Урок української мови у 7 класі "Способи дієслова"

Про матеріал
Урок української мови у 7 класі "Способи дієслова"
Перегляд файлу

c-3                                                 Урок №_________                   Дата _______________

 

 Тема:  Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий)

Мета: Дати учням поняття про способи дієслів, виробити вміння розрізняти способи дієслів; форму­вати вміння утворювати різні способи, правиль­но вживати їх у мовленні; розвивати навички аналізувати, узагальнювати, розвивати логічне мислення, пам'ять, увагу, усне та писемне мовлення; виховувати мовну культуру, патріотизм, почуття національної гідності, любов до рідної мови.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу

r4-35.gifОбладнання: підручник, дидактичний матеріал, орфографічний зошит, узагальнююча таблиця «Способи дієслова».

Хід уроку:

І. Актуалізація опорних знань учнів

 • Бесіда за питаннями:
 • Пригадайте, яку частину мови ми називаємо дієсловом?
 • Назвіть морфологічні ознаки дієслова
 • Яку синтаксичну роль відіграє дієслово в реченні?
 • Назвіть п’ять форм дієслова
 • Чим відрізняється доконаний вид дієслова від недоконаного?
 • Розмежуйте часи дієслова.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності  учнів

 1. Завдання учням

Прочитайте усмішку. Випишіть з неї слова, які назива­ють дію: а) реальну; б) можливу за певних умов; в) дію, що ви­ражає наказ чи прохання.

Дитина плакала й кричала. Її запитали, що з нею.

  Я загубила дві копійки, які мені дала мама.

  Перестань,— сказали їй,— візьми дві копійки замість твоїх і не плач більше.

Тільки-но вона їх одержала, як почала ще дужче кричати.

  Чого ти кричиш? — запитують її знову.

  Плачу тому, що, якби я не загубила б ті дві копійки, у мене тепер їх було б аж чотири...

 1. Запитання до учнів

  Над чим ми будемо працювати на уроці?

 

ІІI. Повідомлення теми та мети уроку

VІ. Опрацювання навчального матеріалу

 • Робота за підручником
 • Усне виконання вправи 170
 • Опрацювання теоретичного матеріалу на с. 105.
 • Пояснення вчителя з використанням узагальнюючої таблиці «Спосо­би дієслова».

Способи дієслова

Дійсний

Умовний

Наказовий

Виражає

дійсну, реаль­ну дію

бажану, мож­ливу за певних умов дію

спонукання до дії (наказ, пораду, про­хання, поба­жання)

Питання

що робить? що зробить? що зробив?

що робив би? що зробив би?

що роби? що зроби?

Змінюється

За часами, числами та особами або родами (мин. ч.)

За числами,

в одн. -  за родами

За числами та

особами

В одн. -  2-га особа,

у мн.  - 1-ша і 2-га

особи

Творення

 

Дієслово минулого часу + частки б, би

Можуть твори­тися за допо­могою часток хай, нехай

Приклади

працює, сміється, забу­де, зробив

повідомив би, хотіли б, при­йшла б

говори, говорі­мо, хай гово­рить, нехай говорить

 • Робота за підручником
 1. Письмове виконання вправ 171, 173
 2. Усне виконання вправи 172.
 • Практична робота

Прочитайте речення, проаналізуйте підкреслені дієсло­ва і запишіть їх у три колонки, встановивши приналежність дієслів до певного способу: дійсного, умовного чи наказового. За якими граматичними ознаками ви відносите дієслова до різ­них способів?

 1. Веди мене, дорого правоти, як не мені, дай іншому дійти на тихі води і на ясні зорі. (Д, Павличко)
 2.  Тяжкими гронами висять набої, аж повгинались плечі вояків. Впаде команда —й вирушить на гори велике військо сонця і землі. (Д. Павличко)
 3. Любімо сонце і життя, радіймо квітам і теплу. (З журналу)
 4. Як би я тепер хотіла у мале човенце сісти! (Леся Українка)
 5. Якби мені черевики, то пішла б я на музики. (Г. Шевченко)

ІV. Підведення підсумків уроку

 • Опитування-інтерв'ю.

(Використовується інтерактивний метод «Мікрофон».)

  Що на уроці виявилося для вас найскладнішим?

V. Пояснення домашнього завдання

Опрацювати таблицю та теоретичний матеріал «Способи дієслів», виконати вправу 174 та завдання на картках.

 

                                                 Урок №_________                   Дата _______________

 

Тема:  Творення і правопис дієслів умовного і наказового способу. Буква ь у дієсловах наказового способу. Ужи­вання одних способів дієслів замість інших

Мета: пояснити особливості творення дієслів умовного та наказового способів, звернути увагу на вживання м'якого знака у формах нака­зового способу, на вживання форм дійсного й умовного способів у значенні наказового, наказового — у значенні дійсного; розвивати логічне мислення, культуру усного й писемно­го мовлення; виховувати любов до мови.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, орфографічний зошит, узагальнююча таблиця «Способи дієслова», кросворд

Хід уроку:

І. Актуалізація опорних знань учнів

 • Завдання учням

Користуючись таблицею  «Способи дієслів», розкажіть теоретичний матеріал даної теми.

 • r4-35.gifРозв'язування кросворда

1)    Синонім слова соромилась (заст.) (стидалась).

2)    «Висловлюю довіру» (довіряю).

3)    Антонім слова зайдемо (вийдемо).

4)    Синонім слова мажемо (мастимо).

5)    «Передбачали в плані» (планували).

6)    Синонім слів здавлював, здушував (стискав).

7)    Синонім слова відшукаємо (знайдемо).

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильно вписавши слова по горизонталі, у виділеному вертикальному рядку прочитаєте спосіб цих дієслів. (Дійсний.)

 

ІI. Повідомлення теми та мети уроку

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу

 • Завдання учням

 

Користуючись таблицею «Способи дієслів», повторіть особ­ливості творення дієслів умовного і наказового способів.

 • Робота з підручником
 • Опрацювання теоретичного матеріалу с. 110, 112—113 (за групами)

 

 • Пояснення вчителя про вживання одних способів дієслів замість ін­ших

У значенні наказового способу можуть вживатися форми:

 • дійсного способу (Зараз ти зачитуєш твір, а інші готують усну рецензію). Така форма підкреслює обов'язковість дії.
 • умовного способу (Зачинили б ви вікно: протяг!). Вжи­вається для висловлення побажання, прохання, поради.
 • інфінітив (А зараз відпочивати! Завтра буде нелегка ро­бота).

Такі зміни властиві розмовному і художньому стилям.

 

 • Тренувальні вправи

Завдання І: записати речення, утворивши від дієслів, що в дужках, форми умовного способу.

1) Я (пригадати) і дні відплати, які святив віршем співець. (М. Нагнибіда) 2) От і нам (брати) одну зірку в свою оселю. (М. Стельмах) 3) І чого б я (не віддати), якими б сльозами і мольбами (не вимолити) волю твою, Україно.

Завдання II: прочитати речення, знайти і виписати дієсло­ва наказового способу, що передають наказ, заклик, пересторо­гу, прохання, пораду.

1) Зоре моя вечірняя, зійди над горою. (Т. Шевченко) 2) «Слу­хай мою команду!» — вигукнув Марко. (Г. Тютюнник) 3) А мій каже: «Принеси мені, тату, шаблюку з війни, я німців рубати­му». (Г. Тютюнник) 4) Тішся, дитино, поки ще маленька. (Леся Українка) 5) «Не проломіться, там лід тоненький»,— застеріг рибалок лісник.

Завдання III: утворити форми наказового способу 2-ї особи однини і 1-ї та 2-ї особи множини наведених нижче дієслів. Завдання виконати так: через риску до дієслова в не­означеній формі записати його форму 3-ї особи множини те­перішнього або простого майбутнього часу, відкинути особо­ве закінчення і від основи, що залишилася, утворити форми наказового способу.

Зразок. Брати — бер-уть: бери, берімо, беріте(ть); спита­ти — спита-ють: спитай, спитаймо, спитайте.

Виростати, мужніти, здолати, жити, стояти, спати, зустріти­ся, стати, промовити, слухати, щебетати.

— Дослідіть, коли в 2-й особі однини у кінці слова, а в 1-й і 2-й особах множини перед -мо і -те пишеться м'який знак або й, а коли не пишеться.

Завдання IV: прочитати, з'ясувати, у яких із речень спо­собові форми дієслів вживаються одна замість іншої, замінити подані дієслова наказовим способом. Записати.

1)    Сину! Залишив би ти вже свої ковзани та сідав за уроки.

2)    Після уроків забіжиш до бібліотеки і візьмеш книгу.

3)    Виходимо по одному, щоб менше створювати шуму.

4)    Може б, залишився ще на день у нас, Петрику?

Завдання V: уважно прочитати речення, виписати тільки ті з них, у яких дієслова одного способу вжито замість дієслів іншого способу.

1) Поважної ходи Роман не знає: поклич його — він побі­жить з підскоком, пошли куди — подасться так, що тільки пі­сок закурить. (С. Васильченко) 2) Чи не продали б ви, чолові­че, тієї ялинки, що росте в вашім садочку? (М. Коцюбинський) 3) «Пішли, товариші»,— скомандував лейтенант і, повернув­шись, швидко рушив до затоки. (М. Трублаїні) 4) «Ви б лягли, мамо, спочили»,— каже Христя. (Я. Мирний) 5) «За Вапняркою ви повернете вправо, щоб вибити німців з лісу»,— розпорядився майор. (З газети) 6) Нехай і паморозь лягла, і сивий день вкло­нився житу, твоїх дощів осіння мла рідніш чужинського блакиту. (А. Малишко)

 

 • Складання і розігрування діалогів

Складіть та розіграйте діалоги, використовуючи дієслова умовного та наказового способів

Ситуації:

1)    Ви напередодні контрольної роботи відпрошуєтесь у мами на вечірку, вона вас відпускає, але з певною умовою.

2)    Ви хочете, щоб на свято батьки подарували вам велоси­пед. Вони погоджуються, але натомість вимагають від вас гарних знань та оцінок високого рівня.

3)    Вам пропонують придбати річ, про яку ви давно мріяли. Але ви збирали гроші мамі на подарунок. Ви вагаєтесь і приймаєте рішення...

c-7.gif 

ІV. Підведення підсумків уроку

Експрес-висновки.

— Пригадайте все, що вам відомо з теми і заповніть схему.

 

Дійсний спосіб

                                                     

Способи дієслів

 

 

 

 

 

 

V. Пояснення домашнього завдання

Виконати вправи 182, 187.

docx
Додано
27 березня 2019
Переглядів
323
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку