Урок "Основні групи фразеологізмів"

Про матеріал

Презентація є важливим доповненням до уроку для 10-х класів, так як учні можуть не тільки ознайомитися з новим матеріалом, але й на конкретних прикладах розглянути групи фразеологізмів, виконати завдання різної складності, що в результаті забезпечить гарний результат засвоєння даної теми.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Основні групи фразеологізмів ТЕМА УРОКУ:

Номер слайду 2

Мовозновчий диктант « Вірю – не вірю» Лексика – це словниковий склад мови. Усі терміни – багатозначні слова. У реченні «Сумують ластівки в садах» слово «сумують» ужите в переносному значенні. Слова «велетень, титан, гігант» синоніми. Слова «вдень – вночі, гарячий холодний, зима – літо» - омоніми.

Номер слайду 3

6. У реченнях «Учитель використовує ефективні методи викладання» та « Моя сестра – ефектна дівчина» вжито пароніми. 7. Слова «диспетчер, авіатор, фотограф» - іншомовні. 8. Слова «феодал, очіпок, урядник» - діалектні. 9. Слова «вода, земля, подяка» - стилістично забарвлені. 10. Епітети, порівняння, синекдоха – це тропи. 11.Сніг іде, густий голос, рукав річки – це метафори. + 12. Гіпербола, літота, алегорія здебільшого вживаються в офіційно-діловому стилі.

Номер слайду 4

1. + Лексика – це словниковий склад мови. 2. - Усі терміни – багатозначні слова. 3. + У реченні «сумують ластівки в садах» слово «сумують» ужите в переносному значенні. 4. + Слова «велетень, титан, гігант» - синоніми. 5. - Слова «вдень – вночі, гарячий – холодний, зима – літо» - омоніми. 6. + У реченнях «Учитель використовує ефективні методи викладання» та « Моя сестра – ефектна дівчина» вжито пароніми. 7. + Слова «диспетчер, авіатор, фотограф» - іншомовні. 8. - Слова «феодал, очіпок, урядник» - діалектні. 9. - Слова « вода, земля, подяка» - стилістично забарвлені. 10. + Епітети, порівняння, синекдоха – це тропи. 11. + Сніг іде, густий голос, рукав річки – це метафори. 12. - Гіпербола, літота, алегорія здебільшого вживаються в офіційно-діловому стилі.

Номер слайду 5

Еней був парубок моторний І хлопець хоть куди козак, Удавсь на всеє зле проворний, Завзятіший од всіх бурлак. Но греки, як спаливши Трою, Зробили з неї скирту гною, Він, взявши торбу, тягу дав; Забравши деяких троянців, Осмалених, як гиря, ланців, П'ятами з Трої накивав. Він, швидко поробивши човни, На синє море поспускав, Троянців насажавши повні, І куди очі почухрав. Поема «Енеїда» була написана Іваном Котляревським у 1798 році. Вона стала першою друкованою книгою, написаною народною українською мовою

Номер слайду 6

Після уроку ви зможете: визначати роль фразеології в системі мови, види фразеологізмів; пояснювати значення фразеологізмів, їх походження; користуватися фразеологічним словником; правильно вживати фразеологізми у мовленні; пояснювати синтаксичні та стилістичні функції фразеологічних зворотів; збагатити словник новими фразеологізмами та крилатими висловами; використовувати набуті теоретичні знання в процесі виконання практичних вправ.

Номер слайду 7

Тема уроку: Нема мудріших, ніж народ, учителів. У нього кожне слово – це перлина. М. Рильський

Номер слайду 8

З'ясуйте, чим відрізняються словосполучення 1 і 2 колонок Білий папір біла ворона (відрізняється) Дати хліба дати перцю (покарати) Каша з молоком кров з молоком(краса, здоров`я) Водити за руку водити за носа (обдурювати) Гнути залізо гнути кирпу (зазнаватися) Набити ґулю набити руку(навчитися)

Номер слайду 9

Словосполучення Вільні (слова не втрачають власного значення) (граматично організоване вільне поєднання слів) Стійкі Фразеологічні (стійкі сполучення слів,що мають одне лексичне значення) Термінологічні (назви певних понять – науки, техніки, мистецтва)

Номер слайду 10

Ознаки вільних словосполучень Ознаки фразеологізмів Будь–яке слово можна замінити іншими В їх складі не можна заміняти слова за своїм бажанням 2. Слова зберігають свою смислову самостійність. Кожне слово вжите із властивим йому лексичним значенням 2. Слова втрачають свою смислову самостійність. Сполучення слів має одне лексичне значення 3. Складаються в процесі мовлення, не потребують запам`ятовування 3. Не складаються в процесі мовлення, а, як і слова, використовуються готовими, потребують запам`ятовування

Номер слайду 11

Фразеологізм – одиниця мовлення, що складається з двох або більше компонентів і характеризується відтворюваністю, цілісністю значення, стійкістю лексичного складу та будови. Фразеологія – це розділ мовознавчої науки, що вивчає фразеологізми.

Номер слайду 12

Джерела української фразеології З народних джерел 3 голови до п'ят, водити за носа, теревені правити З професійно-технічних висловів 3 іншої опери (спів); на ловця і звір біжить (мисливство); де тонко, там і рветься (кравецтво); спускати на гальмах (транспорт) 3 релігійних висловів (Біблія) Співати Лазаря, Хома невірний, терновий вінок, манна небесна Вислови античних часів Прокрустове ложе, Юдині срібники, крокодилячі сльози Прислів'я й приказки (УНТ) Любиш кататися — люби й саночки возити; лінивому все ніколи; курям на сміх; чи так, чи інак, а буде з риби рак Крилаті вислови видатних осіб, філософів, учених, політичних діячів, письменників Послухали Лисичку і Щуку кинули у річку (Л. Глібов). Бути чи не бути; Ромео і Джульєтта (У.Шекспір). Пропаща сила (Панас Мирни). Любовний трикутник (Г.Ібсен) Переклади іншомовних фразеологізмів Дивитись крізь пальці (з нім.), се ля'ві (таке життя) - (з франц.)

Номер слайду 13

Спіймай помилку Боягуз своєї ліні боїться. Жди з горя погоди. Товкти воду в мисці. Тиха хода греблю рве. У здоровому тілі здоровий пух. Від добра бобра не шукають. Крутиться як булка в колесі. Мовчати як риба об лід. За трьома зайцями побіжиш – жодного не спіймаєш.

Номер слайду 14

У фразеологічні одиниці вставте пропущені слова (користуйтесь довідкою). Поясніть значення фразеологізмів. Гострити …; сам собі …; … на … не попадає; викинути з …; втрачати …; … з’їсти; прихилити …; ламати …; не по …; на … ходити; крізь … цідити. Язик до … доведе; пропав, як швед під …; на городі бузина, а в … дядько; бачив …і …, і мідні труби; у … був і папи не бачив. Довідка: зуб, голова, очі, Київ, Полтава, Крим, Рим

Номер слайду 15

Групи фразеологізмів за семантичною (смисловою) злитістю фразеологічні зрощення (ідіоми) фразеологічні єдності фразеологічні сполучення фразеологічні вислови (окрема група)

Номер слайду 16

Фразеологічні зрощення - це стійкі нерозкладні словосполучення, значення яких не випливає із значення тих слів, що входять до них : Варити воду ( вередувати). Собаку з’їсти ( бути майстром). Пекти раки( червоніти).

Номер слайду 17

Фразеологічні єдності - це такі фразеологічні сполучення, загальне значення яких певною мірою мотивується значенням тих слів, що до них уходять. Заливатися слізьми ( безутішно плакати). Згорати від сорому ( червоніти). Товкти воду в ступі (повторювати ).

Номер слайду 18

Фразеологічні сполучення - Це такі стійкі мовні звороти, у яких один з компонентів має самостійне значення, що конкретизується в постійному зв’язку з іншими словами. Нічого в рот не брати( нічого не їсти). Брати гору ( перемагати когось, щось). Брати рушники( свататися).

Номер слайду 19

Фразеологічні вислови - Фразеологічні вислови, що об’єднують стійкі звороти мови, котрі складаються зі слів, кожне з яких має цілком вільне значення, проте в мовленні такі вислови відновлюються як усталені (прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми): Не все те золото, що блищить. Сім раз відмір, - а раз відріж. Не кажи гоп, поки не перескочиш.

Номер слайду 20

Зробив діло – Який батько – Що посієш – Вовків боятися – Вік живи – Краще один раз побачити,… Козацькому роду… Хто рано встає,… Не такий страшний чорт, … Хто в ліс,… Хто спішить,… Продовжіть фразеологізм

Номер слайду 21

Розкрийте зміст знайдених у дотепах фразеологізмів. Визначте в них фразеологізми і поясніть їх стилістичну роль. Хто віддав останню сорочку, той не носить камінь за пазухою. Першими у чорні списки потрапляють світлі голови. Ми завжди все робимо правильно, і навіть лікті потім кусаємо як слід. Яке коротке життя: не встигне людина навчитися тримати язик за зубами, як вони вже випадають. Хіба у нас очі бачать, що купують, як вони від цін на лоба полізли? Дотепні фразеологізми

Номер слайду 22

Синтаксичний_практикум Доберіть по кілька фразеологізмів зі словами голова, серце, слово, око. Запишіть їх. Складіть з окремими із них (на вибір) 6-7 речень, запишіть, підкресліть усі члени речення.

Номер слайду 23

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: §16. ВПРАВА 277

Номер слайду 24

Тема уроку: Нема мудріших, ніж народ, учителів. У нього кожне слово – це перлина. М. Рильський

Номер слайду 25

Фразеологізми можуть бути: однозначними «відтанути серцем» - перестати сердитися, ображатися багатозначними «стати на ноги» - 1) подорослішати, стати самостійним; 2) одужати після хвороби

Номер слайду 26

Фразеологізми можуть мати Фразеологічні синоніми – це фразеологізми, що позначають той же предмет або явище дійсності, виражають те саме поняття, але увиразнюють та відтіняють його різні сторони. Фразеологічні антоніми – це фразеологічні одиниці з протилежними значеннями. Фразеологічні синоніми об’єднуються в синонімічні ряди. власне фразеологічну, коли у ролі антонімів виступають фразеологізми внутрішню, коли один із фразеологізмів є антонімом до якогось із компонентів (слова) іншого фразеологізму Види фразеологічної антонімії:

Номер слайду 27

Синонімічний ряд дати драла; накивати п’ятами; ноги в руки; ноги на плечі; винести ноги; дати ходу; дати дьору;

Номер слайду 28

Запишіть до поданих фразеологізмів подані синонімічні слова 1. Пускати півня 1) далеко 2. Замилювати очі. 2) замовкнути 3. За тридев’ять земель. 3) вигідно 4. Утратити свідомість. 4) удосвіта 5. Прикуси язика. 5) здоровий 6. Брати гору. 6) знепритомніти 7. Вільний птах. 7) багато 8. На руку ковінька. 8) обманювати, 9. Кров з молоком. 9) незалежний 10. Ні світ ні зоря. 10) перемагати 11. Зарубати на носі. 11) підпалювати 12. Хоч греблю гати. 12) запам’ятати

Номер слайду 29

Наведені фразеологізми запишіть у синонімічний ряд, згрупувавши їх. 1. Ні риба ні м'ясо. 2. Обдерти як липку. 3. До гарячого ще приском сипнути. 4.Бити в барабани. 5.Стелитися під ноги. 6. Ні пава ні ґава. 7. Останню сорочку зняти. 8.Бити на сполох. 9. Ходити на задніх лапках. 10. Дзвонити в усі дзвони. 11.Оливи до вогню долити. 12. Пустити з торбами.

Номер слайду 30

1. Ні риба ні м’ясо. Ні пава ні ґава 2. До гарячого ще приском сипнути. Пустити з торбами. Оливи до вогню долити. 3. Бити в барабани. Дзвонити в усі дзвони. Бити на сполох. 4. Стелитися під ноги. Ходити на задніх лапках. 5. Обдерти як липку . Останню сорочку зняти.

Номер слайду 31

З'єднайте фразеологізми в антонімічні пари: Хоч лопатою греби Тягнути лямку Зарубати на носі Розпустити язика Виплисти на поверхню Співати дифірамби Розправити крила Все в руках горить Міцний горішок Байдики бити Пасти задніх Працювати до сьомого поту Викинути з голови Скласти зброю Води в рот набрати Поливати помиями Скинути ярмо Ні риба ні м’ясо Піти на дно І за холодну воду не братися Кіт наплакав

Номер слайду 32

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: §17. ВПРАВА 290

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Колбасова Алла
  дякую за розумну презентацію
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
ppt
До підручника
Українська мова (академічний рівень) 10 клас (Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б.)
Додано
5 серпня 2018
Переглядів
1607
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку