21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Урок української мови "Етимологія"

Про матеріал
Конспект уроку на тему "Етимологія" містить цікаві відомості, завдання для учнів, ілюстрації
Перегляд файлу

Тема. Етимологія. Етимологічний словник української мови

Мета. Ознайомити учнів з поняттям етимологія, з будовою етимологічного словника; формувати вміння працювати з етимологічним словником; збагачувати лексикон учнів; формувати інтерес до походження слова.

 

 

 

Хід уроку

I. Мотивація діяльності учнів

Знання історії походження слова, ро­зуміння, якими шляхами воно прийшло в нашу мову, яких змін зазнало у процесі розвитку мови, допоможе правильно ви­значати його будову, а отже, правильно писати його.

II. Засвоєння нових знань

1. Вступне слово вчителя 

Послухайте народну усмішку, поясніть, у чому помилка хлопчика.

- А що таке кур’єр, хлопче? –

Учитель питає.

- А той, що курми торгує!

Хлопець одмовляє.

Так от, для того, щоб уникати схожих помилок, треба знати походження слова, чи і займається наука під назвою «Етимологія»

2.Довідкове бюро:

Етимологія грецьке слово, воно скла­дається з двох частин: етимон означає "істина", логос - "слово", "вчення".

Отже, етимологія - це вчення про істинне, тобто первісне значення слова. Це також розділ мовознавства, який вивчає походження слів. Про походження того чи іншого слова можна довідатися в Етимо­логічному словнику.

3. Калейдоскоп «Секрети етимології»

Зараз ми спробуємо проникнути в секрети етимології. Перед вами, наче в калейдоскопі промайнуть різні слова,  творення яких цікаве й неповторне.

Ваші виступи – це картинки в калейдоскопі. Про те, що ви почуєте й побачите, робіть записи у зошитах.

Учні по черзі презентують свої слова: розповідають про них і дають завдання для класу

Картинка І. Хто народив мавпу,  або завдання етимології

 

Дуже добре відомо, що маленькі діти рано починають цікавитись питанням походження людини.

- Мамо, ти народила мене, тебе – бабуся. А хто народив бабусю? – допитується дитина.

- Прабабуся, відповість мама.

- А прабабусю хто?

- Прапрабабуся.

 - А прапрабабусю?..

Такі питання можуть тривати без кінця., поки мама врешті не скаже, що людина походить від мавпи. Але допитування не припиниться:

- Тоді хто ж народив мавпу?

Дослідження, від яких коренів походить те чи інше слово, дуже схоже теорію Дарвіна про походження людини. Правда, не завжди вдається простежити «родословну» кожного слова аж до його етимологічної «мавпи». Завдання, що стоять перед цією наукою, простіші: довести «біографію» досліджуваного слова до моменту його народження.

Завдання для класу: то які ж завдання етимології?

Картинка ІІ. Етимологія в давні часи

 

 

                            Етимологічний

                                        словник

       видавництво

 

    

 

 

 

 

Учені вважають, що вже в давні часи люди задумувались над походженням окремих слів. Прямих доказів такого твердження, звісно, немає. Але …Усі знають давньогрецький міф про народження з морської піни красуні-богині Афродіти. А як же виник цей міф? Учені вважають, що саме ім’я Афродіта було колись запозичене у фінікійців. Самим грекам воно було незрозумілим. Тому, намагаючись пояснити, вони зіставили його з грецьким словом aphos (афрос) «піна». Так виник красивий міф про народження богині з білосніжної піни.

Завдання для класу: записати , звідки походить імя грецької богині Афродіти.

Картинка ІІІ. Папір та етимологія

Дуже добре відомо, що папір виготовляють із деревини. Але процес перетворення дерева в папір проходить у кілька етапів.

 

 

 

 

Так само досліджуючи походження слів, слід пам’ятати, що протягом віків  їх значення і фонетичний склад неодноразово змінювався.

Картинка ІV. Зв’язок між  словами

А)Що таке мішок?

Сучасне слово мішок походить від російського мех (хутро). У давні часи мішки виготовляли з хутра. У них тримали вино та інші продукти. А давні ассірійські воїни перепливали широкі річки , користуючись при цьому надутими повітрям міхами (мішками з хутра)

 

Б)Який колодязь називають журавлем? Чому? (відповіді учнів)


 

В) Звідки до нас «Прилетіла» газета? 

 

 

Газета. У латинській мові було запозичене з перської слово gaza, що означало «скарб», «царська казна». Очевидна під його впливом в італійській мові і виникла назва дрібно срібної монети gazetta. В 1563 р. у Венеції з'явилася перші газета. Вона була писана від руки, і за право прочитати ї треба було платити гроші — саме цю дрібну монету. Згодом таі почали називати і саме періодичне видання.

Яка ще існує версія щодо виникнення слова газета?

Історію виникнення цього слова пояснюють і по-іншому. Його виводять від зменшеної форми італійського gazza, що означає «сорока». Підставою для такого припущення є те, що перші газети взяли собі за емблему сороку – як символ поширювача новин. Адже й тепер кажуть: «Сорока на хвості принесла»

Завдання для класу: Складіть зі словами мішок, журавель, газета речення, у яких пояснюється походження цих слів.

Картинка V. Власні назви

-  Відгадайте загадку

Ніхто його не бачив, хоч кожен знає. (Ім'я)

  • А ви знаєте, що значить ваше ім'я ?

 


 Більшість поширених у наш час на Україні імен походитьз грецької мови «Мужній» — Андрій; «Подібний до лева, син лева» — Леонід; «Той, хто любить коней» — Пилип; «Цар» — Василь; «Вінок» — Степан; «Бунтар», точніше — «Бунтарський» — Тарас; «Камінь» - Петро; «Щасливий» — Макар, «Захисник» — Олексій; «Захисник людей (мужів)» — Олександр; «Схід» («Східний») - Анатолій.

  «Мудра» по-давньогрецькому — Софія; «Життя» — Зоя;«Мир» — Ірина; «Чайка» — Лариса; «Тиша, спокій» — Галина; «Легка» (або «Покірна») — Раїса; «Чиста» — Катерина; «Гостинність» (або «Чужинка») — Оксана (Ксенія). Імена латинського походження: «Переможець» — Віктор; «Сильний, здоровий» — Валентин;«Життєвий» — Віталій; «Стійкий, постійний» — Костянтин; «Найбільший» — Максим; «Маленький» — Павло; «Римлянин», «Римський» — Роман; «Поважний» — Сергій; «Морські

Завдання для класу: розповісти про походження свого прізвища
4. Пояснювальний диктант

Записати текст. Визначити його жанр. Пояснити орфограми у словах, розділові знаки

Кривий Ріг

Був собі кривий козак на прізвище Ріг. І мав він шинок на Козацькій дорозі, що йшла аж у саму Січ. Там є й могила, що зветься Баба. То кожний подорожній, було, їде й повертає в шинок до кривого козака Рога. Кажуть, було: «Чи ще далеко нам їхати?» І чують у відповідь: «Та їдьмо аж до кривого Рога, а там щось перекусимо та й спочинемо». То згодом і все поселення, яке з'явилося на цьому місці, назвали Кривим Рогом. (Народна легенда)

  •      Зробити фонетичний розбір слова зветься.

5. Ознайомлення з будовою "Етимо­логічного словника української мови"

6.  Вікторина(Відповіді записати в зошит)

На основі відомого спробуйте з'ясу­вати походження слова.

А)По латині перо буде пенна. Яке слово по­ходить від нього і є обов'язково в кожного шко­ляра? (Пенал)

Б)Білу глину, що прийшла з острова Крит як будівельний матеріал в Італію, римляни назива­ли крета, а німці крайде. Назва якого необхідно­го в школі предмета походить від цих слів?(Крейда)

В) Поясніть творення слова «азбука». (Слово азбука утворене від назв перших літер кирилиці азь - "я" і боукьі - "буква": аз + буква -»азбуква – азбука).

Г)Сім славнозвісних подвигів здійснив цей герой давньогрецької міфології. Греки його на­зивали .... А втім, скажіть краще, як називали його стародавні римляни? Бо саме з латинсь­ким іменем пов'язані назви кінофільму "По­двиги ..." й улюблена страва англійців. Та й ваші мами щоранку вас годують нею, щоб рос­ли здоровими і сильними, як ....(Геркулес)

Ґ)Один англійський лорд, завзятий картяр, не бажаючи ні на мить відриватися від улюбле­ної гри, винайшов спосіб повечеряти під час гри, не забруднивши пальців: шматочки шинки чи сиру він клав між двома скибками хліба. Страву почали називати його ім'ям - ....(Сендвіч)

Д). Січень січе, лютий лютує,              Вересень трусить груші в садочку,

Березень  плаче,  квітень  квітує. Жовтень гаптує   клену сорочку.

Травень під ноги стеле травицю, Йде листопад, застеля килими.

Червень збирає сіно в копиці...         Грудень надходить — початок
Липень медовий бджілок чарує,                     зими.

Серпень чудовий булки дарує. (Ф. Петров.)

Усім вам ще з дитинства відомий цей віршик, у якому пояснюється походження назв місяців в українській мові. Так, травень — місяць буй­ного розвитку трав, жовтень — час жовтого листя. Назви місяців прозорі, зрозумілі. Але чи все тут так просто? За одну хвилину спробуйте пояс­нити назви перших місяців літа та осені.

Відповідь. Більшість дослідників вважає, що червень одержав свою назву у давніх слов'ян як місяць появи червця — черв'яка, з якого виготовляли червону фарбу для тканини. У давнину це було дуже пошире­ним заняттям на Україні і в Польщі, червця вивозили і за кордон. У діа­лектах цей місяць називався ще червець, тобто так само, як черв'як-фарбник.

Назву вересень пов'язують з вересом, рослиною-медоносом. Вере­сень-^- місяць найбільшого цвітіння вересу.

Е) Управитель одного маєтку в Ірландії, англійський капітан, жорс­токо "ставився до орендарів-ірландців. Коли сутички з місцевим населен­ням загострилися, капітан викликав поліцію. Розлючений натовп наки­нувся на поліцаїв, і ті змушені були втекти. Наступного дня всі робітни­ки і слуги пішли від капітана; крамарі відмовилися продавати йому то­вар, листоноші перестали носити йому пошту. Ніхто не спілкувався з ка­пітаном, він змушений був виїхати з Ірландії.

Яке слово з'явилося після цих подій? До якої групи лексики (із сти­лістичного погляду) воно належить?

Відповідь. Ім'я жорстокого капітана — Бойкот. Як загальна наз­ва бойкот означає припинення стосунків з державними установами, осо­бами, ігнорування їх. Слово є інтернаціоналізмом, належить до суспіль­но-політичної лексики.

Є) З'явилося це слово в давньоіндійській мові, звучало приблизно як шаккара і означало «пісок». Згодом воно потрапило до Персії, потім до Аравії, звідти — до Італії. Потім його було запозичено німцями. Від німців слово потрапило до поляків, а вже від поляків запозичили його ми, українці. Що це?

Відповідь. Українською мовою — цукор, російською — сахар. В українську мову слово потрапило через польську (цукер) з німецької, а німці, в свою чергу, запозичили його в італійців (цуккеро), до яких воно потрапило з Аравії (суккар). До російської мови слово йшло корот­шим шляхом: від персів — до греків (сакхарон), а потім через Візантію на Русь.

IV. Підсумки уроку

- Що нового ви дізналися на уроці?

V. Домашнє завдання  (на вибір учнів)

- Поясніть походження назви вашого міста, села, краю. Розповідь запишіть у вигляді казки, легенди, повір'я.

-  Скласти словничок місцевих назв, пояснити їх походження

VІ. Цікавинка

1. Спробуйте довести спорідненість(або неспорідненість) назв предметів, зображених на малюнках


Корова – коровай

 

 

                                                    Космос - косметика

 

 

 

Данте – дантист

2. Випадкова назва


 


- Ти знаєш, друже, що може слово

З напівясного нам джерела

Предмету назву дать випадково,

І назва влипне, як там була!

Тарасик слухав мене, завмерши,

Уже до бесід зі мною звик, -

 Коли англійці ступили вперше

До австралійців на материк

І там уздріли якусь тварину –

 Сумчасте диво на двох ногах –

Подивувались якусь хвилину,

Аж гульк – тубілець іде на шлях.

 Англієць якось йому зненацька:

  •                               Що за тварина ця чудернацька? –

 Та слів англійських не чувши й близько,

Знизав плечима той: - Кенгуру!

(що означає по-австралійськи

«не розумію», «не розберу»).

Отак і стало це кенгурисько

Відоме в світі як кенгуру.

Все, бачиш, сталось тут випадково,

А не зітреш ти  його нічим:

Для австралійців і рідне слово,

Але як назва – немов вітчим.


                                                                                                  Д. Білоус

 

3. Дитяча етимологія

Лічильник – лікарня

Тюлька – маленька тюль

Гуляш – дискотека

Аркуш – частина арки

Графин – чоловік графині

Лобода – частина обличчя

Особняк –особова справа

 

 

 

 

docx
Додано
19 жовтня 2019
Переглядів
1023
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку