Урок української мови у 9 класі "Безсполучникове складне речення. Смислові відношення між його частинами "

Про матеріал
Урок української мови у 9 класі "Безсполучникове складне речення. Смислові відношення між його частинами "
Перегляд файлу

E:\Картинки, откритки\ris6.JPGТема: Безсполучникове складне речення.

Смислові відношення між його частинами

 

Мета: поглибити знання про безсполучникове складне речення та смислові  відношення між простими реченнями в його складі; формувати вміння визначати граматичні основи та смислові  відношення між частинами безсполучникового складного речення; виховувати патріотичні почуття, любов до природи рідного краю; розвивати логічне мислення, пам’ять, усне мовлення.

Тип уроку:     урок вивчення нового матеріалу.

 

Обладнання:  підручник, зошити, екран, проектор, дошка

 

Наочність:  схеми, таблиці, роздатковий матеріал, презентація

 

Очікувані результати.

Після уроку учні зможуть:

 • визначити безсполучникові складні речення як окремий тип складного речення;
 • з’ясовувати специфіку будови і смислові зв’язки у безсполучниковому реченні;
 • відрізняти безсполучникові складні речення від інших складних речень;

 

kniga175Епіграф:

 

    « Сьогодні я маю право назвати себе щасливим.                                            

       Я пізнав творчу радість »

                                                                                                    Л.Д. Дмитренко

                Хід уроку

 

І. Організаційний момент

Вступне слово вчителя.

На попередніх уроках ми працювали над темою „Складне речення ”. (слайд 1)

ІІ. Підготовка до сприймання нового матеріалу.

Мозковий штурм.

 •                  Які речення називаються складними?Навести приклади.
 •                  На які види поділяються речення за способами зв’язку між частинами. (сполучникові - інтон. + сполучн., безсполучникові – інтон.)
 •                  Які типи складних речень ми вже розглянули на попередніх уроках? (сполучникові - Складносурядні і складнопідрядні)
 •                  Які речення називаються складносурядними? Наведіть приклади.
 •                  Назвіть розряди сполучників сурядності (єднальні, протиставні, розділові)
 •                  Назвіть змістові відношення між частинами складносурядного речення (одночасність, послідовність, причина і наслідок, протиставлення, зіставлення, чергування, взаємовиключення)
 •                  Яке складне речення називається складнопідрядним?
 •                  Назвіть засоби зв’язку частин складнопідрядного речення. (інтонація, сполучники або сполучні слова)

 

Вступне слово вчителя.

А на сьогоднішньому уроці ми почнемо працювати над новою темою «Безсполучникове складне речення».

 

ІІІ. Повідомлення теми і очікуваних результатів уроку.

(слайд 2,3)

 

ІV. Вивчення нового матеріалу.

 •                  Робота з підручником.     Вправа 225 – С.141

 

Пояснення вчителя:

Безсполучниковим складним називається речення, частини якого поєднуються в змістове ціле за допомогою інтонації. Для об'єднання частин у безсполучниковому реченні не використовуються сполучники та сполучні слова.

Основним засобом зв’язку в безсполучниковому складному реченні є інтонація, яка об’єднує частини і має широкі можливості для висловлення думки.

 

 • Виразне читання: прочитати з правильною інтонацією: переліку та пояснення

(Слайд 4) 

Настала північ, за вікном шумить спокійно сад, дрімає річка.

Налагодь струни золоті: весна бенкет справляє.

 

(Слайд 5) Безсполучникові складні речення є синонімічними до сполучникових:

Робитимеш до поту — їстимеш в охоту.

Робитимеш до поту, і їстимеш в охоту.

Якщо робитимеш до поту, то їстимеш в охоту.

151010-1444

№1 Дослідження-зіставлення    (Слайд 6)

Прочитати. Визначити в кожному реченні граматичні основи. Пояснити, як об’єднані частини складних речень. Вказати речення сполучникові й безсполучникові. Довести.

 

1.Очі без душі сліпі, вуха  без серця глухі. (Нар. творч.)

2.Душі здається, що вона могла б все відтворити в ясному свічаді. (М.Рильський.)

3.Блакить мою душу обвіяла, душа моя сонця намріяла. (П.Тичина.)

4.Лежачий камінь у траві лежить, вода під камінь, кажуть, не біжить.

5.Лежача в цього каменя душа, нікуди в світ вона не поспіша.

6.Взяв солдат поранене пташа: не черства була його душа.

7.У цю мить догнали вороги – задзвеніли  шаблі навкруги.

8.У каменя лежачі є думки про те, що він лежить отут віки.

9.Лежачий камінь у траві лежить, лежачий камінь завжди буде жить.

10.Землі кланяйся низько — до хліба будеш близько.

 

Пояснення вчителя:

(Слайд 4-повернутись)

За характером змістових відношень безсполучникові складні речення поділяються на дві основні групи:

— з однотипними (однорідними) частинами, які рівноправні, не підпорядковуються одна одній (таке складне речення співвідноситься із складносурядним; необмежена кількість частин);

— з різнотипними(неоднорідними) частинами, у яких одна частина пояснює другу, підпорядковується їй (таке складне речення співвідноситься із складнопідрядним;  дві частини).

Частини безсполучникового речення є рівноправними (з однотипними частинами) або відносно залежними (з різнотипними частинами, одне пояснює інше, але питання не ставиться), тому схему креслимо лише квадратними дужками.

(На прикладах Слайду 4)

151010-1444 

№2 Дослідження-трансформація     (Слайд 7)

 

 •                  Прочитати речення, довести, що вони є безсполучниковими складними.
 •                  Вказати серед них такі, що складаються з однорідних простих речень.
 •                  Усно перебудувати їх на синонімічні складносурядні речення.
 •                  Вказати речення з неоднорідними простими реченнями, усно перебудувати їх на синонімічні складнопідрядні.

 

1. Я відчуваю: день минає. (Г.Алексєєва.)

2. Засинає день у хаті, місяць ходить за ліском, старовинну пісню мати вишиває голоском. (Б.Гірський. )

3. Від хати та до хати, від села і до села почали колядувати -  звізда ясна розцвіла. (В.Загороднюк.)

4.Сідає сонце на спочинок, синіє обрій, тануть тіні, дарує казку хтось дитині. (К.Лесьєв-Лесь.)

5.Грім гримить – хліб буде родить.

 

Пояснення вчителя

Основним засобом зв’язку в безсполучниковому складному реченні  є інтонація, яка не тільки об’єднує частини, а й виражає смислові відношення.

 

Мозковий штурм

 •                  Згадайте які смислові відношення можуть бути між частинами складносурядного речення? А складнопідрядного?
 •                  Запишіть речення:
  •                 Настала зима, і почалися люті морози.послідовн. дії
  •                 Взимку холодно, а влітку спекотно.  – протиставлення
 •                  Приберемо сполучники. Чи зникли смислові зв’язки між частинами речення? (Ні, але стали менш чіткими)
 •                  Якщо в сполучниковому реченні смислові зв’язки забезпечують зміст, сполучники та інтонація, то в безсполучниковому тільки зміст та інтонація.

 

Між частинами безсполучникових речень бувають такі типи смислових відношень: (слайд 8)

 

Тип відношень

Приклад

Схема

 

З однотипними частинами

 

одночасності дій

У прибережних вербах щебече птаство, зелений комиш стоїть нерухомою лавою

[  ], [  ].

послідовності дій

У пробуджену ниву лягають зернини, в своє лоно приймає їх тепла рілля.

[  ], [  ].

зіставлення

Люди до неї говорять — вона не чує.

[  ] – [  ].

протиставлення

Літо дбає — зима поїдає.

[  ] – [  ].

причини

Людство не усвідомить себе як єдине ціле — не буде йому добра.

[  ] – [  ].

наслідку

Ти не лукавила зо мною, ти другом, братом і сестрою мені стала.

[  ], [  ].

 

З різнотипними частинами

 

пояснювальні

Усі вулиці у Вербівці ніби зумисне обсаджені високими вербами: то поросли вербові кілки пнів.

[  ]: [  ].

часові

Стихла пісня — тихо стало над степом.

[  ] – [  ].

умовні

Робитимеш до поту — їстимеш в охоту.

[  ] – [  ].

причинові

Добре бідному: в нього від багатства голова не болить.

[  ]: [  ].

 

 

 • Скласти безсполучникові складні речення за поданими схемами-моделями. Виділити в них граматичні основи. (Слайд 9)

 

1. [ ], [ ].                    2. [ ], [ ].                  3. [ ] – [ ].

Одночасність     послідовність        протиставлення     

 

1. Річка тече між зеленими берегами, кучеряві верби  купають у воді віти.

2. Придавили морози, земля змерзлася.

3. Літо дбає – зима поїдає.

 

151010-1444V. Узагальнення вивченого   (Слайд 10)

 •                Які складні речення називають безсполучниковими? Навести приклади.
 •                До яких складних речень безсполучникові складні речення синонімічні? Довести це на прикладах.
 •                Які смислові відношення характерні безсполучниковим складним реченням?

 

VІ. Підсумок уроку. Рефлексія

VІІ. Домашнє завдання

                       (Слайд 11)

 •                Виписати 7 народних висловів у формі безсполучникових складних речень. Визначити смислові відношення, накреслити схеми.
 •                (Вис.рівень) Скласти твір у художньому стилі на тему «Чарівний дивосвіт природи», використовуючи безсполучникові складні речення з різними смисловими відношеннями.
docx
Додано
27 березня
Переглядів
171
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку