20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Урок "Поняття про вищу нервову діяльність та її основні типи"

Про матеріал
Мета: Почати формувати знання учнів про вищу нервову діяльність людини; розкрити поняття «нижча нервова діяльність», «вища нервова діяльність – ВНД»; встановити зв’язок між ВНД і психікою; визначити значення фізіології вищої нервової діяльності та психології для діяльності людини і людства в цілому.
Перегляд файлу

 

Тема. Поняття про вищу нервову діяльність та її основні типи. Д.п. №3 Визначення типу вищої нервової діяльності та властивостей темпераменту

 

Мета: Освітня. Почати формувати знання учнів про вищу нервову діяльність людини; розкрити поняття «нижча нервова діяльність», «вища нервова діяльність – ВНД»; встановити зв’язок між ВНД і психікою; визначити значення фізіології вищої нервової діяльності та психології для діяльності людини і людства в цілому.

Розвиваюча. Розвивати уміння учнів вибирати головне у матеріалі, який вивчається, уміння порівнювати та робити відповідні висновки.

Виховна. Виховувати бережливе ставлення до власного організму та оточуючих людей, поводити себе відповідно вихованій та порядній людині.

Методи і методичні прийоми:

1. Інформаційно- рецептивний:
1. Інформаційно- рецептивний:
а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.
2. Репродуктивний. 
Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
4. Релаксопедичний: психологічне розвантаження.

Матеріали та обладнання: слайди, тест Айзенка, роздатковий матеріал.

Основні поняття та терміни: вища нервова діяльність (ВНД), типи ВНД, темперамент, збудження, гальмування.

Тип уроку: засвоєння нових знань

 

ХІД УРОКУ

 

І. Організаційний етап

    Вітання

Вправа «Групове інтерв’ю»

          Учні відповідають на запитання вчителя: Чого ви очікуєте від уроку?

II. Актуалізація опорних знань

Гра «Пінг-понг». У якості м’ячика учні «кидають» один одному термін, той, хто вiдповiв, перекидає свій термін іншому учневі i т.д. Необхiднi терміни: нервова система, рефлекс, нервова регуляція, збудження,  гальмування, нейрон, рефлекторна дуга, умовний рефлекс, безумовний рефлекс.

Задачі уроку:

  • Знайомитись з понятійним апаратом.
  • Працювати в групах  в групах.
  • Визначити власний темперамент.
  • Виконувати тестові завдання.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Що ви розумієте під визначенням ВНД? (проблемне питання). Порівняння з підручником с. 212.

Розповідь вчителя

Вивчаючи особливості формування умовних рефлексів на собаках, I.П. Павлов звернув увагу, що швидкість i мiцнiсть їх формування у різних собак вiдрiзнялась. Це дало підставу для розподілу тварин на декілька типів залежно від iндивiдуальних властивостей нервової системи. За основу поділу вищої нервової дiяльностi на типи він узяв властивості нервових процесів збудження та гальмування, силу, врiвноваженiсть та рухливість їх протікання.

Робота з понятійним апаратом с.212.

Сила нервових процесів — здатність нервових клітин довго працювати; працездатність нервової системи.

Врiвноваженiсть — збалансованість процесів збудження та гальмування.

Рухливість — швидкість переходу процесу збудження у гальмування i навпаки.

Доповнення учня. Це цікаво! Засновником вчення про темперамент вважається давньогрецький лікар Гіппократ, який жив у V ст. до н.є. На його думку індивідуальні особливості людей пов’язані з співвідношенням чотирьох головних «соків» або рідин в організмі – крові, флегми (слизі), жовтої і чорної жовчі. Якщо ці соки знаходяться в необхідному співвідношенні, людина здорова, якщо рівновага порушується, виникають різні хвороби.

Найбільш відомий після Гіппократа лікар античності Клавдій Гален в ІІ ст. н.є. розробив першу типологію темпераментів, яку можна зустріти у будь-якому сучасному підручнику по психології. Із дев’яти описаних Галеном типів, 4 до цього часу користуються популярністю.

 Що це за типи? (відповіді учнів)

Сангвінік (сангвос-по-лат. кров).
Флегматик (флегма-слиз).
Холерик (холе - жовч) і меланхолік (мелана холе - чорна жовч).

Залежно від динаміки протікання процесів збудження та гальмування І.П.Павлов виділив 4 типи вищої нервової діяльності.

Робота у групах з роздатковим матеріалом (додаток 1).

1 група – сангвінік

2 група – флегматик

3 група – холерик

4 група – меланхолік

Виступ груп,  доповнення та узагальнення вчителя за допомогою таблиці

Тип вищої нервової дiяльностi (за Павловим)

Тип темпераменту

Риси особистості

Сильний, врівноважений

рухливий

(живий)

 

Сильний, неврiвноважений

рухливий

нестримний

 

Сильний, врівноважений

інертний

спокійний

 

Слабкий, неврівноважений

інертний

хворобливий

Сангвінік

 

 

 

 

Холерик

 

 

 

 

Флегматик

 

 

 

 

Меланхолік

 

Відкритий, говіркий, доступний, жартівливий, лідер, відповідальний

 

 

 

Неспокiйний, агресивний, образливий, мінливий, імпульсивний, активний

 

 

Пасивний, рівний, спокiйний, миролюбивий, стриманий, обережний, надійний

 

 

Тривожний, песимістичний, замкнутий, емоційний, тихий, чутливий

 

Інтерактивна вправа «Асоціативний кущ»  - «Типи ВНД»

 

Учитель повідомляє учням цікаву iнформацiю:

сангвiнiками були iсторичнi постаті — Наполеон, Суворов;

холериками — Пушкін, Мендєлєєв;

флегматиками — Ньютон, Крилов;

меланхоліками — Гоголь, Чайковський.

Фізкультхвилинка

Учні виконують дослідницький практикум, визначають тип темпераменту за тестом Айзенка. Робота з підручником с. 213.

ТЕМА: Визначення типу ВНД та властивостей темпераменту.

МЕТА: Опанування практичними навичками визначення типу темпераменту, виявлення особистісних рис.

Хід роботи:

  1.                   Визначити тип свого темпераменту вам допоможе «Анкета Айзенка». Якщо на запитання ви вiдповiдаєте «так, погоджуюсь», то ставите «+», якщо «ні», то «-». Обирайте ту вiдповiдь, яка першою спала вам на думку, довго розмірковувати не слід.
  2.                   Обробка результатів
  3.                   Висновки

ІV.  Узагальнення і систематизація знань

Тестовий контроль знань.

1. Сильний, урівноважений, рухливий тип нервової системи має:

а) сангвінік;  б) флегматик;  в) холерик.

2. Уперше типи темпераменту виділив:

а) І. Павлов; б) Гіппократ;  в) Гален.

3. Сильний, урівноважений, інертний тип нервової системи має:

а) сангвінік; б) флегматик;  в) холерик.

3. Наукове обґрунтування існування чотирьох типів темпераменту дав:

а) І. Павлов; б) Гіппократ; в) Гален.

4. Сильний, неврiвноважений, рухливий тип нервової системи має:

а) сангвінік; б) флегматик;  в) холерик.

5. Слабкий, неврівноважений, інертний тип нервової системи має:

а) сангвінік; б) флегматик;  в) меланхолік.

6. Першу типологію темпераментів розробив:

а) І. Павлов; б) Гіппократ;  в) Гален.

7. Який тип темпераменту походить від латинського «чорна жовч»?

а) холерик; б) флегматик;  в) меланхолік.

8. Який тип темпераменту походить від латинського «жовч»?

а) сангвінік; б) холерик;  в) меланхолік.

V.  Підбиття підсумків уроку

VI. Рефлексія 

«Закінчи речення»

— Сьогодні на уроці я зрозумів…

— Сьогодні на уроці я навчився…

VIІ. Оцінювання роботи учнів

 VIІІ. Домашнє завдання: Високий рівень — ви  повинні «попрацювати психологами»: протестуйте своїх батьків та визначте їх тип темпераменту. Зробіть висновок про наслідування рис темпераменту.

Достатній рівень — враховуючи власні риси темпераменту, розробити рекомендації відносно органiзацiї навчання, майбутнього вибору професії, збереження здоров’я тощо.

Середній рівень – прочитати § 48, вивчити причинно-наслiдковi зв’язки між типом нервової дiяльностi i типом темпераменту.

 

Використана література:

Психологія: Підручник / За ред. Ю.Л. Трофімова. - 3-тє вид. - К.: Либідь, 2001.

Фізіологія людини і тварини : Підручник / Г. М. Чайченко, В. О. Цибенко,. В. Д. Сокур; За ред. В. О. Цибенка – К.: Вища шк., 2003. – 463 с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

Казка «Чотири лицарі»
 

У давні часи в одному королівстві жило чотири лицарі. Звали їх Холерик, Сангвінік, Флегматик і Меланхолік. Усі вони були дуже різними.

Холерик жодної хвилинки не міг посидіти спокійно. Він гасав цілий день на коні, голосно кричав, розганяв усіх розбійників навкруги. Тільки-но він дізнавався, що десь з’явився дракон, одразу ж мчав туди, щоб перемогти його. Але якщо йому одразу ж не вдавалося побороти дракона, то поєдинок для нього ставав уже не цікавим.

Сангвінік теж усе робив швидко і весело. Якщо він вирішив побудувати собі новий замок, то працював, старався і не переставав працювати, поки не закінчить роботу. Хоча битися не любив, але якщо забіяка Холерик викликав його на битву, то міг постояти за себе.

Лицар Флегматик усе робив повільно. Захоплений своєю роботою, він навіть не помічав драконів, які гуляли просто коло мурів його замку. А коли нарешті помічав, то так довго й ретельно готувався до битви, що дракони встигали заховатися.

Меланхолік був найбільш тихий і сумний. Він завжди всього боявся. Якщо розбійники оточували його замок, кричали й насміхалися з нього, то він одразу починав плакати. Він лякався драконів і любив сидіти на лавочці, у тиші свого парку.  А коли він будував замок, то слухняно виконував поради інших лицарів.

Ось такі то були рицарі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

Завдання

Пінг-понг

Додаткова інформація

Групова робота

Тести

Підсумкова оцінка

Бал

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
29 травня
Переглядів
82
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку