29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Урок. Контрольна робота." Синтаксис і пунктуація. Складне речення. Пряма мова й діалог."

Про матеріал

урок має закріпити і впорядкувати знання учнів з теми «Синтаксис і пунктуація. Складне речення .Пряма мова і діалог»; розвивати логічне мислення і писемне мовлення; виховувати повагу до рідного слова. Складається з завдань:

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді. Завдання 7- 9 передбачають встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою.Завдання 10 - 12 відкритої форми. Потребують творчого підходу
Перегляд файлу

Тема. КР. Синтаксис і пунктуація. Складне речення.  Пряма мова й діалог.

Мета: закріпити і впорядкувати знання учнів з теми «Синтаксис і пунктуація. Складне речення .Пряма мова і діалог»; розвивати логічне мислення і писемне мовлення; виховувати повагу до рідного слова

 

Перебіг уроку

І. Мотивація навчання

ІІ. Робота над темою уроку

ІІІ. Контрольна робота

 

Контрольна робота

Синтаксис і пунктуація.

Складне речення. Пряма мова. Діалог.

І варіант

 

Завдання 1-6 мають по чотири  варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1.  Пряма мова – це…

А  висловлювання певної особи, передане від імені того, хто з нею спілкувався;

Б  точно відтворене висловлення певної особи, передане від її імені;

В  приблизно передане висловлювання певної особи;

Г  передача висловлювання певної особи іншими мовцями.

2. Укажіть рядок, у якому є речення з однорідними членами:

А  Березу, вільху і ліщину  і навіть тихий верболіз – люблю я ліс.

Б  Важкі коричневі жолуді падають з дубів кожної ночі..

В  Лагідно світить сонце, голубіє небо, стоять замислені дерева..

Г  Обізвалася  росиста трава голосами тисячі своїх жильців..

3.  Укажіть рядок, у якому записано складне речення:

А  Оживає травичка й тягне до сонця свої зелені вушка.

Б   Скоро вже розпустяться листочки, зацвіте все навкруги.

В   Уже й поле оживає, переповнюється гулом тракторів.

Г   Моторні білочки ховають лісові горіхи, збирають гриби.

4.  Пряма мова береться…

А  у лапки;

Б  у дужки;

В  у тире з обох боків;

Г  у коми .

5. Укажіть, яке речення відповідає схемі: «П..,  - а. – П».

А  «От і на зиму йдеться,  - сказав батько матері. – Треба б навідатися до діда Степана».

Б   Підійшов батько, поцілувався з дідом і спитав:  «То чи добре яблука вродили?»

В  «А вродили. І рясно, і великі, наче кавуни», - посміхається дід.

Г  «Он антонівка яка налилася», - показує дід на крислате дерево .

6. Визначте кількість  граматичних основ у складному реченні.

    Сіно тут було уже давно скошено й звезено у стоги, лелеки відлетіли, тільки ящірки шастали інколи обіч дороги та маленькі сірі пташки спурхували попереду.

   А  дві;

   Б  три;

   В  чотири;

   Г  п’ять .

Завдання  7- 9    передбачають  встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою.

7. Визначте які розділові знаки пропущено в реченнях з прямою мовою .

1. Кома              А Ходить вітер і пита з болем «Де поділо ти жита, поле?»

2. Тире               Б «Три біди є у людини – смерть, старість і погані діти»,

                                 говорить українська мудрість

3. Двокрапка      В «Добрий вечір вам» - заспівав позаду дівочий голос

                             Г Крик уночі: «На коні! На коні! На коні!..»

8.Визначте, які знаки відсутні в реченнях, що входять до діалогу.

1. Кома                А Зустріла черепаха орла та й каже

                                  - Навчи мене літати.

2. Тире                 Б – Навчу, погодився орел.

3. Двокрапка       В Узяв черепаху, вилетів з нею високо й питає:

                                   - Уже навчилася?

                              Г  - Уже – відповіла черепаха.

 

9. Із двох частин утворіть складне речення:

1. Пішов дощ…                          А …дерева струшували з листя денну втому  .

2. Дощ ще не скінчився …        Б …але радісні дітлахи вже бігали босоніж

 3. Великі краплі ще стукали         по калюжах.

    в шибки …                              В …а промені сонця вже бризнули.

                                                      Г …і земля освіжилась.

Завдання  10 - 12    передбачають  виконання поданих завдань .

10. Складіть речення з прямою мовою за схемою:

              А: «П?».

11. Замініть речення з прямою мовою реченням із непрямою мовою.

    Учителька подякувала за вітання і запитала: «Хто з вас хоче стати вчителем?»

12. Спишіть речення, поставте, де треба, коми:

     Земля тремтить у млості

     І ронить пелюстки

     І невідомі гості

     Злітаються в садки

 

Контрольна робота

Синтаксис і пунктуація.

Складне речення. Пряма мова. Діалог.

ІІ варіант

Завдання 1-6 мають по чотири  варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Діалог – це… :

А  зв’язне висловлювання однієї особи;

Б  різновид прямої мови, що передає розмову двох або кількох осіб;

В  слова, які вказують, кому належить пряма мова;

Г  зв’язне висловлювання про побачене.

2. Укажіть рядок, у якому є речення з однорідними членами:

А  Дрібні осінні дощики зовсім не схожі на літні грози.

Б  Труд оживляє гори й води, у нім ніщо не пропада.  

В  Далеко чути звуки, гучно линуть голоси.

Г   Моторні білочки ховають у дупла лісові горіхи, збирають гриби.

3. Укажіть рядок, у якому записано складне речення:

А  І жив Олег в мирі з усіма землями, княжачи в Києві.

Б  Весна причаїлась у сірій корі ґрунту, у деревах, у воді.

В  З одного берега  йде до річки білий цапок, а з другого надходить сірий. 

Г  Скрізь червоно на небі і на узгір’ях, і на горі.

4.  Кожна репліка діалогу розпочинається:

А  з двокрапки;

Б   з тире;

В  з лапок;

Г  з питання.

5. Укажіть, яке речення відповідає схемі: А: «П..?»

А  «От і на зиму йдеться,  - сказав батько матері. – Треба б навідатися до діда Степана».

Б   Підійшов батько, поцілувався з дідом і спитав:  «То чи добре яблука вродили?»

В  «А вродили. І рясно, і великі, наче кавуни», - посміхається дід.

Г  «Он антонівка яка налилася», - показує дід на крислате дерево .

6. Визначте кількість граматичних основ у складному реченні.

     Коли зникла з очей станційні вогники й вітер полохливо покотився по ріллі,  Гришка, як вихор, помчав до своїх здати рапорта про розвідку.

   А  одна;

   Б   дві:

   В  три;

   Г  чотири.

Завдання  7- 9    передбачають  встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою.

7. Визначте, який розділовий знак пропущено в реченні з прямою мовою.

1. Кома                   А Михайлові своє муляло «Які перекази про нас

2. Двокрапка               складають»    

3. Тире                    Б «Береться морозець», хвалиться мати.

                                 В «Дякую за моральну підтримку»,  - похмуро

                                     всміхнувся син.

                                 Г «Наші діти -  вчив Макаренко, - це майбутні творці»

8.Визначте, які знаки відсутні в реченнях, що входять до діалогу.

1. Кома                     А Ішли мовчки добру хвилину, поки Сагайдачний

2. Тире                         не озвався

 3. Двокрапка            - Треба перев’язати руку!     

                                   Б – Ще нападуть на нас! Озвався Микула.

                                   В  - Не побачать не бійся.

                                   Г  - Коли б уже вийти з лісу у степ! – подумали діти.

9. Із двох частин утворіть складне речення:

1. Сонце піднялося високо…    А …і по полю побігли золотаві хвилі.

2. Повіяв свіжий вітерець …     Б …а блискавка небо розтинає.

3. Грім усе гуркоче …                В …а по той бік Дніпра жовтіють піски .

                                                       Г …але роса ще не спала.

Завдання  10 - 12    передбачають  виконання поданих завдань .

10. Складіть речення з прямою мовою за схемою:

              «П!» - а.

11. Замініть речення з прямою мовою реченням із непрямою мовою.

     Вітя обмірковано і впевнено сказав: «Уже вводиться програмоване навчання, кожен зможе вчитися сам».

    12. Спишіть речення, поставте, де треба, коми:

      Спинилось літо на порозі

       І дише полум’ям на все

       І грому гордого погрози

       Повітря стомлено несе

.

Тип

завдання

Завдання закритої форми

Завдання

відкритої

форми

З вибором однієї правильної

Відповіді

На відповідність

Номер

Завдання

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

Варіант 1

 

Б

А

Б

А

А

В

1- В

2- Б

3-А

1-Г

2-Б

3-А

1-Г

2-В

3-А

 

 

 

Варіант 2

 

Б

Б

В

Б

Б

В

1- Г

2-А

3-Б

1-В

2-Б

3-А

1-Г

2-А

3-Б

 

 

 

Кількість

Балів

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

3

 

3

 

3

 

2

 

2

 

2

 

 

Оцінка

Бали

12б

21

11б

          20

10б

19

17-18

15-16

13-14

11-12

9-10

7-8

5-6

3-4

1-2

 

ІУ. Підсумок уроку

У. Домашнє завдання

Скласти діалог і замінити його прямою мовою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота

Синтаксис і пунктуація.

Складне речення. Пряма мова. Діалог.

І варіант

 

Завдання 1-6 мають по чотири  варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1.  Пряма мова – це…

А  висловлювання певної особи, передане від імені того, хто з нею спілкувався;

Б  точно відтворене висловлення певної особи, передане від її імені;

В  приблизно передане висловлювання певної особи;

Г  передача висловлювання певної особи іншими мовцями.

2. Укажіть рядок, у якому є речення з однорідними членами:

А  Березу, вільху і ліщину  і навіть тихий верболіз – люблю я ліс.

Б  Важкі коричневі жолуді падають з дубів кожної ночі..

В  Лагідно світить сонце, голубіє небо, стоять замислені дерева..

Г  Обізвалася  росиста трава голосами тисячі своїх жильців..

3.  Укажіть рядок, у якому записано складне речення:

А  Оживає травичка й тягне до сонця свої зелені вушка.

Б   Скоро вже розпустяться листочки, зацвіте все навкруги.

В   Уже й поле оживає, переповнюється гулом тракторів.

Г   Моторні білочки ховають лісові горіхи, збирають гриби.

4.  Пряма мова береться…

А  у лапки;

Б  у дужки;

В  у тире з обох боків;

Г  у коми .

5. Укажіть, яке речення відповідає схемі: «П..,  - а. – П».

А  «От і на зиму йдеться,  - сказав батько матері. – Треба б навідатися до діда Степана».

Б   Підійшов батько, поцілувався з дідом і спитав:  «То чи добре яблука вродили?»

В  «А вродили. І рясно, і великі, наче кавуни», - посміхається дід.

Г  «Он антонівка яка налилася», - показує дід на крислате дерево .

6. Визначте кількість  граматичних основ у складному реченні.

    Сіно тут було уже давно скошено й звезено у стоги, лелеки відлетіли, тільки ящірки шастали інколи обіч дороги та маленькі сірі пташки спурхували попереду.

   А  дві;

   Б  три;

   В  чотири;

   Г  п’ять .

 

 

 

 

Завдання  7- 9    передбачають  встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою.

7. Визначте які розділові знаки пропущено в реченнях з прямою мовою .

1. Кома              А Ходить вітер і пита з болем «Де поділо ти жита, поле?»

2. Тире               Б «Три біди є у людини – смерть, старість і погані діти»,

                                 говорить українська мудрість

3. Двокрапка      В «Добрий вечір вам» - заспівав позаду дівочий голос

                             Г Крик уночі: «На коні! На коні! На коні!..»

8.Визначте, які знаки відсутні в реченнях, що входять до діалогу.

1. Кома                А Зустріла черепаха орла та й каже

                                  - Навчи мене літати.

2. Тире                 Б – Навчу, погодився орел.

3. Двокрапка       В Узяв черепаху, вилетів з нею високо й питає:

                                   - Уже навчилася?

                              Г  - Уже – відповіла черепаха.

 

9. Із двох частин утворіть складне речення:

1. Пішов дощ…                          А …дерева струшували з листя денну втому  .

2. Дощ ще не скінчився …        Б …але радісні дітлахи вже бігали босоніж

 3. Великі краплі ще стукали         по калюжах.

    в шибки …                              В …а промені сонця вже бризнули.

                                                      Г …і земля освіжилась.

Завдання  10 - 12    передбачають  виконання поданих завдань .

10. Складіть речення з прямою мовою за схемою:

              А: «П?».

11. Замініть речення з прямою мовою реченням із непрямою мовою.

    Учителька подякувала за вітання і запитала: «Хто з вас хоче стати вчителем?»

12. Спишіть речення, поставте, де треба, коми:

     Земля тремтить у млості

     І ронить пелюстки

     І невідомі гості

     Злітаються в садки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота

Синтаксис і пунктуація.

Складне речення. Пряма мова. Діалог.

ІІ варіант

Завдання 1-6 мають по чотири  варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Діалог – це… :

А  зв’язне висловлювання однієї особи;

Б  різновид прямої мови, що передає розмову двох або кількох осіб;

В  слова, які вказують, кому належить пряма мова;

Г  зв’язне висловлювання про побачене.

2. Укажіть рядок, у якому є речення з однорідними членами:

А  Дрібні осінні дощики зовсім не схожі на літні грози.

Б  Труд оживляє гори й води, у нім ніщо не пропада.  

В  Далеко чути звуки, гучно линуть голоси.

Г   Моторні білочки ховають у дупла лісові горіхи, збирають гриби.

3. Укажіть рядок, у якому записано складне речення:

А  І жив Олег в мирі з усіма землями, княжачи в Києві.

Б  Весна причаїлась у сірій корі ґрунту, у деревах, у воді.

В  З одного берега  йде до річки білий цапок, а з другого надходить сірий. 

Г  Скрізь червоно на небі і на узгір’ях, і на горі.

4.  Кожна репліка діалогу розпочинається:

А  з двокрапки;

Б   з тире;

В  з лапок;

Г  з питання.

5. Укажіть, яке речення відповідає схемі: А: «П..?»

А  «От і на зиму йдеться,  - сказав батько матері. – Треба б навідатися до діда Степана».

Б   Підійшов батько, поцілувався з дідом і спитав:  «То чи добре яблука вродили?»

В  «А вродили. І рясно, і великі, наче кавуни», - посміхається дід.

Г  «Он антонівка яка налилася», - показує дід на крислате дерево .

6. Визначте кількість граматичних основ у складному реченні.

     Коли зникла з очей станційні вогники й вітер полохливо покотився по ріллі,  Гришка, як вихор, помчав до своїх здати рапорта про розвідку.

   А  одна;

   Б   дві:

   В  три;

   Г  чотири.

 

 

 

 

 

Завдання  7- 9    передбачають  встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою.

7. Визначте, який розділовий знак пропущено в реченні з прямою мовою.

1. Кома                   А Михайлові своє муляло «Які перекази про нас

2. Двокрапка               складають»    

3. Тире                    Б «Береться морозець», хвалиться мати.

                                 В «Дякую за моральну підтримку»,  - похмуро

                                     всміхнувся син.

                                 Г «Наші діти -  вчив Макаренко, - це майбутні творці»

8.Визначте, які знаки відсутні в реченнях, що входять до діалогу.

1. Кома                     А Ішли мовчки добру хвилину, поки Сагайдачний

2. Тире                         не озвався

 3. Двокрапка            - Треба перев’язати руку!     

                                   Б – Ще нападуть на нас! Озвався Микула.

                                   В  - Не побачать не бійся.

                                   Г  - Коли б уже вийти з лісу у степ! – подумали діти.

9. Із двох частин утворіть складне речення:

1. Сонце піднялося високо…    А …і по полю побігли золотаві хвилі.

2. Повіяв свіжий вітерець …     Б …а блискавка небо розтинає.

3. Грім усе гуркоче …                В …а по той бік Дніпра жовтіють піски .

                                                       Г …але роса ще не спала.

Завдання  10 - 12    передбачають  виконання поданих завдань .

10. Складіть речення з прямою мовою за схемою:

              «П!» - а.

11. Замініть речення з прямою мовою реченням із непрямою мовою.

     Вітя обмірковано і впевнено сказав: «Уже вводиться програмоване навчання, кожен зможе вчитися сам».

    12. Спишіть речення, поставте, де треба, коми:

      Спинилось літо на порозі

       І дише полум’ям на все

       І грому гордого погрози

       Повітря стомлено несе

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
28 червня 2018
Переглядів
3870
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку