13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Урок-бенефіс (конспект)

Про матеріал
Мета: навчальна: сформувати в учнів уявлення про предмет вивчення математичної статистики. Працювати над усвідомленим розумінням змісту понять: вибіркова сукупність або вибірка; статистичний ряд; частота вибірки, відносна частота вибірки; центральні тенденції вибірки (мода, медіана, середнє значення), полігон частот та гістограма. Працювати над формуванням умінь: наводити приклади подання статистичних даних у вигляді таблиць та графіків (гістограм); розв'язувати задачі, що передбачають подання статистичних даних у вигляді таблиць та графіків та знаходити центральні тенденції вибірки; виховна: виховувати працьовитість, акуратність та уважність при оформленні письмових завдань, активність, інтерес до математики; розвиваюча: розвивати пам'ять, увагу, логічне мислення, розумову діяльність, уміння учнів робити порівняльний аналіз та систематизувати матеріал, спонукати до пізнавальної діяльності; Тип уроку: урок засвоєння нових знань, умінь і навичок.
Перегляд файлу

Урок-бенефіс

Алгебра 11 клас

Вчитель: Суровець Н. М.

Мета:

навчальна: сформувати в учнів уявлення про предмет вивчення математичної статистики. Працювати  над усвідомленим розумінням змісту понять: вибіркова сукупність або вибірка; статистичний ряд; частота вибірки, відносна частота вибірки; центральні тенденції вибірки (мода, медіана, середнє значення),  полігон частот та гістограма. Працювати над формуванням умінь: наводити приклади подання статистичних даних у вигляді таблиць та графіків  (гістограм); розв'язувати задачі, що передбачають подання статистичних даних у вигляді таблиць та графіків та знаходити центральні тенденції вибірки;

виховна: виховувати працьовитість, акуратність та уважність  при оформленні письмових завдань, активність, інтерес до математики;

розвиваюча: розвивати пам'ять, увагу, логічне мислення, розумову діяльність, уміння учнів робити порівняльний аналіз та систематизувати матеріал, спонукати до пізнавальної діяльності;

Тип уроку: урок засвоєння нових знань, умінь і навичок.

Обладнання: телевізор, комп'ютер, програмне забезпечення MsExcel, опорний конспект, роздавальний матеріал з умовами задач.

Основні поняття та терміни: варіаційний ряд, вибірка, розмах вибірки, мода, частота, відносна частота, медіана, середнє значення,  полігон, гістограма. 
 

                                                                         Епіграф:  «Статистика знає все»

І.Ільф, Є.Петров

План уроку

 1. Організаційний етап
 2. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань.
 3. Мотивація навчальної діяльності. Формування мети і завдань уроку.
 4. Сприйняття і усвідомлення нового матеріалу.
 5. Формування умінь і навичок
 6. Підсумки уроку.
 7. Домашнє завдання. Оцінювання учнів.

 

Хід уроку

 1. Організаційний етап

Вчитель. Доброго дня, учні та шановні гості! Я радо вітаю вас на нашому уроці під назвою: урок-бенефіс. Урок-бенефіс – це урок засвоєння нових знань, умінь і навичок, до якого учні за наперед заданими темами підбирають завдання і розв’язують їх, а на уроці пояснюють хід їхнього розвязання.

Щиро сподіваюсь на те, що вам буде цікаво. Найголовніше – усвідомити новий матеріал та навчитися використовувати його для розв’язування різноманітних завдань. Бажаю успіху!

 

 1. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань.

Гра «Ланцюжок висловлювань…»

(учні повинні, один за одним, пригадати і сформулювати основні терміни, формули які вивчили до сьогоднішнього уроку, утворююючи ланцюжок висловлювань…)

 

 1. Мотивація навчальної діяльності. Формування мети і завдань уроку.

Вчитель повідомляє тему і мету уроку демонструючи це на слайдах.

Вчитель. Сьогодні  ви не просто учні, ви-статисти, які у стислий термін  навчаються подавати статистичні дані різними способами.

Що таке статистика? Статистика - це  наука,  яка   займається     кількісною стороною масових  явищ та процесів і подій.

Статистика знає все.

Відомо, скільки і якої  їжі з’їдає  за рік середній громадянин країни.

Відомо, скільки в країні учнів, студентів, балерин.

Учитель.У кожному обласному центрі є статистичний центр, куди стікається різна інформація. Уявимо, що наш клас- це статистичний центр, у  якому  є різні відділи.

У навчальному відділі працює 1 група,

у відділі здоров’я-2 група,

у відділі постачання- 3 група,

у відділі кадрів-я.

 

 1. Сприйняття і усвідомлення нового матеріалу.

Наші групи  мали відповідні завдання «Проекти» (які успішно виконали), просимо їх продемонструвати.

 • 1 група підготовила інформацію  про результати навчальних досягнень учнів 9-11 класів за І півріччя з алгебри.
 • 2 група підготовили результати огляду учнів 9-11 класів  медичними працівниками, з метою визначення ваги учнів.
 • Оскільки в нас незабаром свято Миколая, то 3 група підготовила інформацію про кількість дітей у кожному класі. Для забезпечення їх подарунками від наших спонсорів.

Всі учні демонструють побудовані діаграми та полігони частот

 

Вчитель подає вибірку стажу педагогічних працівників школи та визначає її основні характеристики, будує діаграму.

 

Задача.  В школі працюють педагогічні працівники, стаж роботи яких утворює такий статистичний ряд

40; 32; 6; 24; 23; 8; 7; 2; 44; 3; 28; 23; 12; 8; 3; 8; 10; 6; 5; 7.

Щоб зручніше було аналізувати інформацію числові дані вибірки ранжирують, розташовуючи їх у порядку  зростання.

2; 3; 3; 5; 6; 6; 7; 8; 8; 8; 10; 12; 23; 23; 24; 28; 32; 40; 44.

У результаті ранжирування одержимо такі ряди:

 

Стаж

(варіанта)

2

3

5

6

7

8

10

12

23

24

28

32

40

44

Кількість вчителів (частота варіанти)

1

2

1

2

1

3

1

1

2

1

1

1

1

1

Відношення кількості вчителів з даним стажем до  кількості всіх вчителів

(відноста частота)

 

 

Таку таблицю називають рядом розподілу, або варіаційним рядом.

Кількість чисел в цьому наборі-частотою варіанти.

Ме=;   Мо=8;   R=44-2=42;

Х=

Частота варіанти-4.

Використовуючи таблицю до даної задачі можна побудувати полігон частот і діаграму (стовпчасту або кругову)

Висновки.

В Литвинівській ЗОШ навчається 74 учні.

В школі працює 19 вчителів, один з яких працює за сумісництвом.

Статистика в 9-11 класах така:

У 9-11 класах навчається 22 учні.

Середня вага -56 кг.

Учні навчаються в основному на 9 балів . Середній бал успішності становить

7,7 бали.

Опорний конспект

Варіаційний ряд

Це спосіб запису вибірки, за якого її елементи впорядковані за величиною.

Варіанта

Одне із значень вибірки

Розмах вибірки

Це різниця між найбільшим і найменшим елементами вибіркової сукупності:

Частота

Число, яке показує, скільки разів повторюється елемент вибірки

Відносна частота

Відношення відповідної частоти до величини вибірки, записане у відсотках

Об’єм вибірки

Кількість елементів у вибірці

Медіана вибірки

Той її елемент, який поділяє варіаційний ряд навпіл. Причому, якщо число елементів у вибірці парне, медіана – середнє арифметичне двох чисел, які поділяють цей ряд навпіл

Мода вибірки

Значення того елемента, який трапляється найчастіше. Якщо таких чисел декілька, то вибірка – мультимодальна 

Середнє значення вибірки

Число, яке дорівнює середньому арифметичному усіх елементів вибірки

Полігон частот

Ламана з вершинами у точках (ai, bi), i = 1, 2, …, k. Тут ai, - значення і-ї варіанти, а bi – відповідна цій варіанті частота.

Гістограма

Стовпчаста діаграма (від грецьких histos – стовп і gramma – написання)

 

 1. Формування умінь і навичок.

Колективна робота

Робота з підручником біля дошки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота з картками (робота в парах)

 1. За даними погоди на тиждень скласти частотну таблицю та побудувати полігон частот.

 1. Підсумки уроку.

Зараз мені цікаво почути враження кожної з груп, які залишись після виконання даного проекту і почути вашу думку щодо оцінювання роботи інших груп.

Технологія «Незакінчені речення….»

1.Що нового ви дізналися на уроці (під час виконання проекту)?

2.Що вас зацікавило?

3.Що найбільше запам’яталося?

4. Що було незрозуміло?

 

 1. Домашнє завдання. Оцінювання учнів.

 

 

1

 

docx
Додав(-ла)
Суровець Надія
До підручника
Алгебра (академічний, профільний рівень) 11 клас (Нелін Є.П., Долгова О.Є.)
До уроку
23.2. Табличне й графічне представлення даних
Додано
29 березня 2020
Переглядів
468
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку