Урок "Технологічний процес нанесення розчину"

Про матеріал

План уроку з предмета "Технологія штукатурних робіт" призначений для викладачів професійно - технічних навчальних закладів з професії: «Штукатур», кваліфікація 2 – 3 розряди

Перегляд файлу

Простота форм зобов’язує надавати їм прекрасні пропозиції й співвідношення, котрі несли у собі необхідну гармонію.

                                                                                                             А.В. Щусев

 

 

 

 

 

ТЕМА 2

Технологічний процес нанесення, розрівнювання штукатурних розчинових сумішей при поліпшеному обштукатурюванні

Урок 5

 

 

Поняття про штукатурні роботи

 

 

 

 

 

 

 

план уроку  

Предмет Технологія штукатурних  робіт

Тема програми  Загальні положення про штукатурні роботи

Тема уроку Поняття про штукатурні роботи

Мета уроку:

а) навчальна – перевірити  знання учнів з теми

б) розвиваюча розвивати інтерес учнів до пізнання нового

в) виховна виховувати в учнях повагу до професії

Тип уроку Урок закріплення і удосконалення  нових ЗУН

Вид уроку  Комбінований

Дидактичне забезпечення (за допомогою якого здійснюється процес навчання)  підручник

Хід уроку

1.  Організаційна частина:

 •   перевірка наявності учнів;
 •   перевірка готовності учнів до уроку.

2.  Актуалізація знань:

 •   повідомлення теми програми і уроку;
 •   цільова установка уроку;
 •           перевірка опорних 3,У,Н учнів, необхідних для проведення наступних структурних елементів уроку;
 • Що ви запам’ятали з попередньої теми?
 •   пояснення характеру і послідовності роботи учнів на уроці.

3.  Формування нових знань:

 •   повідомлення нової навчальної інформації; показ нових прийомів розумової і практичної діяльності;

Підвищена якість виконуваних робіт залежить від кваліфікації. Ініціативи кожного робітника, сумлінного ставлення до роботи, пра­вильної організації праці. Для успішного виконання завдань кожен будівельник, зайнятий на опоряджувальних роботах, має добре опанувати технологію їх виконання, будову і роботу машин і ме­ханізмів, які застосовуються, передові методи організації праці.

Ви вивчатимете штукатурні роботи. До цих робіт відносяться:

•ручні штукатурні роботи, прості;

•поліпшені, високоякісні;

•механізовані штукатурні роботи;

•опорядження поверхонь обшивальними листами;

•опорядження поверхонь з використанням комплексних оздоб­лювальних систем;

•штукатурні роботи з використанням сухих сумішей;

•оздоблення віконних прорізів;

• торкрет-штукатурка;

• виконання гуртів;

• обштукатурення фасадів;

• штукатурні роботи взимку.

Штукатурні роботи потрібні для опорядження віконних і дверних укосів, фасадів, колон. Обштукатурювання може бути звичайним і декоративним, може застосовуватися суха штукатурка.

Штукатур — це давня професія, яка останнім часом поєднала в собі традиційні та найсучасніші технології.

 •   опитування учнів з метою перевірки засвоєння ними нової інформації;
 •  Чи впливає рівень кваліфікації робітника на якість виконання опоряджувальних робіт?
 •  Які штукатурні роботи ви запам’ятали?
 • Чи повинен будівельник опановувати технологію виконання робіт та будову і експлуатацію машин та механізмів? І чому?
 •   відповідь викладача на запитання учнів.

4. Закріплення нового матеріалу:

 •   видання завдань для самостійної роботи (Тестові завдання);
 •   пояснення послідовності їх виконання;
 •   перевірка правильності виконання учнями вправ;
 •   надання допомоги учням;

5. Підведення підсумків:

 •   аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку;

- аналіз причин помилок, зроблених учнями на уроці, та засобів їх усунен­ня;

 •   повідомлення та обґрунтування оцінок;
 •   видача домашнього завдання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 6

 

 

Призначення та види штукатурок

 

 

 

 

 

 

 

план уроку  

Предмет Технологія штукатурних  робіт

Тема програми  Загальні положення про штукатурні роботи

Тема уроку Призначення та види штукатурок

Мета уроку:

а) навчальна – перевірити  знання учнів з теми

б) розвиваюча розвивати інтерес учнів до пізнання нового

в) виховна виховувати в учнях повагу до професії

Тип уроку Урок закріплення і удосконалення  нових ЗУН

Вид уроку  Комбінований

Дидактичне забезпечення (за допомогою якого здійснюється процес навчання)  підручник

Хід уроку

1.  Організаційна частина:

 •   перевірка наявності учнів;
 •   перевірка готовності учнів до уроку.

2.  Актуалізація знань:

 •   повідомлення теми програми і уроку;
 •   цільова установка уроку;
 •           перевірка опорних 3,У,Н учнів, необхідних для проведення наступних структурних елементів уроку;
 • Чи впливає рівень кваліфікації робітника на якість виконання опоряджувальних робіт?
 •  Які штукатурні роботи ви запам’ятали?
 • Чи повинен будівельник опановувати технологію виконання робіт та будову і експлуатацію машин та механізмів? І чому?
 • Що ви запам’ятали з попередньої теми?
 •   пояснення характеру і послідовності роботи учнів на уроці.

3.  Формування нових знань:

 •   повідомлення нової навчальної інформації; показ нових прийомів розумової і практичної діяльності;

Штукатурення — це процес нанесення на поверхню шту­катурного розчину. Залежно від складу розчину розрізняють штукатурки звичайні та декоративні. Шар штукатурки вирівнює поверхню конструкції, надаючи приміщенню або фа­саду будівлі завершеного вигляду. Крім того, він поліпшує звуко - і теплоізоляційні якості конструкції, захищає зовнішні стіни від руйнівної дії атмосферних факторів. Дерев'яні конструкції після штукатурення стають важкогорючими.

Штукатурний розчин, нанесений на поверхню, залежно від того, який в'яжучий матеріал входить до його складу, твердне під дією повітря, вологи та інших факторів. Сила зчеплення розчину з поверхнею залежить від її шорсткості, властивостей в'яжучого матеріалу і тих хімічних процесів які відбуваються на межі зіткнення розчину з поверхнею. Тому ми й спо­стерігаємо, що цементні і вапняні розчини міцно утримуються на кам'яних поверхнях і практично не зчіплюються з де­рев'яними. Саме тому, якщо потрібно обштукатурити дерев'яну поверхню цементним або цементно-вапняним розчином, її по­передньо оббивають металевою сіткою. Вапняно-гіпсові і гіпсові розчини добре зчіплюються з різними поверхнями, в тому числі й дерев'яними.

Штукатурити можна кам'яні, дерев'яні, бетонні, саманні, глинобитні та інші поверхні. Якщо штукатурка звичайна, то створюються умови для подальшого фарбування поверхні.

Звичайні штукатурки виконують цементними, вапняними, глиняними, вапняно-гіпсовими та іншими розчинами, які після висихання сіріють Отже, поверхні, поштукатурені звичайними розчинами, потрібно фарбувати водними або неводними маляр­ними сумішами.

Декоративні штукатурки виконують кольоровими розчина­ми, до складу яких входять пігменти, а також кольоровий кам'яний дрібняк, слюда або інші декоративні заповнювачі Такі штукатурки не потребують фарбування, тому їх доцільно засто­совувати для фасадів будівель, а також внутрішніх поверхонь у будівлях громадського призначення (холи, вестибюлі тощо). За­лежно від складу розчину декоративні штукатурки поділяють на кольорові вапняно-піщані, теразитові і каменеподібні. До деко­ративних відноситься також багатокольорова штукатурка сграфіто.

 •   опитування учнів з метою перевірки засвоєння ними нової інформації;
 • Що являє собою звичайна штукатурка?
 • Охарактеризуйте декоративну штукатурку
 • Що таке штукатурення поверхні?
 •   відповідь викладача на запитання учнів.

4. Закріплення нового матеріалу:

 •   видання завдань для самостійної роботи (Тестові завдання);
 •   пояснення послідовності їх виконання;
 •   перевірка правильності виконання учнями вправ;
 •   надання допомоги учням;

5. Підведення підсумків:

 •   аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку;

- аналіз причин помилок, зроблених учнями на уроці, та засобів їх усунен­ня;

 •   повідомлення та обґрунтування оцінок;
 •   видача домашнього завдання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 7

 

 

Пристрої для виконання робіт

 

 

 

 

 

 

 

план уроку  

Предмет Технологія штукатурних  робіт

Тема програми  Загальні положення про штукатурні роботи

Тема уроку Пристрої для виконання робіт

Мета уроку:

а) навчальна – перевірити  знання учнів з теми

б) розвиваюча розвивати інтерес учнів до пізнання нового

в) виховна виховувати в учнях повагу до професії

Тип уроку Урок закріплення і удосконалення  нових ЗУН

Вид уроку  Комбінований

Дидактичне забезпечення (за допомогою якого здійснюється процес навчання)  підручник

Хід уроку

1.  Організаційна частина:

 •   перевірка наявності учнів;
 •   перевірка готовності учнів до уроку.

2.  Актуалізація знань:

 •   повідомлення теми програми і уроку;
 •   цільова установка уроку;
 •           перевірка опорних 3,У,Н учнів, необхідних для проведення наступних структурних елементів уроку;
 • Що являє собою звичайна штукатурка?
 • Охарактеризуйте декоративну штукатурку
 • Що таке штукатурення поверхні?
 • Що ви запам’ятали з попередньої теми?
 •   пояснення характеру і послідовності роботи учнів на уроці.

3.  Формування нових знань:

 •   повідомлення нової навчальної інформації; показ нових прийомів розумової і практичної діяльності;

Внутрішні штукатурні роботи на висоті до 4 м виконують з помосту, а у разі невеликого обсягу ремонтних робіт — з інвентарних пересувних столиків. Зовнішні і внутрішні роботи

 

на висоті понад 4 м виконують з риштувань, облицювальні і ремонтні — з колисок або пересувних вишок. Нижче подано коротку характеристику пристроїв, які застосовуються при ро­боті на висоті.

Стелю і верхні площини стін приміщення штукатурять з по­мосту. Поміст влаштовують з інвентарних столиків, котрі вста­новлюють вздовж однієї із стін приміщення на відстані 1,5—2 м один від одного і перекривають спеціально виготовленими щита­ми або дошками. Тимчасовий поміст можна зробити з дошок, які укладають на попередньо виготовлені дерев'яні козла. Настелені дошки прибивають до козел цвяхами.

Пересувні інвентарні столики. Конструктивно вони схожі, але призначення і виробничі можливості їхні різні. Виробляють їх з металевих труб або кутикової сталі.

Пересувний різновисотний столик (рис. 21, а) виготовля­ють з труб або кутикової сталі. Він складається з чотиристоя-кового опорного каркаса, драбини і дерев'яного настилу. Кон­струкція столика передбачає можливість піднімання настилу завдяки висувним стоякам, які переміщують уздовж нерухомих стояків і закріплюють штирями або спеціальними затискними гвинтами на потрібній висоті (від 0,7 до 1,7—2,5 м). Як настил використовують інвентарний дерев'яний щит розміром від 60><120 до 80*160 см. Якщо настил столика необхідно підняти на висоту більше 1,1 м, його з одного боку обгороджують за­хисним поруччям.

Двовисотний столик (рис. 21, б) складається з опорного каркаса, драбини, захисних засобів (поруччя), настилу і полиці для розміщення пристроїв та інструменту. Столик призначений для виконання опоряджувальних робіт в приміщеннях заввиш­ки 2,5—2,7 м. Конструкція його дає змогу фіксувати положення настилу на двох рівнях 0,7 і 0,9 м. Розмір робочої площадки столика — 60*100 см, маса — 22 кг.

Універсальний столик складається з чотиристо-якового прямого опорного каркаса, різновисотного опорного каркаса, драбини, настилу і полиці. Столик призначений для виконання опоряджувальних робіт в приміщеннях заввишки 2,5—2,7 м, а також на сходових клітках. Конструкція його дає змогу фіксувати положення настилу в двох рівнях. Працюючи у звичайному приміщенні, настил можна встановити на висоті 0,7 або 0,9 м. Для роботи на сходовій клітці до столика приєднують різновисотний опорний каркас, обладнаний підкосами. При такому положенні столика настил можна вста­новити на висоті 0,75 або 0,95 м. Розмір робочої площадки сто­лика — 60*100 см, маса — 24 кг.

Колиски. За принципом переміщення вони бувають са-мопідйомні, обладнані електролебідками, та такі, які піднімають за допомогою лебідок, встановлених на землі. Самопідйомні колиски різних марок ЛОС-100-120, ЛС-80-250, ЛЭ-30-250, ЛП-11М, ТП-11 тощо відрізняються одна від одної габаритами та тонажністю.

Самопідйомна колиска ТП-11 найбільш зручна в експлуатації. Вона призначена для піднімання двох робітників і 100 кг вантажу на висоту до 100 м. Робоча площадка колиски розміром 0,97*4,4 м витримує навантаження до 300 кг. Колиска складається з металевого каркаса / з поруччям і, двох елект­ролебідок, суцільнометалевого настилу із захисним бортом заввишки 15 см.

Піднімають колиску за допомогою двох сталевих тросів, які перекидаються через блоки, розміщені на кінцях консольних балок, що закріплюються на даху або горищному перекритті. Після включення лебідок в електромережу троси починають на­мотуватись на відповідні барабани лебідок і піднімають коли­ску. При переключенні лебідки на зворотний рух троси розмо­туються і колиска опускається.

Одномісну самопідйомну колиску ЛОС-100-120  застосовують для виконання дрібних ремонтних робіт на фаса­дах будинків і фарбування ринв. Вона складається з металевого каркаса, електролебідки, суцільного металевого настилу  з захисним бортом  заввишки 15 см. Колиска призначена для піднімання одного робітника і 20 кг вантажу на висоту до 100 м. Піднімається вона за допомогою одного троса.

Пересувні вишки. Вони бувають самопідйомні та збірно-розбірні, їх використовують при опорядженні фасадів будівель висотою до 4-х поверхів і для робіт в приміщеннях з високо розміщеною стелею.

Пересувна самопідйомна вишка ВО-10,6-12 складається з двох колон , візка та робочої платформи. Платформа за допомогою лебідки з електроприводом пере­сувається вздовж колон, як по напрямних, з відмітки 1,25 до 10,6 м і може зупинятись на різній висоті в цих межах. Розмір робочої площадки платформи — 2*4 м. Переміщення

а — самопідйомна ВО-10,6-12; б — збірно-розбірна; 1 — візок; 2 — колони; 3 — платформа; поруччя; 5 — настил; 6 — каркас; 7~ драбина

 

платформи здійснюється з пульта управління, що міститься на ній. Якщо електроенергії немає, то платформа пересувається за допомогою ручного привода лебідки, обладнаного поряд з елек­тричним. Вишка спирається на чотири колеса з гумовими обо­дами.

На нове місце роботи в межах одного будинку вишку пере­сувають вручну, попередньо опустивши платформу на нижню відмітку 1,25 м. Максимально допустиме навантаження на платформу 500 кг.

Пересувна збірно-розбірна вишка  дає змогу ви­конувати роботи на висоті до 6 м. Вона складається з металевого збірного каркаса, що спирається на чотири колеса, драбини, захисного поруччя та дерев'яного настилу. На робочому місці вишку збирають з окремих секцій, нарощуючи їх до потрібної висоти. Розмір робочої площадки вишки — 2*2; мак­симально допустиме навантаження — 200 кг.

У межах приміщення або вздовж фасаду будинку вишку пе­ресувають вручну.

 •   опитування учнів з метою перевірки засвоєння ними нової інформації;
 • Що ви запам’ятали про пересувні інвентарні столики?
 • Що ви запам’ятали проколиски
 •   відповідь викладача на запитання учнів.

4. Закріплення нового матеріалу:

 •   видання завдань для самостійної роботи (Тестові завдання);
 •   пояснення послідовності їх виконання;
 •   перевірка правильності виконання учнями вправ;
 •   надання допомоги учням;

5. Підведення підсумків:

 •   аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку;

- аналіз причин помилок, зроблених учнями на уроці, та засобів їх усунен­ня;

 •   повідомлення та обґрунтування оцінок;
 •   видача домашнього завдання.

 

Урок 8

 

 

Інструмент та інвентар

 

 

 

 

 

 

 

план уроку  

Предмет Технологія штукатурних  робіт

Тема програми  Загальні положення про штукатурні роботи

Тема уроку Пристрої для виконання робіт

Мета уроку:

а) навчальна – перевірити  знання учнів з теми

б) розвиваюча розвивати інтерес учнів до пізнання нового

в) виховна виховувати в учнях повагу до професії

Тип уроку Урок закріплення і удосконалення  нових ЗУН

Вид уроку  Комбінований

Дидактичне забезпечення (за допомогою якого здійснюється процес навчання)  підручник

Хід уроку

1.  Організаційна частина:

 •   перевірка наявності учнів;
 •   перевірка готовності учнів до уроку.

2.  Актуалізація знань:

 •   повідомлення теми програми і уроку;
 •   цільова установка уроку;
 •           перевірка опорних 3,У,Н учнів, необхідних для проведення наступних структурних елементів уроку;
 • Що ви запам’ятали про пересувні інвентарні столики?
 • Що ви запам’ятали проколиски
 • Що ви запам’ятали з попередньої теми?
 •   пояснення характеру і послідовності роботи учнів на уроці.

3.  Формування нових знань:

 •   повідомлення нової навчальної інформації; показ нових прийомів розумової і практичної діяльності;

Для підготовки поверхонь під штукатурення, нанесення та розрівнювання штукатурного розчину застосовують ручні та механізовані інструменти. Механізовані інструменти полегшують працю штукатура і прискорюють виконання робіт.

'^Штукатурний молоток (рис. 13, а) застосовують для приби­вання дранки, дерев'яних рейок до поверхні і насікання кам'яних поверхонь за допомогою троянки, скарпеля та інших інструментів. Молоток з одного боку має бойок, а з другого — проріз для витягування цвяхів. Маса його — 600

Для насікання тільки кам'яних поверхонь користуються спеціальним насікальним молотком (рис. 13, б), маса якого 1 кг.

І Бучарда (рис. 13, в) застосовується для створення шорсткості на кам'яних поверхнях під час підготовки їх під штукатурення, а також для обробки шару затверділої декоративної штукатурки. Бучарда металева, маса її 1,2— 1,5 кг. На торцевих боках зробле­на насічка у вигляді маленьких зубців пірамідальної форми. Кількість зубців різна (16 і 32), що дає змогу при обробці декора­тивної штукатурки одержати різну фактуру поверхні.

Троянкою (рис. 13, г) розчищають та поглиблюють шви у цегляній кладці, а також насікають бетонні і цегляні по­верхні для збільшення їхньої шорсткості. Робоче лезо троянки зубчасте.

Замість троянки з цією ж метою використовують скарпель (рис. 13, д) або звичайне зубило.

Для механізованого насікання поверхні застосовують елек­тричні або пневматичні відбійні молотки).

Штукатурний розчин на поверхню вручну наносять соко­лом, штукатурною лопаткою (кельмою) або ковшем.

Рис. 13. Інструменти для підготовки поверхонь під штукатурення:

а — молоток штукатурний; б — молоток насікальний; б — бучарда; г — троянка; д — скарпель

Рис. 14. Інструменти для нанесення будівельних розчинів на поверх­ню:

а — алюмінієвий сокіл; 6 — дерев'яний сокіл; б — штукатурна лопатка (кельма); г — ківш

Сокіл (рис. 14, а, 6) використовують для підтримання не­великої кількості розчину на певній відстані від поверхні під час штукатурення. Соколом можна також наносити розчин на поверхню і ущільнювати його. Виготовляють цей пристрій з де­ревини (ялини, сосни) або алюмінієвого листа розміром 400х400 чи 400x450 мм, завтовшки не більше 15 мм. Верхня робоча поверхня сокола має бути рівною, без щілин і пошкод­жень.

Штукатурна лопатка, або кельма (рис. 14, в) призначена для накидання розчину з сокола або ящика на поверхню. Кель­мою можна при потребі також наносити розчин на невеликі ділянки поверхні. Виготовляють кельму серцеподібної форми з листової сталі завтовшки до 1 мм. До неї прикріплена дерев'яна ручка завдовжки 125 мм.

Ківш (рис. 14, г) призначений для накидання з ящика на поверхню здебільшого рідких розчинів. Його застосування значно підвищує продуктивність праці, оскільки за один рух ковшем, залежно від його об'єму, можна накинути на поверх­ню 0,8—1,5 л розчину.

Для розрівнювання, ущільнення і обробки штукатурного ша­ру використовують півтерок, правило і терки.

Півтерки (рис. 15, а, б) призначені для розрівнювання й ущільнення штукатурного шару, нанесеного на поверхню кель­мою, ковшем або механізованим способом. Виготовляють їх з просоченої оліфою деревини (сосни, ялини) або алюмінію. Де­рев'яні півтерки залежно від довжини бувають малі (35 см), се­редні (80 см) і великі (120 см). Малим півтерком можна розрівнювати штукатурний шар у кутах приміщення або на не­великих важкодоступних для великих півтерків ділянках по­верхні. Великі півтерки застосовують для розрівнювання фасок на зовнішніх кутах конструкцій.

г

Рис. 15. Інструменти для розрівнювання й обробки, нанесеного на поверхню, штукатурного шару:

а — півтерки дерев'яні; б — півтерок алюмінієвий; в — малка; г — правило

Алюмінієві півтерки здебільшого застосовують для зглад-ження і натирання накривного шару штукатурки, з цією ж ме­тою

використовують алюмінієві півтерки з робочим полотном з пінопласту, яке приклеєне до основи водостійкою фарбою або синтетичною смолою.

Виконуючи високоякісну штукатурку із застосуванням інвентарних маяків, штукатурний шар розрівнюють малкою (рис. 15, в), яку пересувають вздовж маяків. Довжина робочої кромки малки повинна відповідати відстані між маякамиПравилом (рис. 15, г) завдовжки і,2—2 м розрівнюють шту­катурний шар. Виготовляють його з деревини або з деревини, підбитої з одного боку алюмінієвим полотном. Вивірене двомет­рове правило називається контрольним і застосовується для пе­ревірки рівності опоряджених поверхонь.

Остаточно штукатурний шар обробляють (затирають) де­рев'яною, гумовою або повстяною теркою, а також гладилкою.

Кутові півтерки (рис. 16, а, б) дерев'яні або алюмінієві викори­стовують для опорядження кутів. Півтерок для опорядження внут­рішнього кута називають лузго-вим, зовнішнього — усьоночним. Для зручності в роботі їх роблять з двома ручками.

Дерев'яну терку (рис. 17, а) застосовують для затирання на­кривного штукатурного шару на плоскій   поверхні.   Проте   після

ЦЬОГО    Поверхня    ВСе    ЩЄ    Зали- Рис. 16. Кутові півтерки: ШЗЄТЬСЯ    ШОРСТКОЮ,    3    Дрібними а-дерев'яні; б-алюмінієві

подряпинами. Щоб уникнути цих

дефектів, застосовують терки, підбиті гумою або повстю.

У галтелях (скруглених розчином кутах приміщення біля стелі) штукатурку затирають дерев'яною галтельною теркою (рис. 17, б).

Сталева гладилка (рис. 17, в) призначена для згладжування накривного шару штукатурки, ущільнення і згладжування шару мозаїчного розчину при влаштуванні підлог, а також для залізнення поверхонь. Гладилку, яка може бути з однією або дво­ма ручками, виготовляють з листової сталі завтовшки 1—2 мм.

Для нанесення шару безпіскової накривки і розрівнювання його застосовують гладилку іншої форми (рис. 17, г).

Для виконання прямолінійних тяг користуються шаблона­ми, лінійкою та відрізачкою.

Шаблон для витягування внутрішніх карнизів (рис. 18, а) складається з профільної дошки 1, оббитої з одного боку бляхою відповідно до профілю дошки, горизонтальної дошки (опори) З, полозка 2 і підкосів 4. Профільна дошка вздовж усієї робочої частини зрізана під кутом 60—70°.

Рис. 17. Інструменти для остаточного опо­рядження штукатурного шару:

а — дерев'яна терка; б — галтельна терка; б - сталева гладилка; г — гладилка для виконання безпіскової накривки

Рис. 18. Пристрої та інструменти для виконання витягнутих архітектурних деталей:

а - шаблон для витягування внутрішнього карниза; 1 — профільна дошка: 2 — полозок; 3 — горизонтальна дошка (опора); 4 — підкоси; б — кутовий шаблон; 1 -■- трикутна металева рама; 2 — подвійна профільна дошка; 3 — профільна пластинка; 4 — опора; 5 — полозок; в — вїдрізачка; г — лінійка

Підкоси, які водночас є ручками, призначені для утримання профільної дошки у вертикальному положенні. Полозок приби­вають знизу горизонтальної дошки на відстані від її передньої кромки, що дорівнює ширині рейки, по якій переміщують шаб­лон. Під час роботи шаблон переміщують по напрямних рейках, одну з яких прикріплюють до стіни, а другу — до стелі.

Шаблоном для витягування внутрішнього карниза не можна витягувати архітектурні деталі у кутах стін, оскільки під час його пересування профільна дошка не доходить до вершини ку­та на 14—20 см. Цей недолік можна усунути, користуючись ку­товим шаблоном.

Кутовий шаблон (рис. 18, б) виготовляють з деревини або металу (алюмінію). Металевий шаблон складається з трикутної горизонтальної рами (основи) 1, до якої гвинтами прикріплюють полозок 5. Полозок у разі потреби можна пере­сувати. Зверху рами на металевих опорах 4 закріплюється подвійна профільна дошка 2, в середині якої затиснута профільна пластинка 3 з бляхи. Під час роботи з таким шабло­ном профіль карниза витягується по всій довжині стіни.

Відрізачка (рис. 18, б) має фор­му, подібну до штукатурної кельми, тільки вона меншого розміру. Відрізачка застосовується для ре­монту витягнутих архітектурних де­талей та обробки їх у кутах при ви­тягуванні звичайним шаблоном. Ви­готовляють її з листової сталі

Лінійкою (рис. 18, г) підправля­ють профіль витягнутих архітек­турних деталей під час ремонтних робіт і обробляють кути. Виготовля­ють її з деревини завдовжки 400— 700 мм і 50—60 мм завширшки. Для зручності обробки архітектурних деталей у кутах один або обидва торці лінійки зрізують під кутом і оббивають їх бляхою.

Рис. 19. Щітки:

а — рогожна; б — махова

Рис. 20. Ящики для приготування розчинів:

а — дерев'яний; б — металевий

Для змочування поверхні водою перед штукатуренням ко­ристуються рогожною або маховою щіткою (рис. 19, а, б), а для зберігання і переміщення розчину на робочому місці — ме­талевими або дерев'яними ящиками (рис. 20, а) і відрами. Для зручності в роботі штукатурні ящики влаштовують на колесах чи котках (рис. 20, б).

 •   опитування учнів з метою перевірки засвоєння ними нової інформації;
 • Які інструменти ви запам’ятали?
 •   відповідь викладача на запитання учнів.

4. Закріплення нового матеріалу:

 •   видання завдань для самостійної роботи (Тестові завдання);
 •   пояснення послідовності їх виконання;
 •   перевірка правильності виконання учнями вправ;
 •   надання допомоги учням;

5. Підведення підсумків:

 •   аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку;

- аналіз причин помилок, зроблених учнями на уроці, та засобів їх усунен­ня;

 •   повідомлення та обґрунтування оцінок;
 •   видача домашнього завдання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 9

 

 

Риштування

 

 

 

 

 

 

 

план уроку  

Предмет Технологія штукатурних  робіт

Тема програми  Загальні положення про штукатурні роботи

Тема уроку Риштування

Мета уроку:

а) навчальна – перевірити  знання учнів з теми

б) розвиваюча розвивати інтерес учнів до пізнання нового

в) виховна виховувати в учнях повагу до професії

Тип уроку Урок узагальнення і систематизація нових ЗУН

Вид уроку  Аналіз ситуацій

Дидактичне забезпечення (за допомогою якого здійснюється процес навчання)  підручник

Хід уроку

1.  Організаційна частина:

 •   перевірка наявності учнів;
 •   перевірка готовності учнів до уроку.

2.  Актуалізація знань:

 •   повідомлення теми програми і уроку;
 •   цільова установка уроку;
 •           перевірка опорних 3,У,Н учнів, необхідних для проведення наступних структурних елементів уроку;
 • Що ви запам’ятали про пересувні інвентарні столики?
 • Що ви запам’ятали про колиски
 • Що ви запам’ятали з попередньої теми?
 •  Які інструменти використовують при штукатуренні поверхонь?
 •   пояснення характеру і послідовності роботи учнів на уроці.

3.  Формування нових знань:

 •   повідомлення нової навчальної інформації; показ нових прийомів розумової і практичної діяльності;

Інвентарні риштування. Вони бувають дерев'яні, трубчасті, струнні (підвісні) тощо.

Трубчасті безболтові риштування застосовують для штукатурення фасадів будинків заввишки до 40 м. Вони складаються з опор, прогонів, поперечок, поруччя та дерев'яно­го настилу. До кінців прогонів і поперечок приварено гачки, а вздовж опор на відстані 2 м один від одного — спеціальні пат­рубки. Під час монтажу риштувань гачки прогонів і поперечок вставляють у відповідні патрубки опор. Опори встановлю­ють уздовж стіни на відстані 2 м одна від одної. Ширина риш­тувань 1,65 м.

Нижні кінці опор вставляють­ся у спеціальні башмаки, які спи­раються на дерев'яні підкладки, підмощені під кожну пару опор. Риштування прикріплюють до стін гачками, які закладають у петлі анкерних болтів, зазда­легідь закріплених у стіні.

На прогони укладають інвен­тарні дерев'яні щити настилу. Настили риштувань обгороджу­ють інвентарним поруччям зав­вишки не менше 1 м, у нижній частині якого закріплюють бор­тову дошку заввишки не менше 15 см. Окремі яруси риштувань поєднують сходами.

Підвісні (струнні) риштуван­ня підвішують до мета­левих або дерев'яних консольних балок , які закріплюють під да­хом. Струни риштувань  склада­ються з окремих ланок завдовж­ки 4 м кожна. До струн приварені спеціальні гачки, в які заклада­ють прогони настилу, поруччя та бортову дошку. Відстань між струнами вздовж стіни становить 2,5—4 м, ширина настилу 2 м. Щоб риштування не розгойдувались, їх у відповідних місцях прикріплюють до стіни жорсткими стяжками.

 •   опитування учнів з метою перевірки засвоєння ними нової інформації;
 • Охарактеризуйте трубчасті безболтові риштування
 • Опишіть підвісні риштування
 • Які види штукатурок ви знаєте? Охарактеризуйте їх
 • Що повинно входити до нормокомплекту штукатура?
 • Чим відрізняється інструмент від інвентарю?
 •   відповідь викладача на запитання учнів.

4. Закріплення нового матеріалу:

 •   видання завдань для самостійної роботи (Тестові завдання);
 •   пояснення послідовності їх виконання;
 •   перевірка правильності виконання учнями вправ;
 •   надання допомоги учням;

5. Підведення підсумків:

 •   аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку;

- аналіз причин помилок, зроблених учнями на уроці, та засобів їх усунен­ня;

 •   повідомлення та обґрунтування оцінок;
 •   видача домашнього завдання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 10

 

 

Самостійна робота

 

 

 

 

 

 

 

план уроку  

Предмет Технологія штукатурних  робіт

Тема програми  Загальні положення про штукатурні роботи

Тема уроку Самостійна робота

Мета уроку:

а) навчальна – підвести до висновку  знання учнів з теми

б) розвиваюча розвивати інтерес учнів до пізнання нового

в) виховна виховувати в учнях повагу до професії

Тип уроку Урок контрольно – перевірочний 

Вид уроку  Тестування

Дидактичне забезпечення (за допомогою якого здійснюється процес навчання)  підручник

Хід уроку

1.  Організаційна частина:

 •   перевірка наявності учнів;
 •   перевірка готовності учнів до уроку.

2.  Актуалізація знань:

 •   повідомлення теми програми і уроку;
 •   цільова установка уроку;
 •   пояснення характеру і послідовності роботи учнів на уроці.

3. Закріплення матеріалу:

 •   видання завдань для самостійної роботи (Тестові завдання);
 •   пояснення послідовності їх виконання;
 •   перевірка правильності виконання учнями вправ;
 •   надання допомоги учням;

4. Підведення підсумків:

 •   аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку;

- аналіз причин помилок, зроблених учнями на уроці, та засобів їх усунен­ня;

 •   повідомлення та обґрунтування оцінок;
 •   видача домашнього завдання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота

уч ___ групи _____

__________________________________________

(Прізвище, ім’я, по - батькові)

 

1. Для дозування, перемішування, накидання, розрівнювання, загладжування розчину застосовують:

а) штукатурну лопатку;

б) відрізовку;

в) ківш;

г) прямокутний сокіл;

д) півтерок?

2. Для точнішого дозування матеріалів застосовують

а) штукатурну лопатку;

б) відрізовку;

в) ківш для опоряджувальних робіт;

г) сокіл;

д) півтерок?

3. Розчин на поверхню лопаткою накидають з:

а) терки;

б) сокола;

в) півтерка?

4. Для розрівнювання, намазування розчину засто­совують:

а) терки;

б) півтерки;

в) відрізовки?

5. Загладжування штукатурки швидше виконується за допомогою:

а) терки;

б) півтерка;

в) гладилки?

6. Для змочування поверхні та підсохлої штука­турки призначена:

а) щітка (окамелок);

б) цвяхова щітка;

в) сталева щітка?

7. Насічення декоративної штукатурки виконують за допомогою:

а) бучарди;

б) зубила;

в) троянки;

г) молотка?

8. Лузги, усенки, фаски натирають за допомогою:

а) фасонного півтерка;

б) півтерка;

в) сталевої щітки;

г) гладилки?

9. Який інструмент використовують для перевірки горизонтальності поверхні:

а) рівень;

б) рейку-висок;

в) гнучкий рівень;

г) косинець;

д) будівельний висок?

10. Ушей цегляного, кам'яного мурування, шлакобетон забивають:

а) розчинові марки;

б) маяки;

в) сталеві марки?

11. Для приготування і зберігання сухих сумішей і розчинів призначені:

а) сито;

б) тарілчастий сокіл;

в) сокіл;

г) розчиновий ящик?

12 Чи мають ніжки драбини під час роботи міцно за­кріплюватися?

а) так

б) ні

13. Чи можна кріпити додаткові (приставні) пло­щадки на драбини?

а)Так

б)ні

14. Скільки приставних робочих площадок дозволе­но кріпити до щаблів драбин:

а) одну, для робітника;

б) одну, для матеріалу;

в) одну для робітника, іншу — для матеріалу;

г) дві, для робітників;

д) дві, для матеріалів;

е) дві для робітників, дві для матеріалів; є) одну для робітників, дві для матеріалів;

ж) дві для робітників, одну для матеріалів;

з) приставні площадки кріпити до щаблів драбин заборонено;

і) кількість не обмежена?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опорний конспект

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


опорний конспект

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


інформаційна картка

 

Послідовність виконання технологічних операцій

при простій штукатурці

 

 

Технологічна операція

 Штукатурка проста

Підготовка поверхонь під обштукатурювання

Провішування поверхонь

Установлення маяків

Нанесення набризку

Нанесення ґрунту 

Розрівнювання нанесеного ґрунту

Нанесення ґрунту (другого шару)

Розрівнювання нанесеного ґрунту (другого шару)

Оброблення кутів

Оброблення стельових рустів

Нанесення накривного шару

Затирання

Оброблення укосів і заглушин

+

+

-

+

+

+

-

-

+

+

-

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


міні-конспект

 

Вимоги до помостів та риштувань

 

 • Установлюють риштування і помости на міцній і щільній спланованій основі.
 • Кінці стояків спирають на підкладки з дощок товщиною не менше ніж           50 мм і довжиною на 4000 мм більше, ніж поперечна відстань між двома стояками. Підкладки щільно укладають на основі.
 • Ширина настилу на помостах і риштуваннях повинна бути не менше            1,5 м, висота між настилами не менше 1,8 м.
 • Між дошками або щитами припустимі щілини до 10 мм.
 • При обштукатурюванні фасадів відстань від настилу до стіни не повинна перевищувати 150 мм, при обштукатурюванні внутрішніх поверхонь – 100 мм.
 • Усі настили риштування розташовані на висоті понад 1,1 м над рівнем землі, повинні мати огорожу висотою не менше ніж 1 м.
 • Між ярусами риштування встановлюють драбини, верхні кінці яких надійно закріплюють.
 • Навантаження на риштування і помости не повинні перевищувати встановлені норми.
 • Робочі електропроводи не повинні торкатися риштувань.
 • Риштування має бути заземленим.
 • Після влаштування риштування і помостів висотою до 4 м їх приймає виконавець робіт, а понад 4 м – комісія.
 • Влаштовувати і демонтувати риштування і помости дозволяється тільки робітникам, які пройшли спеціальний інструктаж.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


узагальнююча таблиця

 

Пристрої для виконання

опоряджувальних робіт на висоті

 

Назва пристосування

 

           Ескіз пристосування

 

 

Характеристика пристосування

 

Двовисотні  складані столики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мають майданчик, що висувається, 974 х 53 мм, маса столика – 15,4 кг. Можна виконати суцільне підмощування, якщо встановити кілька столиків і між ними укласти щити настилу.

 

Телескопічний столик

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

Перевага – легко і швидко можна змінювати висоту за допомогою металевих стрижнів, що встановлюються у спеціальні отвори.

 

 

 

 

Столик – козелок

 

 

 

Тумба

 

 

Столик драбина

 

 

 

 

            

 

 

Зручні для виконання ремонтних малярних робіт на висоті до 2,7 м.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірно – розбірні помости

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робочий настил 1500 x 800 мм, максимальна висота встанов­лення настилу — 2200 мм, мінімальна — 1200 мм. Лег­ко пересувається, тому що столик змонтований на опор­ній рамі з коліщатами. Маса - 12 кг

 

 

 

 

Столик - вишка

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

Робочий майданчик – 900 х 1200 мм, який можна встановлювати на висоті 1200, 1800, 2200 мм від підлоги. Маса – 6о кг. Допускається навантаження – 100 кг.

 

Складаний універсальний столик для роботи на сходових клітках.

 

 

 

 

 

Висота робочого настилу – 1360 мм. Навантаження на настил – 100 кг, маса – 20,3 кг.

 

Пересувна

 збірно – розбірна вишка – тура

 

 

 

 

 

Висота робочого настилу – 4 м, розмір майданчика 2000 х 2000 мм, допускається навантаження 200 кг. Має колеса, маса – 414 кгс.

 

Самопіднімальні

помости (вишка)

У -55-250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вишка змонтована на 2 –х візках. На візках установлені 2 колони. Робоча платформа знімається й опускається по колонах. Механізм рухає електродвигун чи ручний привод. Розмір платформи – 4000 х 2000 мм. Робоче навантаження – 250 кгс. Маса вишки – 1080 кг.

 

Самопіднімальна вишка

В – 10.6 - 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вишка складається з 4- колісного візка з 2-ма опорними колонами і піднімальною платформою, що піднімається й опускається за допомогою лебідки. Навантаження – на платформу – 500 кгс. Розміри платформи

4000 х 2000 мм; найбільша висота підйому – 10,6 м

 

 


опорний конспект

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


узагальнююча таблиця

 

Інструмент для підготовки поверхні

 

Найменування

Малюнок

Призначення

 

Штукатурний молоток

 

        

 

Прибивання дранки, дерев’яних рейок до поверхні і насікання кам’яних поверхонь та як ударний інструмент для інших операцій.

 

 

Бучарда

 

 

 

Створення шорсткості на кам’яних поверхнях при підготовці їх під обштукатурення.

 

 

 

Скарпель

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Сколювання нерівностей кам’яних і бетонних поверхонь

 

Зубило

 

 

 

 

 

 

 

 

Зубчатка

 

 

 

 

 

 

 

Розчищення та поглиблення швів у цегляній кладці, а також насікання бетонних і цегляних поверхонь для збільшення їхньої шорсткості.

Сталева щітка

Очищення різних поверхонь

Ніж для опоряджувальних робіт

Розчищення тріщин

Ручні ножиці для різання металу

Різання металевої сітки при підготовці поверхні

 

Щітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Змочування поверхні водою перед обштукатурюванням та під час затирання штукатурки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


узагальнююча таблиця

 

Інструмент для нанесення, розрівнювання і затирання поверхні

 

Найменування

Малюнок

Призначення

 

Сокіл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утримання розчину при накиданні його кельмою

 

 

Штукатурна лопатка або кельма

 

 

 

 

 

Накидання розчину з сокола або ящика на поверхню.

 

Ківш

 

 

 

 

 

 

              F:\kovsh[1].jpg

 

Накидання розчину на поверхню, що обштукатурюють

 

Гладілка

   

 

Загладжування розчину

 

Напівтерок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрівнювання й ущільнення штукатурного шару.

 

 

Малка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрівнювання штукатурних шарів, при виконанні високоякісної  штукатурки.

 

 

 

 

Правило

 

 

 

 

 

 

 

Розрівнювання штукатурних шарів, нанесених механізованим способом на стіни по маяках.

 

 

 

Кутові

напівтерки:

лузговий

 

 

 

 

 

 

 

 

усьонковий

 

                     

                    

 

 

 

 

Оброблення внутрішніх кутів

 

 

 

 

 

 

 

 

Оброблення зовнішних кутів

 

 

Пінопластова терка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затирання  накривного шару

 

 

 

 

 

 

 


узагальнююча таблиця

 

Контрольно-вимірювальні інструменти

 

Найменування

Малюнок

Призначення

 

Вимірювальна рулетка у закритому корпусі

 

 

 

Контрольні заміри поверхні штукатурки

 

 

 

 

Висок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль вертикальності конструктивних елементів

 

 

 

 

 

 

 

 

Гнучкий водяний рівень

 

 

Провішування стелі при підготовці поверхні до обштукатурювання.

 

 

 

 

Металевий кутник

 

Контроль елементів поверхні штукатурки

Рівень

Визначення відхилень

 


міні-конспект

 

Вимоги до готовності будівлі під обштукатурення

 

До початку штукатурних робіт у будинку потрібно закінчити такі роботи:

 • Улаштування всіх видів основ під « чисті» підлоги.
 • Улаштування перегородок із законопачуванням щілин по периметру.
 • Улаштування віконних і дверних блоків із законопачуванням щілин між коробками і стінами.
 • Обштукатурення ніш, стін за приладами опалення і борозен під приховану проводку опалення, обштукатурення поверхні за трубами і ніш електрощитів.
 • Закріплення перегородок до несівних конструкцій із заповненням розчином і затиранням місць прилягання.
 • Основні санітарно – технічні роботи.
 • Перевірка у стінах вентиляційних каналів і газоходів.
 • Прокладання прихованої електропроводки для силових освітлювальних і слабких струмів.
 • Закріплення гачків для підвішування світильників.
 • Установлення огорож, сходів, балконів.
 • Установлення стояків електрообладнання.

 

 

 

 

 

 


міні-конспект

 

 

Вимоги до поверхонь, що підлягають обштукатуренню

 

Без спеціальної  ( додаткової) підготовки обштукатурюють поверхні у таких випадках:

 • Якщо відхилення поверхні та кутів конструкції від вертикалі становить не більше ніж 10 мм на поверх – при кладці з цегли і дрібних блоків або у разі виготовлення конструкції з деревини; не більше ніж 20 мм – при кладці з буту, бутобетону та бетону.
 • Якщо відхилення перекриття від горизонталі не перевищує 2 мм на 1 м довжини і 10 мм на одне приміщення.

На поверхнях не повинно залишатися незакладених великих отворів, щілин та борозен.

Дерев’яні стелі та перегородки обшивають дошками завширшки не більше ніж 10 см. Широкі дошки мають бути розколоті та закріплені цвяхами так, щоб залишились поздовжні щілини.

Обштукатурювати всі вертикальні конструкції будівлі можна лише після їхньої усадки. Дерев’яні стіни з колод чи брусків, а також саманні обштукатурюють лише після повної усадки, бажано через кілька місяців після спорудження                 (90 – 100 діб).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


інформаційна картка

 

Вимоги до обштукатурених поверхонь

 

 

 

Відхилення

 

Штукатурка

Проста

Поліпшена

Високоякісна

 

Нерівність поверхні

(визначають під час прикладання правила 2 м завдовжки)

 

 

 

Відхилення поверхні:

 

від вертикалі

 

 

 

 

 

 

від горизонталі

 

Не більше ніж три

нерівності завглибшки або заввишки до 5 мм

 

 

 

 

 

 

 

15 мм на всю висоту приміщення

 

 

 

 

15 мм на всю довжину приміщення

 

Не більше ніж дві

нерівності завглибшки або заввишки до 3 мм

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мм на 1 м висоти, але не більш як 10 мм на всю висоту приміщення

 

 

2 мм на 1 м довжини, але не більше ніж 10 мм на всю довжину приміщення

 

Не більше ніж дві нерівності завглибшки або заввишки до 2 мм

 

 

 

 

 

 

 

 

1 мм на 1 м висоти, але не більш як 5 мм на всю висоту приміщення

 

 

1 мм на 1 м довжини, але не більше ніж 7 мм на всю довжину приміщення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестові завдання

 

№ з/п

Запитання

Відповіді

Кількість балів

1.

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

Риштування мають бути заземленні:

         а) так;

         б) ні

Які пристрої застосовують для виконання штукатурних робіт на висоті до 2,7 м:

      а) телескопічний столик;

      б) помости;

      в) інвентарні риштування

Для роботи на висоті до 4 м використовують столик вишку:

        а) так;

        б) ні    

 Які допускаються щілини між дошками настилу помостів або риштувань:

        а) 5 мм;

        б) 10 мм;

        в) 20 мм

Риштування і помости влаштовують на:

       а) піску;

       б) грунті;

       в) щільній, міцній основі

Яка повинна бути ширина настилу на помостах:

       а) не менше 1,5 м;

       б) не менше 1,2 м;

       в) не менше 1 м

Яка повинна бути висота між настилами:

       а) не менше 1 м;

       б) не менше 1,8 м;

        в) не менше 1,5 м

Навантаження на риштування і помости не повинні перевищувати встановлені норми:

        а) так;

        б) ні

Який столик застосовують для роботи на сходових клітках:

        а) двовисотний столик;

        б) столик вишка;

        в) складаний універсальний столик

На якій висоті над рівнем землі розташовані усі настили риштування:

        а) понад 2 м;

        б) понад 1,5 м;

        в) понад 1,1 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

а

б

 

 

а

б

в

 

 

а

б

 

 

а

б

в

 

а

б

в

 

а

б

в

 

а

б

в

 

 

а

б

 

 

а

б

в

 

 

а

б

в

 

 

Тестові завдання

 

№ з/п

Запитання

Відповідь

Кількість балів

   1.

 

 

 

 

    2.

 

 

 

 

    3.

 

 

 

   4.

 

 

 

   5.

 

 

 

   6.

 

 

 

   7.

 

 

 

   8.

 

 

 

 

   9.

 

 

 

  10.

 

Який інструмент використовують для перевірки вертикальності:

      а) рівень;

      б) правило;

      в) висок

Для змочування поверхні та підсохлої штукатурки використовують:

       а) махову щітку;

       б) металеву щітку;

       в) віник

Насікання бетонних поверхонь виконують:

       а) бучардою;

       б) киркою;

       в) кельмою

Для розрівнювання розчину застосовують:

        а) терку;

        б) щітку;

        в) правило

Намазування розчину виконують:

        а) теркою;

        б) ковшем;

        в) півтерком

Загладжування штукатурки виконують:

        а) теркою;

        б) гладилкою;

        в) півтерком

Розчин на поверхню накидають:

         а) шпателем;

         б) ковшем;

         в) гладилкою

Який з інструментів  підвищує продуктивність праці:

         а) кельма;

         б) ківш;

         в) сокіл

Для перемішування розчину застосовують:

         а) кельму;

         б) ківш;

         в) півтерок

Лузги, усенки, фаски натирають:

        а) теркою;

        б) фасонним півтерком;

        в) гладилкою

 

 

а

б

        в

 

 

а

б

в

 

а

б

в

 

а

б

в

 

а

б

в

 

а

б

в

 

а

б

в

 

 

а

б

в

 

а

б

в

 

а

б

в

 

 

Тестові завдання

  І - варіант

 

№ з/п

Запитання

Відповідь

Кількість

балів

   1.

 

 

 

   2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

   4.

 

 

 

   5.

 

 

 

 

   6.

 

 

 

 

 

  7.

 

 

 

 

   8.

 

 

 

   9.

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

Види штукатурки за призначенням:

      а) звичайна;

      б) поліпшена;

      в) фасадна

В яких приміщеннях виконують просту штукатурку:

      а) підвалах;

      б) школах;

      в) житлових будинках

Як виконують просту штукатурку:

      а) під сокіл;

      б) під правило;

      в) по маяках

Яка товщина простої штукатурки:

      а) 12 мм;

      б) 15 мм;

      в) 20 мм

Які пристрої застосовують для виконання штукатурних робіт на висоті до 4 метрів:

      а) драбина;

      б) помости;

      в) інвентарні риштування

Які відхилення поверхні від вертикалі при виконанні простої штукатурки допускаються на всю висоту приміщення:

      а) 10 мм;

      б) 15 мм;

      в) 20 мм

Який контрольно- вимірювальний інструмент застосовують при виконанні штукатурних робіт: 

     а) півтерок;

     б) рулетку;

     в) контрольне правило 2 м

Лузги, усенки, фаски натирають:

        а) теркою;

        б) фасонним півтерком;

        в) гладилкою

Для роботи на висоті до 4 м використовують столик вишку:

        а) так;

        б) ні    

Розчин на поверхню штукатурною лопаткою накидають з:

        а) терки;

        б) сокола;

        в) півтерка

 

 

а

б

в

 

а

б

в

 

а

б

в

 

а

б

в

 

 

а

б

в

 

 

 

а

б

в

 

 

 

а

б

в

 

а

б

в

 

 

а

б

 

 

а

б

в

 

 

 


Тестові завдання

  ІІ – варіант

 

№ з/п

Запитання

Відповідь

Кількість

балів

   1.

 

 

 

   2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

   4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

  6.

 

 

 

 

   7.

 

 

 

 

   8.

 

 

 

 

 

 

 

   9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

Які бувають види штукатурки за якістю:

     а) проста;

     б) спеціальна;

     в) звичайна

В яких приміщеннях виконують просту штукатурку:

     а) в музеях;

     б) в житлових;

     в) складських

Як виконують поліпшену штукатурку:

     а) під сокіл;

     б) під правило;

     в) по маяках

З яких шарів складається проста штукатурка:

     а) набризк, грунт;

     б) грунт, накривка;

     в) набризк, накривка

За допомогою якого інструменту перевіряють рівність опоряджувальної поверхні:

    а) контрольного правила;

    б) рівня;

    в) сокола;

Для перемішування, накидання, загладжування застосовують:

    а) ківш;

    б) кельму;

    в) півтерок

Які допускаються щілини між дошками настилу помостів або риштувань:

   а) 5 мм;

   б) 10 мм;

   в) 20 мм;

Скільки нерівностей допускається при виконанні простої штукатурки:

   а) не більше двох, завглибшки або заввишки до 2 мм;

   б) не більше двох, завглибшки або заввишки до 3 мм;

   в)не більше трьох, завглибшки або заввишки до 5 мм

Який інструмент застосовують для утримання розчину при накиданні кельмою:

    а) півтерок;

    б) сокіл;

    в) терку

Риштування і помости влаштовують на:

    а) піску;

    б) грунті;

    в) щільній, міцній основі

 

а

б

в

 

а

б

в

 

а

б

в

 

 

а

б

в

 

 

 

а

б

в

 

 

а

б

в

 

 

а

б

в

 

 

а

б

в

 

 

 

 

 

 

а

б

в

 

а

б

в

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Єрьоменко Олена Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
1 липня 2018
Переглядів
2043
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку