14 липня о 18:00Вебінар: Школа без дискримінації: таємниці гендерного виховання

Урок на тему:"ДОХОДИ І ВИТРАТИ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ."

Про матеріал

Конспект уроку з економіки на тему: "ДОХОДИ І ВИТРАТИ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ."

До уроку підібрані задачі різних типів (як із використанням формул, так і з використанням таблиць)

Перегляд файлу

 

 

ТЕМА УРОКУ:

   

ДОХОДИ І ВИТРАТИ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.

РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ.

 

МЕТА:

Навчальна складова мети (формування економічних компетенцій):   Розглянути  в цілому   поняття  доходи  і  витрати, їх   значення  в підприємнмцькій діяльності;

Розвивальна складова мети (розвиток навичок мислення високого рівня):  розвивати пізнавальні інтереси в учнів, критичний спосіб мислення, продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, знаходити причинно-наслідкові зв’язки певних подій,  розвивати  спостережливість формуючи самоосвітню, інформаційну та комунікативну компетентності.

 Пізнавальна складова мети (формування вміння здійснювати самостійну пізнавальну діяльність):  продовжити  формування  практичних  навичок  під  час розв’язування задач;  розширювати   знання   учнів  про  підприємницьку діяльність;  вміння осмислювати й використовувати інформацію з різних джерел (мовлення вчителя, однокласників).

Виховна складова мети (формування поведінкових компетенцій):  виховувати культуру спілкування та пізнавальний інтерес до предмету;  формування самостійності, активності, виховувати ділову  та творчу активність, здатність приймати раціональні  рішення , уміння працювати в команді, самостійність у формуванні нових знань, сприяти професійній орієнтації учнів толерантної взаємодії між собою під час виконання завдань у парі, групі,   виховувати інтерес до предмета…

 

 Тип уроку: комбінований, корекційно – консультативний.

 

 Міжпредметні зв’язки: історія, математика.

Наочність: вислови відомих економістів,  роздавальний матеріал, підручник, повідомлення, додаткові теоретичні матеріали за темою, тестові завдання.  

 

Форми роботи: колективна, фронтальна, групова, індивідуальна.

 

Епіграф:        Прибуток – головний стимул підприємницької діяльності.

 

 

 

 

Структура:

 

1.

Органiзацiйний  момент.

2 хв

2.

Підготовка до сприйняття матеріалу  або актуалiзацiя опорних знань, умінь,  уявлень та життєвого досвіду.

2 хв

3.

Мотивація навчальної діяльності .

7 хв

4.

Оголошення теми, мети, завдань уроку.

1 хв

5.

Вивчення нового матеріалу (первинне засвоєння).

5+10

б.

Осмислення нових знань, умiнь (вторинне засвоєння)

5 хв

7.

Закріплення, систематизація та узагальнення.

5 хв

8.

Контрольно-коригувальний етап.

4 хв

9.

Підбиття підсумків  уроку.

1 хв

10.

Оцінювання знань учнів.

1 хв

11.

 Домашнє завдання.

1 хв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хід уроку

 

Викладання

ДІЯЛЬНІСТЬ УЧИТЕЛЯ

Учіння

ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНЯ

Організація й управління

навчально-пізнавальною

діяльністю учнів

I. Організаційний момент

1. Привітання учнів.

2. Перевірка готовності учнів до уроку.

3. Облаштування робочого місця.

4.  Налаштування на позитив.

 

Самоперевірка готовності до уроку.

Слухове сприйняття інформації. Перевірка робочих місць.

 

 

Зачитування давньоіндійської літературної  пам»ятки Хітопадеша.  Бесіда.

II. Актуалізація необхідних учням знань для вивчення нової теми

1. Прийом «Економічна  розминка».

 Фірма  зацікавлена в отриманні прибутку. Яка формула прибутку? (робота з схемою)

Прибуток = дохід – витрати  

 Відтворити на дошці формулу прибутку

 

 

 Стимулювання учнів до

доповнення відповідей

однокласників.

III. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів

 1. «Мозковий штурм»

Ми не згодні бути бідними, тому поговоримо про багатих і успішних людей.

2.Постановка проблемного питання:

 Попробуйте відгадати, про кого йде мова:

(повідомлення учнів)

Зорове сприйняття інформації.

Слухове сприйняття інформації.

Відповіді на запитання.

Учні готували міні – доповіді про всесвітньовідомих успішних підприємців

 

Зачитування тексту. Стимулювання дітей до вивчення нового матеріалу.

 

IV. Повідомлення теми і завдань уроку

1. Гонитва за прибутком – єдиний спосіб, за допомогою якого люди можуть задовольняти потреби тих, кого вони взагалі не знають. (Фрідріх фон Хайек)

- Як ви розумієте зміст вислову?

- Як це пов»язати з темою уроку?

2.Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

3. Ознайомлення з пунктами плану.

Обговорення вислову. Висловлювання думок. Запис теми уроку. Формулювання питань, на які б хотілося почути відповідь під час уроку.

Стисле нотування запитань дітей.

Звернення уваги на узгодженість їх змісту з темою уроку.

V. Вивчення нового матеріалу

1. «Мозковий штурм» (робота в парах):
Карточки з написами (учні відгадують)

2.На партах формули для розрахунків витрат і прибутків.

   Постановка проблемного питання:

-Чому формули записані в такому порядку?

-В чому різниця між загальними та середніми загальними витратами?

 Після закінчення роботи кожна пара звітує про виконання роботи та дає відповідь.  

Характеристика формул. Відповіді на запитання.

Повторення формул. Опитування учнів за їх  бажанням.

3. Робота в групах.

Розв’язування задач на визначення прибутку з використанням формул.

 

Самостійна робота учнів з задачами з використанням отриманих формул.

Озвучення результатів виконання завдання.

Консультування  учнів

(за потреби).

Узагальнення міркувань.

Формулювання висновку.

VІ. Осмислення нових знань, умiнь (вторинне засвоєння)

4.Робота в малих групах.

1.  Розв’язування задач на заповнення пропусків в таблиці.

 

 

 Розв’язування задач. 

 Відповіді на запитання.  

Правильне оформлення таблиці.

Консультування  учнів. Узагальнення їх

висловлювань.

 2. Креслення графіків витрат та середніх витрат. 

 Слухове сприйняття інформації.

 Правильне креслення графіків. 

 

Допомога при кресленні графіків.  Стимулювання учнів до слухового сприйняття  інформації.

VIІ. Закріплення  систематизація та узагальнення вивченого на уроці

1.   «Мозковий штурм»

ЯКИЙ ВИД ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНІСТІ ПОКАЗУЮТЬ ТАКІ СИТУАЦІЇ?

(Кольорові картки з буквами: П – посередницька, В – виробнича, ф - фінансова)

 Учні коротко і швидко відповідають на

запитання.

Виловлювання власних думок.

 

Корегування відповідей.

 

 

VІІІ. Контрольно-коригувальний етап.

1.  Прийом «Ключові слова»
 

Учні намагаються вкласти в п’ять речень матеріал, вивчений на уроці.

 

Фронтальне опитування учнів.

Корегування відповідей.

 ІХ. Підсумки уроку

1. Прийом „Що мене найбільше вразило?”

- Що вас найбільше вразило на уроці?

Учні називають факти з матеріалу уроку, які їх найбільше вразили.

Фронтальне  опитування учнів.

 

Х. Оцінювання діяльності учнів на уроці

1. Оцінювання знань учнів.
2. Рефлексія

Самооцінювання та взаємооцінювання

результатів власної діяльності та діяльності  однокласників на уроці.

Підбиття підсумків роботи учнів на уроці.

 

ХІ. Домашнє завдання

1.  Опрацювати матеріал підручника: теми  14,

сторінки 135 – 143;

2.Розв»язати задачі 7, 8, 9, 10 (3 рівень)

 

 

Опрацювання тексту підручника.

Вивчити нові економічні терміни

 

Наводити  приклади  різних за формою підприємств.

 

Надання переліку рекомендованих для опрацювання джерел інформації.

Індивідуальне  консультування.

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ.

 

1. «Мозковий штурм».

 

Попробуйте відгадати, про кого йде мова:

 • Запропонував та втілив ідею парку розваг (Волт Дісней)
 • Засновник міжнародної компанії, яка виробляє найпопулярніші у світі джинси (Леві Страус)
 • Власник і засновник відомої японської компанії з виробництва мотоциклів (Соітіро Хонда)
 • Найвідоміший у світі мільйонер, керівник найбільшої у світі компанії з виробництва програмного забезпечення (Білл Гейтс)

 

2. Робота в парах.

 

Карточки з написами (учні відгадують)

ВИТРАТИ                                                                    ПРИБУТКИ

FC  - постійні                                                               AcP - бухгалтерські

VC  - змінні                                                                  EP - економічні

TC  - загальні                                                               TP - загальний

AC  - середні                                                                AR - середній

MC - граничні                                                              MR - граничний

AFC – середні постійні                                               TR – дохід (виручка)

AVC – середні змінні

ATC – середні загальні

 

 3.Робота в групах.

 

Формули для розрахунків витрат і прибутків.

 • визначення загальних витрат        TC= VC+FC
 • визначення середніх витрат          AC= ATC= TC: Q
 • визначення граничних витрат      MC= TCn+1-TC n / Qn+1- Qn
 • визначення середніх постійних витрат  AFC= FC : Q
 • визначення середніх змінних витрат     AVC= VC: Q
 • визначення середніх загальних витрат  ATC = TC :Q
 • визначення загального прибутку           TP= TR-TC
 • визначення доходу (виручки) фірми      TR =P*Q
 • визначення середнього прибутку           AR = TR:Q

 

Задача 1 групи:

Підприємець Колобок відкрив власну перукарню. Він найняв чотирьох працівників із заробітною платою 200 гривень на місяць, купив сировини на 400 гривень, платить за оренду приміщення 100 грн на місяць, автомобіля – 100 грн. на місяць, сплачує 150 грн. на місяць, як відсотки за кредит, та податок у розмірі 30% від виручки. Визначте, скільки прибутку отримає підприємець, якщо виручка становить 3000 грн.

РОЗВЯЗОК:

 1. 4 * 200 = 800 грн (зар.плата)
 2. 800+ 400+100+100+150+900= 2450 грн (витрати)

(30%* 3000: 100%= 900 грн(податок від виручки))

 1. 3000- 2450=550 грн (загальний прибуток)

 

ВІДПОВІДЬ: підприємець отримає 550 грн прибутку.

 

Задача 2 групи:

Швейне підприємство планує реалізувати 600 літніх костюмів. Собівартість одного виробу становить 150 грн, ціна – 350 грн. Визначте: а) прибуток від реалізації одного виробу, б) від реалізації всіх виробів.

РОЗВЯЗОК:

 1. 600*150= 90000 грн (витрати)
 2. 600*350= 210000 грн (виручка)
 3. 350-150= 200 грн(прибуток від реалізації одного виробу)
 4. 210000-90000= 120000 грн (прибуток від реалізації всіх виробів)

 

ВІДПОВІДЬ: прибуток від реалізації одного виробу становить 200 грн, прибуток від реалізації всіх виробів становить – 120000 грн.

 

Задача 3 групи:

Фірма реалізує за місяць 20 одиниць продукції ціною 50 гривень за одиницю. При цьому має витрати на виготовлення одиниці продукції – 40 грн. Визначте прибуток, який отримає фірма за місяць і за рік від реалізації цієї продукції.

РОЗВЯЗОК:

 1. 20*50= 1000 грн (дохід)
 2. 20*40= 800 грн (витрати)
 3. 1000-800= 200 грн (прибуток за місяць)
 4. 200*12=2400 грн (прибуток за рік)

 

ВІДПОВІДЬ: прибуток за місяць становить 200 грн, а за рік – 2400 грн.

 

Задача 4 групи:

Домогосподарка вирішила випікати на продаж пиріжки із сиром. Загальні витрати на виготовлення одного пиріжка – 20 коп. Плановий випуск – 100 пиріжків на день. Вона також повинна сплачувати єдиний податок – 200 грн.на місяць. Чи буде доцільним продаж пиріжків по 70 копійок? Зробіть розрахунки.

РОЗВЯЗОК:

 1. 100*0,20 = 20 грн (витрати за день)
 2. 20*30=600 грн (витрати за місяць)
 3. 600+200= 800 грн (витрати з податком за місяць)
 4. 100*0,70*30= 2100 грн (виручка за місяць)
 5. 2100-800= 1300 грн (прибуток за місяць)

 

ВІДПОВІДЬ: продаж пиріжків буде доцільним, бо домогосподарка має прибуток в розмірі 1300 грн в місяць.

 

 

4.Робота в малих групах.

 

Заповнити пропуски в таблицях.

А)

Q

P

TR

FC

VC

TC

AFC

AVC

ATC

MC

AR

TP

2000

5

10000

3000

12000

15000

1,5

6

7,5

5

5

-5000

Визначити прибуток.

РОЗВЯЗОК:

1)TR= P* Q,  Q= TR:Р;  2) ATC= TC: Q, TC= ATC * Q;  3) TC= VC+ FC, VC= TC- FC;

4) AFC= FC : Q;  5) AVC= VC: Q;  6) AR = TR: Q.      7) TP= TR-TC

ВІДПОВІДЬ: прибуток фірми становить -5000 грн, , отже фірма має збитки, тобто банкрут.

 

Б)

Q

P

TR

FC

VC

TC

AFC

AVC

ATC

MC

AR

TP

650

20

13000

2015

7100

9115

3,1

10,92

14,02

20

20

3885

Визначити прибуток.

РОЗВЯЗОК:

1) Q= TR:Р;    2) AFC= FC : Q, FC= AFC* Q;     3) AVC= VC: Q; 

4) TC= VC+ FC;        5) ATC= TC: Q;       6) AR = TR:Q;        7) TP= TR-TC.

ВІДПОВІДЬ: прибуток фірми становить 3885  грн, , отже фірма має прибуток.

 

5.Розв»язування задач на заповнення пропусків в таблиці та креслення графіків витрат та середніх витрат.

 

Бухгалтер загубив звіти про діяльність фірми і зміг згадати тільки окремі дані. Відновіть всі дані та заповніть таблицю. Визначте обсяг випуску продукції, що приносить фірмі моксимум прибутку.Накресліть графіки витрат та середніх витрат.

 

Q

P

TR

FC

VC

TC

AFC

AVC

ATC

MC

AR

TP

0

15

-

100

-

100

-

-

-

-

-

-100

10

15

150

100

100

200

10

10

20

10

15

-50

20

15

300

100

180

280

5

9

14

8

15

-20

30

15

450

100

290

390

3,3

9,67

13

11

15

60

40

15

600

100

420

520

2,5

10,5

13

13

15

80

50

15

750

100

600

700

2

12

14

18

15

50

 

РОЗВЯЗОК:

1) TR= P* Q,    2) AFC= FC : Q, FC= AFC* Q;     3) TC= VC+ FC, VC= TC- FC;

4) ATC= TC: Q, TC= ATC * Q;   5) MC= TCn+1-TC n / Qn+1- Qn; 

6) AR = TR: Q.      7) TP= TR-TC;

 

ВІДПОВІДЬ: максимум прибутку фірмі приносить обсяг продукції в 40 одиниць, бо вже при 50 одиницях – прибуток знижується.

 

       6. «Мозковий штурм»

 

ЯКИЙ ВИД ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНІСТІ ПОКАЗУЮТЬ ТАКІ СИТУАЦІЇ?

(Кольорові картки з буквами: П – посередницька, В – виробнича, ф - фінансова)

 • БРОКЕР ЗАПРОПОНУВАВ ДО ПРОДАЖУ 10% АКЦІЙ ВАТ «ЗАБАВА».(П)
 • У СУПЕРМАРКЕТІ «КЛАС» ПРОПОНУЮТЬ БОНУСИ – ЗНИЖКИ НА ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ. (П)
 • БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АВАНТАЖ» ЗДАЛА В ЕКСПЛУАТАЦІЮ НОВИЙ ДВАДЦЯТИПОВЕРХОВИЙ БУДИНОК. (В)
 • БАНК «ДОБРОДІЙ» ВИДАЄ КРЕДИТИ НА ПРИДБАННЯ АВТО. (Ф)
 • ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТАТУС» ПРОПОНУЄ ДО ПРОДАЖУ ТОВАРИ ЛІТНЬОГО АСОРТИМЕНТУ. (В)
 • НОВІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ ОСВОЇЛА СТРАХОВА КОМПАНІЯ. (Ф)
 • ВІДКРИТО ЩЕ ОДНУ МАЙСТЕРНЮ З РЕМОНТУ ВЗУТТЯ. (В)

 

 

Джерела інформації:

 1. Загальна економіка: Підручник для 10 (11)-х класів середніх загаль­ноосвітніх навчальних закладів /І. Ф. Радіонова, і. О. Кравченко, В. В. Радченко. За ред. І. Ф. Радіонової. — 4-те вид., доп. і перероб. — Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2005. — 368 с.
 2. Моя економіка: Підручник для уч, 8—9 кл. загальноосвіт. навч. за­клад, з поглибл. вивч. економіки та для уч. 10-х кл. загальноосвіт. і гуманіт.профілів / Л. М. Кириленко, Л. П. Крупська, І. М. Пархоменко, І. Є. Тимченко.-К.: А.П.Н., 2001. — 320 с.
 3. Збірник задач з економіки: Навчальний   посібник  для   учнів  10—11 класів загальноосвітніх на­вчальних закладів з поглибленим вивченням економіки / Упорядник Горленко Г. О. — Вид. 3-тє доп. і пе­рероб. — Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2003. — 168 С.
 4. Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / Тимченко І. Є., Крупська Л. П., Латер Ю. С., Чорна Т. І., Ящишина І. В. // За ред. Тимченко І. Є. -Вид. 2, перероб. і доп. -- Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2003.
 5. Горленко Г. О., Пархоменко І. М.Практикум з економіки. 10—11-й клас. — Кам'янець-Подільський:Абетка-НОВА, 2001.—76 с.

 

 

 

doc
До підручника
Економіка (профільний рівень) 11 клас (Крупська Л. П., Тимченко І.Є., Чорна Т. І.)
Додано
9 березня 2018
Переглядів
1898
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку