8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

Урок правознавства на тему: "Що означає бути громадянином?"

Про матеріал
Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть: • розтлумачувати поняття «громадянство»; • розрізняє статус громадянина, іноземця, особи без громадянства ; • називати підстави набуття та й припинення громадянства України. Після цього уроку учні вдосконалять вміння: • розв’язувати правові ситуації; • аналізувати та давати оцінку правовим явищам;
Перегляд файлу

Урок 2                                                                             Дата__________                                                                                    

Правознавство. Практичний курс                           9 клас

Тема:  Що означає бути громадянином держави

Мета:

 • розкрити зміст понять «громадянин», «громадянство»; ознайомити учнів з основними нормами Закону України «Про громадянство України»; навчити розрізняти ста­тус громадянина, іноземця, особи без громадянства, розв'язувати правові ситуації щодо набуття громадян­ства;
 • формувати навички опрацювання і практичного використання нормативних актів;
 • виховувати в учнів гордість за свою державу, належність до українського громадянства.

Очікувані результати.

Після цього уроку учні зможуть:

 • розтлумачувати поняття «громадянство»;
 • розрізняє статус громадянина, іноземця, особи без громадянства ;
 • називати підстави набуття та й припинення громадянства України.

Після цього уроку учні вдосконалять вміння:

 • розв’язувати правові ситуації;
 • аналізувати та давати оцінку правовим явищам;

Обладнання й матеріали: Конституція України, Закон України «Про громадянство України», паспорт громадянина України.

Поняття й терміни: громадянин, громадянство, апатрид, біпатрид, іноземець.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

Прийом

педтехніки

Нмк вчителя, учнів

Діяльність учителя

Діяльність учнів

Хроно-метраж

І. Організаційний момент

IІ. Актуалізація опорних знань учнів

Бліц­опитування

 

 

 

 

 

 

 1. Права людини, права дитини, природні права, ООН
 2. Чим ди­тина відрізняється від дорослої людини в своїх правах?

Відповіді учнів

5 хв.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Вступне слово вчителя

 

Ми в нашій країні часто звертаемося до людей «громадянин», «громадянко». А чи знаєте ви звідки воно виникло?
Поняття „громадянин” виникло  ще  в середньовіччі, коли виникли і міста.  Тоді  поняття
„городянин”, тобто мешканець міста утотожнювалося з поняттям  „громадянин”,   як синонімом  вільної людини, яка наділена  визначальною   повнотою  політичних  і  майнових  прав.

Отже, на сьогоднішньому уроці ми повинні більш ґрунтовно опрацювати питання громадянства. 

Записують тему уроку

1 хв.

«Займи позицію»

 

Висловіть своє судження, чи відрізняються правове положення, права та обов’язки:

а) корінного жителя Одеси та аборигена-дикуна, що живе зі своїм племенем у джунглях Африки;

б) корінного киянина та польського дипломата, який працює у посольстві своєї держави в Україні.

Учні висловлюють своє бачення даного питання

3 хв.

IV. Вивчення нового матеріалу

Проблемне завдання

 

Чи кожна людина є громадянином держави?

Учні висловлюють свої думки з даної проблеми.

3 хв

Словникова робота

 

Право на громадянство — це невід'ємне право людини. У кожного з вас є своє родинне вогнище, є дім, де ви живете, де живуть ваші батьки.

Громадянство — стійкий юридично визначений, необмежений у часі та просторі правовий зв'язок людини з певною державою.

Учні записують поняття та проводять роботу над його змістом

4 хв.

Завдання 

Текст закону «Про громадянство України»

Які особи визнаються громадянами України відповід­но до Закону України «Про громадянство України»?

Учні на основі закону України визначають перелік осіб, які є громадянами України

4 хв.

Розповідь вчителя

 

Відносини між дер­жавою та її громадянами мають бути чітко врегульовані зако­нодавством. Ці відносини ре­гулюються інститутом грома­дянства. Його основою є нор­ми статей 4, 25 і 33 Конститу­ції України, відповідно до яких в Україні існує єдине грома­дянство.

Стаття 4 Конституції Ук­раїни: «В Україні існує єди­не громадянство. Підстави на­буття і припинення громадянс­тва України визначаються    за­коном».

Учні слухають розповідь вчителя

2 хв.

Робота в групах

Картки для груп, текст закону

1 група – підстави набуття громадянства

2 група – підстави припинення громадянства

Результатом роботи груп повинна бути схема

7 хв

V. Узагальнення знань та вмінь учнів

Бесіда

 

 1. Де закріплені основні положення про громадянство України?
 2. Розкрийте зміст поняття «громадянство України».
 3. Як ви вважаєте, чи можливе існування людини, не пов'язаної з жод­ною державою?
 4. Оцініть важливість та правове значення юридичного зв’язку особи та держави

Учні відповідають на поставлені питання

5  хв.

Розв`язування юридичних ситуацій

Текст закону, підручник,

Картки з юридичними ситуаціями

 1. Подружжя Симоненків, громадян України, виїхало на тимчасове проживання до США. Там у них народилися син і донь­ка. Чи будуть їхні діти громадяна­ми України? На якій підставі?(Так, діти Симоненків, згід­но із Законом «Про громадянс­тво України», будуть громадя­нами України, позаяк їхні бать­ки — громадяни України.)
 2. Новонародженого Анд­рійка черговий міліціонер знай­шов на залізничному вокзалі. Його батьки не встановлені, і їхнє громадянство невідоме. Громадянином якої країни буде Андрійко? (Громадянином Украї­ни. Підставами набуття грома­дянства України є народження на території України.)

Учні на основі закону «Про громадянство України» дають юридичну оцінку ситуаціям

 

Проблемне завдання уроку

 

Чи кожна людина є громадянином держави?

 

Учні обґрунтовую завдання і

4 хв.

VІІ. Підсумки уроку

Слово вчителя

 

Поняття  гро­мадянства важливе для кожного з жителів держави, визначає взаємні пра­ва та обов'язки громадянина і держави, які регулюються Законом України «Про громадянство України».

 

 

 

VІІ. Домашнє завдання

Різнорівневі

домашні

завдання

 

1. Опрацювати текст підручника, скласти запитання до нього.

2. Твір–есе «Яке значення для людини має наявність громадянства»

Записують домашнє завдання

1 хв.

 

docx
Додано
11 травня
Переглядів
58
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку