10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Урок "Складнопідрядні речення з підрядними означальними".

Про матеріал

Урок, побудований на соціокультурній змістовій лінії "Звичаї і традиції українців (тиждень перед Великоднем; Чистий четвер; виготовлення писанок). В матеріалі є учнівський проект "Заочна подорож до м. Коломия в Музей писанкарства".

Перегляд файлу

Тема. Складнопідрядні речення з підрядними означальними.

Мета: поглибити знання учнів про складнопідрядні речення, їх види; розвивати вміння й навички визначати серед інших речення з підрядними означальними, правильно вживати розділові знаки, уміння конструювати речення з підрядними означальними; формувати навички дослідницької роботи; виховувати в учнів любов і пошану до свого народу, його звичаїв та традицій.

Соціокультурна змістова лінія: Звичаї і традиції українців (тиждень перед   Великоднем; Чистий четвер; виготовлення писанок).

Обладнання; таблиця  «Складне речення»; мультимедійний проектор, картки із завданням.

 Тип уроку: урок вивчення й первинного закріплення нових знань.

 

                                                          Хід уроку

 

І. Створення емоційного настрою

      Доброго всім дня! Уважно подивіться один на одного. Який вираз обличчя   зараз у кожного з вас? А тепер усміхніться і побажайте один одному успіху на уроці!

     Повідомлення теми, мети й завдань уроку

 

                         Проблемне питання: "Як дієприкметниковий зворот  співвідноситься зі складнопідрядними означальними реченнями?"

 ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

       Пояснювальний диктант (1 учень біля дошки)

Записати речення, визначити в них граматичну основу. Чи є серед поданих речень прості? Підкреслити сполучні засоби, за допомогою яких зєднується підрядна частина з головною. Пояснити розділові знаки. Зверніть увагу на 2 і 4 речення. Переробіть дані речення на прості з дієприкметниковим зворотом (якщо це можливо).

Останній тиждень перед Великоднем називається білим. Найважливішим днем цього тижня є четвер, який називають ще Чистим. Чистий четвер – це день весняного очищення. Існує повіря, що в Чистий четвер, до схід-сонця, ворон носить з гнізда своїх дітей купати. Хто скупається раніше від воронячих дітей, той буде здоровий протягом цілого року. 

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

  1. Клоуз- тести (продовжити речення):

1. Складним називається речення…(утворене з двох або більше простих речень, об’єднаних в одне ціле змістом, інтонацією, за допомогою сполучників чи без них).

   2. Складні речення поділяють на…(сполучникові та безсполучникові).

   3. Прості речення у  сполучникових складних поєднані…(інтонацією та сполучником або сполучним словом).

   4.  Сполучникові складні речення поділяють на…( складносурядні та  складнопідрядні).

   5.  Різниця між складносурядними і складнопідрядними реченнями полягає у тому, що…(складносурядні речення поєднуються сполучниками сурядності, а складнопідрядні – сполучниками підрядності; частини складносурядного речення синтаксично  рівноправні, а в складнопідрядному реченні одна частина головна, інша – залежна).

   6.  Розрізнити головну і залежну частину у складнопідрядному реченні можна…(за допомогою питання, яке ставиться від головної частини до підрядної).

   7.  Підрядна частина у складнопідрядному реченні може стояти по відношенню до головної частини складного речення … (після головної частини, усередині або  перед нею).

   8. За значенням складнопідрядні речення поділяють на…(з’ясувальні, означальні, обставинні).

   9. Частини складнопідрядного речення можуть поєднуватися за допомогою… (сполучників підрядності і сполучних слів).

      10. Головна відмінність між сполучниками підрядності і сполучними словами полягає у тому, що…(сполучники не є членами речення, не відповідають на питання).

      11. Роль сполучних слів виконують…(відносні займенники хто, що, який, котрий в усіх відмінках та прислівники де, куди, звідки).

      12. Складнопідрядним реченням із підрядним означальним називають таке складне речення, у якому…(підрядна частина пояснює головний або другорядний член головної частини, виражений іменником або іншою частиною мови в значенні іменника).

 

IV. Опрацювання нового матеріалу

  1. Робота з підручником

                   §11, с. 83-85 – прочитати теоретичний матеріал, скласти 3 тестових питання.

  1. Робота з текстом, спроектованим на дошку

  Розгорнути прості речення в складнопідрядні з підрядними означальними  так, щоб підрядні пояснювали виділені слова, і записати їх. Розставити розділові знаки. Накреслити схеми складнопідрядних означальних речень.

У Чистий четвер господині готували сіль до великоднього столу. Вони брали грудку солі загортали її в ганчірку й клали в піч. Коли ганчірка вже обгорить сіль збирали й зберігали до Великодня.

Пятниця перед Великоднем називається Страсна. У цей день можна робити тільки дві роботи: пекти паски та садити капусту.

Самі ж паски пеклися так. До молока додавали борошна та яєць і місили тісто в яке клали імбир та настоянку на шафрані. Виробляючи паски клали їх у високі форми на які зверху накладали хрест із тіста. Потім їх ставили у тепле місце «щоб паски посходили»…Через деякий час їх садовили в напалену піч. Паски завжди пекли з білого пшеничного борошна і тільки один раз на рік – на Великдень. (За О. Воропаєм)

 

  1. Виконати синтаксичний розбір речення

Виробляючи паски, клали їх у високі форми, на які зверху накладали хрест із тіста.

V. Поглиблення знань

     Робота у групах

 

                                               Завдання для групи 1

Виписати складнопідрядні речення з підрядними означальними, визначити головну і підрядну частини, накреслити схеми.

 Звичай, як робити писанки та крашанки, виник у нас в Україні ще з передхристиянських часів. Роблять їх у Великодню суботу. Здебільшого фарбують крашанки у червоний, жовтий та синій кольори, для виготовлення яких вживають природні матеріали.

 Інструментом для виготовлення писанок є паличка з бляшаною трубочкою на кінці, яка називається  «кісточка». На сирому яйці кісточкою вимальовують розтопленим воском ті місця, що їх треба лишити незафарбованими. Коли малюнок закінчено, яйце опускають у фарбу. Потім виймають і кладуть, щоб висохло. Писанки складають у черепяну миску і ставлять у піч, де температура повинна бути 35-40º С. Коли віск розтопиться і спливе з яйця, писанка готова. (За О. Воропаєм)

 

 

 

                                            Завдання для групи 2

Виписати складнопідрядні означальні речення, накреслити їхні схеми. Усно замінити сполучники і сполучні слова синонімічними.

 На Великдень зранку всі йдуть до церкви. Дітей теж беруть із собою. Після закінчення Богослужіння священик виходить і виголошує привітання:  «Христос воскрес!» А народ відповідає хором: «Воістину воскрес!» Тоді тільки починають поздоровляти зі святом, на яке так довго всі чекали, і христосуватися. Коло церкви святиться  «свячене», що  складається з паски, сиру, яєць, поросяти, масла, сала та ковбаси.

Повернувшись із церкви, господар обходить тричі навколо столу з мискою, що наповнена  «свяченим». Він розрізує на тарілці кілька свячених яєць і ложкою підносить кожному члену родини. Одночасно промовляє:  «Дай, Боже, ще й на той рік дочекатися світлого празника Воскресіння Христового в щасті й здоровї». Вся родина молиться Богові й сідає за стіл, застелений білою скатертиною, заставлений найліпшими напоями та наїдками, на які тільки міг здобутися господар.

                                                                                                За О. Воропаєм

 

                                           Завдання для групи 3

Замінити складнопідрядні означальні речення  дієприкметниковими зворотами, записати такі речення. Виконати синтаксичний розбір останнього речення.

 Здебільшого фарбують крашанки у червоний, жовтий та синій кольори, для виготовлення яких вживають природні матеріали. Інструментом для виготовлення писанок є паличка з бляшаною трубочкою на кінці, яка називається  «кісточка». Писанки складають у черепяну миску і ставлять у піч, де температура повинна бути 35-40º С.

Повернувшись із церкви, господар обходить тричі навколо столу з мискою, що наповнена «свяченим ».

                                                                                           За О. Воропаєм

  Презентація роботи у групах

 Заочна подорож до м. Коломия в музей писанкарства (учнівський проект)

 

 Слайд 1          Слайд 2       Слайд 3         Слайд 4         Слайд 5        Слайд 6          Зображення 1 з 574                       

 

     Слайд 7       Слайд 8        Слайд 9         Слайд 10       Слайд 11     Слайд 12

                 

 

Обговорення проблемного питання, поставленого на початку уроку

Висновки

 

VI. Підведення підсумків уроку

    1. Методичний прийом "Сніжна грудка"

  (Алгоритм цього прийому можна описати так: Слово – речення – питання -   відповідь).

    - Слово або словосполучення (підрядне означальне речення)

    - Речення (Складнопідрядні речення можуть бути означальними).

  - Питання (Яке речення називається складнопідрядним означальним?

 - Відповідь (Складнопідрядним реченням із підрядним означальним називають таке складне речення, в якому підрядна частина пояснює головний або другорядний член головної частини, виражений іменником або іншою частиною мови в значенні іменника)

 

    2. Оцінювання й мотивація навчальних досягнень

        

     VII. Домашнє завдання: опрацювати §11, с. 83-85.

 

                                            Для високого рівня:

       Скласти усне монологічне висловлювання на тему: «Білий тиждень»,

       вживаючи складнопідрядні означальні речення.

 

                                           Для достатнього рівня:

        Скласти діалог на тему: «Тиждень перед Великоднем», вживаючи  складнопідрядні означальні речення.

 

                                           Для середнього рівня:                       

        Виконати вправу 111 (письмово).

 

                                          Для низького рівня:

       Виконати вправу 108 (письмово).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

doc
До підручника
Українська мова 9 клас (Глазова О.П.)
Додано
31 липня 2018
Переглядів
1414
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку