27 квітня о 18:00Вебінар: Кольоротерапія: використання технології в роботі з учнями початкової школи

Урок-гра "Найрозумніший ", присвячений дню народження Т.Г.Шевченка

Про матеріал

Не всі з учнів в майбутньому стануть математиками, але математика потрібна і в науці, і в техніці, і в повсякденному житті. За допомогою цієї розробки уроки-гри ті учні, яким математика досі здавалася нудною та нецікавою науко сьогодні переконаються, що вона весела та захоплююча.

Перегляд файлу


Урок-гра "Найрозумніший ", присвячений до дня народженняТ.Г.Шевченка

Мета:

Формувати пізнавальний інтерес до вивчення математики;

Розвивати логічне мислення, математичну культуру учнів;

Виховувати наполегливість у досягненні мети, почуття відповідальності та взаємоповаги.

Хідуроку

 І. Вступне слово вчителя

 Доброго дня, дорогі друзі! Я рада вас вітати на сьогоднішній грі "Найрозумніший", яка присвячена математиці та знагоди дня народження  Т.Г. Шевченка.  Не всі ви в майбутньому станете математиками, але математика потрібна і в науці, і в техніці, і в повсякденному  житті.

Нехай ті учні, яким математика досі здавалася нудною та нецікавою наукою сьогодні переконаються, що вона весела та захоплююча.

Сьогодні ви зможете показати не тільки знання з математики, але й уміння міркувати, зіставляти, знаходити вихід із складних ситуацій. Нехай під час змагання пануватимуть кмітливість, наполегливість, впевненість, довіра та повага один до одного. Усі ці складові допоможуть отримати вам перемогу. Хай щастить!

Наша сьогоднішня гра складається із таких турів:

 • Знайомство з учасниками.
 • Бліц турнір.
 • Тема.
 • Дуель.

Отже, розпочинаємо І тур.

Кожен із учасників повинен коротко представити себе.

А тепер учасників чекає бліц турнір, де можна заробити по одному балу за кожну правильну відповідь. До кожного запитання наводиться три відповіді. За допомогою табличок ,які знаходяться у вас, необхідно дати правильну відповідь. Хто отримає найбільшу кількість балів, той матиме шанс розпочинати наступний конкурс першим. Але попереджаю, що після цього конкурсу залишиться лише  6 гравців.

 БЛІЦ ТУРНІР

Запитання 1.Одиницею маси є: 

 1. 1ц;

 2. 1л;

 3. 1 км.

 2. Кут, градусна міра якого 30, називають: 

 1. тупим;

 2. розгорнутим;

 3. гострим.

 3. Яке натуральнее  число  найбільше? 

 1. квадрильйон;

 2. не існує;

 3. секстильйон.

 4. Одне яйце варять протягом 4хв. За скільки хвилин можна зварити 5 яєць?  1. за 20 хв;

 2. за 10 хв;

 3. за 4 хв.

 5. У батька 5 дочок. Кожна дочка має брата. Скільки дітей у батька? 

 1. 10;

 2. 6;

 3. 5.

 6. Який кут утворюють годинна і хвилинна стрілки  годинника, коли годинник  показує 6 год?             

 1. Розгорнутий;

 2. Тупий;

 3. Прямий.

 7.А зараз розв’яжемо вправу, відповідь на них буде пов’язана з життям та творчістю Т.Г.  Шевченка.

Скільки років було  Т.Г. Шевченку, коли вийшла його збірка поезій, яка поклала початок новому періоду в історії української  літератури, якщоцього числа дорівнює 6? (26 років.)

1. 26;

 2. 36;

 3. 46.

 8. Найменше спільне кратне чисел 3 і 5: 

 1. 30;

 2. 15;

 3. 10.

 9. Число 5/6

 1. натуральне;

 2. ціле;

 3. раціональне.

 10. Модуль числа це: 

 1.Завжди невід’ємна величина;

 2. Завжди  від’ємна величина;

 3. Завжди число 0.

 11. Як називається сота частина числа? 

 1. відсоток;

 2. ар;

 3.міліметр.

 12. Число 21: 

 1. просте;

 2. складене;

 3. дробове.

 13. Яке найменше натуральнее  число? 

 1. 0;

 2. не існує;

 3. 1.

 14. Що таке 1 центнер? 

 1. 1000 кг;

 2. 100 кг;

 3. 10 кг.

 15. Яке число можна поділити на нуль? 

 1. жодного;

 2. всі;

 3. 0.

 16. Довжина кола обчислюється за формулою: 

1. с=2πr;

 2. S=

 3. S=2(a+b).

 17. Будьте уважними.

Народився Т.Г. Шевченко 9 березня 1814 року в селі Моринцях на Київщині в родині кріпака. Коли маленькому Тарасу виповнилося 2 роки, родина Шевченків переїхала у сусіднє село Кирилівку (нині село Шевченкове на Черкащині ), де жила раніше. Тут, в убогій хатині й минуло безрадісне дитинство поета, голодне, щедре на болі й образи.  Саме тут прокинулася у нього любов до книжки, пісні, малювання.Помер Шевченко 10 березня 1861 року у Петербурзі – на чужині, де і бувпохований.

Скільки  років прожив Т.Г. Шевченко?
1. 46;

2. 47;

3. 57.

 18. Відношенням  двох чисел називають: 

 1. часткудвох чисел;

 2. різницюдвох чисел;

 3. добутокдвох чисел.

 19. При скороченнідробу на одне й те ж саме число: 

 1. Ділятьчисельник;

 2. Множатьзнаменник;

 3. Ділятьзнаменник і чисельник.

 20. Найменшенатуральне число, кратне 3: 

 1. не існує;

 2. 6;

 3. 3.

Учитель

Покижурівизначатимешістьохучасників ІІІ туру,мипослухаємо, щоприготуваливболівальники для підтримкисвоїхдрузів. Отож, у відповіді в останньомузапитанніви одержали число «3», яке відповідаєкількості букв у назвівірша, який написав Т.Г. Шевченко.Який же цевірш? («Сон»).

Shevchenko.jpgСон
На панщиніпшеницю жала,

Втомилася; не спочивать

Пішла в снопи, пошкандибала

Іванасинагодувать.

Воносповитеє кричало

Ухолодочку за снопом.

Розповила, нагодувала

Попестила; і ніби сном,

Над сином сидя, задрімала.

І сниться їй той синІван

І уродливий, і багатий

Не одинокий, і жонатий

На вольній, бачиться, бо й сам

Уже не панський, а на волі;

Та на своїмвеселімполі

Свою – таки пшеницюжнуть,

А діточкиобіднесуть.

І усміхнуласянебога,

Проснулася – нема нічого…

На сина глянула, взяла

Його тихенько сповила

Та, щоб дожать до ланового,

Ще копу дожинать пішла.
 

(Слово журі)

 Учитель

Наступний конкурс називається"Тема". Теми, як виздогадалися, пов’язані з основнимирозділамиматематики.Пропоную 6 тем, кожна з якихмає 10 запитань, якікоштують по 2 балу.Кожнакомандамає право дативідповідь

на запитання, якщосуперник на нього не відповів, і отриматидодатковий бал. Отже, максимальнакількістьбалів за цей тур не обмежена.

Натуральні числа

1. Якенайменшенатуральне число?  (1)

 2. Найкоротшиймісяць року.  (Лютий)

 3. Клас, щойдепісля классу мільйонів.  (Класмільярдів)

 4. Скільки секунд у 1 годині?  (3600)

 5. Скільки буде, якщо 10 поділити на його половину?  (2)

 6. Квадрат числа 40.  (1600)

 7. Щоважче 1 кг вугіллячи 1 кг пуху?  (Однакові)

 8. Найбільшедвоцифрове число, щоділиться на 5.  (95)

 9.Добуток 78.  (56)

 

Дробові числа

 1. Дробову риску можнарозуміти як знак…  (Ділення)

 2. Сотачастина числа.  (Відсоток)

 3. Число, записане над рискоюдробу.  (Чисельник)

 4. Дріб, у якогочисельникбільший за знаменник.  (Правильний)

 5. Якийдрібзавждименший за одиницю?  (Правильний)

 6.Добуток чисел 1315∙25∙0∙2  (0)

 7. Чиможечасткадвох чисел дорівнювати нулю?  (Так)

 8. Діленнячисельника та знаменникадробу на їхспільнийдільник.  (Скорочення)

 9. Яку частинугодинистановлять 10 хв?  (1/6 год)

 

Геометричніфігури

1. Чотирикутник, у якоговсі сторонни рівні.  (Квадрат)

 2. Лінія, яка не має початку і кінця.  (Пряма)

 3. Сума всіхсторінфігури.  (Периметр)

 4. Кут, градуснаміраякогоменша за 90градусів.  (Гострий)

 5. Прилад для вимірюваннякутів.  (Транспортир)

 6. Формула площіпрямокутника  (S=a∙b)

 7. Довжина кола радіусаR  (2πr)

 8. Трикутник, у якоговсісторонирівні.  (Рівносторон.)

 9. Об'ємпрямокутногопаралелепіпеда.  (V=abc)

 

Раціональні числа

1. Сума протилежних чисел.  (0)

 2. Дія, обернена до діїмноження.  (Ділення)

 3. Чомудорівнює |-27|?  (27)

 4. Вираз, у записуякогокрім чисел і знаківдій є букви.  (Буквений)

 5. Сума послідовних чисел від -5 до 5.  (0)

 6. Який знак треба поставитиміж числами 7 і 8, щоботримати число, більше за 7 і менше за 8?               (Кому)

 7. Щобільше -1235 чи 3?  (3)

 8. Числовиймножник перед буквенимвиразом.  (Коефіцієнт)

 9. Додатнимчивід’ємним буде добутоктрьохвід’ємних чисел?  (Від'ємним)

 

Різніпитання

 1. Результат діїмноження.  (Добуток)

 2. Скількикілограмівмає 1 центнер?  (100кг)

 3. Число 10 уквадраті.  (100)

4. У назвіякого птаха сорок однакових букв?  (Сорока)

 5. Найменшетрицифрове число  (100)

 6. Найкоротшиймісяць року.  (Лютий)

 7. Число, на яке не можнаділити.  (0)

 8. Чогохотівнавчитися Тарас у дитинстві? (Малювати.)
9. Пpoщомріяв Т. Шевченко? (Про вільнущасливуУкраїну.)
 

 

 Сюрприз

 1. Над річкоюлетіли 1 голуб, 1щука, 2 синиці, 2 стрижі, 5 чайок. Скількиптахівлетіло?               (10)

 2. До школийшло 5 хлопчиків, а назустрічїм – 4. Скількидітейішло до школи?               (5)

 3. На даху 7 горобців. Кішкавпіймала та з'їла одного. Скількигоробцівзалишилося?               (Жодного)

 4. Два батька і два сини впіймали 3 карасі, кожен по одному. Як цеможе бути?               (дід, син, внук)

 5. Скількикрокодилівживе у Дніпрі?  (Жодного)

 6. НазвативіршШевченка, в назвіякого є числівник? («Менітринадцятийминало…»)

 7. Про скількитрояндспіваєА.Пугачова?  (Мільйон)

 8. Яка з кухонних речей літаєукосмосі?  (Тарілка)

 9. Щопозначає у математиці тире?  ("Мінус")

 

 Учитель

Поки журі будуть підраховувати бали, для визначення 3 найрозумніших учнів сьогоднішньої гри, я пропоную вам сторінку «Цікавинку».

 • В світі існує найменший «Кобзар» площею 0,6 мм2, на його листках і
  запис, і ілюстрації збережені. Листати сторінки можна лише за допомогою кінчика волосинки.
 • Усе життя Шевченка було сповнене любові до рідної землі, рідної мови, свого народу. А ще – болю, страждань за тяжке життя українців.
  Доля самого поета повна трагізму, що виражено у його творах. Важко прожиті роки, туга за рідною Україною, з якою часто розлучала доля, підірвала здоров’я Т.Г. Шевченка.
  І він пише:
  Чи не покинуть нам, небого,
  Моя сусідонько убога,
  Вірші нікчемні віршувати
  Та заходиться риштувать
  Вози в далекую дорогу,
  На той світ, друже мій, до бога,
  Причимчикуєм спочивать.
  То був його останній твір, сповнений передчуття  кінця.

Завдання для вболівальників

Учням роздають таблиці з алфавітом і вони відгадують назву вірша «Заповіт».  12,10,1,21,20,23,3
УКРАЇНСЬКИЙ АЛФАВІТ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А Б В Г Г Д  Е Є Ж З И І Ї
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Й  К  Л   М  Н  О  П  Р   С  Т   У
25 26 27 28 29 30 31 32 33
Ф  Х  Ц   Ч  Ш Щ Ь  Ю  Я


Дізнаємося, в якому році написано цей твір. Для цього розв’яжемо задачу.
Задача. У першому саду росте на 450 дерев менше, ніжу другому, і у 3 рази менше, ніж у третьому. Скільки дерев росте в усіх садах разом, якщо у третьому їх 837?
Отже, «Заповіт» написано у 1845 році.


Завершальнийетап

Учням пропоную розглянути таблицю, яка складається з двох скріплених аркушів паперу: на одному аркуші пронумеровано та розфарбовано в чотири кольори 24 квадратів, по 6 кожного кольору:

Червоним кольором– запитання з теми "Звичайні дроби";

 Зеленим – запитання з теми "Подільність натуральних чисел";

Синім – запитання з теми "Раціональні числа та дії над ними";

Сірим"Загальні запитання".

Учні вивчають таблицю протягом 1 хв, після чого її перевертають стороною, на якій написано у такому самому порядку номери квадратів, але незафарбовані і підрізані з трьох сторін. Учні по порядку, встановленому за кількістю балів, вибирають номер запитання. Консультант відриває квадрат, а вчитель зачитує запитання з відповідної теми. Кожне запитання своєї теми оцінюється 2б, теми суперника – 3б, "Загальні питання" - 1б.

Не поспішайте відповідь

Давати навмання,

 Нехай допомагають

 Вам розум і знання!

Звичайні дроби

 1. Основна властивість дробу. (Якщо чисельник і знаменник дробу помножити на одне й те ж натуральне число, то отримаємо дріб, що дорівнює даному).
 2. Правило ділення дробів. (Щоб поділити дріб на дріб, треба ділене помножити на число, обернене до дільника).
 3. Яку частинугодинистановлять36 хв? (36/60)
 4. Який із дробів більший 6/7 чи 7/6? (7/6)
 5. Правило додавання дробів із різними знаменниками. (Щоб додати два дроби із різними знаменниками, треба звести їх до спільного знаменника, а потім застосувати правило додавання дробів із однаковими знаменниками).
 6. Як помножити мішані числа? (Треба спочатку записати їх у вигляді неправильних дробів, а потім скористатися правилом множення дробів).

Подільність натуральних чисел

 1. Назвіть дільники числа 8. (1, 2, 4, 8).
 2. Чи вірно, що число 6 є кратним числа 24? (Ні).
 3. Назвіть ознаки подільності на 5. (Якщо запис натурального числа закінчується однією із цифр 0 або 5, то то це число ділиться націло на 5).
 4. Число 23 просте  чи складене? (Просте).
 5. Яке число називають найменшим спільним кратним двох чисел? (Найменше натуральне число, яке ділиться націло на кожне з даних натуральних чисел).
 6. Розкладіть число 25 на прості множники. (5 і 5).

Раціональні числа та дії над ними

 1. Яке число не відносять ні до додатніх, ні довід’ємних? (0).
 2. Яку пряму називають координатною? (На якій вибрали початок відліку, одиничний відрізок і напрям).
 3. Які числа називають недодатніми? (Всі від’ємні і 0).
 4. Назвіть протилежне число до числа 6 (-6).
 5. Що називають модулем числа? (Відстань від початку відліку до точки, яка зображує це число на координатній прямій).
 6. Яке з чисел більше – 98 чи -75? (-75).

Загальніпитання

 1. Округліть дріб 2,45 до десятих. (2,5).
 2. Чи кожне натуральне число є цілим? (Так).
 3. Чому дорівнює модуль нуля? (0).
 4. Порівняйте : - 35   -5? (‹).
 5. Спростіть вираз 3х*6. (18х).
 6. Назвіть властивості додавання чисел. (переставна, сполучна, розподільна).
 7. Назвіть три звичайні дроби із знаменником 6.

 

 (Підбиття підсумків, оголошення переможця, вручення нагороди "Найрозумніший")

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, Розробки уроків
Додано
26 липня 2018
Переглядів
684
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку