18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Урок "Прислівник як самостійна частина мови"

Про матеріал

Пропонований вступний урок до вивчення частини мови побудований у формі лінгвістичного дослідження. Проблемні питання, колективне дослідження теми, інтерактивні вправи, проблемно – діалогічні форми роботи під час проведення таких занять дозволяють організувати взаємодію всіх учнів, навчити їх проводити спостереження за мовними явищами, обґрунтовувати свої висновки, вирішувати проблемні питання, удосконалювати культуру мовлення, відчувати необхідність у саморозвитку і самореалізації. Конспект уроку складений з використанням матеріалів на екологічну тематику, здебільшого текстів художньої літератури, що сприяють вихованню в учнів бережного ставлення до природи, а також виконують здоров'язбережувальну функцію навчання. Опрацювання теоретичного матеріалу і виконання вправ у посібнику проводиться за чинними підручниками з рідної мови для 7 класу.

Перегляд файлу

 

Прислівник

7 клас

 

Тема:    Прислівник як частина мови.

Мета:  Відновити в пам'яті та поглибити навчальний матеріал про прислівник як частину мови;

формувати вміння розпізнавати прислівники в реченнях, визначати їх морфологічні ознаки та синтаксичну роль; розвивати пам'ять, мислення, творчі  здібності, ініціативність, спостережливість, увагу, виховувати  любов до природи, бажання бути добрими.

Обладнання:  Підручник, таблиці 1, 2, індивідуальні пакети з матеріалами до уроку.

Хід роботи:

  1. Підготовка до активного і свідомого засвоєння учнями матеріалу.

 Дібрати  до дієслова працювати 5-6 слів, які б відповідали на питання як?

 (працювати дружно, весело, завзято, старанно, добре, швидко.)

 Які частини мови ви використали? Чи є необхідність у вивченні цієї частини мови?               (Тож будемо слухати уважно, щоб знати багато).

    Визначення мети уроку.(Учні при допомозі вчителя). Запис у робочих зошитах.

  2. Актуалізація опорних знань.

 Який розділ вивчає частини мови?

 Які є частини мови?

 Які ознаки самостійних частин мови? (робота з таблицею).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3. Засвоєння нових знань. Дослідження теми.

   3.1.Записати словосполучення :

 дуже сильно, старанно працювати, робота вручну, занадто спокійний.

Завдання:

 1-й групі: визначити головне і залежне слово у словосполученнях, поставити питання; 

 2-й групі: з якою частиною мови поєднується прислівник і що він означає.

 Учень біля дошки: поставити питання  до слів на картці ( вчора, знизу, навмисне, згарячу, мало,  по-нашому)

  Висновок: прислівник може бути головним і залежним словом, відповідає на питання як?, яка?, коли?, де?, з якою метою?, з якої причини?, скільки?; може утворювати словосполучення з прислівниками, дієсловами, іменниками, прикметниками, дієприкметниками, дієприслівниками.(добре збудований, швидко прочитавши).

   3.2. У поданих реченнях підкреслити  прислівники як члени речення.

 1-а група: Тепле сонце встає пишно.

   Надворі сонячно.

 2-а група: Мені сьогодні радісно на душі.

   Їзда верхи братові дуже подобається.

 Висновок: присудок найчастіше буває обставиною, рідше - присудком і означенням.

   3.3. Провідміняти будь-який із прислівників.

 (Порівняти тепле, тепліше, найтепліше із теплий, тепліший, найтепліший ).

 Висновок: прислівник - незмінна частина мови, але деякі прислівники мають ступені порівняння.

   3.4. Узагальнення матеріалу у вигляді схеми.

   3.5. Робота з підручником.

 Порівняти правила із результатами дослідження.

   3.6. Вирішення проблеми.

 Встановити, чи однакову синтаксичну функцію виконують підкреслені слова у реченнях на дошці.

 Хлопчик зосереджено працював .

 Тут зосереджено багато військової техніки.

  Ми сподіваємося на зустріч.

 Побачивши тата, діти кинулися назустріч.

 Висновок: для того, щоб правильно визначити частину мови і синтаксичну  роль слова, потрібен контекст.

  4. Перевірка розуміння учнями нового матеріалу.

   4.1.Виконання вправ.

 Написати синоніми до слів героїчно, справді .

 Написати до поданих слів антонімічні пари: влітку, по – новому, темно, далеко.

  Пояснити фразеологізми, використовуючи прислівники (усно).

 (На волосину – дуже мало, не за горами -  недалеко, рукою подати – близько,  за тридев'ять земель – дуже далеко).

   4.2. Лінгвістична хвилинка. 

Завдання:  чи однаково в мовленні вживаються слова швидко і скоро?

(Якщо мова йде про відстань – швидко, про час - скоро).

   4.3. Робота з таблицею "Розряди прислівників"

 Самостійно розповісти про розряди прислівників за таблицею.

 Розряди прислівників

№№

зп

Розряд

Питання

Приклади

 1.                

Способу дії

Як? Яким способом?

Щасливо, тихо ...

 1.                

Місця

Де? Куди?

Тут, там, далеко

 1.                

Часу

Коли? З якого часу? До якого часу?

Вчора, завтра, доти

 1.                

Причини

Чому? Через що? З якої причини?

Згарячу, спохвату ...

 1.                

Мети

Для чого? З якою метою? Навіщо?

Навмисне, наперекір

 1.                

Міри й ступеня

Якою мірою? Скільки?

Мало, зовсім

 1.                

Ознаки предмета

Який? Яке? Які?

Ліворуч, по-київськи

 

Порівняти відомості із таблицею у підручнику . Пояснити розбіжності.

Закодувати виділені прислівники із тексту номерами розрядів із таблиці.

 Надворі владарює осінь. Ще недавно виставляла напоказ свої дивні, трохи  розмиті пейзажі. З  приходом перших заморозків заметушилась згарячу – і все втратило барви. Ця її робота наспіх не торкнулася лише ялинок і туй, тому  у нашому парку приємно і затишно.

  5. Закріплення знань.

   5.1. Інтерактивні вправи.

а) Знайти речення у блоці №2, де вжито прислівник часу.

Плаче шпак уранці після зливи,

 Де шумлять на греблі явори,

 Що шпаківню вітер чорногривий

 Перекинув денцем догори.(Л. Костенко).

б) Знайти речення з прислівником способу дії.

 Шипшина важко віддає плоди...(Л. Костенко).

в) В якому реченні прислівник передає стан людини, яка любить свій рідний край, його природу?

Босоніж стежка побіжить

Левадою в городи...

Як любо тут, як славно жить

Серед цієї вроди. (В.Коломієць)

 г) В якому реченні і яким прислівником передано стан природи, коли дрімає сонце.

Так тихо довкола , так пусто, так сумно, за хмарами сонце дрімає.(Б. Лепкий)

   5.2. Випереджувальне завдання.

 Про що говорить вам написане на дошці?  Зрання, по-моєму, сяк-так, абихто, без сумніву, ніяк.

   5.3. Робота з текстом.

  Виразно прочитати діалог (блок №4), знайти прислівники часу.

    Я прилагоджуюся за столом ближче до лампи:

 - Почитай, та недовго. Завтра вранці не встанеш.

 - Устану, мамо! Я рано прокидаюся, із сонцем.

 - Ти в мене сонячний, влітку народився.

   Пригортає, цілує в голову, і мені - добре.(О. Довженко)

 Які відчуття охопили вас?

   5.4. Тренувальні вправи за наявності вільного часу.

 Поширити словосполучення блоку № 3 прислівниками.

 Робота із прислівниками блоку №5.

  6. Рефлексія уроку.

  6.1. Бесіда за результатами уроку.

 •      Пригадаємо, що ми сьогодні на уроці досліджували ?
 •      Як ми досліджували прислівник ?
 •      Що ми вже знаємо про прислівник ?
 •      Чи виконали ми завдання, поставлені на початку уроку ?
 •      Що найбільше сподобалося на уроці ?
 •      Які труднощі виникали ?

  6.2. Заповнення карток оцінювання.

  7. Домашнє завдання. Блок №7.

 

Матеріали до уроку

 

1. Не за дальніми високими горами,

 Не за синіми глибокими морями,

 А в країні морфології могутній

 Проживав прислівник дуже мудрий.

 Завжди щось вигадував кумедний,

 Не хотів мінятись як прикметник,

 З дієсловом він частіше знався,

 Хоча й інших друзів не цурався .

По – козацькому варив він юшку,

По – полтавськи уминав галушки,

А ходив уважно і статечно,

З усіма вітався дуже ґречно.

Він на світ дививсь оптимістично,

Хоч себе оцінював критично  (Н.Ігнатченко)

    2. Прислівник звик, незмінюваний в мові,

 Ознаки різні виражать при слові (Д. Білоус).

    3. В яких випадках в українській мові вживаються прислівники вірно і правильно.

 Без вірного друга великая туга.

 Ти стоїш на правильному шляху.

Індивідуальний пакет з матеріалами до уроку на тему „Прислівник”

I.   Надворі  владарює осінь. Ще недавно виставляла напоказ свої дивні, трохи розмиті пейзажі. З      приходом перших заморозків заметушилась згарячу – і все втратило барви. Ця її робота наспіх не торкнулася лише ялинок і туй, тому  у нашому парку приємно і затишно.

II.   1.   Шипшина важко віддає плоди...(Л. Костенко).

       2.   Плаче шпак уранці після зливи,

 Де шумлять на греблі явори,

 Що шпаківню вітер чорногривий

 Перекинув денцем догори.(Л. Костенко)

      3.   Так тихо довкола , так пусто, так сумно, за хмарами сонце дрімає.(Б. Лепкий)

      4.   Босоніж стежка побіжить

            Левадою в городи...

            Як любо тут, як славно жить

            Серед цієї вроди.(В, Коломієць).  

III. Виконати доручення, звучить пісня, взятися до роботи, жити гуртом, підійматися вгору, їхати не можна, розповідати казку, відчувати музику.

IV. Я прилагоджуюся за столом ближче до лампи:

 - Почитай, та недовго. Завтра вранці не встанеш.

 - Устану, мамо! Я рано прокидаюся, із сонцем.

 - Ти в мене сонячний, влітку народився.

       Пригортає, цілує в голову, і мені - добре.

Y.   Робіть  добро   непоказно. Буденно.

       Це принесе найвищу з нагород –

       Ні з чим не порівнянне відчуття,

       Що ти живеш немарно на цім світі.(В. Крищенко)

YI. Ліс ще дрімає в передранішній тиші...Непорушно стоять дерева, загорнені в сутінь, рясно вкриті краплистою росою. Тихо навкруги, мертво. Лиш де- не -де  прокинеться пташка, непевним голосом обізветься зі свого затишку...(М. Коцюбинський)

YII. Домашнє завдання:   скласти твір – мініатюру "По дорозі до школи...", використовуючи прислівники, визначити їх розряд і синтаксичну функцію.

 

 

docx
Додано
23 липня 2018
Переглядів
2147
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку