5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Урок української мови на тему "Орфограма. Принципи української орфографії. Орфографічний словник. Орфографічна помилка. Літери на позначення ненаголошених Е, И в корені слова"

Про матеріал
Тема уроку: Орфограма. Принципи української орфографії. Орфографічний словник. Орфографічна помилка. Літери на позначення ненаголошених Е, И в корені слова Тип уроку: урок відкриття нових знань. Мета уроку: систематизувати й поглибити знання з орфографії, сприяти формуванню орфографічної грамотності учнів; розвивати орфографічну увагу; виховувати потребу в удосконаленні орфографічної грамотності; сприяти формуванню особистої відповідальності учнів за дотримання орфографічних норм; створювати умови для самоосвітньої діяльності учнів.
Перегляд файлу

Дидактична матриця уроку української мови     Вчитель Швагер С.І.   2019/2020н.р.

Клас: 10-А

Предмет: українська мова

Тема уроку: Орфограма. Принципи української орфографії. Орфографічний словник. Орфографічна помилка. Літери на позначення ненаголошених Е, И в корені слова

Тип уроку: урок відкриття нових знань

Мета уроку: систематизувати й поглибити знання з орфографії, сприяти формуванню орфографічної грамотності учнів; розвивати орфографічну увагу;  виховувати потребу в удосконаленні орфографічної грамотності; сприяти формуванню особистої відповідальності учнів за дотримання орфографічних норм; створювати умови для самоосвітньої діяльності учнів.

Очікувані результати навчальної діяльності учнів:

Знаннєвий компонент: учень з’ясовує суть понять «орфографічна норма», «орфограма», «орфографічна помилка», «орфографічний словник»; усвідомлює важливість дотримання орфографічної норми для сучасного компетентного мовця; знає правила українського правопису.

Діяльнісний компонент: учень організовує свою діяльність (мотивує, ставить цілі, планує, прогнозує, контролює, здійснює рефлексію, коригує); виявляє й пояснює порушення орфографічної норми; працює з орфографічним словником; застосовує знання на практиці; аналізує факти порушення орфографічних норм; висловлює припущення про написання слова.

Ціннісний компонент: учень відчуває відповідальність за дотримання орфографічних норм.

Емоційний компонент: учень відчуває задоволення від власних досягнень.

Поведінковий компонент: учень ініціює обговорення складних або суперечливих питань з теми; демонструє небайдужість до труднощів в опануванні теми однокласниками, активність у розгляді питань теми; сприймає орфографічну грамотність як статусну річ; демонструє наміри щодо вдосконалення власної орфографічної грамотності.

Наскрізні лінії

1. Здоров’я і безпека. Мовна гігієна.

2. Громадянська відповідальність. Відповідальність за кожне написане слово..

3. Екологічна безпека і сталий розвиток. Читання книг як засіб розвитку людини й суспільства.

4. Підприємливість і фінансова грамотність. Піклування про саморозвиток як активний внесок у розвиток суспільства

Соціокультурна змістова лінія Освіта як складник успіху.

Методи навчання за рівнем пізнавальної діяльності - частково-пошуковий (перехід знань у переконання, формування вміння самостійно здобувати знання); за логікою передачі інформації - дедуктивний (від загального до часткового); за джерелом знань - словесний і наочний.

Форми роботи: фронтальна, парна, індивідуальна, індивідуалізована

Види завдань: проблемне питання, міні-диктант, теоретичне пояснення, коректор, аналіз орфограм, орфоепічна розминка, словникова робота, змагання,  шаради, розподільний диктант, тестовий контроль.

Розумові операції: аналіз, синтез, узагальнення, класифікація.

Демонстраційний матеріал: презентація

Роздатковий матеріал: картки, словники

Технічне забезпечення уроку: підручник, робочий зошит, дошка, стенди з таблицями, телевізор та ноутбук для перегляду презентації, мобільні телефони учнів для роботи з Q–кодом.

Оформлення дошки: дата, тема, скрайбінг, робочі записи.

 

Етапи уроку

Зміст уроку

ФОНД

Прийоми

Матеріали

Мотивація навчальної діяльності

 

Визначення мети навчальної діяльності

Доброго дня! Народна мудрість говорить: «Вік живи - вік учись». Ось і я обрала собі таку професію, де доводиться кожного дня учитись і вчити. А завжди гарно того вчити, хто хоче все знати. Я сподіваюсь допомогти вам систематизувати і поглибити знання з орфографії, сприяти удосконаленню вашої орфографічної грамотності. А з якою метою ви прийшли на урок?

Отже, мета наша спільна – працювати, пізнати нове, покращити власну грамотність. Словник української мови так пояснює слово «грамотний»: 1.Який уміє читати, писати; письменний. 2.Який вміє граматично правильно писати: грамотний учень. 3.В якому немає граматичних і стилістичних помилок: грамотний переклад, грамотний твір. 4.Перен. Який володіє необхідними відомостями з певної галузі, знаннями в якійсь галузі, справі: грамотний керівник, грамотний інженер, політично грамотна людина.

Я вважаю, що  «Грамотність – запорука успіху.

Бути культурним означає бути грамотним.

Уміти грамотно писати - життєва необхідність.

Бути грамотним  модно.

Грамотний – отже, розумний, успішний, патріот».

А як вважаєте ви? Чи потрібно сьогодні бути грамотним?

Перевіримо власну грамотність. Для вас хіт-парад орфографічних негараздів від Олександра Авраменка: освічений, виняток, скрупульозний, до речі, довгожданий, принаймні.

«Грамотним не народився, а навчився», – каже народна мудрість. Дійсно, грамотними стають у результаті цілеспрямованої, наполегливої та систематичної роботи, яку ми зараз і розпочнемо.

 Фронтальна

 

 

 

 

Формулювання учнями мети власної навчальної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемне питання

Відповіді учнів

 

 

Міні-диктант біля дошки і в зошиті

Кольорові картки для рефлексії:

зелена – зрозумів, червона–ні

 

Слайд презентації

Перевірка домашнього завдання

Орфографія. Орфограма. Орфографічне правило. Орфографічна помилка. Орфографічний словник.

Принципи української орфографії: фонетичний, історичний(традиційний), морфологічний, смисловий (диференційний)

Фронтальна

Індивідуалізована

Відповіді учнів.

 

Пояснення консультантів.

Параграф підручника 22, додаткові граматичні матеріали з теми

Таблиця

Рефлексія

Підніміть картку зеленого кольору, якщо зрозуміли теоретичний матеріал, червону картку, якщо потребуєте пояснення. (Інтроспективна рефлексія - контроль, коригування розумових процесів у ході реалізації діяльності,тобто регулювання діяльності “тут і зараз”).

 

Індивідуальна

Інтроспективна рефлексія, індивідуальне пояснення за потребою

Кольорові картки: зелена, червона

Актуалізація та пробна навчальна дія

Їхати, бджола, левада, щука, яблуко;

Небо, мороз, голова, літо, грім;

Молотьба, весна, сміється, робиться, розумний;

Земля – земля, Роман – роман, вгорі – в горі, напам’ять – на пам'ять.

Індивідуальна

 

Визначити принцип правопису слова, поділ на 4 групи.

Консультанти перевіряють правильність розподілу по групах.

Картки зі словами для кожного учня. Картки для перевірки консультантам

Просьба, бородьба, косьба, зцідити, ягідка.

Свято, бурян, морквяний, торф’яний, буряк.

Тьмяний, різьбяр, радість, сміх, іньший.

Безжурний, зфотографувати, безкисневий, створити, розповісти.

Контрастний, пестливий, баластний, областний, форпостний.

Машинний, змінний, орлинний, цінний, старанний.

Контрреволюція, коллектив, панна, імміграція, мадонна.

Цистерна, кипарис, диаграма, режисер, симпатія.

Три-кут-ний, да-ле-кос-хід-ний, хо-джу, ро-зум.

Хтозна-що, де-не-де, по-своєму, день-у-день, як-не-як.

Тихенько, берег, кишеня, арифметика, велитень.

Глибокий, вогнигасник, вуличка, виноград, близенько.

Групова

Робота в зошиті і на дошці

Робота зі словником за потреби

Завдання «Коректор»:

визначити слово, в якому допущена орфографічна помилка, назвати орфограму.

За потреби можна скористатися орфографічним словником.

Записати слова в зошит і на дошці.

По 3 картки зі словами для кожної групи, вибирають самі.

 

Таблиця «Види орфограм»

 

Орфографічні словники

 

Повідомлення теми уроку

В сіренької горлички туркотливе горлечко.

Летіла лелека, заклекотіла до лелеченят.

У чотирьох черепашок четверо черепашенят.

Червона перчина борщ переперчила.

Отже, далі ми працюємо з орфограмою «ненаголошені Е,И»

Фронтальна

Орфоепічна розминка, пояснення орфограми

Скоромовки зі словами з ненаголошеними Е, И на слайді

 

Вивчення нового матеріалу

Пояснення способів перевірки написання ненаголошених голосних

Індивідуалізована

Фронтальна

Скрайбінг Пояснення консультанта

На дошці

візуалізація правил

Рефлексія

Підніміть картку зеленого кольору, якщо зрозуміли теоретичний матеріал, червону картку, якщо потребуєте пояснення.

Індивідуальна

Інтроспективна рефлексія

Кольорові картки

Узагальнення і систематизація знань, застосування їх в різних ситуаціях, наближених до життєвих.

 

Пошукове завдання за словником: знайти слово з ненаголошеними Е, И. Яким способом його можна перевірити?

Групова

Робота з орфографічним словником

Орфографічні словники для кожної групи

Записати слова у дві колонки:                                                 1) з ненаголошеним Е; 2) з ненаголошеним И.         Ет..кетка, д..сятий, еф..ктивний, нож..ці, кат..горія, ап..льсин, т..жневий, доб..реться.  Ключ. Підкресливши першу букву у кожному слові, прочитаєте назву одного з віршів І.Франка.  «Декадент»

Ож..ледиця, др..жати, ож..вати, л..генький, ел..гантний, в..шневий, ж..рненький, кл..котіти, ст..пи, евр..ка, н..зенько, адр..сат, кр..ниця, ож..вати, нап..кти, дал..чінь, р..ве.  Ключ. Підкресліть у кожному слові першу букву – прочитаєте ім’я та прізвище автора повісті «Зачарована Десна» Олександр Довженко

З..рно, вер..с, л..ман, м..далі, ваз..лін, ш..рокі, вер..сень, п..ніцилін, кр..латої, м..сколиз, чер..да, трен..р, пш..ниця, велос..пед, бр..ніти, н..потріб, вес..ло, ц..ферблат, гл..бочінь, з..рном, б..режу, п..ньок, м..тро. Ключ. У кожному слові підкресліть останню букву – прочитаєте народну мудрість.Осінь на рябому коні їздить.

Мат..матика, м..мохідь, ос..литися, ж..брак, оп..тати, ж..раф, нав..сати, акт..вний, нам..рзати, ан..кдот, н..ктар, тр..вожний, р..зикувати, ет..кет, бр..ніти, арт..стичність, ен..ргетичний. Ключ. У кожному слові підкресліть першу букву. З цих букв прочитаєте закінчення вислову В.О.Сухомлинського «Треба тонко відчувати три речі: Можна, не можна, треба»

В..ликий, муніц..пальний, ож..ледь, вер..ск, акт..віст, розд..рати, кр..ниця, чер..во, очищ..ння, опр..томніти, кош..ня.   Ключ. Прочитайте перші букви у словах, спочатку в другому стовпчику, а потім у першому – дізнаєтеся псевдонім відомої української письменниці Марії Олександрівни Вілінської.Марко Вовчок

Групова

Змагання «Хто швидше?»

Розподільний зоровий диктант

Орфограма ненаголошені Е, И

 

Самоперевірка

Індивідуальні картки для кожної групи з ключами

 

А зараз ми з вами підемо на базар. Скільки різного краму там продається!

«Слова, слова, словенята, словенятка, словеняточка! На будь-який смак! Сьогодні Принесла з ненаголошеними Е, И! Підбігайте, розбирайте! Смачні, хрумкі! Наїдайтеся й розуму набирайтеся!» Розкладає слова на парті.

А на базар за словами почимчикують: …

7 учнів(наголос, чергування е/і, словник, ере, еле; випадний Е, ри,ли, суфікси) розбирають свої слова. Зачитують.

Учні перевіряють правильність вибору.

Індивідуалізована

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальна

Wow-ефект з елементом театралізації

 

 

 

 

 

 

Гра

Корзинка, хустка, слова-цукерки,

7 написів

 

А ще в мене є товар незвичайний - слова з ненаголошеними голосними в корені слова, які не можна перевірити наголосом. Та придбати їх зможуть лише кмітливі.

(артилерія, арифметика, бензин, багаж, галерея).

Групова

Мовні шаради

Картки з шарадами для кожної групи

 

Вчення в щасті украшає, а в нещасті утішає.

Вченому світ, а невченому тьма.

Грамоти вчиться — завжди пригодиться.

Книга вчить, як на світі жить.

Навчай інших — і сам навчишся.

Один розум добре, а два ще краще!

Хто знання має, той мур зламає.

Сьогодні знаєш – завтра вмієш.

Хто багато читає, той багато знає.

Ясно бачиш мету – легше до неї йти.

Парна

«Знайди свою половинку»

Відновити прислів’я, утворивши пари

Картки з частинками прислів’їв

 

Бл..зенько, ос..литися, хв..люватися, оп..нитися, справ..дливий, греб..лька, розп..тати, р..вти, тр..мати,  зш..вати, дал..чінь, неприм..ренний, поч..нати, вир..нати, сп..нити, дят..л, ст..лити, ущ..мити, тр..вога,в..селка,  оц..нкований, в..ршина, ч..рвоніти, д..рева.

Парна

 

Розподільний диктант (и, е) кожен виписує слова лише на одну літеру  -     Е чи И

Самоперевірка

Картки і слайд зі словами для розподільного диктанту.

Слайд з відповіддю Q-код (відповідь)

1. Знайдіть слово, у якому допущено помилку:

А) витікти; Б) зламати; В) допомагати; Г) забиратися.

2. Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву «е»:

А) обер..гати; Б) прибер..гти;В) вист..лати;Г) вич..сувати;

3. Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву «и»:

А) відч..пити; Б) збр..хати; В) вкор..нитися; Г) вит.рати;.

4. Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву «е»:

А) оч..видець;Б) кр..ниця;   В) бл..скавиця; Г) л..ман.

5. Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву «и»:

А) дал..чінь; Б) л..ментувати;  В) вел..чезний; Г) л..вада.

6. Знайдіть слово, у якому ненаголошений и перевіряється наголосом:

А) тривога; Б) кривавий; В) критичний; Г) дрижати.

7. Знайдіть слово, у суфіксі якого пропущено букву «е»:

А) пал..во; Б) зверн..ний; В) видов..ще; Г) гущав..на.

8. В особових закінченнях дієслів пропущено букви «е» та «и». Знайдіть рядок, у якому в обох дієсловах пропущено однакову букву:

А) розкаж..ш, їзд..мо;      Б) створ..мо, перескоч..ш;
В) повесел..ш, сяд..ш;     Г) роб..мо, плач..мо.

9. Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву «е»:

А) тр..вати; Б) бр..ніти; В) скр..піти; Г) скр..бти.

10. Знайдіть слово з буквосполученням «-ри-«:

А) бр..хати; Б) тр..мбіта; В) тр..мати; Г) тр..мтіти.

11. Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву «и»:

А) таємнич..ми Б) хвастощ.. ;В) прич..лок; Г) неминуч..сть.

12. Знайдіть слово, у суфіксі якого потрібно писати букву «и»:

А) нач..ння; Б) волоч..ння;В) маяч..ння; Г) ворож..ння.

 

Відповідь

                                   10В    11А   12А

 

Індивідуальна

 

Тестовий контроль

 

Самоперевірка

 

Картки з тестами

 

Слайд з відповіддю

 

Рефлексія

 

Продовжити речення:                                                                Сьогодні я дізналася…                                                                                   На уроці я навчилася….                                                                          Мені було важко…                                                                         Мене здивувало…                                                                       Я б хотіла дізнатися…                                                                             Було цікаво…                                                                          Було нудно…                                                                                  Тепер я зможу….                                                                               Як ви вважаєте, чи підвищився ваш рівень грамотності завдяки вашій роботі на уроці?                                                Чи плануєте розширити знання з цієї теми?                               Отже, сьогодні ви стали сильнішими, бо хто знання має, той мур зламає. Але це лише маленька частинка знань, які ви опануєте за своє життя, бо чоловік розуму вчиться цілий вік. Тож і вдома вам доведеться попрацювати, виконуючи домашнє завдання.

Фронтальна

 

Самооцінка

 

 

Домашнє завдання

Вправа 196:списати речення, вставивши на місці пропуску букву Е або И та розставляючи пропущені розділові знаки. Вправа 197: напишіть есе на тему «Життя в гармонії з природою» використайте 5-8 слів з орфограмою «ненаголошені Е, И в корені слова».

Диференційовані завдання за вибором учнів.

Вправа 196 –достатній рівень, вправа 197- творчий рівень

Підручник

Підсумки уроку

Вчитель дякує учням за роботу на уроці. Учні по черзі дякують вчителю, однокласникам.  (Для створення позитивного настрою в кінці уроку і задоволення потреби у визнанні особистісної значущості кожного)

Фронтальна

«Комплімент»

 

 

 

docx
До підручника
Українська мова (академічний рівень) 10 клас (Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б.)
Додано
18 лютого
Переглядів
389
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку