Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Урок"Подвоєння.Подовження. Спрощення"

Про матеріал

Подану розробку можна використовувати на уроках в 5 та в 10 класах .Розрахована на учнів, які навчаються за модульною системою. Завдання можна використовувати, як окремі елементи для повторення вивченого матеріалу.

Перегляд файлу

 Тема уроку:  Написання  слів із подвоєнням і подовженням приголосних. Спрощення в групах приголосних

 

Мета уроку:

Дидактична:

 • поглибити знання учнів про складні випадки правопису слів із подвоєнням і подовженням приголосних та спрощенням у групах приголосних ;
 • закріпити орфографічні навички.

Розвивальна:

- розвивати усне й писемне мовлення;

- розвивати логічне мислення ,  мовлення, пам’ять учнів;

- формувати комунікативну, соціокультурну, інформаційну  компетентності.

Виховна:   

 • створити умови для виховання почуття любові до рідної мови, природи  та обов’язку її плекати, захищати;
 • виховувати інтерес до мови;

Методична:

- удосконалити методику застосування інтерактивних методів на заняттях з української мови.

Вид заняття: урок - практикум

Форми та методи проведення уроку: усне опитування, мультимедійна презентація, робота у парах, творче завдання (кросворд), словниковий диктант –дубль,  метод «Мікрофон»( учень – кореспондент), проблемні питання, самостійна робота.

Обладнання: комп’ютер, мультимедійний проектор,

 плакат із девізом уроку  «Збереження  мови, природи, енергії –

це збереження  майбутнього», рушник, плакат  із записом «Урок»

У важними

Р озумними

О рганізованими

К мітливими

 

                              ПЕРЕБІГ   УРОКУ

 

І. О Р Г А Н І З А Ц І Й Н И Й    М О М Е Н Т

 1. Привітання вчителя з учнями та учнів з гостями
 • Добрий день Вам, любі учні! ( учні вітаються)

 

 • Добрий день всім: всім учням і гостям,

            Здоров’я щиро бажаю Вам.

             Любі учні!

            І ось ще один урок

            До нас прийшов за розкладом сьогодні.

            Отож озброймось книгою й ручкою,

            Щоб упірнуть у мовну цю безодню!

 

 • День сьогодні незвичайний, урок наш незвичайний,  бо у нас сьогодні на уроці присутні гості. Привітаймо  наших гостей.
 1. Перевірка присутності учнів на уроці

 

ІІ.   М О Т И В А Ц І Я  Н А В Ч А Н Н Я

          1.  Установчо-мотиваційний етап.

            1. Психологічний настрій класу.

Сьогодні, як і на всіх попередніх уроках, ви всі повинні бути особливо:

У важними

Р озумними

О рганізованими

К мітливими

(Цей запис є на дошці)     

             2.   Психологічна настанова   "До успіху"

- Усміхніться один одному, подумки побажайте успіхів на цілий день.

 

                        3.Учитель.

    Дорогі друзі, наш обов'язок – плекати мову, калічення її, як і калічення природи, - злочин перед народом, перед людством.

                     Девіз нашого уроку

 «Збереження  мови, природи, енергії - це збереження  майбутнього»

 

ІV.  А К Т У А Л І З А Ц І Я     В И В Ч Е Н О Г О     М А Т Е Р І А Л У

Урок почнемо без зупинки з повторення вивченого матеріалу

 1. Експрес-опитування

- Як називається розділ науки, який вивчає звукову систему української мови?

- Як називається розділ науки, який вивчає правильну вимову слів?

- Як називається розділ науки, який вивчає правильне написання слів?

- Скільки букв в українському алфавіті?

- Які букви позначають два звуки?

-  Після яких букв ставиться м'який знак?

- Після яких букв  не ставиться м'який знак?

- Для чого в українській мови вживається апостроф?

 

 1. Проблемне питання

Дайте відповіді на проблемні запитання. Обгрунтуйте свою відповідь (Я вважаю,…         Тому що …       Отже, …………)

(записано на дошці заздалегідь)

У скринц…ці -  у хатин …ці

Століт…- сторіч…

 • Чому в слові скриньні потрібен м’який знак, а в слові хатинці він не потрібен?
 • Чому в слові століть потрібен м’який знак, а в слові сторіч

він не потрібен?

3. Виконання  практичних завдань  за індивідуальними картками,  які є в кожного з учнів.

                              Завдання 1. (робота в парах)

 •   Відповіді на питання  (слова, що пишуться з апострофом)  вписати в пелюстки.
 •  У виділених колах прочитаєте назву квітки.

ケ㿤Ĉ

1. Виполюють...

2. Духмяна лікарська рослина...

3. Пташки чистять…

4. Дерево...

5. Дають при народженні кожній людині...

6. Риба, схожа на змію...

7. Надзвичайно співучі птахи...

8. Зв’язаний хмиз………….

 

 1. Слово вчителя

-   Наша школа бере участь у проекті «Енергозберігаючі школи». 

Збереження енергії – це збереження майбутнього. До чого  ж може призвести неефективне, нераціогальне використання електроенергії ми дізнаємося, попрацювавши з мовним матеріалом.

 

                      Завдання 2. (робата з текстом)

Прочитайте текст.  Спишіть слова з пропущеними буквами . Поясніть орфограми.

          Проблема  (у,в)провадження енергозберігаючих технологій зявилася не на порожному місці. (У,В)ся попередня діялність людства,  зростання кілкості населення та розвиток промисловості, особливо (у,в)  останні десятиліття, призвели до того, що екологічний стан нашої планети постійно погіршуєт..ся. Зараз виявляєт..ся, що запаси ресурсів, якими людство користувалося  (у,в)продовж  багатох років, наближаются до своєї межі.

                                    Завдання (робота з реченням)

      Записати речення під диктовку вчителя на дошці. Пояснити орфограми й пунктограми . (1 учень виконує на дошці)

       Ефективне використання енергії – ключ до успішного розв'язання екологічної проблеми.

                           Завдання 3. (УСНО)

Знайдіть зайве слово, обґрунтовуючи правилом.

1. Очеретян…ці, вишен…ці, ніжен..ці.

2. Тон…ший, жен…шень, мен…ший.

3. Бат…ко, приз…ба, бриз…кати.

4. Цв…ях, св….то, черв..як.

5. Цар…, Гор…кий, кобзар….

6. Мавп…ячий, бур…як, пор…ядок.

 

V. С П Р И Й Н Я Т Т Я    Й   З А С В О Є Н Н Я     В И В Ч Е Н О ГО 

 М А Т Е Р І А Л У

 

 1. Оголошення теми, мети уроку

 

 1. Слово вчителя

Українська мова є однією з наймилозвучніших мов світу. Милозвучність зумовлюється її фонетичною природою, досягається різними засобами: чергуванням голосних і приголосних звуків, використанням паралельних форм слів, униканням збігу приголосних шляхом спрощення.

Окрім цього милозвучність досягається завдяки подвоєнню,подовженню та спрощенню приголосних звуків.

Мета уроку:

 • Повторити, поглибити  всі правила вимови й написання слів із подвоєнням і подовженням приголосних, із спрощенням у групах приголосних.
 • І сьогодні на уроці будемо вчитися  грамотно писати, любити й розуміти рідне слово, щоб знати його і дбати про його розвиток.

        А любити рідну мову – це для нас необхідна  потреба вивчати її. Адже від рівня знання мови залежить загальна культура людини, а значить її місце в житті.

        Давньогрецький драматург Есхіл стверджував « Мудрий не той, хто багато знає, а той, чиї знання корисні».

    Сподіваюсь, що знання, отримані сьогодні на уроці принесуть вам користь.

 • А яку ж користь принесуть Вам знання з теми сьогоднішнього уроку?

                          ( В І Д П О В І Д І   У Ч Н І В )

 

 1. «Гронування».

Учитель записує на дошці слова, логічно пов'язані зі словом МОВА,  а учні - в зошитах.

З уроку в урок ми розширюємо свої знання про мову. А давайте складемо  «павутинку» з цим словом. Тільки плести її ми будемо з НН.

                                                       пізнання                   спілкування

              висловлювання                     МОВА                     мислення,

                                                          навчання                   говоріння

 

 

 

 1. «Метод презентацій»   
 • Сьогоні на уроці в ролі вчителя будуть учні, які підготували презентації про подвоєння, подовження приголосних та спрощення в групах приголосних. . Оцінюється не тільки правильна,  а й оригінальна подача теоретичного матеріалу.

 

 • Усім завдання .

 Після ознайомлення з презентацією необхідно заповнити картку - пам'ятку. Таким чином, ви поповнити ще одним теоретичним матеріалом свою  « папку - скарбницю»

 

          1 учень «Подвоєння  приголосних». (СЛАЙДИ)

          2 учень « Подовження приголосних». (СЛАЙДИ)

            Як краще запам’ятати приголосні, що подовжуються.

              Запиши й вивчи ці речення, в яких містяться всі приголосні , що               подовжуються.

              Де ти з’їси ці лини.

               [ Д     Т   З    С    Ц    Л    Н ]  – зубні приголосні

 

                   Ще їжджу. [Шче йіжджу]                                                                                                                                                                                                        

              [ Ш     Ч   Ж   ДЖ ] – шиплячі приголосні.

(Висновок: приголосні подовжуються, коли вони м’які і стоять між двома голосними.)          

 

       3 учень « Спрощення в групах приголосних». (СЛАЙДИ)

 

     Учитель:(після презентації) Про що не було сказано?(про слова -                           винятки)?

            А які слова – винятки зі спрощенням Ви знаєте з попередніх класів ?

 

 1.     Робота в парах( після презентації)
 •   Заповніть картку - пам'ятку для «папки – скарбниці».
 • Представте свою  картку - пам'ятку.

 

 1. Слово вчителя
 • Які слова іншомовного походження ви запам'ятали?
 • Чи знаєте Ви , що вони означають?
 • Де можна дізнатися про значення кожного слова?
 • Пропоную__________розповісти про значення слів іншомовного походження аванпостний, форпостний, контрастний, баластний.
 • «Не бійтесь заглядати у словник:

Це пишний яр, а не сумне провалля» ( М.Рильський)

 

       5  . Фізкультхвилинка  „ Рука ”.

Для того, щоб краще запам’ятати винятки, вам допоможе фізкультхвилинка  „ Рука ”   

« Зап’ястний » Лівою рукою обхопіть зап’ястя правої руки – потримайте за зап'ястя.

“ Пестливий ”- попестіть свою руку. 

„ Кістлявий ”  -ов проведіть по пальцях своїх рук.  едіть по пальцяу.

„ Шістнадцять, шістдесят, шістсот ”- загніть і розігніть кілька разів пальці правої руки .

„ Хворостняк ”,, зробіть рух, ніби щось збираєте .

„ Хвастливий, хвастнути” -  нарешті робимо жест, що показує на себе, він асоціюється з цими  словами

   VІ.   ЗА К Р І П Л Е Н Н Я      М А Т Е Р І А Л У

       1.Виконання  практичних завдань  за індивідуальними картками,  які є в кожного з у чнів.

             1.         Завдання 4. (УСНО) «Завдання для кмітливих»

   Довести і обґрунтувати свою точку зору, відповідаючи на питання за схемою:    Я вважаю,…         Тому що …       Отже, …………

Порівняйте пари словосполучень.

Зробіть висновок про написання слів.

 • Знана земля – ґрунтовні знання.
 • Багата рідня – яскраве багаття.

 

2.        Завдання  5 (Робота в парах)

               Орфографічна хвилинка «Відгадай ключ»

Запишіть слова у дві колонки: у першу - із подвоєнням букв, у другу - без подвоєння.

   Мит..ю, оголошен…я, створен..ий, височен..ий, антен..ий, тьмян..ий, вроджен..ий, ден..ий, орлин..ий, узбіч..я, Хмельнич..ина, нагороджен..ий, адресован..ий, однозмін..ий, вікон..ий, роз'єднан..ий, олов'ян..ий, нескінчен..ий, електрон..ий, дерев'ян..ий, ухвален..ий, без..ахисний, аграрно-сировин..ий, гіл..я, антропоген..ий, туман..ий.

Ключ. Підкресліть у кожному слові першу букву - прочитаєте вислів

В. Сухомлинського.

Відбувається подвоєння                   Не відбувається подвоєння

миттю                                                          створений

оголошення                                                    тьмяний

височенний                                                   вроджений

антенний                                                     орлиний

денний                                                         нагороджений

узбіччя                                                        адресований

Хмельниччина                                             роз'єднаний

однозмінний                                               олов'яний

 віконний                                                    дерев'яний

 нескінченний                                             ухвалений

 електронний

беззахисний

 аграрно-сировинний

 гілля

 антропогенний

 туманний.

Ключ. Мова – духовне багатство народу

 

          3.   ОГЛЯД   ВІДЕО  про «ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ».

Ви всі втомилися , тому пропоную відпочити й зберегти власну енергію. Ви зараз перегляне  відео-ролик про енергію.

 • Під час огляду ви не просто – пасивні слухачі, а  активні учні.
 • Записати слова з подвоєнням і подовженням приголосних, які ви почуєте.
 • Прочитати записані слова.

 

              4.  Завдання 6. Переклад  (на дошці записує 1 учень)

Перекладіть з російської мови українською.

Вестник-………………………..сердце-………………………..

скоростной-…………………….страстный-………………………

счастливый-……………………завистливый-……………………...

    5.         Завдання 7. Орфографічний дубль-диктант.

Нав                               Наведіть свій приклад на ту  саму орфограму.

Свя                            Свято, спорттовари, доньці,  з'єднатися, радістю, обличчя, менший,

розрісся, хвастливий, агентство, вивчений, пів'яблука.

 

 1.          Самостійна робота учнів за підручником
 • Виконати вправу  № 136, стор. 75.

 

VІ.  ПІДСУМОК    УРОКУ

 1. Зустріч із кореспондентом  шкільної газети газети „Вітер  змін” ( виходить до дошки учень).

Я, кореспондент шкільної  газети „ Вітер змін”. Мені треба написати замітку. Я хочу, щоб ви мені дали відповіді на такі запитання:

 • Що цікавого було сьогодні на уроці української мови ?
 • Що нового  ви дізналися на уроці?
 • Чи задоволені ви  своєю роботою та роботою своїх однокласників на уроці?

 

 1.  Виставлення оцінок

 Багато з вами ми працювали.

 Ви всі – молодці!  Були на уроці уважними, розумними,організованими, кмітливими.

Оцінки маєте такі: ………….

 1. Інструктаж домашнього завдання:
 • вивч.правила стор.74,76, картку – пам’ятку;
 • виконати письмово впр.143;
 • скласти кросворд, тести, лінгвістичну казку( за вибором) до стор.

74, 76.

 

 1. Слово вчителя

   Багато слів сказали ми про мову,

   Чудову нашу, материнську, калинову,

   Яка для нас - життєвий старт...

   Адже ж у нас сьогодні урок -  свято,

   Тож доречна пісня про українською мову.

 

 1.  Звучить  пісня  Н.Бучинської»Ми - українці»
 2. Слово вчителя

 

 • «Любіть Україну, у сні й наяву,

          Вишневу свою свою Україну…» (В.Сосюра)

 

 • Зберігайте її мову, природу , енергію та все , що вас оточує !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Сценка «Кухлик»

Автор: Дід приїхав із села,

             Ходить по столиці.

             Має гроші – не мине

             Жодної крамниці.

             Попросив він:

             - Покажіть

             Кухлик той, що скраю.

             Продавщиця:

             - Что? Чєво?

            Я нє понімаю.

Дід:     - Кухлик, люба, покажіть

            Той, що збоку смужка.

Продавщиця: - Да какой же кухлик здєсь

                          Єслі ето кружка?-

Автор:             Дід у руки кухлик взяв

                          І нахмурив брова.

Продавщиця: У мєня єсть свій язик.

                           І нє к чєму мнє мова!

Автор:              І сказав їй мудрий дід:

Дід:                   ″Цим пишатися не слід,

                          Бо якраз така біда

                          В моєї корови:

                          Має,бідна язика,

                          І не знає мови.″

Для того, щоб не бути схожими на героїню гуморески ми з вами повинні дбати про культуру мовлення, про грамотність.

 

VІІ.  Домашнє завдання

Написати твір-мініатюру на тему «Без мови рідної, юначе, й народу нашого нема» (М.Рильський),  використавши  слова з подвоєнням, подовженням та спрощенням.

 

  Гра для відпочинку

Я називаю частину речення фрази, а ви продовжуєте  її.

                  Слово до слова….                  (Зложиться мова)

                  Мова моя українська…         (Батьківська, материнська)

                  Любіть Україну….                  ( Як сонце любіть)

                  Як парость виноградної лози… ( плекайте мову…)

                  Буду я навчатись мови золотої ( у трави веснянки, у гори крутої).

 

 

6.Робота в групах

Складіть речення (поезію, акровірш) з такими словами:

 

1 гр. – осіння, проміння;

2 гр. – курликання, піднебесся;

3гр. – павутиння, спросоння;

4 гр. – навмання, роздоріжжя.

 

Е                                1. Естафета «Орфограма».

Кожен ряд отримує аркуш паперу з назвою орфограми (Додаток  №2).

 Перший учень має навести власний  приклад і передати аркуш сусіду по парті.

Той записує свій приклад і передає аркуш на другу парту і т.д.

 

                        І ряд                                                  ІІ ряд                                              ІІІ ряд 

«Под     воєння при збігу                                  «Подовження приголосних          «Подовження в

словаходнакових приголосн   в іменниках жіночого роду             які слід запам'ятати

2. Самодиктант.

Зап                    За ишіть самостійно10 слів, у яких пишеться Н//НН.

Здійсніть взаємоперевірку.

 

Сенкан – п’ятивірш за схемою:

1) іменник або коротке словосполучення;

2) прикметники, які називають ознаки іменника;

3) дієслова, що визначають дії, виконувані іменником;

4) слова, які виражають самостійне ставлення автора до іменника;

іменник – асоціативний синонім до першого іменника.

1.     Мова

2.     Рідна, солов’їна.

3.     Міниться, єднає, дзвенить.

4.     Вона – єдина й найцінніша.

5.     Доля.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тести "Подвоєння та подовження приголосних"

1. Знайти слово, у якому м’які приголосні подовжуються:

А віст(р)я;

Б коло(с)я;

В тер(т)я;

Г щас(т)я.

 

2. Знайти слово, у якому м’які приголосні не подовжуються:

А охолодже(н)я;

Б підні(ж)я;

В приві(л)я;

Г перехрес(т)я.

 

3. Знайти слово, у якому є збіг букви -н-;

А казарме(н)ий;

Б віко(н)ий;

В післяреформе(н)ий;

Г ю(н)ий.

 

 

4. Знайти слово, у якому немає збігу букви -н-:

А осі(н)ій;

Б щоде(н)ий;

В зако(н)ий;

Г букве(н)ий.

 

5.  Знайти слово зі збігом однакових приголосних:

А бе(з)вучний;

Б квартир(н)ий;

В кро(в)ю;

Г о(т)ут.

 

6. Знайти слово, у якому немає збігу однакових приголосних:

А голуби(н)ий;

Б (з)аду;

В ві(д)аль;

Г узлі(с)я.

 

 

 

Відповіді:

1 Б

2 Г

3 Б

4 Г

5 А

6 А

 

 

 

 

doc
Додано
9 березня 2018
Переглядів
3549
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку