До розіграшу
залишилось:
20 днів
Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Урок "Склад. Наголос. Основні правила переносу."

Про матеріал

Цей конспект уроку допоможе вчителям у підготовці до уроку української мови у, а також надихне на створення власних доробок. Надіюсь, що він вам знадобився і допоміг у підготовці до уроку

Перегляд файлу

Тема. Склад. Наголос. Основні правила переносу.

Мета:

  • поглибити знання учнів щодо складу  й наголосу, удосконалювати  вміння ділити слова на склади, визначити склади відкриті й закриті, наголошені й ненаголошені, опрацювати основні правила переносу слів; виробити в учнів комунікативні  мовні компетенції;
  • на основі опорних конспектів та застосування мнемотехніки розвивати  уміння ефективно і самостійно вчитися; продовжувати роботу над удосконалюванням усного  і писемного мовлення; збагачувати та уточнювати активний словник;
  • підвищувати мовленнєву культуру учнів;  виховувати інтерес до результатів власної праці.

Тип уроку: формування вмінь і навичок

Наочність:  ілюстрації до тексту, слайди презентації, опорні схеми

Основні методи і прийоми: бесіда, пояснювально-ілюстративний метод, спостереження і аналіз мовних явищ, робота з підручником та опорними схемами.

Задача: забезпечити активне володіння учнями держаною мовою; формувати національно свідому, духовно багату особистість, яка володіє вміннями і навичками вільно,комунікативно виправдано користуватися мовними засобами рідної мови.

                                  Хід уроку:

1.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Гігієна навчальної праці.

Емоційне налаштування дітей.

 

Вчитель: Нумо, діти, підведіться!

Всі приємно посміхніться.

Продзвенів уже дзвінок,

Починаємо урок!

 

    Прикріпляю на дошці смайл "Радість" і бажаю всім учням гарного настрою, легкого засвоєння теми.

http://3.bp.blogspot.com/-gTGJAz4giKk/UQUZzbisN8I/AAAAAAAAAAM/V-yDPHz13pk/s1600/Smiley.svg.png

 

- А зараз усміхніться один одному, подумки побажайте успіхів на цілий день. Для того, щоб впоратися на уроці з завданнями, будьте старанними і слухняними.

Щоб не просто слухали, а чули.

Щоб не просто дивилися, а бачили.

Щоб не просто відповідали, а міркували.

Дружно і плідно працювали.

 

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

1.Бесіда

Діти, що ви робите, коли під час написання ціле слово не поміщається в рядку?

Ми намагаємося перенести його частину в інший рядок. Пригадайте,що в таких випадках треба зробити? (поділити слово на склади)

Поділивши слово на склади, його легко перенести з рядка в рядок.

2.  Відгадайте загадки. Слова-відгадки запишіть і поділіть  на склади. Які слова  не можна поділити?

1). Срібний кинджал хвильку в хаті полежав - і зовсім розтав.( Бурулька )

2). Що то за гість, що тепло їсть? (Мороз )

3). Коли  мене нема - чекають, а коли  прийду – тікають. ( Дощ )

4).Одно рядно сім баб тягло.(Хмара)

3.Відтворення теоретичних відомостей,застосування яких потрібно на уроці

- Пригадайте, що таке склад?

(частина слова, що вимовляється одним поштовхом видихуваного повітря).

-  Складання на дошці опорної схеми 1

           

Висновок:Відкритий склад закінчується на голосний.

                  Закритий склад- на приголосний.

                   Слово дощ не можна поділити на склади.

ІV. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

- Для того, щоб перенести частину слова, недостатньо вміти поділити його на склади — треба ще й знати правила переносу.

Сьогодні ми про це і дізнаємося на уроці.

  

 

 V.СПРИЙМАННЯ  Й УСВІДОМЛЕННЯ УЧНЯМИ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

    1) Робота з теоретичним матеріалом задля зіставлення нових знань із базовими.

    Розвиток комунікативних вмінь.

 

1.Прочитаймо речення. 

 

 

 

Про яку пору року можна так сказати? Які асоціації у вас виникають, коли ви чуєте слово «зима»? (складання асоціативного куща).

- Яку б погоду ви зараз хотіли побачити за вікном?

- Спробуємо  уявити образ сніжної зими.

Прослухайте віршик про зимову красу. Закрийте очі, уявіть сніжну красуню…з неба повільно летять пухнасті сніжинки… Уявили? Слухайте…

 2.Виразне читання вірша вчителем

 

 

 

 

 

 

3. Обмін враженнями. Бесіда за змістом вірша.

- Які враження викликав у вас цей віршик? Що ви собі уявили?

(прийом « усне малювання»)

2)Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи. Вироблення в учнів комунікативної мовної компетенції.

  1. Робота над мовним матеріалом. Буквений тест

-  Прочитайте виділені у вірші слова,  запишіть їх у зошити, використовуючи умовні позначки над складом (В-відкритий склад, З-закритий склад)

-Визначіть кількість  складів у кожному слові.

-Від чого залежить кількість складів у слові? (від кількості голосних звуків у слові)

     2.Спостереження і аналіз мовних явищ

Вправа 248

Робота в парах (поділи на склади)

Робота в групах (таємничі слова)

    Отже, ми знаємо, що слова переносяться за складами

(Відео)

   Формулювання учнями правил переносу.

Ми вже сказали, що слова на письмі переносять із рядка в рядок за складами. При переносі частин слова слід додержуватись певних правил. Давайте спробуємо сформулювати ці правила.

(на дошці опорна схема «Правила переносу частин слова»)

                           Правила переносу частин слова

 

 

 Отже, сформулюємо  правило:

- односкладне слово з одного рядка в інший не переноситься.

-  Чи можна їх при переносі слова розривати буквосполучення ДЖ, ДЗ?                (  під-зем-ний,   хо-джу, ґу-дзик)?

- Буквосполучення йо, ьо НЕ МОЖНА розривати, якщо вони позначають один  звук. Якщо ж  дж, дз не становлять одного звука (це буває, коли д належить до префікса, а ж або з —до кореня), то їх розривати можна: над-звичай-ний (а не на-дзвичайний)

 - Сформулюймо правило при переносі слів з апострофом.

Висновок: …шо-ко-лад.

 

 

3)  Робота з підручником.

 Усвідомлення     теоретичного матеріалу в процесі зіставлення           

- А зараз, прочитаймо правила переносу частин слова, що подані у підручнику.

- Яке правило ми не назвали? Прочитайте ще раз це правило.

- А якого правила, серед тих які ми назвали, немає  у підручнику? (Апостроф і м’який знак при переносі не відокремлюються від попередньої букви)

4)  Застосування вивченого матеріалу

Створення пошуково-проблемної ситуації.

1.Пропонується розглянути переноси  слів і зясувати,чи всі слова так можна перенести. (Можна обєднати учнів у 2 групи)

(зайве)

Вправа 251

 

 2.Завдання: Прочитати вголос слова, правильно наголошуючи їх.  Зверніть увагу на те, чи з однаковою силою голосу вимовляються склади у словах

- Усно поділіть слова на склади.

-Чи всі склади вимовляються з однаковою силою голосу?

-Чи є у словах склади, які вимовляються сильніше від інших?

- Вимова одного складу  з більшою силою називається…? (НАГОЛОС)

Наголос-це биття серця у слові!

- Як називається склад на який падає наголос? Як називаються всі інші склади? (ненаголошені)

 5)                       Складання опорної схеми 2.

             

 

В українській  мові наголос рухомий. Як ви це розумієте?

 Виконаймо наступну вправу  і дізнаємось  чи правильно ви думаєте.

Завдання: Прочитайте пари слів. Простежте, на який склад у кожній парі слів падає наголос. Чи змінюється місце наголосу при зміні форми слова?

 

 

 

- Чи змінюється місце наголосу при зміні форми слова?

Висновок: Отже, що значить «рухомий наголос»? (може змінювати  своє місце залежно від форми слова)

6) Визначення ролі наголосу у слові

- Як ви вважаєте, яка роль наголосу у слові?

Щоб відповісти на це питання, перевірити чи вірні ваші міркування, виконаймо завдання

 

 

 

 

Висновок:Отже,  скажіть, яка ж роль наголосу у слові? (може змінювати значення слова).

Вибірковий диктант   Записати слова, позначити в кожному місце наголосу.  Які слова мають подвійний наголос? (Їх підкреслено) Перевірити себе за словником. У яких словах наголос слугує для розрізнення значення слів? (Їх виділено курсивом). Чи можна неправильне наголошення слова вважати офроепічною помилкою?

Барвінок, читання, заголовок, запитання, Батьківщина, апостроф, дефіс, арахіс, атлас, документ,  шофер, заробіток, мабуть, якось, гаряче, далечина, загадка, дарунок, користь,  деревце, помилка, музика, маячити, назавжди,  яровина.

 

   Доведіть, що в українській мові значення слова може змінюватись залежно від місця наголосу. (Міркування  та логічні висловлювання учнів.)

Диктант-спiвпраця. Доповнiть поданiгрупи слiв власними прикладами. Тематика – школа, шкiльне життя.

Односкладовi слова:  бал… клас

Двоскладовi слова: школа, урок, дзвоник

Трискладовi слова: учитель, освiта, пiдручник

Чотирискладовi слова: однокласник,канiкули, гiмназiя

Багатоскладовi слова: математика, дванадцятибальний, багатопрофiльний

 

VI СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Узагальнююча бесіда за опорною схемою

- Назвіть правила переносу частин слова. Наведіть приклади.

- Яка роль наголосу у словах? Що він допомагає зробити? (допомагає зрозуміти значення слів)

VII. РЕФЛЕКСІЯ

Метод «Експрес = висновок»

  • Сьогодні на уроці я дізналась про…
  • Найбільш цікавим було …
  • Я намагався(лась)…
  • Я зрозумів(ла,) що…
  • Урок запам’ятається мені тим, що…

 

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

 Правила параграфа 24

Вправа 257

IХ.   ОЦІНЮВАННЯ

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
doc
Додано
13 березня
Переглядів
425
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку