15 березня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Урок "Творення прикметників (практично). Написання прикметників із суфіксами -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-"

Про матеріал
Узагальнити й систематизувати здобуті знання про прикметник як частину мови; ознайомити учнів із способами творення прикметників (практично); поглибити знання учнів про правопис прикметникових суфіксів -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-; вчити правильно вживати прикметники в мовленні; розвивати логічне мислення, увагу, пам'ять, творчі уміння, уміння аналізувати і робити висновки; виховувати любов і повагу до рідної мови.
Перегляд файлу

Тема. Творення прикметників (практично). Написання прикметників із суфіксами  -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-

Мета: узагальнити й систематизувати здобуті знання про прикметник як  частину мови; ознайомити учнів із способами творення прикметників (практично); поглибити знання учнів про правопис прикметникових суфіксів                    -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-; вчити правильно вживати прикметники в мовленні; розвивати логічне мислення, увагу, пам'ять, творчі уміння, уміння аналізувати і робити висновки; виховувати любов і повагу до рідної мови.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, роздавальні картки, алгоритм, проектор.

Епіграф до уроку:                                 Доля нашої мови залежить і

       від того, як відгукнеться на

       рідне слово наша душа,

       як рідне слово бринітиме в цій душі,

       як воно житиме в ній

           Олесь Гончар

Перебіг уроку

І. Організаційний момент.

-  Добрий день! Учні, сьогодні на уроці присутні гості-вчителі, тож приймемо їх  привітно, виявивши свої здібності. А за результати своєї роботи ви отримаєте оцінки.

ІІ.  Актуалізація і корекція опорних знань.

Слово учителя.

Людина, пізнаючи світ, знайомиться з новими предметами. Але людський розум прагне якомога більше дізнатися про той чи інший предмет, об’єкт. Тому кожен предмет супроводжує питання який він є? А це означає, що вічним супутником нашого життя є прикметник. 

Перш, ніж перейти безпосередньо до основної частини нашого уроку, я пропоную пригадати деякі відомості про прикметник.

Інтелектуальна розминка

- Що вивчає морфологія? (Морфологія - розділ науки про мову, який вивчає слова як частини мови).

- Що називається прикметником? (Прикметник – самостійна частина мови, яка виражає ознаку предмета або його належність комусь та відповідає на питання який? яка? яке? які? чий? чия? чиє? чиї?).

- Які морфологічні ознаки має прикметник? (Прикметники змінюються за родами, числами й відмінками).

- Яка його синтаксична роль? (У реченні прикметник найчастіше є означенням, рідше – присудком).

- За значенням прикметники поділяються на…(якісні, відносні, присвійні).

 Якісні прикметники називають ознаки, що можуть виявлятися у більшій чи меншій мірі. Вказують на колір, розмір, смак: світлий, високий, довгий, теплий, солодкий, розумний.

 Відносні називають ознаки за відношенням до часу (вечірній, липневий), матеріалу (мідний), місця (лісовий, сільський, річковий), національності (польський).

 Присвійні вказують на приналежність предмета людині чи тварині (братова кімната, заячий хвіст, Оленчин зошит).

- Який розряд прикметника утворює ступені порівняння? (Якісний).

- Назвіть ступені порівняння прикметника. (Вищий і найвищий).

- Назвіть форми ступенів порівняння прикметника. (Проста і складена).

-  Зверніть увагу на епіграф уроку, чи є в ньому прикметники? (Рідне).

- До якого розряду належить? (Якісний). Утворіть ступені порівняння прикметника (рідніше, найрідніше).

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. Оголошення теми й мети уроку.

Слайд 1. Розгорніть зошити, запишіть число, класна робота, тема уроку: Творення прикметників (практично). Написання прикметників із суфіксами

-еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк- (на дошці).

Слайд 2. Сьогодні на уроці ми зможемо поглибити знання про прикметник, сформувати вміння утворювати прикметники, визначати в них орфограму «знак м’якшення», обґрунтовувати написання прикметників із суфіксами зі значенням пестливості та здрібнілості відповідним орфографічним правилом та розглянемо правила  написання та вживання у мові  суфіксів -еньк-,                           -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, - зьк-, -цьк-; розвивати логічне мислення, увагу, пам'ять, творчі уміння, уміння аналізувати і робити висновки; виховувати любов і повагу до рідної мови.

IV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.

 1. Слово учителя.

Учні, назвіть основні способи творення слів (відповідь учнів). Зверніть увагу на спроектовану таблицю «Способи творення прикметників».

Слайд 3. Робота з таблицею.

Способи творення прикметників

 

Спосіб словотворення

Приклади

Суфіксальний

Сонце – сонячний

Префіксальний

Красивий – прекрасний

Префіксально-суфіксальний

Кордон – прикордонний

Складання основ

Полезахисний – поле  захищати

Безафіксний

Великий – велич

 

Сонячний – слово утворено за допомогою суфікса -н-.

Прекрасний – слово утворено за допомогою префікса пре-.

Прикордонний – слово утворено за допомогою префікса при-  та суфікса  -н-.

Полезахисний – слово утворено за допомогою поєднання  двох або більше основ слів чи їхніх частин.

Велич – слово утворено відкиданням кінцевих значущих частин.

 Слайд 4. Лінгвістичний тренінг.

Слово учителя.

Що означає слово пестливий? (Який виявляє ласку, любов, ніжність до кого-небудь).

Згадайте вірш Лесі Українки «Колискова», запишіть і підкресліть у них прикметники, позначте суфікси.

Місяць яснесенький

Промінь тихесенький

Кинув до нас.

– Спи, мій малесенький,

Пізній-бо час.

 

Мама з ніжністю звертається до сина, тому і творить такі гарні слова. Бо ці слова справді гарні, приємні, ніжні.

 

 •   Яким способом утворилися ці прикметники?
 •   Назвіть суфікси за допомогою якого утворилися ці слова.
 •   Якого значення він надає словам? (значення пестливості).

Слово учителя (інформаційна компетентність).

Прикметники творяться за допомогою різних суфіксів. Суфікси здрібнілості -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк- вносять у текст пестливі відтінки. Тому вони використовуються, як правило, в описах дітей, для відтворення дитячого мовлення, при потребі надати зображуваному довірливого й голубливого характеру. У поетичних жанрах прикметники з пестливо-здрібнілими суфіксами сприяють зображенню переживань і почуттів автора.

Щоб правильно писати суфікси, слід запам’ятати такі правила:

У суфіксах із відтінком пестливості й здрібнілості -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк- після н завжди пишемо м`який знак: гарненький, малесенький, дрібнесенький, чистісінький.

Також м’який знак пишеться у суфіксах -ськ-, - зьк-, -цьк-, які присутні у прикметниках, утворених від різних географічних назв і назв народів

Наприклад:  Львів - львівський, Чернігів - чернігівський; козак - козацький, Україна - український,  Запоріжжя -  запорізький.

Прикметники взагалі дуже люблять різні суфікси. Подивіться на таблицю.

Слайд 5. Суфікси -ськ-, - зьк-, -цьк- дуже люблять підкоряти собі звуки:

г, з, ж + - ськ(ий) → зьк(ий)
к, ц, ч+ - ськ(ий) →цьк(ий)
х, с, ш+ - ськ(ий) →ськ(ий)

Острог - острозький    місто в Рівненській області
Юнак - юнацький
Сиваш - сиваський озеро в Херсонській області

 

Спрощення у звукосполученнях ст,  нт перед суфіксами -ськ-, -цьк- на письмі не передається: активістський.

Зверніть увагу! У частині слів іншомовного походження зміна приголосних перед суфіксом -ськ- не відбувається:

 Бангкок - бангкокський, столиця Тайланда (країна в Азії);

 Ірак - іракський, країна на південному заході (столиця Багдад);

 казах - казахський, основне населення держави Казахстан (с. Астана);

 Мекка - меккський, Саудівська Аравія (мусульмани);

 Нью-Йорк - нью-йоркський, столиця м. Олбані;

 герцог - герцогський, найвищий шляхетський титул.

 тюрк - тюркський, культурно-мовна спільність, що сформувалась на території степів Північного Китаю.

 Усі інші кінцеві приголосні основи при додаванні суфіксів -ськ (ий) залишаються без змін: Обухів - обухівський, Канада - канадський, солдат - солдатський і т. д.

 

 1. Робота з підручником.
 1. Тепер розгорніть свої підручники на сторінці 166. Усно виконаємо вправу 371.

Земний - земля (суфіксальний); зимовий - зима (суфіксальний); прещирий - щирий (префіксальний); приміський - міський (префіксальний); прибережний  -  берег (префіксально-суфіксальний).

 

 1. А зараз виконаємо письмово вправу 374.

1. Цвіте, зеленіє літо маленьке в хаті на підвіконні. 2. Ті квіти дрібненькі, мов дітки маленькі, розбіглись у гаю, я їх позбираю. 3. Кущі жоржин, мокрісінькі, мов кури, обтрушуються стиха від роси. 4. Я назбирав повнісіньку торбу грибів красноголовців.                               

 

V. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи. Удосконалення загально пізнавальних і творчих умінь з теми

1. Робота з деформованим висловлюванням.

Зверніть увагу на спроектоване висловлювання. Слайд 6. Учні, вам потрібно відновити деформований зміст висловлювання, уставивши в нього прикметники з довідки. Виділити суфікси в прикметниках. Запишіть відредагований текст у зошит.

От і настала …(справжнісінька) зима. Ходить нашим краєм її …(найхолодніший) місяць-грудень. Сховав він під … (тонюсінькою) кригою річки, повдягав у … (біленькі) мережива ліси. Тоді засипав (чистеньким)… снігом поля, напхав першого снігу аж під …(самісіньке) гілля у лісі.

                                                                                          (За Ю. Старостенком).

Довідка: найхолодніший, самісіньке, біленькі, справжнісінька, тонюсінькою, чистеньким.

 

2.  Творче конструювання (робота з картками).

Зараз я вам роздам картки із завданнями. Вам потрібно самостійно від поданих іменників за зразком утворити словосполучення «прикметник + іменник», виділити суфікси прикметників.

Зразок. (Львів) брама  -  Львівська брама.

(Село) клуб, (батько) збори, (люди) потік, (Донецьк) степ, (Херсон)  вулиці, (сусід) двір, (товариш) учинок, (гігант) висота, (козак) справа, (Кривий Ріг) проспект, (турист) похід.

 

Слайд 7. Довідка. Сільський клуб, батьківські збори, людський потік, донецький степ, херсонські вулиці, сусідський двір, товариський учинок, гігантська висота, козацька страва, криворізький проспект, туристський похід.

 

3.  Творчий лабіринт

Слайд 8-9. Уважно роздивіться спроектоване завдання, утворіть від поданих іменників прикметники, позначте суфікси. 

Село - сільський, козак - козацький, товариш - товариський, Буг - бузький, ткач - ткацький, чех - чеський, Сиваш - сиваський, Черкаси - черкаський, Прага - празький, Прилуки - прилуцький, латиш - латиський, казах - казахський, Париж - паризький, студент - студентський.

 

VІ. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу

Робота зі спроектованими реченнями.

Слайд 10. Виділений прикметник розберіть як частину мови за поданим алгоритмом.

 Сонце давно вже сіло в рожевий туман (Григір Тютюнник).

 

 

 

 

 

Слайд 11.

Картинки по запросу алгоритм морфологічного розбору прикметника

 

VІІ. Підсумок уроку

   А зараз нам треба зробити ще одну важливу справу – зробити екскурс  сьогоднішнього уроку і перевірити, чи здійснились наші очікування. Повторення методом Бліц-опитування «Так, ні»

Погодьтесь або заперечте твердження

 1. Прикметник – це самостійна змінна частина мови, що означає ознаку предмета і відповідає на питання який? -а, е, чий? -я,є.

                                                                                    ТАК

 1. Прикметник належить до певного роду: чоловічого, жіночого, середнього.

                                                                                     НІ (змінюється за родами)

 1. Прикметники узгоджуються з іменниками в роді, числі та відмінку – в однині, в числі й відмінку – в множині

                                                                                    ТАК

 1. У реченні прикметники найчастіше виступають лише означенням.

                                                                                    НІ

 1. Прикметники зимовий, майбутній, учорашній, сьогоднішній виражає часову ознаку

                                                                                    ТАК

 1. Прикметники мають своєрідне відмінювання: поділяються на 3 групи – тверду, м'яку і мішану. 

                                                                                    НІ ( тверду і м'яку)

 

Діти, я сподіваюсь, що сьогодні на уроці ви не тільки поглибили знання про творення прикметників та написання прикметникових суфіксів, а й зрозуміли, що здобуті на уроці знання будуть корисними навіть у повсякденному застосуванні: під час усної або письмової відповіді на уроці з будь-якого предмету. Варто пам’ятати, що нам необхідно берегти рідну мову та вивчати її, бо рідне слово найбільше і найдорожче добро нашої Батьківщини.

VІІІ. Оцінювання навчальної діяльності учнів

-  Учні, ви добре попрацювали, тому за результативність своєї роботи отримуєте оцінки.

 

ІХ. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання

-  Діти, ви маєте вже певні знання та навички. Щоб їх закріпити, запишіть домашнє завдання. Слайд 12.

1. Опрацювати теоретичний матеріал підручника на сторінці 167.

2. Виконати вправу за підручником 377 (письмово).

 

-  Дякую за роботу, до побачення!

 

 

 

 

1

 

docx
Додано
31 жовтня 2019
Переглядів
5516
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку