21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Урок розвитку мовлення "Усний твір на морально-етичну тему"

Про матеріал
Урок розвитку мовлення побудований на матеріалі листів В.Сухомлинського до доньки, виховує високі моральні якості, розвиває уміння учнів співпрацювати у групі, має профорінтаційне спрямування
Перегляд файлу

 

10 КЛАС                                                                      УКРАЇНСЬКА МОВА

Тема:  Усний твір на морально-етичну тему (підготовка до    

             контрольної письмової роботи «Стаття в газету на 

             морально-етичну тему»)

Мета:  створити умови для підготовки до написання твору, для розвитку творчих здібностей учнів на основі особистісно орієнтованої технології навчання; розвивати вміння цілепокладання та рефлексії; формувати мовні компетентності, сприяти вихованню особистості, виховувати в учнів високі моральні принципи

Тип уроку: урок розвитку звязного мовлення

Обладнання: папка матеріалів для кожної групи:

 • Словничок термінів (мораль, етика, стаття,

          епістолярія)

 • Анкета «Мої цілі» + рефлексія В, НВ, НЗВ
 • Тексти (В. Сухомлинського, «Повчання В. Мономаха»)
 • Памятка «Як писати твір»
 • Памятка «Стилі і жанри мовлення», «Типи мовлення»

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хід уроку

І. Етап емоційної орієнтації.

   Доброго дня, шановні колеги! Так, саме колеги, бо сьогоднішній урок пропоную провести у формі засідання редакції шкільної газети, тому що тема сьогоднішнього уроку «Усний твір на морально-етичну тему» ( підготовка до контрольної письмової роботи «Стаття в газету на морально-етичну тему»). Тож давайте з’ясуємо, які риси потрібні журналісту: впевненість, професійність, тактовність, коректність, вихованість…

ІІ. Етап з’ясування мети.

Виходячи з теми уроку, визначте його мету (відповіді 2-3 учнів). Для цього заповніть анкету «Мої цілі», навпроти кожної з цілей визначається її важливість за 5- бальною системою.

ІІІ. Етап проектування.       

Запитання до учнів:

 • Що може дати цей урок для вас зараз?
 • А для майбутнього життя?

То щоб розпочати роботу над статтею, давайте визначимо, що для кожного з вас означає слово «мораль».

Метод асоціацій: кожен учень називає слово-асоціацію до поняття «мораль» ( поведінка, вихованість, правила, чесність, справедливість…)

ІV. Етап організації навчальної діяльності.

4.1.) Дякую за ваші роздуми. А зараз дозвольте надати слово відділу інформації, який ознайомить вас з словником термінів, що необхідні нам для сьогоднішньої роботи. ( учень зачитує значення термінів моралі, етика, стаття; учні слідкують за поняттями).

4.2.) Тож напрям роботи зрозумілий. Необхідно обрати форму. В цьому нам допомогли листи, які надійшли на адресу нашої редакції. Перш ніж їх розглянути, вислухаємо працівників архівного відділу та їх цікаве повідомлення.

Повідомлення:

Зверніть увагу на визначення «епістолярія», наведене у ваших словниках термінів… Так, це жанр літератури, історія виникнення якого сягає сивої давнини. Одними з найдавніших зразків епістолярію, що дійшли до нас, є листи Сократа, Платона, Аристотеля(IV ст.. до н.е.). Це присвячені суспільним подіям послання та роздуми на теми моралі. Родоначальником епістолярного жанру вважається Марк Тулій Цицерон .

Власне українське листування у своєму розвитку також пройшло кілька етапів. Близько 600 так званих берестяних грамjт (ХІІІ-ХІV ст.) – боргових зобов’язань, чолобитних – перші зразки письменності та епістолярного жанру в українців. Одним з не багатьох зразків є листування запорожців з турецьким султаном (згадайте славнозвісну картину І. Рєпіна  «Запорожці пишуть листа турецькому султану»). Цінною є епістолярна спадщина українських майстрів художнього слова: Г. Сковороди, Т Шевченка, І. Франка, М. Коцюбинського, Л. Українки та інших, отже листи – це голос розуму і серця. 

4.3.) Спасибі за змістовну розповідь.

Отже, в поштовій скриньці нашої редакції ми знайшли листи, які надійшли до нас з далеких часів від досить відомих людей. Перший лист від князя Київської Русі Володимира Мономаха (з ним працює 1відділ), другий та третій лист – послання від великого педагога В. Сухомлинського. Тож до роботи, шановні колеги, нам необхідно:

 1. ознайомитися з листами (прочитати їх);
 2. стисло розповісти їх зміст всій редакції (переказати);
 3. у формі заголовка, теми сформувати основну думку,   морально – етичну проблему даного вам тексту.

І тема – Що є основним мірилом нашої людяності? (лист В. Сухомлинського).

ІІ тема – «Не дивися на лице, заглянь у душу» ( лист В. Сухомлинського).

ІІІ тема – Що забезпечує душевну гармонію та щастя? ( з повчання Володимира Мономаха дітям).

То ваші пропозиції й стануть темами ваших статей на

морально-етичну тему ( запишіть їх).

4.4.) Щоб виконати роботу грамотно, професійно, досконало, досягти цілей, які ви поставили перед собою на початку уроку, прошу випускаючого редактора провести інструктаж.

(Учні під коментар повторюють відомості про стилі мовлення, типи мовлення (таблиці), памяткою « Як писати твір»)

4.5.) Дотримуючись вимог стилю, жанру, типу мовлення, починаємо роботу над статтею. Це будуть ваші усні твори на одну з запропонованих тем.

          (2-3 хв. Обдумування, висловлювання 2-3 учнів).

V Етап контрольно – оцінювальний

Отже, ми підійшли до завершального етапу роботи.

Бесіда:

 • Чи є актуальними теми, над якими ми працювали?
 • Чи є вона для вас цікавою повчальною?
 • Чи задоволені ви своєю участю в роботі редакції газети?(самостійно).

Прошу зазначити свої рефлексії в анкеті

В – впевнений, що можу написати твір, розкрити тему;

НВ – не впевнений;

НЗВ – не зовсім впевнений.

Проаналізуємо вашу самооцінку та досягнення поставлених цілей після виконання контрольної роботи.

На мою думку, роботу на сьогоднішньому засіданні певних колег можна оцінити ( виставити оцінки).                

VI. Домашнє завдання: написати твір на одну з тем за власним вибором.        

 

 

 

Памятка

Як  писати  твір

 1.  Вступ.  Зазначити, що спонукало до роздумів.
 2.  Основна частина.  Висловити думку, яку хочете довести. Аргументуйте її.
 3.  Висновки  сформулювати з усього вище сказаного.
 4.  Думки викладати чітко, логічно, згідно з вимогами публіцистичного стилю.
 5.  Використовувати афоризми, крилаті вислови. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стилі і жанри мовлення

 

  Назви стилів

Жанри, в яких стиль реалізується

    Оснівні ознаки стилів і жанрів мовлення

Мета мовлення

Сфера спілкування

Форма реалізації стилю

Мовні особливості стилів

Розмовний

Спілкування

обмін інформацією, думками, враженнями; прохання чи подання допомоги, виховний вплив

побутові стосунки з родичами, друзями, знайомими

діалог

широко використовуються побутова лексика, фразеологізми, емоційно забарвлені і просторічні слова, звертання, вставні слова, вигуки, неповні речення тощо

Науковий

підручник, лекція, анотація, рецензія

повідомлення про результати наукових досліджень, систематичний виклад певних знань

Наука, техніка, освіта

монолог

характерні мовні засоби: терміни, спеціальна фразеологія, складні синтаксичні конструкції; повні речення; логічність, точність, обгрунтованість викладу

Офіційно-діловий

закон, кодекс, статут, наказ, оголошення, доручення, розписка, протокол, акт, інструкція, лист тощо

регулювання офіційно-ділових стосунків

офіційно-ділові стосунки

монолог (діалог)

переважають стилістично нейтральні мовні засоби, стандартна концелярська лексика, складні речення; відсутні емоційно забарвлені слова; виклад граматично точний

Публіци-

стичний

виступ, нарис. публіцистична стаття, фейлетон

обговорення, відстоювання і пропаганда важливих соціально-політичних ідей, сприяння суспільному розвитку

громадсько-політичне життя

монолог (діалог)

використовують: соціально-політична лексика, емоційно заба-

рвлені слова, риторичні запитання, вигуки, пов-

тори: тон мовлення пристрасний, оцінний (іронія, сарказм, захоп-

лення, гнів)

Художній

трагедія, комедія, драма, водевіль, роман, повість, оповідання, поема, вірш, байка, епіграма

різнобічний вплив на думки і почуття людей за допомогою художніх образів

мистецтво слова

монолог

застосовують всі мовні засоби, особливо широко – слова в переносному значенні

 

Анкета “Мої  цілі”

 

Важливість

 

Ціль

Рефлексія

 

Добре підготуватись до написання твору, отримати гарну оцінку.

 

 

Спробувати себе в різних видах діяльності.

 

Розвинути свої творчі здібності.

 

Отримати гарну оцінку.

 

Навчитися бути активним.

 

Навчитися спілкуватися, розуміти інших людей.

 

Формувати впевненість у власних силах.

 

Нічого не хочу.

 

 1. Навпроти  кожної  з  цілей  визначте  її  важливість  для  Вас  особисто  за       

5- бальною  системою.                                                                                                                                 

 1. Рефлексія:

В – впевнений

НВ – не впевнений

НЗВ – не зовсім впевнений

 

Типи мовлення та їх ознаки

Назви типів мовлення

Основна функція

Відношення, що виражаються реченнями

Будова висловлювання

Розповідь

повідомлення про події

Часові

Експозиція, зав’язка, кульмінація, розв’язка

Опис

Словесне зображення предмета

просторові

Певна послідовність загальних і часткових ознак, що відображають предмет висловлювання 

Роздум (міркування)

Доведення або пояснення чогось

Причинно-наслідкові

Теза, аргументи, висновки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словник термінів

Мораль – система поглядів і уявлень, норм і оцінок, що регулюють поведінку людей. Найважливішою функцією моралі є узгодження вчинків окремих осіб з інтересами інших людей, суспільства загалом. Характерною особливістю моралі є те, що вона грунтується  не на примусі, а на силі переконання, громадської думки, виховання, традицій,морального авторитету окремих осіб, організацій, установ. Велику роль у моралі відіграє свідомість, як суспільна, так і індивідуальна.

Етика – філософська наука, обєктом вивчення якої є мораль. Досліджує проблеми щодо того, як має поводитися людина (нормативна етика) та власне теоретичні питання про походження і суть моралі. Формулює ідеали, моральні принципи та норми людської поведінки.

Стаття – важливий публіцистичний жанр, який відзначається грунтовним аналізом матеріалу, високим ступенем узагальнення, чіткістю висновків. Використовуючі різні факти, яскраві приклади, статистичні дані, автор статті досліджує злободенні суспільно – політичні проблеми.

Епістола – жанр літератури ХVIII – початку XIX століття – послання у формі листа.

Епістолярний -  який становить сукупність чиїх – небудь листів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.Сухомлинський в одному з листів до дочки, відповідаючи на її запитання: «Батьку, що таке любов?» - наводить приклад казки, яку йому розповіла бабуся Марія, коли він запитав її: - «Що таке любов?». Послухайте і ви її.

 Коли Бог створив світ, він розселив усі живі істоти на землі і навчив їх продовжувати свій рід, творити собі подібних. Відвів чоловікові і жінці поле, показав, як будувати курінь, дав у руки чоловікові заступ, а жінці - жменю зерна. «Живіть і продовжуйте рід свій, - сказав їм. – А я піду по господарству. Прийду через рік, подивлюсь, як тут у вас».

 Приходить з архангелом Гаврилом рівно через рік. Приходить рано вранці, під час сходу сонця. Бачить: сидять чоловік і жінка біля куреня. Перед ними дозріває хліб на ниві, в колисці дитина спить. А чоловік і жінка дивляться то в небо, то в очі одне одному. У ту мить, коли очі їхні зустрічалися, Бог бачив у них незбагненну для нього красу і якусь невідому силу, краса була прекраснішою за небо й сонце, землю й пшеничне поле – прекрасніша за все, що зліпив і змайстрував Бог. Вона вразила, здивувала, приголомшила Бога.

- Що це? – спитав він архангела Гаврила.

- Це любов.

- Що значить «любов»?

 Архангел здвигнув плечима. Бог підійшов до жінки й чоловіка й запитав у них: «Що таке любов?». Але й вони не змогли пояснити йому. Тоді Бог розгнівався.

- Ах так. Ось вам моє покарання: з цієї миті ви будете старіти. Кожна година життя  буде забирати по крупинці вашу молодість і силу. Прийду через п’ятдесят років подивлюся, що залишилось в твоїх  очах, людино…

 Прийшов Бог з архангелом Гаврилом через п’ятдесят років. Бачить, замість куреня стоїть збудована хата, на пустирі сад виріс, на нивах хліб дозріває, сини поле орють, дочки пшеницю жнуть, а внуки на лузі граються. Перед хатою сидить старий і стара, дивляться то на червоний ранковий світанок, то в очі одне одному.

 І побачив Бог в очах і чоловіка й жінки красу ще більш могутню і силу ще більш сильну, і ще щось нове добавилось до того.

 - А це що? – запитав він у архангела.

 - Вірність, - відповів той. І знову не зміг нічого пояснити.

 Ще більше розгнівався Бог.

 - Мало тобі старості, Людино? То ж недовгим буде твій вік. Прийду і подивлюся на що перетворилась твоя любов.

 Прийшов він з архангелом Гаврилом через три роки. Бачить: сидить чоловік над маленьким горбочком. Очі в нього сумні-сумні, але в них все та ж сама незбагненна краса і та ж сила. І вже не тільки Любов і Вірність в них, але й ще щось.

 - А це іще що? – запитав він у архангела.

 - Пам’ять Серця.

 Затис Бог у кулаці свою бороду і відійшов від старого, що сидів біля маленького горбика. Повернувся обличчям до пшеничної ниви і побачив: біля золотого колосся стоять молоді чоловіки й жінки і дивляться то на червоний світанок, то в очі одне одному… Довго стояв він і дивився на них. А потім пішов у глибокій замисленості.

 У  цьому ж листі Василь Олександрович зауважував: «Ось що таке любов, донечко. Живуть, розмножуються, продовжують свій рід тисячі живих істот, але любить лише  Людина. І, власне, тільки тоді, коли вона вміє любити по-людськи, вона і Людина. Якщо ж любити не вміє, не може піднятися до цієї вершини людської краси, значить, вона лише істота, що здатна стати Людиною, але ще не стала такою».

 

 

docx
Додано
19 лютого 2019
Переглядів
2706
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку