18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Урок на тему "Розв'язування задач на знаходження площі трикутника"

Про матеріал
Мета уроку: формування предметних компетентностей: узагальнити знання формул для обчислення площі трикутника; сформувати вміння вибирати з-поміж формул ту, яку найзручніше використовувати до розв'язування даної задачі; формування ключових компетентностей: формувати вміння аналізувати й узагальнювати інформацію; формувати вміння стисло та зрозуміло формулювати власну думку; сприяти самовихованню наполегливості, дисциплінованості;
Перегляд файлу

Геометрія,     9  клас

Тема уроку. Розв’язування задач  на знаходження площі трикутника.

Мета уроку: формування  предметних  компетентностей:

                       узагальнити знання формул для обчислення площі трикутника;

                      сформувати вміння вибирати з-поміж формул  ту, яку найзручніше     використовувати до розв'язування  даної  задачі;

                      формування ключових компетентностей:

                       формувати вміння аналізувати й узагальнювати інформацію;

                       формувати вміння стисло та зрозуміло формулювати власну думку;

                       сприяти самовихованню наполегливості, дисциплінованості;

Тип уроку: узагальнення й удосконалення знань і вмінь.

Наочність і обладнання: мультимедійна дошка, демонстраційний матеріал. .

Вимоги до рівня підготовки учнів:  раціонально підбирають формули для знаходження площі трикутника .

Хід уроку

1. Організаційний момент.

2. Перевірка домашнього завдання

Перевірити наявність виконаних домашніх завдань та відпо­вісти на запитання учнів.

 

Усне виконання тестових завдвнь:

 

  1. У паралелограмі ABCD сторони АВ і AD дорівнюють 8 см і 6 см, a BAD = 30°. Визначте, які з наведених тверджень є правильними, а які — неправильними.

а) Площа чотирикутника ABCD дорівнює 24 см2.

б) Площа паралелограма ABCD дорівнює 15 см2.

в) Висота паралелограма, проведена до більшої сторони пара­лелограма, дорівнює 4 см.

г) Площа будь-якого паралелограма дорівнює добутку двох суміжних сторін на косинус кута між ними.

  1. У ромбі ABCD діагоналі АС і BD перетинаються в точці О. Ви­значте, які із наведених тверджень є правильними, а які — неправильними.

а) Діагональ АС ділить ромб ABCD на два рівні рівнобедрені трикутники.

б) Площа трикутника ABC вдвічі більша  площі трикут­ника АОВ.

в) Площа трикутника ABC дорівнює добутку ВО ∙ АС .

г) Площа ромба ABCD дорівнює  півдобутку його діагоналей, тобто   

 AC ∙ BD.

  1. У паралелограмі ABCD діагоналі АС і BD відповідно дорів­нюють 10 см і 6 см і перетинаються в точці О, АОВ = 30°. Визначте, які з наведених тверджень є правильними, а які — неправильними.

а) Площа трикутника АОВ дорівнює  7,5 см2.

б) Трикутники АОВ і ВОС мають рівні площі.

в) Площа паралелограма ABCD дорівнює 30 см2.

г) Площа будь-якого паралелограма дорівнює півдобутку його діагоналей      на синус кута між ними.

 

3.Узагальнення знань

 

Виконання завдань на картках

 

А)Записати у відповідність формулу для обчислення площі трикутника за поданими елементами:

1.Прямокутний трикутник із катетами а і в.

2. Рівносторонній трикутник зі стороною а.

3. Довільний трикутник зі сторонами а і в і кутом

4.Довільний трикутник зі сторонами а, в і с.

5.Довільний трикутник зі стороною а і висотою h, проведеною до цієї сторони.

 

Б) Записати у відповідність номер формули ( з попередньої задачі), яку зручно використати для розв’язання задачі:

1.АС=12 см, ВМ АС, ВМ=8 см.

2.АВ=25 см, ВС=26 см, АС=6 см.

3.АС=6 см, ВС=8 см С=

4.АВ=6 см, А= В= С=.

5.АС=ВС=8 см,  С=.

 

4.Удосконалення знань

Робота з підручником: №5.19;

 

5. Застосування знань та вмінь

 

Самостійну роботу провести за завданнями , підібраними з посібника для с.р.

 

6. Підбиття підсумків уроку

Запитання до класу

  1. Як можна знайти площу трикутника, якщо відомі його сторо­ни і радіус описаного кола?

      2.Як можна знайти площу трикутника, якщо відомі його сто­рони і радіус  вписаного кола?

 

7. Домашнє завдання

Розв'язати задачу.

Знайдіть радіуси описаного та вписаного кіл для трикутника зі сторонами:

а) 15, 13, 4; б) 35, 29, 8.

 

1

Ро

docx
До підручника
Геометрія 9 клас (Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С)
Додано
28 лютого
Переглядів
130
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку