гарячий соус перемішати з гарячою пастою.

 (учень) Спагеті з тунцем, оливками та томатами.

 • Ріпчасту цибулю порізати маленьким кубиками.
 • Оливки нарізати кружальцями.
 • Часник дрібно посікти ножем.
 • Помідори опустити на 20 с. в киплячу воду, зняти з них шкірку і нарізати невеликими шматочками. На рафінованій олії обсмажити цибулю до прозорого стану. Додати нарізані томати і, помішуючи, тушкувати 5 хв., щоб випарувалась зайва рідина.
 • До помідорів додати часник, сіль, перець і сушений базилік. Перемішати.
 • Потім додати тунець, перемішати і потушкувати ще 2-3 хв.
 • У кінці додати нарізані оливки і подрібнену зелень петрушки. Перемішати і відставити з вогню.
 • У каструлі в підсоленій воді відварити спагеті до готовності і відкинути на друшляк. Щойно зварені спагеті перемішати з гарячим соусом. При подачі пасту можна притрусити твердим сиром -  пармезан.

 (учень) Паста Карбонара.

 • Готуємо соус. Готуємо соус. Пармезан потерти на дрібній терці.
 • Яйця перемішати вінчиком до однорідного стану. До яєць додати сир і, за бажанням, одну ложку оливкової олії. Все ретельно перемішати.
 • Бекон або грудинку порізати тоненькими шматками. На сковорідці розігріти олію, викласти шматочки бекону і обсмажити на великому вогні до хрусткої скоринки. Після цього обсмажені шматочки слід викласти на паперовий рушник, який вбере зайвий жир.
 • Потім макарони викласти у киплячу підсолену воду і відварити до стану al dentе.
 • Готові макарони відкинути на друшляк.
 • Потім гарячий макарони помістити назад в теплу каструлю. До нього додати яєчний соус і швидко перемішати.
 • До пасти додати смажений бекон і перемішати.
 • Страву одразу подають в порційні мілкій тарілці, зверху, за бажанням, тертим сиром та подавати до столу.

 (викладач)

Вимоги до якості страв і гарнірів з макаронних виробів. Відварні макаронні вироби легко відокремлюються один від одного, зберігають форму, запечені мо­жуть бути з’єднані між собою. Колір відварних макаронів білий, запечених — золотистий. Смак і запах властиві макаронним виробам без запаху затхлості.

Страви з макаронних виробів реалізують протягом 2 год після їх приготування

 

6. Закріплення нового матеріалу

Інтерактивна технологія «Мозковий штурм»

Викладач 

1. Як підготувати макаронні вироби перед варінням? Макаронні вироби перед варінням перебирають, видаляють сторонні домішки. Довгі вироби розламують на частини до 10 см завдовжки. Дрібні просіюють .

2. Якими способами варять макаронні вироби ? Макаронні вироби варять двома способами:

1 спосіб –  зливний; 2 спосіб – незливний

3. Як зварити макаронні вироби І способом ? Макаронні вироби кладуть у киплячу підсолену воду (на 1 кг макаронних виробів 5-6 л води і 50 г солі), варять, періодично помішуючи, до готовності. Відварені макаронні вироби відкидають на сито або друшляк і промивають гарячою водою, перекладають у посуд, заправляють розтопленим жиром (для поливання страви перед подаванням), перемішують дерев'яною кописткою, щоб вони не склеїлись і не утворились грудочки.

4. Як впливає співвідношення макаронних виробів і води на якість готового виробу ? Чому ?              Чим більше співвідношення води і макаронних виробів, тим швидше закипає вода після засипання макаронів, тим вищою буде якість

готового виробу.

5. Від чого залежить тривалість варіння макаронних виробів ? Тривалість варіння макаронних виробів залежить від їхнього виду.

6. Яка тривалість варіння макаронних виробів? Макарони варять 20-30 хв. локшину – 20-25, вермішель – 12-15 хв.

7. Чому не можна залишати у воді зварені макаронні вироби ? Вони розкиснуть.

8. Якою водою промивають готові макарони ? Гарячою кип’яченою водою.

9. Для чого використовують відвари з макаронних виробів ? Для приготування перших страв і соусів.

10. Як зварити макарони ІІ способом? У киплячу підсолену воду (на 1 кг –2,2–3 л води і 30 г солі) засипають макаронні вироби і варять до загусання, помішуючи. Наприкінці варіння додають жир, закривають кришкою, доварюють на слабкому вогні так само

11. Як використовують макаронні вироби зварені ІІ способом ? Таким способом варять макаронні вироби, які потім використовують для приготування запечених страв.

 • Демонстрація проєкту учнів

Створене відео на тему «Правила охорони праці та техніка безпеки при варінні макаронних виробів»

При роботі в цехах необхідно дотримуватись наступних правил:

 1.               Ножі повинні мати добре закріплені ручки і зберігатися у визначеному місці;
 2.               При роботі в гарячому цеху працівники повинні обов'язково вивчити правила експлуатації механічного і теплового устаткування. Підлога в цеху повинна бути рівною, без виступів, не слизькою.
 3.               Електроустаткування повинне бути заземлене.
 4.               Проходи біля робочих місць не можна захаращувати посудом і тарою.

1.ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

 1.               При виявленні несправності обладнання, пристосувань інструменту, а також при пожежі, порушенні норм безпеки, аварії або травмуванні працівників негайно повідомте керівника.
 2.               Не працюйте на несправному обладнанні.
 3.               У процесі роботи виконуйте правила гігієни:

- дотримуйтесь особистої чистоти, чистоти одягу, взуття та інших засобів захисту;

- утримуйте в чистоті технологічне обладнаня;

- замінюйте спецодяг при його забрудненні;

- відпочивайте, вживайте їжу у спеціально відведених для цього місцях;

2.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

 1.               Одягніть і приведіть у порядок спецодяг.Вийміть із кишень спецодягу гострі, зайві предмети.
 2.               Звільніть робоче місце від сторонніх предметів.
 3.          Перевірте справність терморегулятора та перемикачів електроплити, електрошафи.

3.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

А). Виконуйте тільки доручену роботу.

- не відволікайтеся від своїх прямих обов’язків;

- не обпирйтеся і не сідайте на обладнання;

- не торкайтеся до оголених і погано ізольованих проводів;

- не користуйтеся розбитими вимикачами, розетками.

 1.          При ручній обробці дотримуйтесь наступних правил:

- при роботі з ножем тримате ніж лезом від себе;

- встановлювати наплитний посуд на електроплиту і знімати їх повинні два робітники, використовуючи для цього спеціальні рукавиці або сухий рушник;

 1.          Не підігрівайте їжу в герметично закритому посуді.
 2.          Кришки котлів для приготування страв, каструль та іншого наплитного посуду із гарячою їжею відкривайте обережно рухом на себе.
 3.          Забороняється працювати біля електропечі (електрошафи, електросковороди) з голими руками, без спеціальних рукавиць.
 4.          Слідкуйте за надійністю кріплення дверцят камер печі на петлях.
 5.          При виникненні у процесі роботи електрообладнання шуму, стуку, гудіння, його необхідно вимкнути і викликати майстра по обслуговуванню (механіка).
 6.          Поверхня плити повинна бути рівною і гладкою. Не допускається до роботи плита із деформованим настилом.
 7.          Забороняється держати конфорки електроплити незавантаженими при включені на максимальну потужність.
 8.          Не залишайте без нагляду працююче обладнання.

4.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

 1.          4.1.Вимкніть електрообладнання, перемикачі, рубильники.
 2.          Чистіть і мийте обладнання після його охолодження.
 3.          Приберіться робоче місце.
 4.          Про виявлені недоліки повідомте адміністрацію.

Кожен учень промовляє початок речення, обов’язковий для всіх ( «Найбільш важливе, що я почерпнув з уроку, це…»),  і завершує особистим міркуванням.

7. Підбиття підсумків уроку 

 • Аналіз діяльності протягом усього уроку.
 • Аналіз типових та нетипових помилок та їх причини.
 • Повідомлення та мотивація оцінок.

8. Повідомлення домашнього завдання

 • В.С Доцяк «Технологія приготування їжі з основами товарознавства» стор 85-86.
 • Найти цікаву інформацію про  макаронні вироби.

 

Рекомендації щодо подальшого використання даної методичної розробки

 

Підсумовуючи, можна зробити наступні висновки:

 1.               Запропонована технологія відрізняється  перевагою активних методів, формуванням ділових якостей, акцентом на групову форму роботи, що розвиває професійну компетентність.
 2.               Формування основних компетентностей на основі (активних форм ведення уроку) сприяє розумінню і продуктивній  взаємодії між людьми; дозволяє учням використовувати звання в ситуаціях з високим рівнем невизначеності.
 3.               Даний педагогічний досвід можна використовувати на уроках виробничого навчання з метою активізації творчого потенціалу учнів, розвитку ділової активності, формування професійної компетентності. Викладач спецдисциплін й надалі планує на уроках теоретичного навчання застосовувати активні форми, так як, досвід її використання демонструє безумовну перспективність та високу навчальну і розвиваючу  ефективність.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

 

 1. Доцяк В.С. «Українська кухня», Київ, 1998рік, 301с
 2. Інструментарій викладачу
 3. Л.Я.Старовойт , М.С.Смирнова «Кулінарія»,  Київ., «Вища школа»  1993р.
 4. Ничкало Н.Г. «Педагогічна книга викладача спеціальних предметів», Київ.,  «Вища школа», 1994 р.
 5. Носенко А.І.  «Методична розробка уроку основа його успішності підготовки та проведення» Кременчук., 2006 р.
 6. Носенко А.І. «Урок – основна форма навчання» (методичні рекомендації), Кременчук, 2006 р.
 7. Олійник О.М. «Основи санітарії та гігієни харчування» Львів, «Оріяна –Нова», 1998р.

 

Інтернет джерела

 1. Створення QR-коду

https://qr9.me/free-qr-code-generator.php?lang=uk

http://qrcodes.com.ua/generation-links/

 1. Пошуковий агент https://uk.wikipedia.org/wiki
 2. ІНТЕРАКТИВНИЙ УРОК — ОСОБЛИВИЙ ТИП УРОКУ

https://matematuka.wordpress.com/інтерактивний-урок-особливий-тип-у/

 

 

 

 

 

Додаток 1

Знайти відповідність

Трубчасті

Соломка (до 4 мм)

Особливі (4,1—5,5 мм)

Звичайні (5,6—7 мм)

Любительські (більше 7 мм)

Вермішель

Павутина (не більше 0,8 мм),

Тонка (не більше 1, 2 мм), Вермішель

Звичайна (не більше 1,5 мм)

Любительська (не більше 3 мм).

Стрічкоподібні вироби

 локшина довгою (20 см, одинарна або подвійна гнута)

локшина короткою (не менше 1,5 см) шириною від 3 до 10 мм. 

Фігурні вироби

Фігурні вироби випускають різноманітних форм і розмірів

 

 

Прізвище ім’я____________________________

Група __________

Знайти відповідність         

Трубчасті

 

Соломка

(4,1—5,5 мм)

Особливі

(до 4 мм)

Звичайні

(більше 7 мм)

Любительські

(5,6—7 мм)

Вермішель

 

Павутина

(не більше 1, 2 мм)

Тонка

(не більше 0,8 мм)

Звичайна

(не більше 3 мм)

Любительська

(не більше 1,5 мм)

Стрічкоподібні вироби

 

 локшина довгою

(не менше 1,5 см) шириною від 3 до 10 мм. 

локшина короткою

випускають різноманітних форм і розмірів

Фігурні вироби

 

Фігурні вироби

(20 см, одинарна або подвійна гнута)

 

 

 

Прізвище ім’я____________________________

Група __________

Знайти відповідність         

Трубчасті

 

Соломка

(4,1—5,5 мм)

Особливі

(до 4 мм)

Звичайні

(більше 7 мм)

Любительські

(5,6—7 мм)

Вермішель

 

Павутина

(не більше 1, 2 мм)

Тонка

(не більше 0,8 мм)

Звичайна

(не більше 3 мм)

Любительська

(не більше 1,5 мм)

Стрічкоподібні вироби

 

 локшина довгою

(не менше 1,5 см) шириною від 3 до 10 мм. 

локшина короткою

випускають різноманітних форм і розмірів

Фігурні вироби

 

Фігурні вироби

(20 см, одинарна або подвійна гнута)

 

 

Прізвище ім’я____________________________

Група __________

Знайти відповідність         

Трубчасті

 

Соломка

(4,1—5,5 мм)

Особливі

(до 4 мм)

Звичайні

(більше 7 мм)

Любительські

(5,6—7 мм)

Вермішель

 

Павутина

(не більше 1, 2 мм)

Тонка

(не більше 0,8 мм)

Звичайна

(не більше 3 мм)

Любительська

(не більше 1,5 мм)

Стрічкоподібні вироби

 

 локшина довгою

(не менше 1,5 см) шириною від 3 до 10 мм. 

локшина короткою

випускають різноманітних форм і розмірів

Фігурні вироби

 

Фігурні вироби

(20 см, одинарна або подвійна гнута)

 

 

Додаток 2

Роздатковій матеріал

Макаронні вироби варять двома способами.

1 спосіб (зливний). Макаро­ни, локшину, вермішель кладуть у киплячу підсолену воду (на 1 кг макаронних виробів 5-6 л води і 50 г солі), варять, періодично помішуючи, до готовності. Тривалість варіння макаронних виробів залежить від їхнього виду. Макарони варять 20-30 хв, локшину — 20-25, вермішель — 12-15 хв.

Відварені макаронні вироби відкидають на сито промивають гарячою водою, перекладають у посуд, заправляють розтопленим, перемішують дерев’яною кописткою, щоб вони не склеїлись і не утворились грудочки.

Таке збільшення називається привар і становить 150 %. Відвари з макаронних виробів використовують для приготування перших страв і соусів.

 1. спосіб (незливний). У киплячу підсолену воду (на 1 кг — 2,2—3 л води і 30 г солі) засипають макаронні вироби і варять до загусання, помішуючи. На­прикінці варіння додають жир, закривають кришкою, доварюють на слабкому вогні так само, як каші. Таким способом варять макаронні вироби, які потім використовують для приготування запечених страв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіння макаронних виробів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каннеллоні - це…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лазання – це …

doc
Додано
25 листопада 2020
Переглядів
1322
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку