Урок "Правила вживання м'якого знака та апострофа"

Про матеріал

ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ М'ЯКОГО ЗНАКА ТА АПОСТРОФА 10 КЛАС

МЕТА :

Н : створити умови для повторення та систематизації знань учнів про вживання апострофа та м'якого знака; удосконалювати їх правописні вміння та навички.

Р : сприяти розвитку пам'яті, логічного мислення, мовлення учнів, уміння працювати з таблицями, індивідуальними завданнями – картками , тестами;

Розвивати навички самостійного аналізу мовних фактів, удосконалювати вміння та навички виділяти головне;

формувати вміння правильно писати слова, знаходити й виправляти помилки на подані правила, збагачувати словниковий запас.

В : За допомогою мовленнєво – комунікативного дидактичного матеріалу сприяти виховуванню почуття любові до рідного слова та повагу до народних звичаїв, традицій.

ОБЛАДНАННЯ:

Опорні схеми, таблиці, підручник, картки для групової та парної роботи.

ТИП УРОКУ:

Урок-вірш; комбінований ( урок повторення вивченого в попередніх класах; узагальнення і систематизація вивченого ).

ХІД УРОКУ

І. Установчо - мотиваційний етап

Олександра Слісаренко стверджує, що освіта – це вид гігієни. Письмо з помилками – то як невмиті руки. І сьогодні стоїть проблемне завдання для кожного з нас, що я зробив, щоб бути освіченою, грамотною людиною.

Ми зробимо ще один крок щодо вирішення проблеми безграмотності.

Отже, умови відомі.

Погляньте один на одного, посміхніться, побажайте один одному удачі і налаштуйтеся на роботу. Починаємо.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання ( кросворд )

1.Прізвище російського письменника з іменем Максим ( Горький ).

2.Третя особа множини теперішнього часу від дієслова казати (Кажуть ).

3.Присвійний прикметник чоловічого роду від іменника учень(Учнівський ).

4.Відносний прикметник від іменника різьба (Різьблений ).

5.Відносний прикметник чоловічого роду від іменника чех (Чеський ).

6.Прикметник чоловічого роду , що означає безлісий простір , де росте трава (Польовий ).

7.Іменник чоловічого роду 2-ї відміни, антонім іменника ніч (День ).

8.Кількісні числівники між 4 і7 (5, 6 ).

9.Присвійний прикметник чоловічого роду, утворений від іменника рибалка (Рибальський ).

1.Антонім слова з'єднати (Роз'єднати ).

2.Іменник середнього роду 2-ї відміни, що означає частину туші тварини (М'ясо ).

3.Іменник жіночого роду 1-ї відміни, синонім іменника оголошення (Об'ява ).

4.Дієслово доконаного виду, утворене за допомогою префікса від дієслова їхати (Об'їхати ).

5.Називний відмінок жіночого роду прикметника, утвореного від іменника камінь (Кам'яний).

6.Іменник середнього роду 2-ї відміни з тим же коренем, що й у прикметника здоровий (Здоров'я ).

7.Орудний відмінок однини іменника мати (Матір'ю ).

8.Орудний відмінок однини іменника верф (Верф'ю ).

9.3-я особа однини теперішнього часу від дієслова бити (Б'є).

1. ЩО ОБ'ЄДНУЄ У НАПИСАННІ СЛОВА - відповіді ПЕРШОЇ ГРУПИ? (ь)

2. ЩО ОБ'ЄДНУЄ У НАПИСАННІ СЛОВА- відповіді ДРУГОЇ ГРУПИ ? ( апостроф)

3. ТО НАД ЯКОЮ ТЕМОЮ БУДЕМО ПРАЦЮВАТИ ?

4. ЯКІ ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ?

(учитель конкретизує)

ІІІ. Оголошення теми, мети й завдань уроку

ІV. Сприйняття й усвідомлення учнями нового матеріалу

(Запис у зошиті дати, класної роботи, теми).

(Учні сидять групами)

Оголошення епіграфа уроку :

Завжди люби і знай свою рідну мову!

Народна мудрість

(Як ви розумієте епіграф?)

Я сьогодні всіх запрошую

На віршований урок,

Разом м'який знак повторимо,

Ще й апострофа значок.

Коли треба їх писати,

У яких словах вживати,

Щоб на письмі помилок не допускати.

Проблемні питання:

1.Ви освічена людина, якщо неграмотно писатимете?

2.Чи комфортно будете ви почувати себе, будучи неграмотними?

Тепер, щоб помилок не допускати

Ніколи більше у словах,

То треба правило згадати

Про апостроф та м'який знак.

Почнемо ось із цього

Знака дивного, м'якого.

Він один в сім'ї такий,

Кажуть, надто вже м'який,

Хоч мовчун, та не дивак,

В слові він – не зайвий знак.

Він – не літера нова,

Він пом'якшує слова.

Тож давайте пригадаємо,

Коли й де його ми вставляємо.

1. Робота з підручником

2. Робота з таблицею О.Олійник «Українська мова» стор.115,

3. Пошуково - вибіркова робота

Впр.161(1-група: виписати слова з м'яким знаком,

2 – група: виписати слова без м'якого знака)

4.Творче конструювання

Доберіть слова, щоб так

Став у слові м'який знак.

Швидше, нумо, всі міркуйте,

Час роботи контролюйте,

А летить він без упину,

На роботу одна хвилина.

1.… … … 1. Вісь, лінь, мідь

2.… … … 2. Сіль, п'ять, день

3.… … … Ь 3. Пень, міць, даль

4.… … … 4. Кінь, путь, мазь

5.… … … 5. Медаль, тюль, ґедзь

Прислів'я – це наших дідів творчість.

Попробуй ти її і розгадай,

Що хотіли нам сказати,

У свій час на щось натякати,

Щоб були ми всі мудріші,

В мові вправні та в діях прудкіші.

4.2. Розкрити зміст кожного прислів'я. Пояснити вживання м'якого знака.

1. Для людської думки немає віддалі.

2. Не все теє зробиться, що на думку зродиться.

3. Орел муху не ловить, а слон за мишею не женеться.

4. Людська кров – не водиця, проливати не годиться.

5.Дослідження – пошук

А як ми пишемо з тобою?

Не думаємо про це ніколи.

А написали – соромно он як

Поглянути у зошит нам.

5.1. Знайди помилку

1 –група Меньший, дівчинонці, Міньськ 2 –група Ненчин, Харьків, міл'ярд 3 -група Ател'є, шампін'йон, підязичний

Наш апостроф, знак розділовий,

Він відомий шкільній дітворі,

Та в словах української мови

Пишеться він не внизу, а вгорі.

Розглядаємо, як годиться,

У підручнику таблицю,

Треба правило пригадати,

Щоб назавжди запам'ятати

1. Робота з підручником

2. Робота з таблицею О. Олійник «Українська мова» стор.129.

СЛОВА ЗАПАМ'ЯТАТИ

Мавпячий Ад'ютант Морквяний Ін'єкція Духмяний Кон'юнктивіт Цвях Кон'юнктура Свято О'кей Тьмяний Васьчин Різьбяр Горький Дзвякати

6. Лексико – орфографічна робота

6.1. Записати пари слів. Пояснити вживання апострофа.

1-група----Зів'янути __Священний

Повітря__Повір'я

2-група----Сузір'я___ Зоря

Зв'язок ___ Звягель.

3-група----Пір'я_____Порядок

Бюст_____Б'ються

6.2. Розкрити значення кожного з фразеологізмів, пояснити вживання апострофа. Ввести фразеологізми до самостійно складених речень.

1-група----Лобом муру не проб'ш. З вогню та в полум'я.

2-група----Людям язика не зав'яжеш. П'яте через десяте.

3-група---Накивати п'ятами. Розв'язати руки.

Розподільний ось диктант!

Нумо погрупуйте!

В першу – треба м'який знак,

В другу – ставимо апостроф,

А у третю – ну ніяк не поставим

М'який знак і апостроф також.

8.Розподільний диктант

Кожум…яка, медв…яний, дзв…якнути, комп…ютер, п..юре, рутв…яний, сузір…я, пор…ядність, з…їхатися, присв..ячений, прив..ялений, моркв..яний, пів..яблука, мавп..ячий, безправ..я, повітр..я, черв..як, без…ідейний, іл..єкція, ад..ютант, зв..язок, тр…юк, жираф…ячий

Низ..кий, низ..ка, шіст..сот, тон..ший, біл..шіс..т.., чукот..с..кий, плат..я, на сторін..ці, у пляш..ці, у буд..ці, повіс..тю, мален..кий, голівон..ка, піс..ні, вол..єр, різ..блення, крил..ця.

8. Лексико – фонетична робота

Цю транскрипцію таку

Фонетичною зовуть!

Чуємо ми так і сяк,

А записуємо ось так!

8.1. Запишіть фонетичною транскрипцією слова, поділіть на склади, позначте наголос.

1 група—Сім'я, В'ється

2 група__Дзвякати, пюре

3 група – Мавпячий, Тім'я

9. Колективна робота з текстом:

9.1. Творча робота:

1.-група: Прочитайте. Сформулюйте тему. Знайдіть приклади мовних засобів зв'язку речень(лексичних, граматичних). Вставити пропущені букви.

2.-група: Прочитайте. Сформулюйте мету. Вставити пропущені букви.

3.-група: Переказати стисло текст (усно). Вставити пропущені букви.

РУСАЛ..ЧИН ВЕЛИКДЕНЬ

Це св..ято відзначают.. у перший четвер після Трійці. У давнину це було вел..ми поетичне дійство, пов..язане з дохристиян..с..кими віруваннями. Про русалок і мавок складено безліч легенд і повір..їв. За народною уявою, русалки- прегарні дівчата з розпущеним волоссям. Ображені своєю долею, вони неодмінно прагнут.. залоскотати до смерті буд..-кого. Щоб уберегтися од них, необхідно тримати при собі пучечок полину, якого русалки боят..ся. До речі, на Трійцю полином убезпечували оселю.

Зустрівши людину в полі, русалки обов..язково запитуют.. : « Полин чи м..ята?» Якщо відповісти : «Полин» , вони відкажут.. : «Іди в долин..». Коли ж сказати : «М..ята», русалки накинут..ся, приказуючи : «Отут тобі й хата!» .

Ц..ого дня русалки буцімто абавля.. гойдатися на деревах, тому в деяких місцевостях зв..язували дві берези, щоб вони , забавляючи.. , не зачіпали людей.

Тести – це завдання!

Тож давайте всі ми їх розв'яжемо,

Щоб до ЗНО підготуватися.

Уміло й вправно, щоб у них орієнтуватися.

10. Робота з тестами

1. Апостроф пишеться в усіх словах рядка

А) відв..язати, п..юре, Лук..яненко, м..ята.

Б) верф..ю, кон..юнктура, дзв..якав

В) К..юрі, інтерв..ю, з..явився

Г) Тім..я, пів..ягняти, ін..єкція

2. Розподіліть подані нижче слова за трьома групами:

1-а ті, які пишуться з м'яким знаком

2-а ті, які пишуться з апострофом

3-а ті, які не мають ні м'якого знака, ні апострофа

А) прем..єра Д) павіл..йон З) порт..єра

Б) ур..юк Е) з..йомка И) Вас..чин

В) д..оготь Є) здоров..я І) миш..як

Г)В..янути Ж) медв..яний Й) т..м..яний

3. Виберіть рядок, у якому в усіх словах потрібно поставити м'який знак

А) груз..ко, пал..ці, ін..ший

Б) т..охкати, т..мяний, винос..ся

В) вос..мий, в'язкіс..ть, волинс..кий

Г) різ..бяр, нен..чин, д..нювати

4. Виберіть рядок у якому я,ю,є позначає два звуки в усіх словах

А) глянув, в'ється, цвях

Б) клювати, зв'язок, мільярд

В) м'ясний, ллє, люк

Г) м'який, портьєра, об'єднання

5. Позначте колонку, в якій усі слова пишуться з апострофом

А)пів..яблука Б)об..ява В)ад..ютант Г)миш..як

пір..я сім..я миш..як цв..ях

бур..я про..їзд кон..юнктивіт зв..язок

Дзв..якнув в..янути ін..єкція черв..як

6. У якому рядку всі прізвища(псевдоніми)пишуться з м'яким знаком

А) Нел(ь)сон, Огар(ь)в, Руж(ь)є

Б) Прокоф(ь)єв, Гор(ь)кий, Ул(ь)янов,

В) Трет(ь)ков, Анан(ь)єв, Іл(ь)їн,

Г) Лук(ь)янець, Кир(ь)янов, Гнєдич(ь)

7. Апостроф ставиться в усіх іншомовних словах, окрім слів рядка

А) прем..єра, інтер..єр, інтерв..ю

Б) комп..ютер, бар..єр, ін..єкція

В) п..юпітр, м..юслі, карб..юратор,

Г) суб..єкт, кар..єрист, ад..ютант

8. Утворіть присвійний прикметник від іменника Зінька

9. Прикметник чоловічого роду від іменника Ірпінь

10. Усі іншомовні слова пишуться з м'яким знаком

А) рел..єф, д..юшес, вар..єте

Б) кан..йон, Мол..єр, б..юлетень

В) грил..яж, дос..є, компан..йон

Г) ескадри..я, порт..єра, Х..юстон

11. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідний, позначений буквою

1. Прив..яла м..ята А) обидва слова з апострофом

2. Різдв..яне св..ято Б) обидва слова без апострофа

3. Зор..я сузір..я В) лише перше слово з апострофом

Г) лише друге слово з апострофом

А

Б

В

Г

1.

2.

3.

12 М'який знак слід писати в обох словах рядка

А) сніжи..нці, снігурон..ці

Б) зимон..ці, Льон..чин

В) ковзан..ці, дівчин..ці

Г) ялин..ці, русал..чин

V. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Подумати та дати відповіді:

1.Які розбіжності при вживанні м'якого знака, апострофа?

2.Дати відповіді на проблемні питання, поставлені на початку уроку.

(Пам'ятайте завжди! У житті всім потрібні знання!)

VІ. Рефлексія

1.Що повторив(ла) на уроці….

2.Було важко….

3.Що запам'ятав(ла)….

4.Я прийшов(ла) до висновку….

VІ. Домашнє завдання

1-група: 1. Вивчити правила стор.115, 129.

2.Виконати вправу 158, 180.

2-група: 1. Скласти міні – вірш чи казку про апостроф та м'який знак.

2. Скласти формулу для кращого запам'ятовування правил на написання апострофа та м'якого знака.

Наприклад: «бурундучок приніс вовкові маленький фартушок», «де ти з'їси ці лини?»

VІ. Оцінення

Прізвище учня

Оцінка

командира

Оцінка учня

Оцінка вчителя

Ось урок наш закінчився,

Віршуватися втомився.

Добре ми всі потрудились,

Дещо повторили, а чомусь навчились.

Тож не марно час пройшов,

Вам скажу відверто.

Ми зустрінемося на уроці мови знов,

Щоб повторити правила всі знов!

Поверніться один до одного, подякуйте за співпрацю. Я теж вам дякую.

Перегляд файлу

ПЛАН – КОНСПЕКТ УРОКУ З УКРАЇНСЬКОЇ  МОВИ ВЖИВАННЯ МЯКОГО ЗНАКА ТА АПОСТРОФА 10 – КЛАС

МЕТА :

Н : створити умови для повторення та систематизації знань учнів про вживання апострофа та мякого знака; удосконалювати їх правописні вміння та навички.

Р : сприяти розвитку памяті, логічного мислення, мовлення учнів, уміння працювати з таблицями, індивідуальними завданнями – картками , тестами;

Розвивати навички самостійного аналізу мовних фактів, удосконалювати вміння та навички виділяти головне;

формувати вміння правильно писати слова, знаходити й виправляти помилки на подані правила, збагачувати словниковий запас.

В : За допомогою мовленнєво – комунікативного дидактичного матеріалу сприяти виховуванню почуття любові до рідного слова та повагу до народних звичаїв, традицій.

ОБЛАДНАННЯ:

Опорні схеми, таблиці, підручник, картки для групової та парної роботи.

ТИП УРОКУ:

Урок-вірш; комбінований ( урок повторення вивченого в попередніх класах; узагальнення і систематизація вивченого ).

ХІД  УРОКУ

І. УСТАНОВЧО - МОТИВАЦІЙНИЙ ЕТАП

 (Олександра Слісаренко стверджує, що освіта – це вид гігієни. Письмо з помилками – то як невмиті руки. І сьогодні стоїть проблемне завдання для кожного з нас, що я зробив, щоб бути освіченою, грамотною людиною.

    Ми зробимо ще один крок щодо вирішення проблеми безграмотності,

  відправляючись у подорож країною Знань. Стартуємо всі разом, але   доїдуть тільки ті учні, які виконають усі завдання і дадуть правильні відповіді.

    Отже, умови відомі.

    Погляньте один на одного, посміхніться, побажайте один одному удачі і налаштуйтеся на роботу.

    Вирушаємо.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання ( кросворд )

 

 1.               Прізвище російського письменника з іменем Максим ( Горький ).
 2.               Третя особа множини теперішнього часу від дієслова казати (Кажуть ).
 3.               Присвійний прикметник чоловічого роду від іменника учень(Учнівський ).
 4.               Відносний прикметник від іменника різьба (Різьблений ).
 5.               Відносний прикметник чоловічого роду від іменника чех (Чеський ).
 6.               Прикметник чоловічого роду , що означає безлісий простір , де росте трава (Польовий ).
 7.               Іменник чоловічого роду 2-ї відміни, антонім іменника ніч (День ).
 8.               Кількісні числівники між 4 і7 (5, 6 ).
 9.               Присвійний прикметник чоловічого роду, утворений від іменника рибалка (Рибальський ).            

 

 1.               Антонім слова з’єднати (Роз’єднати ).
 2.               Іменник середнього роду 2-ї відміни, що означає частину туші тварини (М’ясо ).
 3.               Іменник жіночого роду 1-ї відміни, синонім іменника оголошення (Об’ява ).
 4.               Дієслово доконаного виду, утворене за допомогою префікса від дієслова їхати (Об’їхати ).
 5.               Називний відмінок жіночого роду прикметника, утвореного від іменника камінь (Кам’яний).
 6.               Іменник середнього роду 2-ї відміни з тим же коренем, що й у прикметника здоровий (Здоров’я ).
 7.               Орудний відмінок однини іменника мати (Матір’ю ).
 8.               Орудний відмінок однини іменника верф (Верф’ю ).
 9.               3-я особа однини теперішнього часу від дієслова бити (Б’є).

 

1. ЩО ОБЄДНУЄ У НАПИСАННІ СЛОВА - відповіді ПЕРШОЇ ГРУПИ? (ь)

2. ЩО ОБЄДНУЄ У НАПИСАННІ СЛОВА- відповіді ДРУГОЇ ГРУПИ ? ( апостроф)

3. ТО НАД ЯКОЮ ТЕМОЮ БУДЕМО ПРАЦЮВАТИ ?

4. ЯКІ ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ?

               (учитель конкретизує)

ІІІ. Оголошення теми, мети й завдань уроку

ІV. Сприйняття й усвідомлення учнями нового матеріалу

                     (Запис у зошиті дати, класної роботи, теми).

                     (Учні сидять групами)

 

Оголошення епіграфа уроку :

                                             Завжди люби і знай свою рідну мову!

                                                                              Народна мудрість

 

(Як ви розумієте епіграф?)

 

Я сьогодні всіх запрошую

На віршований урок,

Разом м’який знак повторимо,

Ще й апострофа значок.

Коли треба їх писати,

У яких словах вживати,

Щоб на письмі помилок не допускати.

Проблемні питання:

1.Ви освічена людина, якщо неграмотно писатимете?

2.Чи комфортно будете ви почувати себе, будучи неграмотними?

 

Тепер,  щоб помилок не допускати

Ніколи більше у словах,

То треба правило згадати

Про апостроф та мякий знак.

 

Почнемо ось із цього

Знака дивного, м’якого.

Він один в сім’ї такий,

Кажуть, надто вже м’який,

Хоч мовчун, та не дивак,

В слові він – не зайвий знак.

Він – не літера нова,

Він пом’якшує слова.

Тож давайте пригадаємо,

Коли й де його ми вставляємо.

 

1. Робота з підручником

2. Робота з таблицею О.Олійник «Українська мова» стор.115,

3. Пошуково - вибіркова робота

                   Впр.161(1-група: виписати слова з м’яким знаком,

                                2 – група: виписати слова без м’якого знака)

Відповідь:

1-гр. стільчик              доньчин           2-гр.   свято               календар

         Вітерець              доньці                        п’ятдесят         бібліотекар

         Витязь                 селянський                Харків              весілля

         Грицько              гордість                      хустинці           Уляна

         Усміхайтесь        сільський                   білчин                цвях

         Юність                 польський                  плач                 сімдесят

         Гвардійський       хлопець                      розкіш             доменщик

         Льотчик                вишеньці                    степ                тепер

         П’ятьох                                                     збіжжя            стаття

         Малесенький                                            обличчя          навчання                               

 

4.Творче конструювання

Доберіть слова, щоб так

Став у слові м’який знак.

Швидше, нумо, всі міркуйте,

Час роботи контролюйте,

А летить він без упину,

На роботу одна хвилина.

 

 1.                           …   …   …                        1. Вісь, лінь, мідь
 2.                           …   …   …                        2. Сіль, п’ять, день
 3.                           …   …   …          Ь            3. Пень, міць, даль
 4.                           …   …   …                        4. Кінь, путь, мазь
 5.                           …   …   …                        5. Медаль, тюль, ґедзь

 

Прислів’я – це наших дідів творчість.

Попробуй ти її і розгадай,

Що хотіли нам сказати,

У свій час на щось натякати,

Щоб були ми всі мудріші,

В мові вправні та в діях прудкіші.

 

4.2. Розкрити зміст кожного прислів’я. Пояснити вживання м’якого знака.

1. Для людської думки немає віддалі.

2. Не все теє зробиться, що на думку зродиться.

3. Орел муху не ловить, а слон за мишею не женеться.

4. Людська кров – не водиця, проливати не годиться.

 

5.Дослідження – пошук

 

А як ми пишемо з тобою?

Не думаємо про це ніколи.

А написали – соромно он як

Поглянути у зошит нам.

 

5.1. Знайди помилку

1 –група Меньший        2 –група Ненчин    3 -група   Ател’є                             

               Дівчинонці                      Харьків                   Шампін’йон                  

                Міньськ                          Міл’ярд                   Підязичний

 

                           Наш апостроф, знак розділовий,

                           Він відомий шкільній дітворі,

                           Та в словах української мови

                            Пишеться він не внизу, а вгорі.

                            Розглядаємо, як годиться,

                            У підручнику таблицю,

                            Треба правило пригадати,

                            Щоб назавжди запам’ятати

 

1. Робота з підручником

2. Робота з таблицею  О. Олійник «Українська мова» стор.129.

 

                   СЛОВА ЗАПАМ’ЯТАТИ

 

Мавпячий                                              Адютант                     

Морквяний                                            Інєкція

Духмяний                                              Конюнктивіт

Цвях                                                       Конюнктура

Свято                                                     Окей

Тьмяний                                               Васьчин

Різьбяр                                                   Горький

Дзвякати                                               

 

6. Лексико – орфографічна робота

 

6.1. Записати пари слів. Пояснити вживання апострофа.

 

1-група----Зівянути __Священний

                   Повітря__Повір’я

2-група----Сузір’я___ Зоря

                   Зв’язок ___ Звягель.

3-група----Пір’я_____Порядок

                 Бюст_____Б’ються

 

6.2. Розкрити значення кожного з фразеологізмів, пояснити вживання апострофа. Ввести фразеологізми до самостійно складених речень.

 

  1-група----Лобом муру не пробш.

                    З вогню та в полумя.

  2-група----Людям язика не завяжеш.

                    Пяте через десяте.

   3-група---Накивати п’ятами.

                     Розв’язати руки.

 

                                          Розподільний ось диктант!

                                          Нумо погрупуйте!

                                          В першу – треба м’який знак,

                                          В другу – ставимо апостроф,

А у третю – ну ніяк не поставим

М’який знак і апостроф також.

 

 1.   Розподільний диктант

Кожум…яка, медв…яний, дзв…якнути, комп…ютер, п..юре, рутв…яний, сузір…я, пор…ядність, з…їхатися, присв..ячений, прив..ялений, моркв..яний, пів..яблука, мавп..ячий, безправ..я, повітр..я, черв..як, без…ідейний, іл..єкція, ад..ютант, зв..язок, тр…юк, жираф…ячий

Низ..кий, низ..ка, шіст..сот, тон..ший, біл..шіс..т.., чукот..с..кий, плат..я, на сторін..ці, у пляш..ці, у буд..ці, повіс..тю, мален..кий, голівон..ка, піс..ні, вол..єр, різ..блення, крил..ця.

 

8. Лексико –фонетична робота

 

                                         Цю транскрипцію таку

                                         Фонетичною зовуть!

                                          Чуємо ми так і сяк,

                                          А записуємо ось так!

 

8.1. Запишіть фонетичною транскрипцією слова, поділіть на склади, позначте наголос.

 

1 група—Сімя,  Вється

2 група__Дзвякати, пюре

3 група – Мавпячий, Тім’я

 

9. Колективна робота з текстом:

 

9.1. Творча робота:

 

1.-група: Прочитайте. Сформулюйте тему. Знайдіть приклади мовних засобів звязку речень(лексичних, граматичних). Вставити пропущені букви.

 

2.-група: Прочитайте. Сформулюйте мету. Вставити пропущені букви.

3.-група: Переказати стисло текст (усно). Вставити пропущені букви.

 

                       РУСАЛ..ЧИН  ВЕЛИКДЕНЬ

 

Це св..ято відзначают.. у перший четвер після Трійці. У давнину це було вел..ми поетичне дійство, пов..язане з дохристиян..с..кими віруваннями. Про русалок і мавок складено безліч легенд і повір..їв. За народною уявою, русалки- прегарні дівчата з розпущеним волоссям. Ображені своєю долею, вони неодмінно прагнут.. залоскотати до смерті буд..-кого. Щоб уберегтися од них, необхідно тримати при собі пучечок полину, якого русалки боят..ся. До речі, на Трійцю полином убезпечували оселю.

    Зустрівши людину в полі, русалки обов..язково запитуют.. : « Полин чи м..ята?» Якщо відповісти : «Полин» , вони відкажут.. : «Іди в долин..». Коли ж сказати : «М..ята», русалки накинут..ся, приказуючи : «Отут тобі й хата!» .

     Ц..ого дня русалки буцімто абавля..  гойдатися на деревах, тому в деяких місцевостях зв..язували дві берези, щоб вони , забавляючи.. , не зачіпали людей.

 

Тести – це завдання!

Тож давайте всі ми їх розв’яжемо,

Щоб до ЗНО підготуватися.

Уміло й вправно, щоб у них орієнтуватися.

10. Робота з тестами

 

1.Апостроф пишеться в усіх словах рядка

А) відв..язати, п..юре, Лук..яненко, м..ята.

Б) верф..ю, кон..юнктура, дзв..якав

В) К..юрі, інтерв..ю, з..явився

Г) Тім..я, пів..ягняти, ін..єкція

 

2.Розподіліть подані нижче слова за трьома групами:

     1-а ті, які пишуться з м’яким знаком

     2-а ті, які пишуться з апострофом

     3-а ті, які не мають ні м’якого знака, ні апострофа

 

А) прем..єра    Д) павіл..йон       З) порт..єра                                             

Б)  ур..юк           Е) з..йомка          И) Вас..чин

В) д..оготь       Є) здоров..я          І) миш..як

 Г)В..янути       Ж) медв..яний    Й) т..м..яний

 

3.Виберіть рядок, у якому в усіх словах потрібно поставити м’який знак

А) груз..ко,   пал..ці,  ін..ший

Б) т..охкати,  т..мяний,  винос..ся

В) вос..мий,  в’язкіс..ть,  волинс..кий

Г) різ..бяр,    нен..чин,   д..нювати

 

4.Виберіть рядок у якому  я,ю,є позначає два звуки в усіх словах

 А) глянув, в’ється, цвях

Б) клювати, зв’язок, мільярд

В) м’ясний, ллє, люк

Г) мякий, портьєра, об’єднання

 

5.Позначте колонку, в якій усі слова пишуться з апострофом

                               А)пів..яблука       Б)об..ява     В)ад..ютант     Г)миш..як

                                   пір..я                    сім..я            миш..як            цв..ях

                                   бур..я                  про..їзд       кон..юнктивіт       зв..язок

                                    Дзв..якнув         в..янути        ін..єкція                 черв..як

6.У якому рядку всі прізвища(псевдоніми)пишуться з м’яким знаком

А) Нел(ь)сон, Огар(ь)в, Руж(ь)є

Б) Прокоф(ь)єв, Гор(ь)кий, Ул(ь)янов,

В) Трет(ь)ков, Анан(ь)єв, Іл(ь)їн,

Г) Лук(ь)янець, Кир(ь)янов, Гнєдич(ь)

 

7.Апостроф ставиться в усіх іншомовних словах, окрім слів рядка

А) прем..єра, інтер..єр, інтерв..ю

Б) комп..ютер, бар..єр, ін..єкція

В) п..юпітр, м..юслі, карб..юратор,

Г) суб..єкт, кар..єрист, ад..ютант

 

8.Утворіть присвійний прикметник від іменника Зінька

9.Прикметник чоловічого роду від іменника Ірпінь

10.Усі іншомовні слова пишуться з м’яким знаком

А) рел..єф, д..юшес, вар..єте

Б) кан..йон, Мол..єр, б..юлетень

В) грил..яж, дос..є, компан..йон

Г) ескадри..я, порт..єра, Х..юстон

 

11.До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідний, позначений буквою

1. Прив..яла м..ята              А) обидва слова з апострофом

2. Різдв..яне св..ято             Б) обидва слова без апострофа

3. Зор..яне сузір..я               В) лише перше слово з апострофом

                                             Г) лише друге слово з апострофом

 

 

А

Б

В

Г

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

12М’який знак слід писати в обох словах рядка

     А)  сніжи..нці, снігурон..ці

      Б) зимон..ці, Льон..чин

      В) ковзан..ці, дівчин..ці                                        

      Г) ялин..ці, русал..чин

 

Відповідь:

          1. г                                                    7. в

2.1 – в, д, з, й                                   8. Зіньчин

   2 – а, г, є, і                                    9. Ірпінський

   3 – ж                                             10. б

3. б                                                   11. 1 - а

4. г                                                          2 - б

5. в                                                          3 -г                                      

6. в                                                    12. в

 

V.Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Подумати та дати відповіді:

 1.               Які розбіжності при вживанні м’якого знака, апострофа?
 2.               Дати відповіді на проблемні питання, поставлені на початку уроку.

 

(Пам’ятайте завжди! У житті всім потрібні знання!)

VІ. Рефлексія

 

 1.               Що повторив(ла) на уроці….
 2.               Було важко….
 3.               Що запам’ятав(ла)….
 4.               Я прийшов(ла) до висновку….

 

VІ. Домашнє завдання

 

1-група: 1. Вивчити правила стор.115, 129.

                2.Виконати вправу 158, 180.

2-група: 1. Скласти міні – вірш  чи казку про апостроф та м’який знак.

           2. Скласти формулу для кращого запамятовування правил на написання апострофа та м’якого знака.

Наприклад: «бурундучок приніс вовкові маленький фартушок», «де ти з’їси ці лини?»

VІ. Оцінення

 

Прізвище учня

 

Оцінка

командира

Оцінка учня

Оцінка вчителя

 

 

 

 

                       Ось урок наш закінчився,

                       Віршуватися втомився.

                       Добре ми всі потрудились,

                       Дещо повторили, а чомусь навчились.

                       Тож не марно час пройшов,

                       Вам скажу відверто.

                       Ми зустрінемося на уроці мови знов,

                       Щоб повторити правила всі знов!

 

Поверніться один до одного, подякуйте за співпрацю. Я теж вам дякую.

 

 

 

1

 

doc
Додано
2 липня 2018
Переглядів
10675
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку