Урок "ФРАЗЕОЛОГІЗМИ. Фразеологізми української мови"

Про матеріал
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ Мета: розвивати словниковий запас; виробляти вміння й навички пояснювати значення фразеологізмів і правильно вико¬ристовувати їх у мовленні, визначати їх синтаксичну роль; виробляти у школярів потребу звертатися до словників; підвищувати рівень мовленнєвої культури учнів. Тип уроку: урок засідання бізнес-клубу. Обладнання: узагальнююча таблиця «Походження фразеологізмів», ін¬дивідуальні картки із завданням, тлумачні словники, фра¬зеологічний словник. ХІД УРОКУ I. Організаційний момент II. Вступне слово вчителя Доброго дня, вельмишановні панни та панове! Рада вітати вас, мо¬лоде покоління українських бізнесменів, на засіданні бізнес-клубу, яке оголошую відкритим. Прошу всіх відкрити робочі блокноти, щоб роби¬ти в них необхідні записи. Спочатку дозвольте ознайомити вас із «Пам'яткою бізнесмена-почат¬ківця».
Перегляд файлу

ФРАЗЕОЛОГІЗМИ

 

Мета: розвивати словниковий запас; виробляти вміння й навички пояснювати значення фразеологізмів і правильно вико­ристовувати їх у мовленні, визначати їх синтаксичну роль; виробляти у школярів потребу звертатися до словників; підвищувати рівень мовленнєвої культури учнів.

Тип уроку:      урок засідання бізнес-клубу.

Обладнання: узагальнююча таблиця «Походження фразеологізмів», ін­дивідуальні картки із завданням, тлумачні словники, фра­зеологічний словник.

 

ХІД УРОКУ

 

 1. Організаційний момент
 2. Вступне слово вчителя

Доброго дня, вельмишановні панни та панове! Рада вітати вас, мо­лоде покоління українських бізнесменів, на засіданні бізнес-клубу, яке оголошую відкритим. Прошу всіх відкрити робочі блокноти, щоб роби­ти в них необхідні записи.

Спочатку дозвольте ознайомити вас із «Пам'яткою бізнесмена-почат­ківця».

Текст пам'ятки

 1. Насамперед досконало і різнобічно вивчіть справу.
 2. Виховуйте в собі найкращі людські якості.
 3. Особливу увагу зверніть на виховання вольових якостей характеру.
 4. Розширюйте власний світогляд.
 5. Учіться, по-перше, грамотно спілкуватися; по-друге, працювати енер­гійно, творчо,
 6. Завжди дотримуйтесь активної життєвої позиції.

Звичайно, хоча якому-небудь бізнесменові не вдається виконати той чи інший пункт, він однаково зможе досягнути успіху в бізнесі. Та жоден підприємець не здатний плідно працювати, не знаючи рідної мови. Без знання рідної мови неможливо підтримувати контакти, вести облік ви­конуваної роботи, оформляти документи. Тож давайте повсякчас поглиб­лювати й удосконалювати знання рідної мови. І сьогоднішнє засідання бізнес-клубу присвятимо лексикології та фразеології.

А мета нашого засідання — розвивати словниковий запас, виробля­ти уміння й навички пояснювати значення фразеологізмів і правильно використовувати їх у мовленні, розширювати знання з економіки, роз­вивати монологічне та діалогічне мовлення.

Суть ділової гри полягає в тому, щоб здобути якомога більше балів, які є умовними грошима, за відповіді на питання. Зароблені кошти бу­дуть зберігатися у вас, а після закриття засідання ми визначимо найкра­щих підприємців. На мою думку, бізнесмен повинен мати великий слов­никовий запас, а найголовніше — досконало знати економічну лексику. Допоможуть нам краще оволодіти мовою 5 турів бізнес-гри.

«Лексична п'ятихвилинка»

Вам пропонується проблема, а ви повинні запропонувати різноманітні ідеї щодо їх вирішення. Для цього ви ділитесь на групи (4—6 чо­ловік) та шукаєте разом відповідь.

 1. Запишіть по три фразеологізми, до складу яких входять назви птахів та імена.
 2. Чи правильно записані словосполучення та сполучення слів? Якщо ні, то відредагуйте та аргументуйте вибір.

Попередити хворобу (Запобігти хворобі).

Заключати договір (Укладати договір).

Лід зрушився (Крига скресла).

Кидатися в очі (Впасти в око (очі, вічі)).

Від нічого робити (Знічев'я).

Приймати участь (Брати участь).

 1. Запишіть три фразеологізми біблійного походження, професійно-виробничого та з'ясуйте їх значення?
 2. З'ясуйте групу поданих слів (омоніми, омографи, омоформи, паро­німи).

Віз (дієслово) — віз (іменник);

мука — мука;

провід — провід;

пога­ний — гидкий;

талан — талант.

«Аукціон ерудитів»

1. Учням пропонується у групах підготувати 1-2 запитання для про­ведення усного опитування з поданої теми. Запитання записуються на дошці, на рейтинговій основі визначаються найбільш вдалі.


2. Дайте відповіді на подані питання так, щоб утворилися фразеологіч­ні звороти. Поясніть, що вони означають.

Який може бути апетит;

яким може бути горобець;

якою може бути голо­ва;

якою може бути послуга;

яким може бути птах; я

кою може бути пам'ять.

 

Довідка: вовчий; стріляний; капустяна; ведмежа; перелітний; куряча.

 

3. З'ясуйте лексичне значення поданих фразеологізмів, закодованих у малюнках. Яке походження мають ці фразеологізми?

                         

III. Творча робота

Учитель. Увага! Нам трапилася нагода використати щойно віднов­лені в пам'яті теоретичні знання на практиці. Від фірми «Логос» отри­мане термінове замовлення на опрацювання матеріалу.

Напишіть гумористичну розповідь, використовуючи фразеологізми, з теми «Моє шкільне життя».

Зважаючи на кількість коштів, можна сказати, що деякі підприємці готові випускати потрібний державі товар. Та кожному поважному бізнес­менові необхідно вміти рекламувати свою продукцію. Рекламні оголошен­ня слід складати чітко, влучно, використовуючи слова вивчених груп.

V. Підсумки уроку

Підбиваючи підсумки уроку, сумую бали, оцінюю роботу найактив­ніших школярів, повідомляю про завершення ділової гри.

VI. Домашнє завдання

Складіть інтерв'ю з однокласником-журналістом за таким питанням: «Покровителем яких наук чи мистецтв бажаєте бути?»

 

doc
Додано
15 січня
Переглядів
215
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку