29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Презентація. Навчально-демонстраційний матеріал з теми "Фонетика"

Про матеріал

Навчально-демонстраційний матеріал з теми "Фонетика" не лише розкриває таємниці творення звуків за допомогою візуальних картинок та словесних ключів, а й містить авторські вправи із ключами на узагальнення опрацьованого матеріалу, посилання на онлайн-тести та інтерактивні ігри, розроблені автором за допомогою онлайн тест пад та лернінг

Зміст слайдів
Номер слайду 1

ФОНЕТИКАНАВЧАЛЬНО-ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛАВТОР: НЕМИРОВСЬКА Н. В.‹#›

Номер слайду 2

Якщо спробувати на хвилинку зупинитися у звичайний будній день на вулиці і прислухатися до оточуючих нас звуків, то спочатку можна почути справжню поліфонію: гул машин, стукіт на будівництві, стукіт підборів … і приємний спів птахів. Проте серед безлічі звуків вирізняються звуки людської мови.‹#›

Номер слайду 3

Фонетика (від грецького phonetikos- звуковий) – це розділ науки про мову, що вивчає звуки мовлення. Фонема –це найменша звукова одиниця, здатна розрізняти слова та їх форми. Порівняймо: слова сон,сам, сім розрізняються голосними звуками [о], [а], [і]. Фонологічна система української мови - 38 звуків. ГОЛОСНІ ЗВУКИ - 6 ПРИГОЛОСНІ ЗВУКИ-- 32‹#›

Номер слайду 4

ЦІКАВО ЗНАТИ!!!!!!!!!!У мовах світу різна кількість звуків, фонем, різною є інтонація і мелодика. Найбільша кількість звуків у так званих іберо-кавказьких мовах: кількість приголосних - 70, а кількість голосних - 2-3(з варіантами). А найменше ­ у гаванській мові в Полінезії всього 13 голосних і приголосних фонем.‹#›

Номер слайду 5

Як твориться звук?Звук мовлення творяться мовним апаратом людини , який складається зорганів дихання (діафрагма, бронхи, дихальне горло);-органів вимовляння (зубів, язика, піднебіння);-гортані із голосовими зв’язками.‹#›

Номер слайду 6

Голосні звуки - це звуки, в основі яких лежить голос. При творенні голосних на шляху видихуваного повітря немає перешкод.‹#›

Номер слайду 7

ПІВНИК ШУКАВ ЗЕРНОВИВЧИТИ ЛЕГКО!ГОЛОСНІ ЗВУКИ ПРОСПІВУЮТЬСЯ‹#›

Номер слайду 8

‹#›

Номер слайду 9

ВПРАВИ1)Назвати голосні звуки в поданих словах. Лялька, єнот, зілля, Переяслав, люди.2) Назвати в кожному слові наголошені голосні звуки. Олень, подруга, пересторога, ходжу, навчання, тривати.‹#›

Номер слайду 10

‹#›

Номер слайду 11

Для кмітливих!ЗАПАМ’ЯТАТИ ГЛУХІ ПРИГОЛОСНІ ЛЕГКО!Словесний ключ:“УСЕ ЦЕ КАФЕ “ПТАХ І ЧАША”‹#›

Номер слайду 12

БУДЕ ГОЖЕ ҐЕДЗЮ У ДЖАЗІДзвінкі приголосні звуки‹#›

Номер слайду 13

СОНОРНІ ПРИГОЛОСНІ ЗВУКИМИ ВИНИЛИ РІЙ‹#›

Номер слайду 14

Випишіть у три колонки слова: 1) у яких звуків і букв порівну; 2) у яких звуків менше, ніж букв; 3) у яких звуків більше, ніж букв. У кожному слові підкресліть другу букву, з них прочитаєте: 1) арабське прислів’я; 2) початок вислову М. Рильського: «…не купити».1. Юрба, остуджений, сяйво, злагодженість, дощ, їзда, кукурудза, їздець, щирість, згуртованість, українець, пуща, ознайомлюю, каньйон, зм’яклий, зумієш.2. Узгір’я, ясність, вдячність, броджу, пахощі, ключ, зграя, щось, ґудзик, авжеж, джура,знавець, сьогодні, країна, колись, щогла, згоджуюсь, юшка, надзвичайний, ходжу, сім’я.‹#›

Номер слайду 15

ВИБІРКОВИЙ ДИКТАНТВипишіть слова, в яких є букви, що позначають два звуки. ФАЯНС, ДЗВІН, ПОДВІР’Я, ЕТИКА, ЖИТТЯ, ПІЩАНИЙ, БРАКОНЬЄР, ЯСЕН, ЩУКА, ДОЛЯ, ЛЬОН, ПІВОНІЯ, ВЕСІЛЛЯ, КИЇВ, МАДЯР, ЩАБЕЛЬ ВІДПОВІДЬ: ФАЯНС, ПОДВІР’Я, ПІВОНІЯ, ПІЩАНИЙ, КИЇВ, БРАКОНЬЄР, ЯСЕН, ЩУКА, ЩАБЕЛЬ‹#›

Номер слайду 16

ВІДПОВІДІдо завдання№1{DD9 B57 A8-E8 CD-454 A-AC9 A-6423 CD93 A7 A0}1) у яких звуків і букв порівну;2) у яких звуків менше, ніж букв;3) у яких звуків більше, ніж букв. ОСТУДЖЕНИЙЮРБАСЯЙВОЗЛАГОДЖЕНІСТЬДОЩЇЗДЕЦЬКУКУРУДЗАЇЗДАЩИРІСТЬЗГУРТОВАНІСТЬПУЩАУКРАЇНЕЦЬКАНЬЙОНЗМ’ЯКЛИЙЗУМІЄШКЛЮЧ: “ЯЗИК - СЛУГА РОЗУМУ” ‹#›

Номер слайду 17

{50509407-286 A-4 F4 C-BC82-01 FD80 D05 DF0}1) у яких звуків і букв порівну;2) у яких звуків менше, ніж букв;3) у яких звуків більше, ніж букв. ЯСНІСТЬВДЯЧНІСТЬУЗГІР’ЯКЛЮЧБРОДЖУПАХОЩІЩОСЬҐУДЗИКЗГРАЯАВЖЕЖДЖУРАЗНАВЕЦЬКРАЇНАНАДЗВИЧАЙНИЙСЬОГОДНІЩОГЛАКОЛИСЬЮШКАЗГОДЖУЮСЬХОДЖУСІМ’ЯВІДПОВІДЬ ДО ЗАВДАННЯ №2 КЛЮЧ: “СЛОВА ДРУЖНЬОГО ЗА  ГРОШІ…. НЕ  КУПИТИ”‹#›

Номер слайду 18

У фонетиці використовується графічний запис звуків. Фонетичною транскрипцією називається такий спосіб запису живого мовлення, в якому з можливою точністю передається кожен звук з усіма відтінками звучання. В основу фонетичної транскрипції української мови покладено алфавіт: кожен звук у більшості випадків позначається окремою буквою, усі слова пишуться з малої букви. Текст, записаний спрощеною фонетичною транскрипцією:[беизмилого бáт'ко / мати / jак чуж’íjі л'ýде // беизмилого сонцеи с'в’íт[неишчеибéче соловéjко / влýз'і надводójу // неис'п’івájе чорнобрúва / стójа п’ідвеирбójу // неис'п’івájе / jак сиеротá / б’íлием с'в’íтом нýдит' // ит' / jаквóрог с'м’іjéц': а // беизмилого скр'із' могúла // асéрдеин'ко бjéц': а //]‹#›

Номер слайду 19

Графеми та діакритичні знаки спрощеної фонетичної транскрипції:[ ] – звуки і текст, записані фонетичною транскрипцією, беруться в квадратні дужки;/ – коротка пауза між частинами речення;// – довга пауза в кінці речення;[ý] – наголошена голосна [лýз'і];[еи] – звук [е], наближений у вимові до звука [и], [неишчеибéче];[ие] – звук [и], наближений у вимові до звука [е], [сиеротá];[оу] – звук [о], наближений у вимові до звука [у], [гоулýбка];[іи] – звук [і], наближений у вимові до звука [и], [īиншиj];[зс] – звук [з] наближений у вимові до [с] [розспиетáти];[дж] (на письмі дж), [дз] (на письмі дз) – африкати [джм’іл′], [дзéркало];[j] – середньоязиковий звук [й] [неис'п’івájе ];[с'] – м’якість приголосних [с'в’íтит'];[п’] – напівм’якість приголосних [п’ідвеирбójу];[ц':] - подовження приголосних [бjец':а]‹#›

Номер слайду 20

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: ГРАЙТЕ  В  ІГРИ,  НАВЧАЮЧИСЬ УКРАЇНСЬКОЇ  МОВИ. ПЕРЕВІРКА  ТЕМИ  "ФОНЕТИКА"http://natalianemirovska.blogspot.com/2015/07/blog-post.html2) http://onlinetestpad.com/ru-ru/Go/FONETIKA-28265/Default.aspx3) https://onlinetestpad.com/ua-ua/Personal. Cabinet/Logic. Game. Maker.aspx4) Вивчити класифікацію голосних і приголосних звуків‹#›

Номер слайду 21

‹#›

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Друк Інна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
До підручника
Українська мова (профільний рівень) 10 клас (Плющ М.Я. та ін.)
Додано
4 липня 2018
Переглядів
5529
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку