10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Урок "Групи слів за значенням" Тренувальні вправи

Про матеріал

Тема уроку. Групи слів за значенням: омоніми, синоніми, антоніми. Тренувальні вправи.

Мета уроку: закріпити здобуті учнями знання про групи слів за значенням, виробляти в учнів навички самостійної роботи; удосконалювати практичні вміння та навички, культуру мовлення; виховувати любов до рідного слова.

Тип уроку. Урок закріплення знань.

Обладнання: підручник, роздавальний матеріал (картки), ілюстрація на тему “Зимові розваги”, магнітофонний запис казки.

Девіз уроку. Як парость виноградної лози

Плекайте мову.

Пильно й ненастанно

Політь бур'ян.

М. Рильський

Перегляд файлу

      Тема уроку. Групи слів за значенням: омоніми, синоніми,    антоніми. Тренувальні вправи.

Мета уроку: закріпити здобуті учнями знання про групи слів за значенням, виробляти в учнів навички самостійної роботи; удосконалювати практичні вміння та навички, культуру мовлення; виховувати любов до рідного слова.

Тип уроку. Урок закріплення знань.

Обладнання: підручник, роздавальний матеріал (картки), ілюстрація на тему “Зимові розваги”, магнітофонний запис казки.

Девіз уроку. Як парость виноградної лози

                       Плекайте мову.

                       Пильно й ненастанно

                       Політь бур’ян.

                                                М. Рильський

                       

                                                               Перебіг  уроку

 

 1. Організаційний момент
 2. Перевірка домашнього завдання

Усна розповідь на лінгвістичну тему “Лексикологія” за опорним конспектом.

 1. Оголошення теми і завдань уроку.
 1. Тренувальні вправи

1.    Омоніми

 

 • Прочитати. Пояснити лексичне значення виділених слів. Розповісти про омоніми.

Мій краю прекрасний, розкішний, багатий! Як небо блакитне - нема йому краю, так душі почину і краю немає (Т. Шевченко). Край берега у затишку прив’язані човни (Л. Глібов). Коли є хліба край, то і під водою рай (Нар. творчість).

 • Придумайте речення, в яких подані слова були б омонімами.

Клуб, лист, пара, бродити, наряд.

 • Перебудувати речення і записати так, щоб їх зміст не був двозначним. Балка була вже близько. Оля першою помітила ключ. Кран знову зіпсувався. Сестричці сподобалась байка. На столі лежав лист.
 • Як називаються?
 1. Музичний інструмент.

Грошова одиниця.

 1. Сільськогосподарське знаряддя.

Заплетене волосся.

 1. Я в селянській хаті

І  в глибокій шахті.

Я - вулканова дочка.

Ви скажіть, хто я така.

(Лава).

 • Чи правильно виконав Петрик завдання? Хлопець неуважно слухав вчителя. Ось як він записав:

застава – багатозначне          (омонім)

корінь – омонім                     (багатозначне)

операція – омонім                  (багатозначне)

орган – омонім                       (омонім)

 

2.                Синоніми

 

 • Мовна шарада

Перша у нашій шараді частина –

Рідна у батька і неньки дитина.

Друга частина - звук голосний.

Ти лиш його відгадати зумій.

Третю й четверту частину згадаєш,

Як із займенником частку з’єднаєш.

Разом же все це - слова, та які!

Різні звучанням, за змістом близькі.

(Син-о-ні-ми)

 • Користуючись словником, дібрати синоніми до слів балакучий, вередливий, виразний, горе, чудовий, успіх, закінчити.
 • До поданих іншомовних слів дібрати синоніми - питомі слова. У разі потреби скористатися словником.

Аплодисменти, антракт, істина, інформація, дистанція, аншлаг, аргументувати, флора, пейзаж, армія.

 • Утворити словосполучення, дібравши відповідні слова з числа синонімів, поданих у дужках.

Кіт (чорний, вороний), очі (темні, карі, чорні, вороні), розвиток (затримувати, тамувати), збори (відчинити, відкрити), надію (пестити, плекати, леліяти), корова жовтої (масті, барви, кольору).

 • Гра «Хто більше?»

Ведучий вибирає з наведеного нижче списку потрібні йому слова, записує їх на дошці і пропонує підібрати до них синоніми. Виграє той, хто швидше виконає це завдання і зможе з кожним синонімом скласти словосполучення або речення. Наприклад: радісний - щасливий.

Наталя поверталася додому радісна і щаслива.

Слова для гри: широкий, цікавий, спокій, будова, повідомлення, хотіти, подружитися, хвилюватися, мандрувати.

 • У кожній групі слів назвати синоніми нейтральні, книжні й розмовні.

Ректи, балакати, говорити; лупати очима, дивитися, споглядати; перебільшувати, роздувати, гіперболізувати; доблесний, відважний, хвацький; хіть, охота, бажання; борзий, швидкий, хуткий.

Зразок: говорити (нейтр.), ректи (книжн.), балакати (розм.).

 • Творчий диктант

Запишіть речення. Доберіть потрібне за змістом слово.

Стояла (тиха, спокійна) погода. Дерева ніби (заніміли, застигли) в непорушній тиші. Здалося, що й вітер вирішив (відпочити, вгомонитись) від праці. (Велетенські, гігантські) сосни ніби заснули на мить. І над усім цим розкинулось (чисте, безхмарне) небо без жодної хмаринки.

 • Відредагуйте речення, змінивши однокореневі слова їх синонімами.

Ледар усе життя ледарює. Тільки нероба нічого не робить. Школярі прийшли до школи. Учні навчилися швидко читати. Батьки вчать нас любити Батьківщину.

 • Усно складіть твір-мініатюру “Зимові розваги” за ілюстрацією, вживаючи окремі з поданих синонімів.

Йти, поспішати, прямувати; радіти, веселитися, тішитися; з’їжджати, спускатись.

 

 

                                                                     3.     Антоніми

 

 

 • Переписати, на місці крапок вставляючи пропущені букви. Відгадати загадки. Підкреслити         антоніми.

Ж...ве л...жить, а мертве біжить. Удень вікно розб...вається, а вночі само вставляєтеся. Літом у шубі, з...мою в шапці. Н...сеш - бряжчить, покладеш - мовчить. Двічі родиться, а раз ум...рає.

Відгадки. Сніг. Ополонка. Дерево. Ланцюг. Птах.

 • Дібрати антоніми до слів:

низький, воля, новий, щастя, розумний, життя, сильний, загубити, друг, мир, радість, рідний, сидіти, далеко.

 • Творчий диктант

Прикметники в реченнях замінити словами з протилежним значенням.

Широкою долиною між пологими схилами повільно тече річка. На правому, вищому її березі розкинулося велике село.

 • Кросворд

Дібрати антоніми до наведених слів і вписати їх по вертикалі.

http://ridnamova.at.ua/_pu/0/s20935516.jpg

І.Горе. 2.Старість. 3.Смерть. 4.Вечір. 5.Весна. 6.День. 7.Літо. 8.Війна. Відповіді: 1.Радість. 2.Юність. З.Життя. 4.Ранок. 5.Осінь. 6.Ніч. 7.Зима. 8. Мир.

 • Пригадати назви кінофільмів, що являють собою антонімічні пари. (“Світло і тінь”, “Дні і ночі” і т.д.)
 • Прослухавши магнітофонний запис казки, парами виписати антоніми.

Два  брати жили на світі, був один з них працьовитий, а другий - ледачий дуже.    

Слухай казку про них, друже. Той хоробрий і правдивий, той брехливий, полохливий, той розумний, той дурний, той великий, той малий. День і ніч брати сварились і ніколи не мирились. Все, що перший будував, другий миттю руйнував. Кожен рать повів свою, стрілись вороги в бою. Із високим стрівсь низький, на товстого йшов тонкий, стрів білявого чорнявий, огрядного - худорлявий, на сумного йшов веселий, на тендітного - дебелий. Ця кривава війна - нині сива давнина. Хоч брати вже й помирились, після них слова лишились, дуже горді, незалежні, абсолютно протилежні, в мові ці слова живуть, їх антонімами звуть. (А.Свашенко).

 • Дібрати прислів’я, в яких є такі антоніми:

рідна - чужа, посієш - пожнеш, бідняки - пани, літо - зима, починає - кінчає, молодіє - сивіє, сьогодні - завтра, гірка - солодка, правда - брехня.

Довідка для вчителя: 1. Рідна сторона - мати, чужа сторона - мачуха. 2. Що посієш, те й пожнеш. 3. Бідняки потіють, а пани з того жиріють. 4. Літо збирає, а зима з’їдає. 5. Ластівка день починає, а соловей його кінчає. 6. Від дощів поле молодіє, а від морозів сивіє. 7. Не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні. 8. Краще гірка правда, ніж солодка брехня.

 • Усунути помилки

Хворого лічили пірамідоном. Ми вийшли на річний берег. Я пожав товаришеві руку. Мою увагу привабила навісна картина.

 • Розподільний диктант

Виписати окремо пари словосполучень, у яких вжито: омоніми, синоніми, антоніми. Ясний день, безхмарний день.

Стара береза, молода береза.

Гостра коса, дівоча коса.

Добрий початок, добрий кінець.

Тихий голос, гучний голос.

Щирий приятель, щирий друг.

 1. Підсумок уроку Оцінювання.
 1. Домашнє завдання: повторити за підручником с.219 – 239, розділ «Лексикологія», вправа 523.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.5
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Вишневська Галина Богданівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Піддубна Валентина Іванівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
2 липня 2018
Переглядів
5543
Оцінка розробки
4.9 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку