10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Урок .Контрольна робота. Тестування. «Словосполучення. Речення»

Про матеріал

За допомогою тестових завдань можна оцінити рівень навчальних досягнень п'ятикласників з розділу «Словосполучення. Речення»; здійснити перевірку здатності п'ятикласників читати мовчки незнайомий текст із належною швидкістю і розуміти й запам'ятовувати після одного прочитування фактичний зміст, тему й основну думку, виражально-зображувальні засоби твору. Розробка має таблицю правильних відповідей та критерії оцінювання

Перегляд файлу

    Тема. КР № 5. Тестування. «Словосполучення. Речення»

Мета:          оцінити рівень навчальних досягнень п’ятикласників з розділу  «Словосполучення. Речення»;  здійснити  перевірку  здатності  п’ятикласників читати мовчки незнайомий текст із належною швидкістю і розуміти й запам’ятовувати після одного прочитування фактичний зміст, тему й основну думку,  виражально-зображувальні засоби твору.

Форма проведення тематичного оцінювання: виконання завдань тестового характеру.

тип уроку:     урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

   Перебіг уроку

    І. Організаційний момент

    ІІ. Ознайомлення п’ятикласників з темою, метою  іі завданнями уроку

    ІІІ. Підготовча робота

    Мотивація навчальної діяльності учнів. Ознайомлення із критеріями  оцінювання тестових завдань і читання мовчки. Проведення інструктажу щодо виконання завдань тестового характеру й перевірки техніки читання мовчки та рівня сприймання-розуміння тексту. Поділ учнів класу  за варіантами.

    ІV. Виконання завдань тестового характеру за варіантами

Контрольна робота

Синтаксис і пунктуація.

Словосполучення. Речення

І варіант

Завдання 1-6 мають по чотири  варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1.  Укажіть рядок, у якому вказано словосполучення:

А  За рогом; 

Б  Буду писати;

В  Дружня родина;

Г Дорослі й діти.

2. Укажіть словосполучення, у якому виділене слово є головним:

А Вечірня зоря; 

Б Холодна весна ;

В Розкішне гніздо;

Г Червона хустка.

3.  Знайдіть рядок, у якому поширене словосполучення:

А  Співати в хорі ;

Б   Йти понад шляхом;

В  Повернутися додому вночі;

Г  Повернутися в Україну.

4.  Укажіть рядок, у якому є речення з одним головним членом:

А  Вдома і стіни гріють.

Б  Без діла слабіє сила.

В  Не кидай слова на вітер.

Г  Літо весь рік годує .

5. Знайдіть речення, в якому підмет виражений іменником :

А Повертаються з вирію дикі гуси.

Б  Восени темніє швидко.

В  Влітку ми добре відпочили.

Г  Зиму зустрічаємо радо.

6. Укажіть речення, у кінці якого  необхідно поставити знак оклику.

   А  Ви знаєте, як липа шелестить

   Б   Добридень тобі, Україно моя

   В  На квітці метелик, мов свічечка

   Г  Повіяв вітер по долині

Завдання  7- 9    передбачають  встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою.

7. Визначте види речень за метою висловлювання .

1. Розповідне                            А Перед  бурею буває затишно

2. Питальне                               Б Юрку, збирай мерщій ягоди

3. Спонукальне                         В Чи боїться ящірка людей

                                                    Г Шпак сів на шпаківню

8.Визначте, яким другорядним членом є виділене слово в реченні.

1. Додаток                                 А Прийшов вересень

2. Означення                             Б Біда біду бачить по сліду

3. Обставина                             В Вода в решеті не встоїть

                                                    Г Давні пригоди боронять від шкоди

9. Знайдіть другу частину кожного прислів’я та з’єднайте їх:

1. Одна ластівка…                      А …з борозни не зверне.

2. Чув дзвін …                            Б …і без вітру меле.

3. Порожній млин …                  В …весни не робить.

                                                      Г …та не знає, де він.

Завдання  10 - 12    передбачають  виконання поданих завдань .

10. Укладіть з поданих пар слів словосполучення:

  Мама, зустріти; брат, побачити; жити, Таврійськ; книга, Ірина Василівна.

11. Випишіть з речення всі словосполучення.

У тихій воді було видно синє глибоке небо.

12. Доповніть речення другорядним членом означенням:

У зоопарку можна побачити звірів і пташок.

 

Контрольна робота

Синтаксис і пунктуація.

Словосполучення. Речення

ІІ Варіант

Завдання 1-6 мають по чотири  варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Укажіть рядок, у якому вказано сполучення слів:

А  Велика дорога;

Б  Велика і сумна;

В  Дивний настрій;

Г Дощова осінь.

2. Указати на словосполучення, в якому виділене слово є залежним:

А  Зелені коси;

Б  Лісові мешканці;  

В  Осінні дощики;

Г   Збирають горіхи.

3. Знайдіть рядок у якому є сполучення слів:

А Краєзнавчий музей;

Б  Добігти до річки;

В Річки та озера;  

Г Побачити світанок.

4.  Укажіть рядок, у  якому є речення з одним головним членом.

А  Язик до Києва доведе.

Б   Правда суду не боїться.

В  Старого горобця на полові не обдуриш.

Г  Чужий кожух не гріє..

5. Знайдіть речення, в якому підмет виражений займенником :

А Повертаються з вирію дикі гуси.

Б  Восени темніє швидко.

В  Влітку ми добре відпочили.

Г  Зиму зустрічаємо радо.

6. Укажіть речення, у кінці якого  необхідно поставити знак питання.

   А  Ви знаєте, як липа шелестить

   Б   Добридень тобі, Україно моя

   В  На квітці метелик, мов свічечка

   Г  Повіяв вітер по долині

Завдання  7- 9    передбачають  встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою.

7. Визначте види речень за метою висловлювання .

1. Розповідне                            А Учні працюють добре

2. Питальне                               Б Чи ви відвідуєте заняття мого гуртка

3. Спонукальне                         В Будьте здорові й щасливі

                                                    Г Яке то щастя – шматок хліба

8.Визначте, яким другорядним членом є виділене слово в реченні.

1. Додаток                                 А Веселе дерево весело й співає

2. Означення                             Б У закритий рот муха не влетить

3. Обставина                             В Лихо приходить тихо

                                                    Г Житиправді служити

 

9. Знайдіть другу частину кожного прислів’я та з’єднайте їх:

1. Узимку сонце світить…         А …слабіє сила.

2. Без діла …                                Б …а старість не радість.

3. Молодість - буйність …          В …весело співає .

                                                       Г …та не гріє.

Завдання  10 - 12    передбачають  виконання поданих завдань .

10. Укладіть з поданих пар слів словосполучення:

  Тато, працювати; сестра, малювати; жити, Херсон; зошит, Марія.

11. Випишіть з речення всі словосполучення.

У тихій воді було видно синє глибоке небо.

12. Доповніть речення другорядним членом обставиною:

У зоопарку можна побачити звірів і пташок.

 

Тип

завдання

Завдання закритої форми

Завдання

відкритої

форми

З вибором однієї правильної

Відповіді

На відповідність

Номер

Завдання

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

Варіант 1

 

В

В

В

В

А

А

1-А,Г

2-В

3-Б

1-В

2-Г

3-Б

1-В

2-Г

3-Б

 

 

 

Варіант 2

 

Б

В

В

В

В

А

1- А,Г

2-Б

3-В

1-Б

2-А

3-В

1-Г

2-А

3-Б

 

 

 

Кількість

Балів

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

3

 

3

 

4

 

4

 

2

 

Оцінка

Бали

12б

26-24

11б

23-22

10б

21-19

18-17

16-15

14-13

12-11

10-9

8-7

6-5

4-3

2-1

 

    V. Організований збір зошитів    для тематичного оцінювання

    VІ. Відповіді на запитання, що виникли в учнів   під час виконання тестових завдань

    VІІ. Домашнє завдання

    Скласти й записати повідомлення на лінгвістичну тему, висвітлюючи  якесь одне питання з розділу «просте речення». Дібрати заголовок.  Визначити тип і стиль мовлення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота

Синтаксис і пунктуація.

Словосполучення. Речення

І варіант

Завдання 1-6 мають по чотири  варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1.  Укажіть рядок, у якому вказано словосполучення:

А  За рогом; 

Б  Буду писати;

В  Дружня родина;

Г Дорослі й діти.

2. Укажіть словосполучення, у якому виділене слово є головним:

А Вечірня зоря; 

Б Холодна весна ;

В Розкішне гніздо;

Г Червона хустка.

3.  Знайдіть рядок, у якому поширене словосполучення:

А  Співати в хорі ;

Б   Йти понад шляхом;

В  Повернутися додому вночі;

Г  Повернутися в Україну.

4.  Укажіть рядок, у якому є речення з одним головним членом:

А  Вдома і стіни гріють.

Б  Без діла слабіє сила.

В  Не кидай слова на вітер.

Г  Літо весь рік годує .

5. Знайдіть речення, в якому підмет виражений іменником :

А Повертаються з вирію дикі гуси.

Б  Восени темніє швидко.

В  Влітку ми добре відпочили.

Г  Зиму зустрічаємо радо.

6. Укажіть речення, у кінці якого  необхідно поставити знак оклику.

   А  Ви знаєте, як липа шелестить

   Б   Добридень тобі, Україно моя

   В  На квітці метелик, мов свічечка

   Г  Повіяв вітер по долині

Завдання  7- 9    передбачають  встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою.

7. Визначте види речень за метою висловлювання .

1. Розповідне                            А Перед  бурею буває затишно

2. Питальне                               Б Юрку, збирай мерщій ягоди

3. Спонукальне                         В Чи боїться ящірка людей

                                                    Г Шпак сів на шпаківню

8.Визначте, яким другорядним членом є виділене слово в реченні.

1. Додаток                                 А Прийшов вересень

2. Означення                             Б Біда біду бачить по сліду

3. Обставина                             В Вода в решеті не встоїть

                                                    Г Давні пригоди боронять від шкоди

9. Знайдіть другу частину кожного прислів’я та з’єднайте їх:

1. Одна ластівка…                      А …з борозни не зверне.

2. Чув дзвін …                            Б …і без вітру меле.

3. Порожній млин …                  В …весни не робить.

                                                      Г …та не знає, де він.

Завдання  10 - 12    передбачають  виконання поданих завдань .

10. Укладіть з поданих пар слів словосполучення:

  Мама, зустріти; брат, побачити; жити, Таврійськ; книга, Ірина Василівна.

11. Випишіть з речення всі словосполучення.

У тихій воді було видно синє глибоке небо.

12. Доповніть речення другорядним членом означенням:

У зоопарку можна побачити звірів і пташок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота

Синтаксис і пунктуація.

Словосполучення. Речення

ІІ Варіант

Завдання 1-6 мають по чотири  варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Укажіть рядок, у якому вказано сполучення слів:

А  Велика дорога;

Б  Велика і сумна;

В  Дивний настрій;

Г Дощова осінь.

2. Указати на словосполучення, в якому виділене слово є залежним:

А  Зелені коси;

Б  Лісові мешканці;  

В  Осінні дощики;

Г   Збирають горіхи.

3. Знайдіть рядок у якому є сполучення слів:

А Краєзнавчий музей;

Б  Добігти до річки;

В Річки та озера;  

Г Побачити світанок.

4.  Укажіть рядок, у  якому є речення з одним головним членом.

А  Язик до Києва доведе.

Б   Правда суду не боїться.

В  Старого горобця на полові не обдуриш.

Г  Чужий кожух не гріє..

5. Знайдіть речення, в якому підмет виражений займенником :

А Повертаються з вирію дикі гуси.

Б  Восени темніє швидко.

В  Влітку ми добре відпочили.

Г  Зиму зустрічаємо радо.

6. Укажіть речення, у кінці якого  необхідно поставити знак питання.

   А  Ви знаєте, як липа шелестить

   Б   Добридень тобі, Україно моя

   В  На квітці метелик, мов свічечка

   Г  Повіяв вітер по долині

Завдання  7- 9    передбачають  встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою.

7. Визначте види речень за метою висловлювання .

1. Розповідне                            А Учні працюють добре

2. Питальне                               Б Чи ви відвідуєте заняття мого гуртка

3. Спонукальне                         В Будьте здорові й щасливі

                                                    Г Яке то щастя – шматок хліба

8.Визначте, яким другорядним членом є виділене слово в реченні.

1. Додаток                                 А Веселе дерево весело й співає

2. Означення                             Б У закритий рот муха не влетить

3. Обставина                             В Лихо приходить тихо

                                                    Г Житиправді служити

 

9. Знайдіть другу частину кожного прислів’я та з’єднайте їх:

1. Узимку сонце світить…         А …слабіє сила.

2. Без діла …                                Б …а старість не радість.

3. Молодість - буйність …          В …весело співає .

                                                       Г …та не гріє.

Завдання  10 - 12    передбачають  виконання поданих завдань .

10. Укладіть з поданих пар слів словосполучення:

  Тато, працювати; сестра, малювати; жити, Херсон; зошит, Марія.

11. Випишіть з речення всі словосполучення.

У тихій воді було видно синє глибоке небо.

12. Доповніть речення другорядним членом обставиною:

У зоопарку можна побачити звірів і пташок.

 

 

 

docx
Додано
28 червня 2018
Переглядів
2400
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку