Урок "УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО З ФОНЕТИКИ, ГРАФІКИ, ОРФОЕПІЇ ТА ОРФОГРАФІЇ (Урок з використанням інтерактивних методів навчання)

Про матеріал
УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО З ФОНЕТИКИ, ГРАФІКИ, ОРФОЕПІЇ ТА ОРФОГРАФІЇ (Урок з використанням інтерактивних методів навчання) Мета: узагальнити та систематизувати знання про звуки та букви, склад і наголос, норми української літературної вимо¬ви; вдосконалити вміння і навички розпізнавати орфогра¬ми, використовувати вивчені правила при написанні слів; формулювати культуру мовлення; виховувати в учнів ін¬терес до мови. Тип уроку: урок повторення та систематизації вивченого. Форма уроку: урок-подорож. Обладнання: узагальнюючі таблиці, тести, текстовий роздатковий мате¬ріал. ХІД УРОКУ І. Вступна частина Оголошення теми та мети уроку. Пояснення ходу уроку: — Ми сьогодні вирушаємо у подорож до прекрасних країн під назвою «фонетика», «Графіка», «Орфоепія», «Орфографія». Але, щоб отримати перепустку, наприклад, до «Фонетики» і «Графіки», треба знати звуки і букви, за звуковим складом відтворити слова, вміти переносити час¬тини слова і ділити їх на склади. Щоб потрапити до «Орфоепії», треба правильно і чітко вимовляти всі слова, а «Орфографія» вимагає правиль¬ного написання слів. Записуємо: число, класна робота, тема, працюємо під девізом:
Перегляд файлу

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО З ФОНЕТИКИ, ГРАФІКИ, ОРФОЕПІЇ ТА ОРФОГРАФІЇ

(Урок з використанням інтерактивних методів навчання)

 

Мета: узагальнити та систематизувати знання про звуки та букви, склад і наголос, норми української літературної вимо­ви; вдосконалити вміння і навички розпізнавати орфогра­ми, використовувати вивчені правила при написанні слів; формулювати культуру мовлення; виховувати в учнів ін­терес до мови.

Тип уроку:      урок повторення та систематизації вивченого.

Форма уроку: урок-подорож.

Обладнання: узагальнюючі таблиці, тести, текстовий роздатковий мате­ріал.

 

ХІД УРОКУ

 

І. Вступна частина

Оголошення теми та мети уроку.

Пояснення ходу уроку:

— Ми сьогодні вирушаємо у подорож до прекрасних країн під назвою «фонетика», «Графіка», «Орфоепія», «Орфографія». Але, щоб отримати перепустку, наприклад, до «Фонетики» і «Графіки», треба знати звуки і букви, за звуковим складом відтворити слова, вміти переносити час­тини слова і ділити їх на склади. Щоб потрапити до «Орфоепії», треба правильно і чітко вимовляти всі слова, а «Орфографія» вимагає правиль­ного написання слів.

Записуємо: число, класна робота, тема, працюємо під девізом:

Любіть красу своєї мови,

звучання слів, правопис слів:

Це квітка ніжна і чудова

Коханих батьківських степів.

(Т. Мосенко)

 


II. Актуалізація опорних знань учнів

Давайте послухаємо лінгвістичну казку «Хто важливіший?», а потім згадаємо, що вивчає фонетика, графіка, орфоепія та орфографія. Учень читає казку.

В одному царстві, яке називалося Фонетика, жили-були Голосні та Приголосні звуки. Голосних було мало, всього шість, але їх дуже лю­били Слова. Кожний голосний звук був у великій пошані. Особливо гарно звучали вони у піснях. У Голосні звуки був закоханий Наголос, а на Приголосні навіть уваги не звертав.

Одного разу найбільш заздрісний звук (3) став думати-гадати, як би провчити Голосні звуки. Він звернувся по допомогу до свого брата (С). Зібрали брати на збори усі звуки. Звук (3) почав говорити, що Голосні зазналися, нескромно себе поводять. Звук (С) почав суперечку з Голос­ними. Усі звуки стали сваритися. Найбільш чутливий звук (О) сказав обережно: «Облиште суперечку. Якщо приголосні такі горді, хай обхо­дяться без нас. Ви нас образили, тому ми покинемо вас».

Не стало Голосних у царстві. Перестали співати пісні. По-іншому стали говорити, не могли порозумітися між собою. Сумно стало жити.

На третій день після цієї пригоди до цариці Фонетики приїхала се­стра Орфоепія. Вона була обурена, коли почула, як розмовляють у цар­стві її сестри.

«Це ж сором на цілий світ! Я не можу гостювати у такому царстві», — сказала Орфоепія на прощання.

Враховуючи те, що казки мають щасливу кінцівку, скажіть, чим, на вашу думку, закінчиться суперечка.

Пригадавши розділи, продовжуємо урок інтелектуальною розмин­кою. Пропоную фонетичну загадку «Відгадайте мене за звуками» (мож­на відразу відтворювати речення за звуками. Речення складається з трьох слів):

 1.           Приголосний, глухий. Моя пара — (х).
 1.                                                                                       Приголосний, твердий, дзвінкий. Не маю пари. Знайдіть мене у сло­ві рак. ,
 2.           Голосний, ненаголошений. В алфавіті позначають першою літе­рою.
 1.           Приголосний, глухий. Моя пара — (3).
 2.           Голосний, наголошений. В алфавіті позначають першою літерою. 
 1.          Приголосний, твердий, дзвінкий. Моя пара — (Ф).
 2.          Приголосний, м'який, дзвінкий. Не маю пари, знайдіть мене у сло­ві рясно.
 3.          Голосний, ненаголошений, зараз позначаю один звук. В алфавіті по­значають останньою літерою.
 4.          Приголосний, твердий, глухий. Моя пара — (Д).
 1.         Голосний. Наголошений. Але навіть у ненаголошених складах ви­мовляюсь чітко. У алфавіті мене поставили після літери Т.
 2.         Голосний, ненаголошений, позначаю два звуки. В алфавіті є вось­мою літерою.
 3.         Приголосний, глухий. Моя пара — (3).
 4.         Приголосний, пом'якшений, дзвінкий. Моя пара — (Ф).
 5.         Голосний, наголошений. Завжди позначаю один звук і пом'якшую приголосний.
 6.         Приголосний, твердий, глухий. Моя пара — (Д)

 

Краса врятує світ.

(До дошки виходить учень, який першим відтворив речення).

III. Узагальнення та систематизація знань

Записати речення, виконати завдання:

 • розбити вертикальною рискою слово врятує на склади (вря/ту/є);
 • позначити перенос слова (вря-тує);
 • назвати кількість складів і охарактеризувати їх.

 

 • Як видумаєте, виконавши попередні завдання, ми вже можемо отри­мати перепустку у країни «Фонетика» і «Графіка»? Відповідь аргументуйте.
 • Щоб потрапити у країну «Орфоепія», я пропоную нагадати основні норми української літературної мови (використовуючи таблицю, назива­ємо основні правила вимови, підкріплюючи їх своїми прикладами).
 • Якщо ви скажете, звідки можна довідатися про правильну вимову, а також написання будь-якого слова, то ми потрапимо і в країну «Орфое­пія» (довідником правильної вимови слів є орфоепічний словник, у яко­му слова розташовані за алфавітом).
 • Аж ось ми досягли великої країни «Орфоепія».

Учні отримують текстовий роздатковий матеріал (за варіантами), ви­конують завдання у зошитах, вставляючи пропущені букви. Вибирають потрібну їм таблицю і роблять висновки, пояснюючи ті орфограми, над якими працювали).


I варіант

 

Прочитайте текст. Вставте пропущені літери чи апостроф. Випишіть ці слова у зошити. Поясніть орфограми.

Віт..р січе обличчя. Нам.ло снігу — січневого снігу! Важкувато ста­ло пташкам, що з..мують у нас. Але вони не дуже сумують. Ось, весло цвірінькаючи, хв..лясто прол.ліла зграйка жвавих ч..жів, помчались десь по б..резах поснідати насіннячком.

 

II варіант

 

Якого тіл..ки зілля не буває! Росте воно скріз.. В степах і гаях, по го­рах та при дорогах. І, мабут.., тіл..ки назви рослин містят.. у собі стіл..ки глибокого змісту. Іноді досит.. пильніше придивитися до рослини. Зва­жити на її особливост.. — і назва її стане зрозумілою. Напровесні кріз.. покрив торішн..ого гнилого листу протискаєтеся трубкою цупкий зеле­ний листочок. Всі знают.., що це — пролісок.

 

III варіант

 

Назви рослин надзвичайно різноманітні. Походження деяких пов..язане з легендами та міфами. Щоб з..ясувати назви багатьох рослин, іноді треба звертатися до легенд, переказів та повір.лв. Особливо ба­гато міфів існує в народі про дикоростучі духм..яні трав..янисті росли­ни. Наприклад, ще здавнини звіробій вважався чудодійною рослиною, «травою від дев..яноста дев..яти хвороб». Тому і назва його означає «ці­литель ран».

— Упоравшись з цим завданням, ви опинились біля самих воріт Україну «Орфографія». Виконавши запропоновані тестові завдання, ви всі потрапите у країну, де живуть грамотні люди.

Учні отримують тести, відповідають на питання (за тести кожному виставляється оцінка після перевірки).

 

Тестові завдання.

Правописні теми розділу «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»

 

І варіант

 

1. В якому слові на місці крапок слід писати буквосполучення ЙО, а не ЬО?

1) Ковал..в. 2) Сл..за. 3) 3. .мка. 4) Кол..ровий.

2. Вкажіть слово, в якому на місці крапок пишеться м'який знак.

  1) Стан..те. 2) Кін..цівка. 3) С..лід. 4) Рибал..ці.

3. Вкажіть слово, в якому на місці крапок м'який знак не пишеться.

 1) Грают..ся. 2) У бал..ці. 3) Т..мяний. 4) Мід.. .

 1. Визначте, в якому слові на місці крапок слід поставити апостроф.

 1) Св..ято. 2) Цв..ях. 3) Р..єпін. 4) Пів..ями.

 1. Знайдіть слово, в якому апостроф ставиться за іншим правилом, ніж у решті слів.

1) З'їхати. 2) Роз'яснити. 3) З'єднати. 4) Лук'яненко.

6. Вкажіть слово, в якому апостроф не ставиться.

1) Верб..я. 2) Тьм..яний. 3) Зів..ялити. 4) Роз..яснити.

7. Визначте, до якого типу належить подвоєння букв у слові кінний.

 1.   Внаслідок збігу однакових звуків.
 2.   При подовженні м’яких приголосних.
 3.   У словах іншомовного походження.
 1. Знайдіть слово, в якому на місці крапок подвоєння не відбувається.

1) Ті..ню. 2) Щас..тя. 3) Ма..зю. 4) Рі.ля.

 1. Знайдіть слово, в якому на місці крапок відбувається подвоєння.

1) Сі..лю. 2) Мол..одістю. 3) Журавли..ний. 4) Дерев'я..ний.

10. Вкажіть, у якому слові іншомовного походження на місці крапок слід писати И.

1) Ауд..єнція. 2) Тр..умф. 3) Реж..м. 4) Ав..ац..я.

11. Визначте, в якому слові іншомовного походження на місці крапок
слід писати І.

1) Кор…ска. 2) Капр.. . 3) Сан-Франц..ско. 4) Ст..мул.

12. Визначте, в якому слові іншомовного походження подвоєння не від­бувається.

1) То..на. 2) Ма..на. 3) І. .міграція. 4) Гри..п.

 

ІІ варіант

 

1. В якому слові на місці крапок слід писати буквосполучення ЬО, а не ЙО?

1) Бо..вий. 2) С..годні. 3) Батал..н. 4) Солов..в.

2. Вкажіть слово, в якому на місці крапок м'який знак не пишеться.

1) Ковал..ський. 2) Сопіл..ці. 3) С..огодні. 4) Дон..ка.

З  Вкажіть слово, в якому на місці крапок пишеться м'який знак.

1) Бул..он. 2) Піс..ня. 3) Кіст..лявий. 4) Ін..жир.

4. Визначте, в якому слові на місці крапок слід поставити апостроф.

1) Бур..як. 2) Бур..ят. 3) Торф..яний. 4) Мавп..ячий.


5. Знайдіть слово, в якому апостроф ставиться за іншим правилом, ніж у решті слів.

І) Голуб'ята. 2) Солов'ї. 3) З'єднання. 4) П'ять.

 1.           Вкажіть слово, в якому апостроф не ставиться.

І) Кур..єр. 2) Дзв..якнути. 3) Пір..я. 4) Тім..я.

 1.           Визначте, до якого типу належить подвоєння букв у слові розрісся.
 1.   Внаслідок збігу однакових звуків.
 2.   При подовженні м'яких приголосних.
 3.   У словах іншомовного походження.
 1.           Знайдіть слово, в якому на місці крапок відбувається подвоєння.

1) Радіс..тю. 2) Повіс..тю. 3) Молодіс..тю. 4) Розкіш..ю.

 1.           Знайдіть слово, в якому на місці крапок подвоєння не відбувається.

1) Незліче..ний. 2) Числе..ний. 3) Стара..ність. 4) Здійсне..ність.

10. Вкажіть, у якому слові іншомовного походження на місці крапок слід писати И.

1) Жур.. . 2) Брат..слава. 3) Пар.. . 4) Ф. .алка.

11. Визначте, в якому слові іншомовного походження на місці крапок слід писати І.

1) Д..зель. 2) Алж..р. 3) Австр..я. 4) С..рія.

12. Визначте, в якому слові іншомовного походження відбувається по­двоєння.

1) Ко.лектив. 2) То..на. 3) Баро..ко. 4) Гру.па.

 

— Ось і закінчується наша подорож. І на завершення я пропоную вам поділитися своїми знахідками.

(Завдання було дано завчасно: знайти і записати загадки, у відгадках яких були б певні орфограми.

Яка річка складається з префікса і числівника? У слові-відгадці є апо­строф. (Прип'ять)

Яке слово стверджує, що в ньому сім однакових літер? (Сім'я))

IV. Підсумок уроку

Підбиття підсумку. Виставлення оцінок.

V. Домашнє завдання

Повторити вивчений розділ.

doc
Додано
15 січня
Переглядів
280
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку