27 травня о 18:00Вебінар: Узагальнення досвіду методичної роботи вчителя за рік: проста та ефективна модель ведення звітної документації

Урок-гра "Найрозумніший"

Про матеріал
Матеріал для позакласного заходу з математики для учнів 7-9 класів в рамках проведення тижня математики.
Перегляд файлу

Математична гра «Найрозумніший»

Гра складається з 3 раундів. Після кожного раунду кількість учасників зменшується, згідно набраних балів. У грі беруть участь учні 7-9 класів.

Раунд 1

1.

а) х;    б) –х;

в) х, якщо ,            г) х, якщо ,

  -х, якщо .               –х, якщо .

2. Число 1 є:

а) простим;   в) складеним;

б) ні простим,                 г) інша відповідь.

  ні складеним. 

3. Першу книгу з математики «Начала» написав в ІІІ ст.. до н.е.

а) Піфагор;    б) Фалес Мілевський;

в) Архімед;                               г) Евклід.

4. Перша російська жінка – математик.

а) Ковалевська;   б) Фалес Мілевський;

в) Майорова;                             г) Романова.

5. Відношення прилеглого катета до гіпотенузи називається…

а) синусом гострого кута;       б) тангенсом гострого кута;

в) косинусом гострого кута;         г) котангенсом гострого кута.

6. Як називається теорема про паралельні прямі,. Які перетинають сторони кута?

а) ознака паралельності прямих;       б) теорема Фалеса;

в) властивість паралельних прямих;      г) властивість відповідних кутів.

7. Відрізок, що з’єднує центр круга з точкою кола цього круга називається…

а) діаметр;         б) радіус;

в) хорда;            г) коло.

8. Площа якої фігури обчислюється за формулою Герона?

а) прямокутника;       б) круга;

в) трикутника;            г) шестикутника.

9. Яке число без остачі ділиться на всі числа?

а) 1;         б) 0;

в) ніяке;             г) 2.

10. Яку частину години становить урок?

а) ;        б) ;

в) ;          г) .

 

Раунд 2

1. Геометрія в перекладі з грецької означає…

2. Скільки досить взяти точок, щоб через них провести пряму?

3. Розгорнутий кут дорівнює…

4. Твердження, що не потребує доведення називається…

5. , так чи ні?

6. Яка максимальна кількість понеділків може бути в одному місяці?

7. Скільки буде якщо 10 поділити на десяту частину?

8. Скільки в одному гектарі ар?

9. У прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузи дорівнює…

10. Назвіть найменше натуральне число.

11. У скільки разів розгорнутий кут більший за прямий?

12. Назвіть число, обернене до 5.

13. Розділ геометрії, в якому вивчаються фігури на площині, називається…

14. Скільки прямих проходить через одну точку?

15. Прямий кут дорівнює…

16. Твердження, що потребує доведення, називається…

17. , так чи ні?

18. Відрізок, що сполучає вершину трикутника з серединою протилежної сторони.

19. Скільки буде, якщо 2 поділити на другу частину?

20. Скільки квадратних метрів в одному арі?

21. У прямокутному трикутнику найбільший кут дорівнює…

22. Назвіть найбільше натуральне число.

23. Протилежне числу 7 є…

24. Відношення протилежного катета до гіпотенузи називається…

25. Що таке периметр фігури?

26. Як називають кути, одна сторона яких спільна, а дві інші – доповняльні промені?

27. Скільки кілограм в 1 тонні?

28. Як називається фігура, що складається з усіх точок площини, рівновіддалених від даної?

29. Як називається добуток однакових множників?

30. У якого чотирикутника всі кути і сторони рівні?

31. Як називається відрізок, що сполучає середини двох сторін трикутника?

32. =…

33. Як називається дріб, у якого чисельник менший від знаменника?

34. Хорда, яка проходить через центр кола називається…

35. Число обернене до 10?

36. Число протилежне 10?

37. Кому належать слова: «Математика – цариця всіх наук»?

38. Як називаються числа, які використовуються при лічбі?

39. Скільки нулів у розрядній одиниці, яка називається мільярд?

40. Який прилад використовують для вимірювання кутів?

41. Як називаються прямі на площині, що не перетинаються?

42. Як називається рівність, що містить невідомі числа, позначені буквами?

43. Катет, що лежить проти кута дорівнює…

44. На яке геометричне тіло схожа земля?

45. Якій градусній мірі відповідає дуга, довжиною в півколо?

46. Напрямлений відрізок це…

47. Скільки ознак рівності трикутників?

48. Скалярний добуток векторів дорівнює 0, коли вектори…

49. Площа квадрата?

50. Сума двох кутів трикутника . Який третій кут?

51. Скільки літрів в одному кубі води?

52. Найбільше натуральне число.

53. Чому дорівнює периметр квадрата зі стороною 7 м?

54. Як називається трикутник, у якого всі кути рівні?

55. , якщо . Так чи ні?

56. =…

57. Як називають фігуру, що складається з трьох точок, які не лежать на одній прямій, і з трьох відрізків, що попарно сполучають ці точки?

58. Як називається трикутник, у якого дві сторони рівні?

59. Скільки точок дотику має коло і дотична?

60. При діленні степенів показники…

61. Відношення прилеглого катета до гіпотенузи….

62. Чотирикутник, у якого протилежні сторони лежать на паралельних прямих називається…

63. Рівняння, що мають одні й ті самі розв’язки…

64. Результат ділення…

65. Відрізок, що сполучає дві несусідні вершини многокутника?

66. Як називають сторони прямокутного трикутника, які утворюють прямий кут?

67. , якщо . Так чи ні?

68. Чому дорівнює 11 у квадраті?

69. Як називається кут, менший від прямого?

70. Які числа в минулому вважали абсурдними, фіктивними?

71. Назвіть найменше натуральне парне число.

72. Як називається число, яке ділиться на дане число без остачі?

73. Скільки точок утворюється під час перетину двох прямих?

74. Розв’язком рівняння являється…

75. У якої геометричної фігури тільки дві сторони паралельні?

76. Паралелограм, у якого всі сторони рівні?

77. Чому дорівнює сума кутів трикутника?

78. . , якщо . Так чи ні?

79. Чому дорівнює 15 у квадраті?

80. Кут менший від прямого?

81. Число, у якого тільки два дільники називається…

82. Які між собою діагоналі прямокутника?

83. Геометрія ділиться на два розділи – …

84. Сума кутів будь-якого чотирикутника?

85. Кут, суміжний з внутрішнім, називається…

86. . .  Так чи ні?

87. Рівняння виду називається…

88. Паралелограм, у якого всі сторони рівні, називається…

89. Перпендикуляр, проведений з вершини трикутника до прямої, що містить його протилежну сторону, називається…

90. Яка теорема має більше ніж 150 доведень?

91. Чому дорівнює половина в квадраті?

92. Кожен квадрат – це ромб, і кожен ромб – паралелограм. Чи правильно, що всі квадрати паралелограми?

93. Чи може сума двох простих чисел бути простим числом?

94. З якого виду спорту Піфагор був олімпійським чемпіоном?

95. Частка від ділення двох чисел є…

96. Об’єм 1 кг води?

97. Що легше 1 кг вапна чи 1 кг заліза?

98. Як називається трикутник, у якого всі кути гострі?

99. Площа прямокутника 36 . Чому дорівнює сторона квадрата тієї самої площі?

100. На руках у людини 10 пальців. Скільки пальців на 10 руках?

Раунд 3.

1. Яку геометричну фігуру не збільшує лупа?

2. Які відомі тотожності множення були відомі понад 4 тисячі років тому?

3. Чи можуть бісектриси трикутника перетинатися під прямим кутом?

4. Чи є тупокутним трикутник, що має сторони 5, 12, 13?

5. Сину 22 роки. Три роки тому батько був вдвічі старший за сина. Скільки років батьку?

6. Як у давнину трактувались додатні і від’ємні числа?

7. Що більше 20% від 40 чи 40% від 20?

8. Який математичний термін у перекладі з латини означає «промінь від центра?

9. Як у народі називають одиницю вимірювання ар?

10. Яку цифру можна передати, схрестивши руки?

11. Чому дорівнює відношення довжини кола до його діаметра?

12. Яке з математичних перетворень широко застосовувалось архітекторами і художниками епохи Відродження?

13. Серце дорослої людини б’ється в середньому зі швидкістю 60 ударів за хвилину. Скільки ударів виконає серце за годину?

14. Щоб число ділилось на 34, чи достатньо, щоб воно ділилось на 17?

15. Як називається перший обчислювальний прилад?

16. Які дроби з’явилися раніше: десяткові чи звичайні?

17. Чи правильне твердження: «Щоб сума двох натуральних чисел була парним числом, достатньо, щоб кожен з доданків був парним числом»?

18. До яких одиниць вимірювання належить старовинна одиниця «лікоть»?

Додаткові завдання

1. У будь-якому трикутнику кожна сторона

 а) менша за суму двох інших сторін;

б) більша за суму двох інших сторін;

в) дорівнює сумі двох інших сторін;

г) інша відповідь.

2. Одне яйце вариться 4 хвилини. Скільки хвилин треба варити 5 яєць?

а) 4 хв.;   б) 5 хв.;

в) 20 хв.;   г) інша відповідь.

3. В рівнобедреному трикутнику основа в 2 рази більше висоти. Знайти кути трикутника.

а) ;   б) ;

в) ;;   г) .

4. Книжка коштує 30 грн і ще півціни. Скільки коштує книжка?

а) 45 грн;   б) 60 грн;

в) 90 грн;   г) 40 грн.

5. В двох тарілках по 16 яблук, з 1 взяли декілька яблук, а з 2 взяли стільки, скільки в першій залишилося. Скільки залишилось яблук в двох тарілках?

6. У двох дітей однакова кількість цукерок. Один з дітей віддав3 цукерки іншому. На скільки більше стало цукерок в першого?

7. Ґудзик важить півтора грама. Скільки тонн важить мільйон таких ґудзиків?

8. Скажіть скільки в кімнаті котів, якщо в кожному з чотирьох кутів сидить по одному коту, проти кожного сидить по три коти і на хвості у кожного кота сидить по коту?

9. У батька 5 дочок і кожна дочка має брата. Скільки дітей у батька?

10. Якою цифрою закінчиться сума ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

docx
Додано
3 лютого 2020
Переглядів
386
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку