17 липня о 18:00Вебінар: Чи може наука сформувати підприємницьку компетентність?

Урок української мови у 8 класі "Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення. Інтонація речень із відокремленими членами"

Про матеріал

Конспект уроку української мови мета якого - сформувати в учнів поняття про відокремлення; ознайомити з видами відокремлених членів речення; навчити правильно інтонувати речення з відокремленими членами; формувати вміння знаходити відокремлені члени в ускладнених реченнях, визначати умови їх відокремлення; розвивати логічне мислення, увагу, пам'ять, уміння узагальнювати і робити висновки, виховувати любов до природи і краси рідного краю.

Перегляд файлу

Урок української мови

8 клас

Тема. Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення. Інтонація речень із відокремленими членами.

Мета: сформувати в учнів поняття про відокремлення; ознайомити з видами відокремлених членів речення; навчити правильно інтонувати речення з відокремленими членами; формувати вміння знаходити відокремлені члени в ускладнених реченнях, визначати умови їх відокремлення; розвивати логічне мислення, увагу, пам'ять, уміння узагальнювати і робити висновки, виховувати любов до природи і краси рідного краю.

Учні знатимуть: визначення поняття відокремлення, основні умови відокремлення другорядних членів речення.

Учні вмітимуть: знаходити відокремлені члени речення, визначати умови їх відокремлення, правильно інтонувати речення з відокремленими членами.

Тип уроку:  урок засвоєння нових знань (формування мовної і мовленнєвої компетентності).

Обладнання: динамічна таблиця, слайди із завданнями.

Методи, прийоми і форми роботи, використані на уроці: мовне дослідження, виконання вправ аналітичного та творчого характеру, проблемне завдання пояснювальний диктант, бесіда.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

 З'ясування емоційної готовності до уроку. «Побажай мені удачі».

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

 • Яке речення називається ускладненим?
 • Чим може ускладнюватися просте речення?
 • Чи знайомі ви з поняттям «відокремлення»?
 • Як ви розумієте це поняття?

ІІІ. Оголошення теми і мети уроку. Визначення учнями завдань уроку.

ІV. Сприйняття й осмислення навчального матеріалу.

 1. Мовне дослідження.

Прочитайте речення, подані парами. Порівняйте їх.

Сходило велике і ласкаве сонце.

Луги струсили срібну росу і

розляглися співами своїх соловейків.

Навколо була сила-силенна ягід.

 

Сходило сонце, велике і ласкаве.

Луги, струшуючи срібну росу,

розляглися співами своїх соловейків.

Ягід навколо, особливо дикої малини, було сила-силенна.

 • Як співвідносяться пари речень першого і другого стовпчика?
 • Які речення мають більш самостійне додаткове значення?
 • Які з повідомлень є основними, а які додатковими?
 • Смислове та інтонаційне виділення членів речення для посилення їхнього значення називається відокремленням. А які ж члени речення називатимуться відокремленими?
 •  У запропонованих реченнях визначте, від яких слів і які питання можна поставити до відокремлених членів.
 • Зробіть висновок, які члени речення можуть відокремлюватися.
 1. Проблемне запитання.
 • Чи  можуть відокремлюватися головні члени речення? Відповідь обґрунтуйте. (Відокремлюватися можуть тільки другорядні члени, бо вони є додатковим повідомленням до основної думки, яка виражається головними членами речення. Тому головні члени не відокремлюються, бо вони є носіями основного повідомлення.)
 1. Виконання завдань аналітичного характеру.

(Під час виконання вправи вчитель використовує динамічну таблицю, учні складають опорний конспект.)

 • Спробуємо визначити, за яких умов відбувається відокремлення.

Прочитайте і запишіть речення, визначте відокремлені члени і їх місце відповідно до означуваного слова. Подумайте, що впливає на відокремлення, і зробіть висновок.

Сніг закружляв, лапатий і сріблястий. Заспокоєний, я усміхнувся світу. Вітаю силу, створену землею. Там летять із гір потоки, обганяючи вітри. Ріка, всупереч нашим сподіванням, виявилася неглибокою. Тут, серед степової тиші, казка сама проситься в слова.

 1. Коментар учителя.

Відокремлення буває обов'язкове (зумовлене специфікою конструкції) й факультативне, що його здійснює автор, з волі якого посилюються, підкреслюються, наголошуються або послаблюються певні відтінки значення. Обов'язково відокремлюються, наприклад, дієприслівниковий зворот та дієприкметниковий зворот, що стоїть після означуваного слова.

Якщо в науковому та офіційно-діловому стилях факультативне відокремлення майже відсутнє, то для мови художньої літератури воно характерне.

Слід розрізняти уточнюючі члени речення й відокремлені. Уточнюючими називають члени речення, що мають додаткове значення, уточнене стосовно того члена речення, з яким вони зв'язані однією синтаксичною функцією.

Уточнюватися можуть не тільки другорядні, а й головні члени речення. Наприклад:  Обидва, Діденко і Чумак, прислухались до шереху у передпокої.

В усному мовленні відокремлені члени виділяються інтонацією, а на письмі – комами (деколи - тире). Відокремлені члени речення вимовляються повільніше від основного тексту, кінцеве слово відокремленого звороту є логічно наголошеним. Наприклад:

Розгойдане море, / уже брудне й темне, / наскакувало на берег.

 1. Робота над вправою 311 (усно).
 • Визначте стилі мовлення прочитаних текстів. Доведіть свою думку.
 • Який текст більш виразний і чому?
 •    У якому з них за допомогою відокремлених членів речення створюється художній образ?
 • Поясніть стилістичну роль виділених відокремлених членів речення.
 • Визначте, якими членами речення вони виражені.

V.   Закріплення вивченого матеріалу.

1. Пояснювальний диктант.

Записати речення, знайти і підкреслити відокремлені члени, пояснити умови відокремлення.

Весело, вільно струмочки побігли, радісну вість несучи. Угору, до сонця, росами вмите тягнеться жито. Земля, живими соками багата, Дніпру дарує воду негірку. А він всміхається, привітний. Дубів статечних велетенські руки тримають світ, високий та ясний. Ягід навколо, особливо дикої малини, було сила-силенна.

2. Творча вправа.

І група. Поширте подані речення відокремленими членами, поясніть розділові знаки.

 1. У спраглому небі гойдається вітер одвічних лип. 2. Чути переплеск весла. 3. Сонце сховалось за лісом. 4. Стояла  надзвичайно приємна й тиха весна.

ІІ група. Складіть речення, використовуючи подані слова і словосполучення як відокремлені члени. Поставте розділові знаки.

 1. Ясний від сонця. 2. Розливши плесо сиве. 3. Між високими вербами. 4. Вітром збите.

VІ. Підсумок уроку.

 1. Бесіда.
 • Що таке відокремлення?
 • Які члени можуть відокремлюватися? Яка їхня роль?
 • За яких умов відокремлюються другорядні члени речення?
 •    Чи завжди відокремлюються дієприкметникові та дієприслівникові звороти?
 • Чи тотожні поняття «відокремлені члени речення» і «уточнюючі слова»?
 • Які особливості в інтонації речень з відокремленими членами?

Рефлексія.

Складання колажу «Дерево побажань»:

 • жовті листки - усе , що навчилися;
 • жовтогарячі – усе, що дізнався;
 • зелені – найбільший успіх;
 • червоні - хотілося б дізнатися більше про...

Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

І група. Складіть план усного зв'язного висловлювання про відокремлені члени речення. Виписати з підручника літератури по два приклади речень з відокремленими членами.

ІІ група. Підготувати запитання для гри «Вірю – не вірю» за темою «Відокремлені члени речення». Виписати із творів Т.Шевченка 6 речень із відокремленими членами.

* Створити буклет «Відокремлені члени речення».

docx
Додано
27 липня 2018
Переглядів
1426
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку