10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Урок «Контроль показників якості кефіру»

Про матеріал
Тип уроку урок комплексного застосування знань, умінь і навичок Вид уроку урок-конкурс
Перегляд файлу

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ДНЗ «СУМСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ БУДІВНИЦТВА ТА АВТОТРАНСПОРТУ»

 

 

 

 

 

Методична розробка уроку виробничого навчання

на тему:

«Контроль показників якості кефіру»

Урок-конкурс

 

 

 

 

 

Розробила: Кураш Н.О.

викладач¸ майстер виробничого навчання

 

 

 

 

 

Тема уроку: 

Контроль показників якості кефіру

Мета уроку:

навчальна

формування в учнів цілісного розуміння про професійну діяльність контролера харчової продукції¸ перевірити та систематизувати професійні компетенції учнів з контролю кількості та якості за органолептичними та фізико-хімічними показниками якості кефіру різних торгових марок, з контролю споживчого маркування у відповідності до вимог нормативної документації

розвивальна

сприяти розвитку інформаційно-цифрових та загальнокультурних компетентностей , критичного та творчого мислення, активності й самостійності учнів,  індивідуальної та групової підзвітності, міжособистісного спілкування та співпраці

виховна

сприяти формуванню ключових компетентностей¸ комунікативної функції‚ дисциплінованості і відповідальності за кінцевий результат праці,  ініціативності та інтересу до знаходження нової інформації, виховувати взаємоконтроль та взаємопідтримку в учнях

Тип уроку 

урок комплексного застосування знань, умінь і навичок

Вид уроку  

урок-конкурс

Дидактичне забезпечення 

завдання для практичної роботи , нормативна документація  ДСТУ 4417:2005 «Кефір. Загальні технічні умови»‚ інформаційні  проекти, відеофільм «В гостях у Кефіра»

Матеріально технічне забезпечення

лабораторний посуд (мірний циліндр, хімічні склянки, конічні колби, піпетки, крапельниці, пробірки), титрувальна установка, ножиці‚ 0,1 моль/дм3 розчин NaOH, 1%-ний спиртовий розчин фенолфталеїну , вода дистильована, калькулятор, мультимедійний проектор, заохочувальні призи

Міжпредметні зв'язки

спеціальна технологія, техніка виконання лабораторних робіт‚ охорона праці‚  хімія‚  алгебра, інформаційні технології

Методи навчання

Інтерактивне навчання в малих групах ¸ проблемне навчання,  ІКТ

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      ПЛАН УРОКУ

 

I Організаційна частина

 

перевірка наявності учнів;

перевірка відповідності зовнішнього вигляду учнів вимогам  безпеки праці при роботі в лабораторії

II Вступний інструктаж

  вступне слово майстра;

  повідомлення теми, мети уроку;

  повідомлення учням про вид проведення уроку;

  представлення команд‚ обирання капітанів;

  делегування одного учасника в групу експертів;

  ознайомлення з видами конкурсів;

  повідомлення про критерії оцінювання роботи учнів

1 Конкурс-розминка

«Запитай у фахівця»

  взаємоконтроль учнів опорних знань з теми;

  підведення результатів конкурсу

2 Конкурс-домашнє завдання

          «Цікаво знати‚ що...»

  презентація інформаційних  проектів;

  відео-екскурсія «В гостях у Кефіра»;

  підведення результатів конкурсу

 

III Поточний інструктаж та самостійна робота учнів

 

3 Конкурс «Перевірте нам на якість 

                           Наш улюблений напій!»

  безпека праці при роботі в лабораторії

  видача виробничх завдань;

  підготовка учнями своїх робочих місць;

  виконання виробничих завдань;

  взаємоконтроль  учнів;

  прибирання робочих місць;

  підведення результатів конкурсу

IV Заключний інструктаж

 

  обговорення з учнями досягнення мети уроку

  підведення підсумків роботи команд;

  нагородження переможців;

  аналіз причин помилок учнів та засоби їх усунення;

  аналіз результативності взаємоконтролю;

  повідомлення та обґрунтування оцінок;

  видача домашнього завдання

 

 

 

 

 

 

 

Хід уроку

 

Майстер   Добрий день! Я рада вітати вас сьогодні на уроці! На початку  я хочу почути про присутність учнів та про їх готовність до уроку.

Учень доповідає майстру про присутність учнів, про наявність в них спецодягу та про готовність до уроку.

Майстер  Сьогодні у нас урок комплексного застосування знань, умінь і навичок на тему  «Кефір до Вашого столу. Контроль кількості та якості кефіру різних торгових марок »,  на якому ми підведемо підсумки – чому ми з вами навчилися і яким чином зможемо застосувати свої знання та вміння на практиці. Отже тема та мета нашого уроку…

                   Майстер повідомляє учням тему та мету уроку.

Майстер   Сьогоднішній урок незвичайний – ми проведемо його у формі  гри. Перед нами  команди: « Весела ферма» ,  «Слов'яночка» та команда       «Добряночка».    

Учнівська підгрупа заздалегідь поділяється на 3 команди по 5 осіб.

Команди обирають своїх капітанів та вітають одна одну.

Кожна команда обирає свого капітана та  делегує одного учасника в групу експертів. Група експертів включає представників кожної команди і майстра. Завдання групи - оцінити роботу малих груп і окремих учнів. Експерти можуть після виконання завдання командами доповнювати або спростовувати відповіді, заробляючи тим самим додаткові бали для своєї команди і свою оцінку.

Майстер Наш урок складається з 3 конкурсів. В першому - ви перевірите опорні знання один одного, у другому - визначите показники якості кефіру різних торгових марок. У заключному конкурсі ви побачимо результати вашого домашнього завдання.

 Кожен конкурс оцінюватиме шановна група експертів таким чином:

Конкурс

Максимальна кількість балів

1

Запитай у фахівця

4

2

Перевірте нам на якість  Наш улюблений кефір!

12

3

Цікаво знати‚ що...

10

                

Майстер   Як ви вважаєте ‚ що буде оцінюватись в ході нашої роботи на уроці?

Майстер спілкується з цього приводу з учнями

та вислуховує їх припущення :

                           

І    Конкурс-розминка «Запитай у фахівця»

 

Майстер  Кожен учень  підготував  питання   команді-супернику.  Вірна відповідь – 1бал, якщо   невірна – можливість відповісти переходить до іншої команди.

Максимальна кількість балів за конкурс  - 4

По закінченню розминки група експертів підводить підсумки:

  повідомляє кількість запитань‚ що були задані командам;

  повідомляє кількість правильних відповідей;

  оголошує кількість балів кожної команди.

 

ІI      Конкурс-домашнє завдання

«Цікаво знати‚ що... »

 

Майстер  Переходимо до заключного етапу нашого уроку.  Останній конкурс – домашнє завдання.  Ви отримали завдання підготувати інформаційні проекти, об'єктом дослідження якого  буде кефір. Ваше домашнє завдання має назву ”Цікаво знати‚що...”. Ви мали знайти  цікаві відомості про кефір та представити результати вашої роботи на уроці у вигляді інформаційного проекту.  Розпочне цей конкурс команда ” Весела ферма ”.

Максимальна кількість балів за конкурс  - 1О

                

        

       

 

 

По закінченню  презентації останнього проекту майстер дякує командам та спілкується з ними з приводу ‚ що їм сподобалось та запам'яталось.

Група експертів підводить підсумки конкурсу.

 

ІІІ  Конкурс        «Перевірте нам на якість 

                           Наш улюблений кефір!»

 

Майстер   Уявіть собі¸ що ви - працівники лабораторії . І до вас звертаються  з проханням проаналізувати якість кефіру різних торгових марок. Тому другий конкурс так і називається «Перевірте нам на якість  Наш улюблений кефір! ». Ваше виробниче завдання:

  1. Провести контроль:

  органолептичних показників якості продукту

  титрованої кислотності кефіру

  маси нетто продукту

споживчого маркування на відповідність  вимогам нормативної документації.

  1. Проаналізувати роботу команди – суперника.

Майстер видає командам завдання практичної роботи.

Максимальна кількість балів за конкурс  - 12

Майстер Шановні учні, як ви вважаєте, на що буде звертатись увага в ході виконання практичного завдання?

 

F:\КУРАШ\УРОКИ-ПРОЕКТИ\КЕФІР ДО ВАШОГО СТОЛУ\фото урока\IMG_9206.JPG

                Майстер спілкується з командами з цього приводу…

Майстер Отже¸критерії оцінювання наступні:

 

Критерії

оцінювання

Бали

Організація робочого місця

2

Відповідність виконання виробничого завдання методикам контролю якості. Обробка результатів аналізу

5

Робота з лабораторним посудом¸ інструментом та хімічними розчинами

3

Робота з нормативною документацією на готову продукцію

1

Дотримання вимог безпеки праці та виробничої санітавії

1

 

Тому перед тим як розпочати роботу давайте нагадаємо один одному вимоги безпеки праці при роботі в хіміко-бактеріологічній лабораторії.

       Майстер перевіряє та доповнює знання учнів з  безпеки праці

Майстер Добре! А зараз можна приступати до виконання завдань. Органолептичну оцінку якості та контроль маркування вашого продукту ви продемонструєте по черзі, а визначення кислотності  кефіру – одночасно, вірність якого будуть контролювати шановні експерти. Вкінці вашої роботи ми заслухаємо їх висновки.

Команди по черзі починають виконувати виробниче завдання.

 

       

                                          

В кінці конкурсу експерти підводить підсумки та оголошують результати.

 

Майстер А зараз я пропоную вам здійснити невеличку подорож. Ми вже дуже багато про нього дізнались і тому настав час завітати в гості до Кефіру.

Показ відеофільму  «В гостях у Кефіра»

   Після перегляду фільму слово надається групі експертів‚

яка підводе підсумки уроку:

- оголошує загальні суми балів команд за 3 конкурси;

- визначає переможців.

Майстер поздоровляє команду переможців та нагороджує учнів.

  Після нагородження майстер спілкується з учнями  методом «вільний мікрофон». з приводу допущених помилок та засобів їх усуненння в подальшій роботі ‚ аналізує роботу кожного учня на уроці у відповідності до критеріїв оцінювання¸ виставляє оцінки та видає домашнє завдання.

Майстер  Наш урок-конкурс  підходить до кінця. Ви дуже гарно продемонстрували  та застосували  знання та практичні вміння під час виконання виробничих завдань,  навчились самостійно творчо мислити, збирати та аналізувати цікаву інформацію та багато іншого. Сподіваюсь , що сьогодні всі задоволені своїми результатами. Дякую за урок!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Виробниче завдання

Тема: Визначення показників якості кефіру «­­­________________________»

Учень____________________________________________________________

 

Завдання №1: Контроль маси нетто продукту

1.

2.

3.

4.

5.

Формула для розрахунку маси нетто:

Висновок:___________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання № 2: Визначення органолептичних показників якості продукту

Лабораторний посуд та матеріали:______________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Найменування показника

Метод визначення

Вимоги ДСТУ 4417:2005

Фактично

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Висновок:___________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання № 3: Визначення титрованої кислотності продукту

Лабораторний посуд та матеріали:______________________________________________

__________________________________________________________________

1.

2.

3.

4.

5.

Формула для розрахунку кислотності:

Вимоги ДСТУ 4417:2005 до кислотності продукту:_____________________°Т

Висновок:___________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання № 4: Контроль споживчого маркування продукту

Висновок:___________________________________________________________________________________________________________________________

1

 

docx
Додано
21 січня 2020
Переглядів
371
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку