Урок "Поняття правопорушення та його склад. Види правопорушень"

Про матеріал

Тема: Поняття правопорушення та його склад. Види правопорушень.

Мета:

- розкрити поняття “правопорушення”;
- навчитися визначати склад правопорушення;
- вміти користуватися правовою термінологією;
- формувати вміння розрізняти види правопорушень;
- виховувати розуміння необхідності правомірної поведінки та усвідомлення відповідальності за протиправну поведінку;
- вміти застосовувати отримані знання в подальшому житті.

Обладнання: підручники, роздавальний матеріал, презентація.

Доцільно використовувати для уроків як у 9-х так і в 10-х класах.

Перегляд файлу

Тема: Поняття правопорушення та його склад. Види правопорушень.

Мета:

- розкрити поняття “правопорушення”;
- навчитися визначати склад правопорушення;
- вміти користуватися правовою термінологією;
- формувати вміння розрізняти види правопорушень;
- виховувати розуміння необхідності правомірної поведінки та усвідомлення відповідальності за протиправну поведінку;
- вміти застосовувати отримані знання в подальшому житті.

Обладнання: підручники, роздавальний матеріал, презентація.

Поняття та терміни: «правопорушення», «злочин», «проступок», склад правопорушення, вина, мета, мотив правопорушення.

Методи: робота з підручником, творчий проект, робота в групах, мозковий штурм.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

 1. Організаційний момент
 2. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

     Вчитель (СЛАЙД 1.)

Тема сьогоднішнього уроку вам уже знайома з уроків правознавства 9-го класу і окрім цього вона тісно пов’язана з темою минулого уроку правопорядок і правопорушення. Отже запишіть в робочі зошити тему уроку «Поняття правопорушення та його склад. Види правопорушень».

Прочитавши назву теми які завдання ми з вами маємо поставити перед собою для кращого повторення відомого та засвоєння нового матеріалу.

Діти (СЛАЙД 2.)

- розкрити поняття “правопорушення” та його ознаки;
- навчитися визначати склад правопорушення;
- вміти користуватися правовою термінологією;
- формувати вміння розрізняти види правопорушень;
- виховувати розуміння необхідності правомірної поведінки та усвідомлення відповідальності за протиправну поведінку;
- вміти застосовувати отримані знання в подальшому житті.

     - Так, отже сьогодні ми працюємо за таким планом. (СЛАЙД 3.)

                   План

1. Поняття правопорушення;

2. Ознаки правопорушення;

3. Склад правопорушення;

     а) Обєктивна сторона;

     б) Субєктивна сторона; 

4. Види правопорушень.

   Вчитель

- Отож давайте пригадаємо. що ж таке правопорядок?

 Діти – це організація правового життя, що відображає фактичний стан суспільних відносин, врегульованих правом.

 • Так, а яке поняття є тотожним до поняття правопорядок і є безпосереднім елементом забезпечення і підтримки правопорядку у суспільстві?

Діти – це правосвідомість як одна з форм суспільної свідомості, яка виражає ставлення до права.

      Вчитель

      - Так, а як відомо відношення людини до права та законів може бути як позитивним так і негативним.  Чи кожна людина володіє правосвідомістю?

Діти - так, кожна людина володіє правосвідомістю незалежно від того, усвідомлює вона це чи ні.

      Вчитель

 • Так, тому володіти правосвідомістю ще не означає, що людина законослухняна. Поняття правосвідомості тісно пов’язане з поняттям правової культури, що є позитивною правосвідомістю яка включає три елементи – знати право, поважати і дотримуватись його.

До сьогоднішнього уроку я підібрала слова Г. Сковороди які є філософським підтвердженням значущості нашої теми уроку. (СЛАЙД 4.)

 • Попередньо ми з вами створили три робочі групи зі своїми завданнями:

I – група ТЕОРЕТИЧНА;

II – група ПРАКТИЧНА;

III – група ПРОЕКТНА.

Р-та  наших теоретиків у поєднанні з практиками і проектною групою:

-    Пригадаємо, що ж таке правопорушення? (СЛАЙД 5.)

Діти – це суспільно небезпечна протиправна поведінка винної особи, що тягне за собою юридичну відповідальність.

 • Добре, а як ми юридично відрізняємо правомірні дії від протиправних?

Діти – за ознаками правопорушення.

 • Отже, проаналізуємо правопорушення за його ознаками. (відповідає 3 учні). (СЛАЙД 6.)

Теоретична гр.

 Правопорушення

 • протиправне  таке, що порушує норми права, а не норми моралі релігії чи традиції;

     Практична гр.

Наприклад, не всі негативні дії можуть бути протиправними.

 (Не дотримання посту не є порушенням закону, не уступити місце в громадському транспорті є порушенням норм моралі де каральним заходом може бути хіба, що совість чи осуд оточуючих).

Вчитель

 Отже наведіть приклад протиправних дій?

Проектна гр.

Наприклад, безквитковий проїзд, порушення громадського спокою та ін.

Теоретична гр.

 • винне діяння, коли особа усвідомлює, що вона діє протиправно;

     Практична гр.  

Наприклад, (людина може не усвідомлювати своєї вини через малолітство, психічну хворобу чи інші обставини).

Проектна гр.

Психічно хвора людина перейшла дорогу у невідведеному для цього місці……………………………………………………..

Теоретична гр.

 -  суспільно небезпечне таке, що завдає шкоди суспільним відносинам, порушує суб’єктивні права їх учасників;

      Практична гр.  

       Наприклад це може бути порушення майнових і особистих не майнових прав (право на володіння майном, на особисту недоторканність, честь і гідність та ін.).

Проектна гр.

      Наприклад пошкодження чужого майна,……………………

Теоретична гр.

 • дія(бездіяльність) це акт поведінки людини.

      Практична гр.

       Протиправною може бути як дія так і бездіяльність людини, яка теж карається законом.

Проектна гр.

 Наприклад (крадіжка, не надання допомоги, відмова від дачі свідчень);

Вчитель

Отже ми пам’ятаємо, що відсутність хоч однієї ознаки  вже не буде правопорушенням. А якщо це не правопорушення, то воно не тягне за собою, чого, юридичної відповідальності.

- Пригадайте, як називається можливість особи нести певний вид юридичної відповідальності?

Діти

- Деліктоздатність.

Вчитель

 - Від чого залежить деліктоздатність особи?

Діти

-  Від віку та виду скоєного правопорушення. (СЛАЙД 7.)

Вчитель (робота з підручником)

-  Деліктоздатність тісно пов’язана з «осудністю» та «неосудністю». Розгорніть свої підручники, сьогодні ми працюємо з параграфом № 12.

ст. 132. Знайдіть і зачитайте, що означає бути осудним чи неосудним.

 -  Так, добре молодці.

 - Наступне питання склад правопорушення. Пригадуємо до складу правопорушення входить: об’єкт, суб’єкт, об’єктивна сторона, суб’єктивна сторона. (СЛАЙД 8.)

Вчитель (Мозковий штурм).

  - То, що є об’єктом правопорушення?

 Теоретична гр. – суспільні відносини, яким завдається шкода (порушене суб’єктивне право)

Вчитель

 -  Наведіть приклад порушених прав людини, які можна кваліфікувати як правопорушення.

Практична гр. право власника на володіння майном, право на свободу слова, честь і гідність та ін.

Вчитель

-  Яку ситуацію можна спроектувати, щоб вирізнити об’єкт?

Проектна гр.  – пограбовано банкомат. Об’єктом бутуть не викрадені гроші, а право володіння ними. Самі гроші будуть предметом правопорушення.

Вчитель

 -  То, що є суб’єктом правопорушення?

 Теоретична гр. – суб’єкт це деліктоздатна особа, яка його вчинила,

Вчитель

 -  Наприклад

Практична гр. іншими словами це правопорушник.

Вчитель

-  яку ситуацію можна спроектувати, щоб вирізнити суб’єкт?

Проектна гр.  – водій порушив правила дорожнього руху. Суб’єктом є водій. У магазині обрахували покупця. Суб’єктом є продавець.

Вчитель

 -  То, що є об’єктивною стороною правопорушення?

Теоретична гр. – елементи протиправної поведінки, що характеризують її зовнішній прояв. 

Вчитель

-  Наприклад

Практична гр. такими ознаками є сама дія, шкідливі наслідки і зв'язок між ними.

Вчитель

-  Яку ситуацію можна спроектувати, щоб вирізнити об’єктивну сторону правопорушення?

Проектна гр.  –…………………………………………..

Вчитель

 -  То, що є суб’єктивною стороною правопорушення?

 Теоретична гр. – це психологічне ставлення суб’єкта до вчиненого діяння та його наслідків тобто внутрішній прояв правопорушення;

Вчитель

-  Детальніше поговоримо про форми вини, мету та мотив правопорушення.

Учасники  практичної групи мали підготувати характеристики вини,мотиву і мети правопорушення. Прошу практична група. (виходить 2 учні)

Нова інформація діти готують схему 2 учні. (СЛАЙД 9,10,11.)

Практична гр.  - суб’єктивна сторона має свої ознаки вину, мотив, мету.

Учень 1 – (СЛАЙД 9,10,11.)

Розрізняють дві основні форми вини:

1. Умисел. В свою чергу умисел може бути прямим і непрямим.

Прямий умисел це небезпечне діяння яке полягає в усвідомленні, передбаченні суспільно небезпечних наслідків і бажанні їхнього настання.

Непрямий умисел це усвідомлення небезпеки, передбачення та допущення наслідків.

2. Необережність. Яка буває теж двох видів: самовпевненість і недбалість

Самовпевненість це передбачення правопорушником можливості настання суспільно небезпечних наслідків своїх дій і легковажному розрахунку їх запобігання.

Недбалість це непередбачення настання небезпечних наслідків правопорушником, хоча він міг і повинен був їх передбачити.

Учень 2 – (СЛАЙД 12.)

Мотив – це внутрішні спонукання, якими суб’єкт керувався при здійсненні правопорушення.

Мета – це результат, до якого прагнув правопорушник.

Мета і мотив правопорушення можуть впливати на кваліфікацію  правопорушення, а отже і на відповідальність, що настане.

      Вчитель

     - Завданням  нашої проектної групи було скласти ситуації з   різними формами вини.

Проектна гр.  ………………………………………..

Приклади ситуацій.

      Вчитель

      -  Молодці. Отже у складі правопорушення є дуже важливим кожен компонент, тому я пропоную кожній групі наввипередки скласти із карток які у вас на парті норму закону. (СЛАЙД 13,14.)

 1.      Вивчення нового матеріалу.

      -  І останнє  питання яке ми сьогодні розглянемо це види правопорушень. Інформація для вас не нова, тож пригадайте відомі вам види правопорушень з найпопулярнішої класифікації за ступенем суспільної небезпеки.

        Діти

      -  Усі правопорушення поділяються на злочини та проступки.

      Вчитель (СЛАЙД 15,16.)

      -  Так, але правопорушеня класифікують за різними підставами.

      -  Окрім відомої вам класифікації, сьогодні познайомитися з новими.  Запишіть у зошити нову інформацію.

      Вчитель (СЛАЙД 17.)

 • Так, назвіть невідомі до сьогодні вам види проступків?

      Діти

      -   Цивільні, адміністративні, дисциплінарні.

III.   Самостійна робота учнів.

    Вчитель (р-та з підручником)

      -  Так. Зверніться до своїх підручників і зачитайте визначення, що таке проступок і чим він відрізняється від злочину? Ст. 133. (СЛАЙД 18.)

    Вчитель (розв’язування задач) (СЛАЙД 19.)

    Так і на останок попрацюємо практично. У вас на партах картки із правовими задачами. Познайомтеся з ними. Користуючись схемою на дошці і у підручнику дайте відповідь на запитання?

Завдання

 • До якого виду правопорушення належить?
 • Виділіть склад правопорушення.
 • Свою відповідь обґрунтуйте.

Вчитель

Нагадаємо, на що ми опираємося щоб правильно відрізнити правомірні дії від неправомірних, коли визначаємо склад правопорушення та види правопорушень.

Діти (СЛАЙД 20.)

 • На джерела права. Ними є закони та збірки законів – кодекси.

III. Узагальнення і систематизація зань.

Вчитель

Молодці. Сьогодні ми добре попрацювали і теоретично і практично але у нас ще залишився творчо-пошуковий міні-проект, який нам підготували учасники нашої проектної групи. (СЛАЙД 21-24.)

 Проектна гр.

Людина здійснює той чи інший вчинок з певних причин, що спонукають її до цього. У своєму дослідженні ми намагалися визначити причини, які спонукають людей до вчинення правопорушень.

І на першому місці соціально-економічні чинники (матеріальна незабезпеченість, низький рівень життя, безробіття);

І на другому місці причини особистого характеру (прагнення панувати над іншими, ревність, заздрість, бажання уславитись та інші).

Згідно із статистичними даними щодо проступків та злочинів в Україні впродовж останніх п’яти років було засуджено понад 100 тисяч підлітків, 328 тисяч поставлено на облік у міліції.

На 10 тисяч населення припадає 129 правопорушень і злочинів, серед яких є злісне хуліганство, пограбування, бійки, зґвалтування, вбивства.

IV. Підсумки уроку.

Вчитель

Добре. Дякуємо за інформацію і щоб не завершувати наш урок на такій сумній статистичній ноті я пропоную знову звернутися до нашого епіграфу. (Слайд 25).

 «Розум завжди прагне до чогось братись, і коли він не матиме доброго, то звертатиметься до поганого»

 я думаю ці слова є підтвердженням того, що кожен з нас має бачити і знати різницю між добрим і поганим, між правомірним і протиправним. А для цього потрібно знати і володіти нормами закону. І тоді ми будемо впевненні в тому, що ця статистика не збільшуватиметься, а може і піде на спад.

V. Домашнє завдання. (Слайд 26).

Параграф ….Вивчити визначенняі поняття. Тестові завдання.

 

ДОДАТОК №1.

Задача №1

    19 липня 2013р. приблизно о 23 годині, до чергового Віталія біля складу ТОВ "Прогрес” підійшли Петро та Микола, які перебували у нетверезому стані, і стали просити ,щоб їм дали зерна. Сторож їм відмовив, а коли почав обходити територію зерноскладу, то побачив, що з однієї купи зерна відібрано частину і видно сліди. Петро та Микола реалізували зерно та отримали від продажу 350 грн. 

 • Визначте вид та склад правопорушення.
 • Відповідь обгрунтуйте.

 

Вид правопорушення – злочин;

Об’єкт – право власності;

Предмет – викрадене зерно;

Об’єктивна сторона – викрадення майна з проникненням у приміщення(склад);

Суб’єкти злочину – Петро і Микола;

Суб’єктивна сторона – вина у формі прямого умислу особи усвідомлювали небезпечність своїх дій і бажали настання їх наслідків.

Задача №2

Рекламне агентство уклало договір з управлінням метрополітену про встановлення в підземних вестибюлях станцій рекламних щитів. Монтаж щитів було здійснено з порушенням правил пожежної безпеки, за що  Бригадиру було призначено  покарання у вигляді штрафу. Бригадир монтажників оскаржив постанову по справі, вважаючи, що відповідати за порушення правил пожежної безпеки повинен не він.

 • Визначте вид та склад правопорушення.
 • Відповідь обгрунтуйте

Вид правопорушення – адміністративний проступок;

Суб'єкт -  посадова особа метрополітену.

Суб’єктивна сторона – вина у формі непрямого умислу;

Об’єкт – порушення правил пожежної безпеки;

Обективна сторона – у формі бездіяльності.

 

Задача №3

Громадянин Петренко, будучи в нетверезому стані, чіплявся до перехожої Самойлової, ображав її нецензурними словами. Потім Петренко не втримавшись на ногах, впав і отримав тілесні ушкодження. Він попросив у Самойлової мобільний телефон, щоб подзвони нити до себе додому. Пошкодувавши його, Самойлова дала йому телефон. Однак зателефонувавши, Петренко не віддав телефон, а поклав його собі у кишеню, заявивши, що тепер це його телефон.

 • Визначте вид та склад правопорушення.
 • Відповідь обгрунтуйте.

Вид правопорушення – злочин;

Суб'єкт -  громадянин Петренко.

Суб’єктивна сторона – вина у формі прямого умислу;

Об’єкт – порушення громадського порядку і права власності;

Обективна сторона – дія петренка у формі образи і крадіжка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.5
Оригінальність викладу
4.5
Відповідність темі
4.5
Загальна:
4.5
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Гура Ірина Сергіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. кириченко наталія
  Дякую за хороший урок
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
doc
Додано
2 жовтня 2018
Переглядів
2737
Оцінка розробки
4.5 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку