23 липня о 18:00Вебінар: STEM-освіта без гендерних стереотипів – запорука успішного майбутнього школярів

Урок "Розділові знаки при однорідних членах, звертаннях і вставних словах.Тренувальні вправи "

Про матеріал

Урок № 43

Тема. Розділові знаки при однорідних членах, звертаннях і вставних

словах.Тренувальні вправи

Мета: повторити, поглибити, узагальнити й систематизувати знання про

однорідні члени, звертання, вставні слова,словосполучення;

удосконалювати навички пунктуаційної грамотності учнів;

розвивати культуру усного й писемного мовлення, логічне мислення,

творчу уяву;

удосконалювати вміння спілкуватися державною мовою: тлумачити

поняття, висловлювати думки, почуття;

формувати математичну компетентність: перетворювати інформацію

з однієї форми в іншу;

формувати загальнокультурну грамотність: використовувати досвід

взаємодії з творами мистецтва;

розвивати культуру усного й писемного мовлення, уміння аналізувати

мовний матеріал;

виховувати любов до рідного слова, повагудо творчості М.Коцю-

бинського.

Тип уроку: урок закріплення набутих знань.

Обладнання: роздатковий матеріал із текстами, презентація, опорні таблиці, картки, збірки творів письменника.

Перебіг уроку

Люби людей. Піклуйся про них.

Прямо з сьогоднішнього дня

почни з простої посмішки

і доброго слова для тих, хто поруч.

Тоді в твоєму серці буде збільшуватися любов.

Біблія

Тільки той народ, який вшановує своїх героїв,

може стати великим.

К. Рокосовський

Рокосо́вський Костянти́н Костянти́нович ( радянський і польський полководець та державний діяч)

І.Організаційний момент

Слово вчителя

- Діти, подивіться один одному у вічі, усміхніться, налаштуйтеся на позитивні емоції, плідну співпрацю.

ІІ. Актуалізація опорних знань

1.Перевірка домашнього завдання

2. Лексична розминка ( усна перевірка знань (фронтально))

Клоуз-тест

— Слово або сполучення слів, що називає особу або предмет, до якого звертаються з мовленням, має назву...

— Звертання виражаються...

— За будовою звертання бувають...

— При звертаннях може стояти займенник...

— Звертання в реченні може стояти...

— Якщо перед звертанням стоять вигуки о, ой і вони виконують роль підсилювальної частки, то кома...

— Членами речення звертання, вставні слова...

— Вставними реченнями мовець може висловлювати...

— На письмі вставні слова і словосполучення виділяють...

— Однорідними членами можуть бути...

— Узагальнювальне слово при однорідних членах речення виступає у реченні...

— Вставні слова відрізняються від вставних конструкцій...

ІІІ.Мотивація навчальної діяльності

Робота з епіграфами

- Прочитайте слова із Біблії. Як ви їх розумієте? (Запам'ятайте: негатив викликає негатив.Якщо ми реагуємо на якісь погані речі негативно,то вогнище тільки розгоряється більше. Єдина можливість його погасити- це відповідати добром на зло щиро,від усього серця.

-До чого закликає нас К. Рокосовський

(Люди, котрі – без перебільшення – врятували Державу,зробили вагомий внесок у розвиток нашої літератури, повернули колесо історії, відродили віру в Людяність і в Україну – мають жити в пам'яті всіх наступних поколінь українців.

І не лише на меморіальних дошках, а й у живих потоках свідомості і дій – можливо, своїх колись улюблених незавершених справ, своїх, перерваних героїчною смертю, уподобань і нездійснених мрій.

Вдячність – дуже важлива риса. Якщо нація не дякує своїм героям і рятівникам – вона занепадає.

Ми завжди маємо пам'ятати про це і ця пам'ять, ця вдячність, повинна дихати і жити).

ІV. Повідомлення теми й мети уроку

Учні записують у зошит число і тему уроку.

V. Опрацювання навчального матеріалу

1. Творче завдання

- Допишіть речення, додаючи однорідні члени речення та розставляючи розділові знаки.

1)Самостійні частини мови – це… … … … …

2)Службові частини мови – це … … …

3)… … головні члени речення.

4)… … другорядні члени речення.

2.Кодований диктант

(Визначте групу вставних слів, запишіть номер групи)

Очевидно, безперечно, мабуть, як кажуть, здається, дякую,зокрема,зверніть увагу,як правило, можливо, ясна річ.

1 –впевненість,2- невпевненість, 3- джерело повідомлення, 4- порядок викладу думок, 5- почуття, 6- ввічливі слова,7- активізація уваги.

3. Моделювання

( Подані іменні словосполучення поставте у кличному відмінку)

Михайлик –

Гликерія –

Остап –

Соломія –

Іван –

Марічка –

Сонцепоклонник –

4 . Лінгвістична гра «Ласкаві звертання»

Від поданих слів утворіть слова із суфіксом пестливості у кличному відмінку.

Тато, сестра, бабуся, доня, син, Михайло,хлопець, мама, брат, дівчина, кінь.

5. Робота з текстом

Знайдіть у тексті речення з однорідними членами речення та з'ясуйте їх функцію, визначте стиль уривка.

Його називали Сонцепоклонником і Соняхом, бо над усе любив сонце, квіти і дітей. Служив звичайним клерком у статистичному відділі Чернігівської управи, на роботу ходив з неодмінною квіткою у бутоньєрці. Михайло Коцюбинський — так і не здобув офіційної вищої освіти (закінчив Шаргородську духовну семінарію, університет так і залишився мрією). Але він був високоінтелігентний, умів вести і піддержувати всяку розмову так, що кожний мав сатисфакцію (задоволення) розмовляти з ним. Усе делікатний, старався ніколи нікого нічим не вразити… Був високоосвіченою людиною і читав дуже багато. Знав дев'ять мов – три слов'янські: українську, російську, польську; три романські: французьку, італійську, румунську; і три східні: татарську, турецьку та циганську… Якось хлопчина, якому щойно виповнилось 11 років, по-дитячому сильно закохався у 16–річну дівчину, яка не звертала на нього найменшої уваги. Поклавши будь-що стати великою людиною і тим завоювати серце своєї коханої, він накинувся на книжки. Невідомо, чи вдалося Михайлу справити враження на дівчину почерпнутими з книжок думками, але цілком зрозуміло, що прочитане покликало його у письменницьку дорогу.

6.Мовленнєва ситуація

Уявіть себе журналістом: ви берете інтерв'ю у Михайла Михайловича Коцюбинського. Запитайте, у яку пору року найбільше йому подобається відпочивати, чому саме, яке значення має для цієї людини оточуюча природа під час відпочинку тощо. У висловлюванні використайте поширені й непоширені однорідні члени речення, поєднані між собою різними видами зв'язку, визначте їх синтаксичну роль.Використовуйте звертання, вставні слова,словосполучення, речення.

7. Виконання вправи з підручника

8.Вибірковий диктант

Випишіть ряди однорідних членів, поясніть вживання розділових знаків при

них. Відгадайте загадки.

1. Я ані скрипка, ані бас,

сама із деревини,

та звеселю й спечалю вас,

коли мій спів полине.

З моїх складів неважко скласти

слова сопка і спілка.

Отож назвіть мене, будь ласка,

зовуся я ….

2. Що воно – хто запита:

всередині пустота,

без'язикий і без вух,

тільки й чути: бух і бух!

Що за інструмент?

3. Слово це просте – не дивина

( зустрічаєш мало не щодня ),

організму складова частина

і періодичне видання.

У цьому слові тільки й заковики:

другий склад наголоси – і вмент

означать почне воно великий

клавішний музичний інструмент.

-Чи є однорідними членами повторення одного й того ж слова?

-Чи можна вважати однорідними означеннями великий клавішний

музичний? Чому?

9. Мовне конструювання

Поширьте речення спочатку однорідними, а потім неоднорідними

означеннями. Порівняйте. З'ясуйте стилістичну роль однорідних означень.

1.Сонячний промінь постукав у ……… вікно.

2. Сонце дивилося з …….. неба.

3. Трава блищала ……… росою.

4. Душа сповнилася ……… настроєм.

10. Колективна робота

Складіть три речення з однорідними членами й узагальнювальним словом, пов'язані з творчістю М.Коцюбинського.

VI. Рефлексивно – оцінювальний етап. Підсумки уроку

Чи справдилися ваші очікування?

Метод “ Із чим я йду (кошик знань, умінь, ідей, думок, почуттів, навичок…)”.

Я йду з цього уроку… (назвати те, що кожен бажає взяти з собою до кошика).

VІІ. Домашнє завдання

1. Вивчити теоретичний матеріал підручника.

2. Виконати вправу з підручника.

За вибором учня:

Скласти твір – мініатюру, уводячи в речення однорідні члени речення,звертання, вставні слова,словосполучення та речення, на тему:

«Михайло Коцюбинський - писменник, що змусив говорити про Україну всю Європу» або «Михайло Коцюбинський – геніальний дослідник людських душ».

Із додаткової літератури виписати 8 речень з однорідними членами, звертаннями,вставними словами.

-підготувати електронну презентацію про про творчість М.Коцюбинського .

Перегляд файлу

Урок  № 43

Тема.  Розділові  знаки  при  однорідних членах, звертаннях  і  вставних   

             словах.Тренувальні  вправи           

Мета: повторити, поглибити, узагальнити й систематизувати знання про     

            однорідні  члени,   звертання, вставні слова,словосполучення;

           удосконалювати  навички  пунктуаційної  грамотності  учнів;

           розвивати  культуру  усного й писемного мовлення, логічне  мислення,  

           творчу  уяву;

           удосконалювати  вміння спілкуватися державною мовою: тлумачити   

          поняття,  висловлювати думки, почуття;

           формувати математичну компетентність:  перетворювати  інформацію       

           з   однієї  форми в іншу;

           формувати загальнокультурну грамотність: використовувати досвід   

           взаємодії    з творами мистецтва;

            розвивати культуру усного й писемного мовлення, уміння аналізувати   

            мовний   матеріал;

           виховувати любов до рідного слова, повагу   до творчості  М.Коцю-

           бинського.

Тип уроку: урок закріплення набутих знань.

 Обладнання:  роздатковий матеріал із текстами, презентація, опорні таблиці, картки,  збірки творів письменника.        

                                                      Перебіг  уроку

  Люби людей. Піклуйся про них.

Прямо з сьогоднішнього дня

      почни з простої посмішки      

 

                                і доброго слова для тих, хто поруч.

 Тоді в твоєму серці буде збільшуватися любов.

Біблія

Тільки той народ, який вшановує своїх героїв,

 може стати великим.

К. Рокосовський

Рокосо́вський Костянти́н Костянти́нович ( радянський і польський  полководець та державний діяч) 

                                                                                                                І.Організаційний момент

Слово вчителя

 - Діти, подивіться один одному у вічі, усміхніться, налаштуйтеся на позитивні емоції, плідну співпрацю.

ІІ. Актуалізація опорних знань

    1.Перевірка домашнього завдання

    2. Лексична розминка ( усна перевірка знань (фронтально))

        Клоуз-тест

 Слово або сполучення слів, що називає особу або предмет, до якого звертаються з мовленням, має назву...

 Звертання виражаються...

 За будовою звертання бувають...

 При звертаннях може стояти займенник...

 Звертання в реченні може стояти...

 Якщо перед звертанням стоять вигуки о, ой  і вони виконують роль підсилювальної частки, то кома...

 Членами речення звертання, вставні слова...

 Вставними реченнями мовець може висловлювати...

 На письмі вставні слова і словосполучення виділяють...

 Однорідними членами можуть бути...

 Узагальнювальне слово при однорідних членах речення виступає у реченні...

 Вставні слова відрізняються від вставних конструкцій...

ІІІ.Мотивація навчальної діяльності

Робота з епіграфами

- Прочитайте слова із Біблії. Як ви їх розумієте? (Запам’ятайте: негатив  викликає негатив.Якщо ми реагуємо на якісь погані речі негативно,то вогнище тільки розгоряється більше. Єдина можливість його погасити- це  відповідати  добром  на зло щиро,від усього серця.

 

-До чого закликає нас К. Рокосовський

(Люди, котрі – без перебільшення – врятували Державу,зробили вагомий внесок у розвиток нашої літератури,  повернули колесо історії, відродили віру в Людяність і в Україну – мають жити в пам’яті всіх наступних поколінь українців.

І не лише на меморіальних дошках, а й у живих потоках свідомості і дій – можливо, своїх колись улюблених незавершених справ, своїх, перерваних героїчною смертю, уподобань і нездійснених мрій.

Вдячність – дуже важлива риса. Якщо нація не дякує своїм героям і рятівникам – вона занепадає.

Ми завжди маємо пам’ятати про це і ця пам’ять, ця вдячність, повинна дихати і жити).

 

ІV. Повідомлення  теми  й  мети  уроку

Учні записують у зошит число і тему уроку.

V. Опрацювання  навчального  матеріалу

1. Творче завдання

- Допишіть речення, додаючи однорідні члени речення та розставляючи розділові знаки.

1)Самостійні частини мови – це… … … … …

2)Службові частини мови – це … … …

3)… … головні члени речення.

4)… … другорядні члени речення.

 

 

 2.Кодований  диктант

(Визначте  групу вставних  слів, запишіть  номер групи)

Очевидно, безперечно,  мабуть,  як  кажуть, здається, дякую,зокрема,зверніть увагу,як правило, можливо, ясна  річ.

1 –впевненість,2- невпевненість, 3- джерело  повідомлення, 4-  порядок  викладу  думок, 5- почуття, 6- ввічливі  слова,7- активізація  уваги.

3. Моделювання

( Подані іменні словосполучення поставте у кличному відмінку)

Михайлик – 

Гликерія 

Остап –

Соломія –

Іван –

Марічка –

Сонцепоклонник –

  4 . Лінгвістична  гра «Ласкаві звертання»

Від поданих слів утворіть слова із суфіксом пестливості у кличному відмінку.

Тато, сестра, бабуся, доня, син, Михайло,хлопець, мама, брат, дівчина, кінь.

5. Робота з текстом

Знайдіть у тексті речення з однорідними членами речення  та  з’ясуйте    їх функцію, визначте  стиль уривка.

Його називали Сонцепоклонником і Соняхом, бо над усе любив сонце, квіти і дітей. Служив звичайним клерком у статистичному відділі Чернігівської управи, на роботу ходив з неодмінною квіткою у бутоньєрці. Михайло Коцюбинський — так і не здобув офіційної вищої освіти (закінчив Шаргородську духовну семінарію, університет  так і залишився мрією). Але він був високоінтелігентний, умів вести і піддержувати всяку розмову так, що кожний мав сатисфакцію (задоволення) розмовляти з ним. Усе делікатний, старався ніколи нікого нічим не вразити… Був високоосвіченою людиною і читав дуже багато. Знав дев’ять мов – три слов’янські: українську, російську, польську; три романські: французьку, італійську, румунську; і три східні: татарську, турецьку та циганську… Якось хлопчина, якому щойно виповнилось 11 років, по-дитячому сильно закохався у 16–річну дівчину, яка не звертала на нього найменшої уваги. Поклавши будь-що стати великою людиною і тим завоювати серце своєї коханої, він накинувся на книжки. Невідомо, чи вдалося Михайлу справити враження на дівчину почерпнутими з книжок думками, але цілком зрозуміло, що прочитане покликало його у письменницьку дорогу.

6.Мовленнєва ситуація

   Уявіть себе журналістом: ви берете інтерв’ю у Михайла  Михайловича  Коцюбинського. Запитайте, у яку пору року найбільше йому подобається відпочивати, чому саме, яке значення має для цієї людини оточуюча природа під час відпочинку тощо. У висловлюванні використайте  поширені й непоширені однорідні члени речення, поєднані між собою різними видами зв’язку, визначте  їх синтаксичну роль.Використовуйте звертання, вставні слова,словосполучення, речення.

7. Виконання вправи з підручника

8.Вибірковий диктант

Випишіть ряди однорідних членів, поясніть  вживання розділових знаків при

них. Відгадайте  загадки.

1. Я ані скрипка, ані бас,

сама із деревини,

та звеселю й спечалю вас,

коли мій спів полине.

З моїх складів неважко скласти

слова сопка і спілка.

Отож назвіть мене, будь ласка,

зовуся я ….

2. Що воно – хто запита:

всередині пустота,

без’язикий і без вух,

тільки й чути: бух і бух!

Що за інструмент?

3. Слово це просте – не дивина

( зустрічаєш мало не щодня ),

організму складова частина

і періодичне видання.

У цьому слові тільки й заковики:

другий склад наголоси – і вмент

означать почне воно великий

клавішний музичний інструмент.

 -Чи є однорідними членами повторення одного й того ж слова?

 -Чи можна вважати однорідними означеннями великий клавішний

музичний? Чому?

9. Мовне конструювання

Поширьте речення спочатку однорідними, а потім неоднорідними

означеннями. Порівняйте. З’ясуйте  стилістичну роль однорідних означень.

1.Сонячний промінь постукав у ……… вікно.

2. Сонце дивилося з …….. неба.

3. Трава блищала ……… росою.

4. Душа сповнилася ……… настроєм.

10.  Колективна робота

 Складіть три  речення з однорідними членами й узагальнювальним словом, пов’язані  з творчістю  М.Коцюбинського.

VI. Рефлексивно – оцінювальний етап. Підсумки уроку

Чи справдилися ваші очікування?

Метод “ Із чим я йду (кошик знань, умінь, ідей, думок, почуттів, навичок…)”.

Я йду з цього уроку… (назвати те, що кожен бажає взяти з собою до кошика).

VІІ. Домашнє завдання

1. Вивчити теоретичний матеріал підручника.

2. Виконати вправу з підручника.

За вибором  учня:

       Скласти твір – мініатюру, уводячи в речення однорідні члени речення,звертання, вставні слова,словосполучення та речення, на тему:

«Михайло Коцюбинський -  писменник, що змусив  говорити про Україну всю Європу»  або «Михайло Коцюбинський – геніальний дослідник людських душ». 

 

Із додаткової літератури виписати  8 речень з однорідними членами, звертаннями,вставними словами.

  • підготувати електронну презентацію про  про творчість М.Коцюбинського .

 

 

 

 

docx
Додано
6 серпня 2018
Переглядів
687
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку